Rang lista studenata s prebivalištem u RH koji su se prijavili u E kategoriji za državne stipendije za 2021./2022. ak. godinu
 
 

Pregled

Pretraživanje

Posljednja promjena
2021-12-10


Privremena rang lista ne uključuje osobe s nepotpunim, nepravilnim ili nepravodobnim prijavama u E kategoriji.
Studenti koji imaju oznaku DA* u koloni "Ostvaruje pravo", ostvarili su pravo i prihvatili STEM stipendiju.

R.B.Ime i prezimeNaziv visokog učilištaBodoviPrebivališteOstvaruje pravo 
1JELENA PRPIĆVeleučilište u Bjelovaru3850U RHDADetalji
2REZA JAVIDISveučilište u Zadru3700U RHDADetalji
3MIRJAM MUSTAPIĆFilozofski fakultet, Zagreb3650U RHDADetalji
4STJEPAN TOLJANIĆEkonomski fakultet, Rijeka3450U RHDADetalji
5ZLATKO TOLJANIĆGrađevinski fakultet, Rijeka3450U RHDADetalji
6MATEA LOVRIĆHrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb3400U RHDADetalji
7TEREZA LOVRIĆSveučilište u Zadru3400U RHDADetalji
8KLARA PILATEkonomski fakultet, Zagreb3350U RHDADetalji
9NOA PETKOVIĆMedicinski fakultet, Split3300U RHDADetalji
10ANA MUSTAPIĆPravni fakultet, Zagreb3250U RHDADetalji
11MIHAELA NIKOLIĆPravni fakultet, Rijeka3150U RHDADetalji
12MARTA ŠARACGrađevinski fakultet, Rijeka3150U RHDADetalji
13VALERIJA CRNOVFilozofski fakultet, Osijek3100U RHDADetalji
14MARIJA SLUNJSKIZdravstveno veleučilište, Zagreb3100U RHDADetalji
15SNJEŽANA SLUNJSKISveučilište Sjever, Koprivnica3100U RHDADetalji
16JULIAN KOVAČIĆMedicinski fakultet, Split3100U RHDADetalji
17AISHA RUSHA AJETISveučilište u Rijeci - Odjel za biotehnologiju3050U RHDADetalji
18LUCIJANA KARAJICAPrehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb3050U RHDADetalji
19KLARA PAVLINOVIĆSveučilište u Dubrovniku3050U RHDADetalji
20FILIP ĆAPINSveučilište u Zadru3050U RHDADetalji
21KATARINA MUSTAPIĆFilozofski fakultet u Splitu3050U RHDADetalji
22LANA PINTARIĆFakultet organizacije i informatike, Varaždin3050U RHDADetalji
23BRUNO BLAŽEVIĆVeleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru3050U RHDADetalji
24KLARA ČELANEkonomski fakultet, Zagreb3050U RHDADetalji
25SILVESTAR ČELANFakultet prometnih znanosti, Zagreb3050U RHDADetalji
26ANA ANDRIJEVIĆSveučilište u Slavonskom Brodu3000U RHDADetalji
27ANJA SEKAČIĆUčiteljski fakultet, Zagreb3000U RHDADetalji
28DORA BUTUMOVIĆKatolički bogoslovni fakultet, Đakovo3000U RHDADetalji
29IVA BUTUMOVIĆSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjel za matematiku3000U RHDADetalji
30ZVONIMIR BUTUMOVIĆFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek3000U RHDADetalji
Prikazano 1 - 30 (od 11018)