Rang lista studenata s prebivalištem u RH koji su se prijavili u E kategoriji za državne stipendije za 2023./2024. ak. godinu
 
 

Pregled

Pretraživanje

Posljednja promjena
2023-12-12


Privremena rang lista ne uključuje osobe s nepotpunim, nepravilnim ili nepravodobnim prijavama u E kategoriji.
Studenti koji imaju oznaku DA* u koloni "Ostvaruje pravo", ostvarili su pravo i prihvatili STEM stipendiju.

R.B.Ime i prezimeNaziv visokog učilištaBodoviPrebivališteOstvaruje pravo 
1TEREZA CELENTFilozofski fakultet u Splitu4050U RHDADetalji
2ZLATKO TOLJANIĆGrađevinski fakultet, Rijeka3900U RHDADetalji
3MARTINA VIDOVIĆEdukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb3850U RHDADetalji
4MARTA ŠARACGrađevinski fakultet, Rijeka3800U RHDADetalji
5LOVRE STIPANOVIĆGeodetski fakultet, Zagreb3800U RHDADetalji
6TAMARA STIPANOVIĆAgronomski fakultet, Zagreb3800U RHDADetalji
7PATRIK ČIĆEKSveučilište Sjever, Koprivnica3750U RHDADetalji
8GABRIJELA ALEKSIĆPravni fakultet, Osijek3700U RHDADetalji
9DEAN TRAVIZIPravni fakultet, Split3700U RHDADetalji
10DOMINA DUŽEVIĆSveučilište u Dubrovniku3650U RHDADetalji
11BORISLAVA LJUBOJAVeleučilište Baltazar Zaprešić3550U RHDADetalji
12KLARA PILATEkonomski fakultet, Zagreb3550U RHDADetalji
13LUCIJA PILATPravni fakultet, Zagreb3550U RHDADetalji
14LOVRO SLIVARMeđimursko veleučilište u Čakovcu3500U RHDADetalji
15BARBARA ŠARACUčiteljski fakultet, Rijeka3500U RHDADetalji
16ANA DUŽEVIĆSveučilište u Splitu Sveučilišni odjel zdravstvenih studija3450U RHDADetalji
17ANĐELA PAPIĆFakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek3400U RHDADetalji
18MIA SUTONEdukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb3400U RHDADetalji
19ENA ŠPOLJARIĆFakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek3400U RHDADetalji
20LUCIJA NIŽIĆFakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split3400U RHDADetalji
21ZVONIMIR NIŽIĆFakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split3400U RHDADetalji
22JULIAN KOVAČIĆMedicinski fakultet, Split3400U RHDADetalji
23AISHA RUSHA AJETISveučilište u Rijeci - Odjel za biotehnologiju3350U RHDADetalji
24NIKOLINA MILOVANSveučilište Jurja Dobrile u Puli3350U RHDADetalji
25PETRA MONTEIRO DE QUEIROGATeološki fakultet "Matija Vlačić Ilirik" s pravom javnosti, Zagreb3350U RHDADetalji
26JELENA BUTUMOVIĆPravni fakultet, Osijek3350U RHDADetalji
27GABRIJELA MILOVANSveučilište Jurja Dobrile u Puli3350U RHDADetalji
28LANA PINTARIĆFakultet organizacije i informatike, Varaždin3350U RHDADetalji
29BORNA MATULIĆFakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split3350U RHDADetalji
30MIRJAM TROGRLIĆFakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split3350U RHDADetalji
Prikazano 1 - 30 (od 12360)