Objavljeni propisi iz djelatnosti ministarstva
 
 

Pregled

Pretraživanje

Posljednja promjena
2022-11-10

Klikom na ikonu pored imena stupca možete odabrati sortiranje po pojedinom stupcu. Smjer strelice određuje trenutni redoslijed sortiranja.

VrstaNazivNovo 
Odlukao donošenju Nastavnog plana i programa zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje škole Detalji
OdlukaMinistarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0013 od 13. rujna 2017. Detalji
Odlukao osnivanju Veleučilišta "Nikola Tesla"u Gospiću Detalji
Odlukao osnivanju Veleučilišta u Šibeniku Detalji
Odlukao nastavnim planovima i programima za osnovne glazbene škole i osnovne plesne škole Detalji
Odlukao donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C) Detalji
Odlukao nastavnom planu i programu češkog jezika za srednje škole s nastavom na češkom jeziku i pismu (model A) Detalji
Odlukao nastavnom planu i programu češkog jezika za osnovne škole s nastavom na češkom jeziku i pismu (model A) Detalji
Odlukao nastavnom planu i programu mađarskog jezika za srednje škole s nastavom na mađarskom jeziku i pismu (model A) Detalji
Odlukao nastavnom planu i programu mađarskog jezika za osnovne škole s nastavom na mađarskom jeziku i pismu (model A) Detalji
Odlukao nastavnom planu i programu srpskog jezika za srednje škole s nastavom na srpskom jeziku i ćirilićnom pismu (model A) Detalji
Odlukao nastavnom planu i programu srpskog jezika za osnovne škole s nastavom na srpskom jeziku i ćirilićnom pismu (model A) Detalji
Odlukao nastavnom planu i programu talijanskog jezika za srednje škole s nastavom na češkom jeziku i pismu (model A) Detalji
Odlukao nastavnom planu i programu talijanskog jezika za osnovne škole s nastavom na mađarskom jeziku i pismu (model A) Detalji
Odlukao donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja; o dopuni Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja Detalji
Odlukao Nastavnom planu adventističkog vjeronauka za osnovnu školu Detalji
OdlukaMinistarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-04-18-0069 od 28. rujna 2018. Detalji
Odlukao iznosu novčane naknade za polaganje ispita državne mature Detalji
Odlukao donošenju nastavnog plana i okvirnog programa za zanimanje Tehničar zaštite prirode (330804) u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva u trajanju od četiri godine Detalji
Odlukaproglašenju Nacionalnog dana Nikole Tesle – dana znanosti, tehnologije i inovacije Detalji
Odlukao donošenju nastavnog Plana i programa katoličkog vjeronauka za trogodišnje srednje škole Detalji
Odlukao donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za brodostrojarstvo u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija Detalji
Odlukao donošenju standarda zanimanja za stjecanje strukovne kvalifikacije terničar za brodostrojarstvo u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija Detalji
Odlukao programu učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo Detalji
Odlukao imenovanju predsjednika i članova Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog prava i srodnih prava; ispravak odluke o imenovanju predsjednika i članova Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog prava i srodnih prava Detalji
Odlukao donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Detalji
Odlukao kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini Detalji
Odlukao kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2017. godini Detalji
Odlukao donošenju programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole Detalji
Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0016 od 13. rujna 2017. Detalji
Prikazano 1 - 30 (od 470)