Objavljeni propisi iz djelatnosti ministarstva
 
 

Pregled

Pretraživanje

Posljednja promjena
2022-11-10

Klikom na ikonu pored imena stupca možete odabrati sortiranje po pojedinom stupcu. Smjer strelice određuje trenutni redoslijed sortiranja.

VrstaNazivNovo 
Ostalo Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu Detalji
Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0016 od 13. rujna 2017. Detalji
Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj Detalji
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Logike za gimnazije u Republici Hrvatskoj Detalji
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj Detalji
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj Detalji
Odluka o donošenju Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. – 2021. Detalji
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije ekonomist u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija Detalji
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo Detalji
Rješenje o imenovanju supredsjedateljice i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovito povjerenstvo Republike Hrvatske i Katoličke crkve za vjeronauk u javnim školama i vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama Detalji
Zakon o nagradi "Ivan Filipović" Detalji
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti Detalji
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Osijeku Detalji
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Petrinji Detalji
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Puli Detalji
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Rijeci Detalji
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Splitu Detalji
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Zadru Detalji
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Zagrebu Detalji
Odluka o utvrđivanju trajanja mandata članova Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje Detalji
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski tehničar dizajner (120424) u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva Detalji
Popis stručnih naziva i njihovih kratica Detalji
Popisakademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica Detalji
OstaloDržavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Detalji
OstaloDržavni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe Detalji
OstaloDržavni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Detalji
Popisintegrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica;Izmjene i dopuna Popisa stručnih naziva i njihovih kratica Detalji
PopisIzmjene i dopune popisa akademskih naziva, akademskih stupnjeva i njihovih kratica Detalji
PopisIzmjene i dopune Popisa odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine Detalji
Pravilnikizvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Detalji
Prikazano 1 - 30 (od 470)