Objavljeni propisi iz djelatnosti ministarstva
 
 

Pregled

Pretraživanje

Posljednja promjena
2023-11-20

Klikom na ikonu pored imena stupca možete odabrati sortiranje po pojedinom stupcu. Smjer strelice određuje trenutni redoslijed sortiranja.

VrstaNazivNovo 
Pravilniko obrascima zdravstvene zaštite dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću Detalji
Pravilniko načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi;Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama Detalji
Pravilniko obrascu i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima prosvjetnih inspektora Detalji
Pravilniko ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora Detalji
Pravilniko naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala Detalji
Pravilniko priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta Detalji
Pravilniko minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju Detalji
Pravilniko udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala Detalji
Pravilniko odabiru i pripremanju odgajatelja, učitelja i profesora iz Republike Hrvatske za odgojno-obrazovni rad s našom djecom u inozemstvu Detalji
Pravilniko provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika Detalji
Pravilniko odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi Detalji
Pravilniko izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole;Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Detalji
Pravilniko uvjetima za izbor u znanstvena zvanja; Praavilniko izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Detalji
Pravilniko uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama Detalji
Pravilniko načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova Detalji
Pravilniko standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih Detalji
Pravilniko normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi Detalji
Pravilniko djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi Detalji
Pravilniko načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama Detalji
Pravilniko pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka Detalji
Pravilniko uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu;Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu Detalji
Pravilniko načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove; Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove Detalji
Pravilniko izradbi i obrani završnog rada Detalji
Pravilniko polaganju državne mature. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature;Pravilnik o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature;Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature Detalji
Pravilniko osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju Detalji
Pravilniko tjednim obvezama odgojno-obrazovnoga rada u umjetničkoj školi Detalji
Pravilniko načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima Detalji
Pravilniko postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava Detalji
Pravilniko obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima Detalji
Pravilniko postupku odobravanja udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava s malom nakladom, za učenike s teškoćama u razvoju i za škole koje provode nastavu na stranome jeziku Detalji
Prikazano 271 - 300 (od 484)