Objavljeni propisi iz djelatnosti ministarstva
 
 

Pregled

Pretraživanje

Posljednja promjena
2022-11-10

Klikom na ikonu pored imena stupca možete odabrati sortiranje po pojedinom stupcu. Smjer strelice određuje trenutni redoslijed sortiranja.

VrstaNazivNovo 
Pravilniko ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora Detalji
Pravilniko provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika Detalji
Pravilniko odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi Detalji
Pravilniko izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole;Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Detalji
Pravilniko uvjetima za izbor u znanstvena zvanja; Praavilniko izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Detalji
Pravilniko provedbi Školske sheme Detalji
Pravilniko elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole;Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u i. razred srednje škole o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u i. razred srednje škole Detalji
Pravilniko uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Detalji
Pravilniko pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama;Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama Detalji
Pravilniko uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama Detalji
Pravilniko obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima Detalji
Pravilniko postupku odobravanja udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava s malom nakladom, za učenike s teškoćama u razvoju i za škole koje provode nastavu na stranome jeziku Detalji
Pravilniko provedbi Sheme školskog voća; Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi sheme školskoga voća;Pravilnik o provedbi sheme školskog voća i povrća; Detalji
Pravilniko iskaznici i znaku osoba koje obavljaju inspekcijski nadzor prosvjetne inspekcije Detalji
Pravilniko znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama Detalji
Pravilniko uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom Detalji
Pravilniko osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju Detalji
Pravilniko načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima Detalji
Pravilniko postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava Detalji
Pravilniko sastavu, imenovanju i načinu rada stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Detalji
Pravilniko postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama;Pravilnik o o izmjenama Pravilnika o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama Detalji
Pravilniko postupku utvrđivanja najviše razine cijene udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Detalji
Pravilniko tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi; Ispravak Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi Detalji
Pravilnikizvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Detalji
Pravilniko Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Detalji
Pravilniko uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata; Izmjene i dopuna Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata Detalji
Pravilniko polaganju državne mature. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature;Pravilnik o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature;Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature Detalji
Pravilniko načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama Detalji
Pravilniko pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka Detalji
Pravilniko uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu;Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu Detalji
Prikazano 271 - 300 (od 470)