Objavljeni propisi iz djelatnosti ministarstva
 
 

Pregled

Pretraživanje

Posljednja promjena
2022-07-05

Klikom na ikonu pored imena stupca možete odabrati sortiranje po pojedinom stupcu. Smjer strelice određuje trenutni redoslijed sortiranja.

VrstaNazivNovo 
Odlukao donošenju kurikuluma za nastavni predmet Povijest za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj Detalji
Odlukao izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Detalji
Odlukao donošenju Programa osposobljavanja za upravljanje biciklom i biciklističkoga ispita te obrazac potvrde o osposobljenosti za upravljanje biciklom Detalji
Odlukakojom se stavljaju van snage nastavni planovi i programi za stjecanje srednje stručne spreme Detalji
Odlukao obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu Detalji
Odlukao određivanju cijene izrade studentske iskaznice sa standardnim grafičkim dizajnom za ak. g. 2014./2015. Detalji
Odlukao donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj Detalji
Odlukao Nastavnom planu i programu Hrvatskoga jezika za tražitelje azila, azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom starije od 15 godina radi pristupa srednjoškolskom obrazovnom sustavu i sustavu obrazovanja odraslih Detalji
Odlukao programu Hrvatskoga jezika za pripremnu nastavu za učenike osnovne i srednje škole koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik Detalji
Odlukao nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Detalji
Odlukao uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Detalji
Odlukao uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar cestovnog prometa (140324) u obrazovnom sektoru Promet i logistika;Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Detalji
Odlukao punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Repub­lici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. Detalji
Odlukakojom se stavljaju van snage nastavni planovi i programi za učenike s teškoćama Detalji
Odlukao uvođenju strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar (130824) u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija Detalji
Odlukao donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija Detalji
Odlukao donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija Detalji
Odlukao donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije modni tehničar u obrazovnom sektoru tekstil i koža Detalji
Odlukao uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije modni tehničar (331524) u obrazovnom sektoru tekstil i koža Detalji
Odlukao donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije u obrazovnom sektoru tekstil i koža Detalji
Odlukao donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije u obrazovnom sektoru tekstil i koža Detalji
Odlukao uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije (331424) u obrazovnom sektoru tekstil i koža Detalji
Odlukao davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku Detalji
Odlukao isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama Detalji
Odlukakojom se stavljaju van snage nastavni planovi i programi za stjecanje niže stručne spreme Detalji
Odlukao donošenju nastavnog plana i programa za zanimanje Grafički tehničar pripreme (210394), prilagođenog programa za učenike s teškoćama, u obrazovnom sektoru Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje, u trajanju od četiri godine Detalji
Odlukao upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. Detalji
Odlukao donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije modni tehničar u obrazovnom sektoru tekstil i koža Detalji
Odlukao donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo Detalji
Odlukao donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo Detalji
Prikazano 31 - 60 (od 466)