Objavljeni propisi iz djelatnosti ministarstva
 
 

Pregled

Pretraživanje

Posljednja promjena
2022-05-13

Klikom na ikonu pored imena stupca možete odabrati sortiranje po pojedinom stupcu. Smjer strelice određuje trenutni redoslijed sortiranja.

VrstaNazivNovo 
Pravilniko vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima Detalji
Pravilniko postupku podjele državnih nagrada za znanost Detalji
Pravilniko uvjetima za obavljanje djelatnosti tehničke kulture Detalji
Pravilniko upisniku studentskih udruga Detalji
Pravilniko Upisniku studentskih zborova Detalji
Pravilniko vođenju evidencija o nostrifikacijama i priznavanju ekvivalencije školskih svjedodžbi stečenih u inozemstvu Detalji
Pravilniko visini naknade za troškove postupka priznavanja potpune istovjetnosti odnosno istovrijednosti stranih diploma Detalji
Pravilniko mjerilima i uvjetima sklapanja ugovora o radu sa znanstvenim novacima radi specijalističkog usavršavanja Detalji
Pravilniko napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima Detalji
Pravilniko obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova Detalji
Pravilniko uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata Detalji
Pravilniko porezu na dohodak; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnikao porezu na dohodak Detalji
Pravilniko patentu Detalji
Pravilniko pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima;Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima Detalji
Pravilniko posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja Detalji
Pravilniko Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Detalji
Pravilniko zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničnome obliku - e-Matici;Pravilnik o dopuni Pravilnika o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničkome obliku – e-Matici Detalji
Pravilniko postupku odobravanja udžbenika, dodataka udžbeniku i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina Detalji
Pravilniko pojedinostima postupka objave i provođenja javnog poziva te načinu imenovanja Povjerenstva za provođenje postupka utvrđivanja udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava u Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Detalji
Pravilniko nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima;Pravilnik o dopunama Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima Detalji
Pravilniko organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi Detalji
Pravilniko uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Detalji
Pravilniko uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine Detalji
Pravilniko udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala Detalji
Rješenjeo imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje Detalji
Rješenje o imenovanju supredsjedateljice i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovito povjerenstvo Republike Hrvatske i Katoličke crkve za vjeronauk u javnim školama i vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama Detalji
Rješenjeo imenovanju supredsjedatelja i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovito povjerenstvo Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pitanja katoličkih predškolskih ustanova, katoličkih škola i katoličkih visokih učilišta Detalji
Rješenjeo imenovanju supredsjedatelja i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovitu komisiju Republike Hrvatske i Katoličke crkve za očuvanje kulturne i umjetničke baštine Katoličke crkve Detalji
Rješenjeo imenovanju dijela članica Upravnog odbora Zaklade » Hrvatska za djecu« Detalji
Rješenjeo imenovanju državnog tajnika u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Detalji
Prikazano 331 - 360 (od 462)