Objavljeni propisi iz djelatnosti ministarstva
 
 

Pregled

Pretraživanje

Posljednja promjena
2022-05-13

Klikom na ikonu pored imena stupca možete odabrati sortiranje po pojedinom stupcu. Smjer strelice određuje trenutni redoslijed sortiranja.

VrstaNazivNovo 
Rješenjeo imenovanju ravnatelja Uprave za nacionalne manjine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Detalji
Rješenjeo razrješenju državne tajnice u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivana Franjić Detalji
Rješenjeo imenovanju supredsjedatelja i predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Mješovito povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, za provedbu odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i odredaba Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenih između Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica Detalji
Rješenjeo razrješenju pomoćnika ministra znanosti i obrazovanja Detalji
Rješenjeo imenovanju ravnateljice Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Detalji
Rješenjeo imenovanju ravnatelja Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Detalji
Rješenjeo imenovanju ravnatelja Uprave za znanost i tehnologiju u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Detalji
Rješenjeo imenovanju glavnog tajnika Ministarstva znanosti i obrazovanja Detalji
Rješenjeo imenovanju predstavnika i zamjenica predstavnika u zajedničkom Povjerenstvu za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama Detalji
Rješenjeo razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje Detalji
Strategijaobrazovanja, znanosti i tehnologije Detalji
StrategijaStrateški plan Hrvatske zaklade za znanost 2014. – 2018.; Ispravak Strateškog plana Hrvatske zaklade za znanost 2014. – 2018. Detalji
UgovorTemeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama Detalji
UgovorKolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama Detalji
UgovorKolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Detalji
UgovorKolektivni ugovor za državne službenike i namještenike; Dodatak I, DodatakII.,Dodatak III Detalji
UgovorKolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje Detalji
UgovorKolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama Detalji
UgovorKolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Detalji
UputstvoNaputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna Detalji
Uredbao dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Detalji
Uredbao unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja;Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja Detalji
Uredbao uredskom poslovanju Detalji
Uredbao osnivanju Veleučilišta u Slavonskom Brodu Detalji
Uredbao pripajanju Centra za krš Veleučilištu "Nikola Tesla" u Gospiću Detalji
Uredbao osnivanju Međimurskog veleučilišta u Čakovcu Detalji
Uredbao pripajanju Društvenog Veleučilišta u Zagrebu Sveučilištu u Zagrebu Detalji
Uredbao izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi;Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi Detalji
Uredbao izmjenama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu Detalji
Uredbao Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNet;Vlade RH o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet Detalji
Prikazano 361 - 390 (od 462)