Objavljeni propisi iz djelatnosti ministarstva
 
 

Pregled

Pretraživanje

Posljednja promjena
2024-02-06

Klikom na ikonu pored imena stupca možete odabrati sortiranje po pojedinom stupcu. Smjer strelice određuje trenutni redoslijed sortiranja.

VrstaNazivNovo 
Pravilniko pojedinostima postupka objave i provođenja javnog poziva te načinu imenovanja Povjerenstva za provođenje postupka utvrđivanja udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava u Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Detalji
Pravilniko patentu Detalji
Pravilniko pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima;Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima Detalji
Pravilniko Upisniku visokih učilišta Detalji
Pravilniko obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju Detalji
Pravilniko obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova Detalji
Pravilniko uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata Detalji
Pravilniko porezu na dohodak; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnikao porezu na dohodak Detalji
Rješenjeo imenovanju ravnateljice Uprave za visoko obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Detalji
Rješenjeo imenovanju ravnatelja Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Detalji
Rješenjeo imenovanju supredsjedatelja i predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Mješovito povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, za provedbu odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i odredaba Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenih između Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica Detalji
Rješenjeo razrješenju pomoćnika ministra znanosti i obrazovanja Detalji
Rješenjeo imenovanju ravnateljice Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Detalji
Rješenjeo imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika Vlade Republike Hrvatske u zajedničkom Povjerenstvu za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama Detalji
Rješenjeo imenovanju ravnatelja Uprave za znanost i tehnologiju u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Detalji
Rješenjeo razrješenju državne tajnice u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivana Franjić Detalji
Rješenje o imenovanju supredsjedateljice i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovito povjerenstvo Republike Hrvatske i Katoličke crkve za vjeronauk u javnim školama i vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama Detalji
Rješenjeo imenovanju supredsjedatelja i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovito povjerenstvo Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pitanja katoličkih predškolskih ustanova, katoličkih škola i katoličkih visokih učilišta Detalji
Rješenjeo imenovanju supredsjedatelja i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovitu komisiju Republike Hrvatske i Katoličke crkve za očuvanje kulturne i umjetničke baštine Katoličke crkve Detalji
Rješenjeo imenovanju dijela članica Upravnog odbora Zaklade » Hrvatska za djecu« Detalji
Rješenjeo imenovanju državnog tajnika u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Detalji
Rješenjeo imenovanju ravnatelja Uprave za nacionalne manjine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Detalji
Rješenjeo imenovanju predstavnika i zamjenica predstavnika u zajedničkom Povjerenstvu za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama Detalji
Rješenjeo imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje Detalji
Rješenjeo imenovanju glavnog tajnika Ministarstva znanosti i obrazovanja Detalji
Rješenjeo razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje Detalji
Strategijaobrazovanja, znanosti i tehnologije Detalji
StrategijaStrateški plan Hrvatske zaklade za znanost 2014. – 2018.; Ispravak Strateškog plana Hrvatske zaklade za znanost 2014. – 2018. Detalji
UgovorKolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama Detalji
UgovorKolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Detalji
Prikazano 361 - 390 (od 486)