SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-07-027

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-07-027


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 14
Ukupno objavljenih radova: 17


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Synthesis and biological activities of some peptidoglycan monomer derivatives

  Autori:
  Šušković, Božidar (48604)
  Vajtner, Zlatko (51425)
  Naumski, Radmila (33201)
  Časopis: Tetrahedron
  Broj: 39
  ISSN: 0040-4020
  Volumen: 47
  Godina: 1991
  Stranice: od 8407 do 8416
  Broj referenci: 9
  Jezik: engleski
  Sažetak: Sintetizirani su N-acil derivati kao i kompleksiN-acetilglukozaminil-beta-(1-4)-N-acetilmuramoil-L-alanil-D-izoglu taminil-L-mezo-diaminopimelil-(D-amid)-(L)-D-alanil-D-alanina(peptidoglikan monomer, PGM) s nekim bivalentnim metalima, atakođer je ispitivano i njihovo imunomodulacijsko djelovanje.

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Use of a tin cathode at very negative potential

  Autori:
  Vajtner, Zlatko (51425)
  Časopis: Croat. Chem. Acta
  Broj: 2
  ISSN: 0011-1643
  Volumen: 64
  Godina: 1991
  Stranice: od 281 do 287
  Broj referenci: 10
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ispitivan je utjecaj parametara kao što su količina i gustoćastruje, vrsta katodnog meterijala na sadržaj "katodne korozije".Provedene su preparativne elektroredukcije cikolheksanona, "teškoreducibilnog" organskog spoja, kao test supstancije za studijnavedenih utjecaja na mogućnost provedbe preparativnihelektroredukcija npr. metalnih kompleksa peptidoglikan monomerakao i za usporedbu rezultata s onima uz upotrebu Hg i Pb katode.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Reduction of tetrabutylammonium ion on metal and alloy electrodes

  Autori:
  Vajtner, Zlatko (51425)
  Časopis: Croat. Chem. Acta
  Broj: 4
  ISSN: 0011-1643
  Volumen: 64
  Godina: 1991
  Stranice: od 619 do 623
  Broj referenci: 11
  Jezik: engleski
  Sažetak: Metalne katode su razvrstane prema njihovoj reaktivnosti stetrabutilamonijevim ionom. Prikazano je da katoda iz legure kaošto je Wood-ov metal "korodira" katodički dajući"tetrabutilamonijev metal" sa značajnom sposobnošću redukcijerazličitih organskih supstrata kao što su metalni kompleksipeptidoglikan monomera.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Investigation of the peptidoglycan monomer-metal complexes by potentiometric method

  Autori:
  Vajtner, Zlatko (51425)
  Šušković, Božidar (48604)
  Naumski, Radmila (33201)
  Časopis: Kem. Ind.
  Broj: 1
  ISSN: 0022-9830
  Volumen: 42
  Godina: 1993
  Stranice: od 13 do 16
  Broj referenci: 13
  Jezik: engleski
  Sažetak: Nastajanje kompleksa peptidoglikan-monomera sa Hg(II), Al(III),La(III) i V(III) ionima istraživano je potenciometrijskom metodomza metalne komplekse aminokiselina. Konstante stabilnostikompleksa izračunate na temelju titracija otopinom NaOHuspoređene su s literaturnim podacima za iste metalne komplekse snekim aminokiselinama. Također je predložena vjerojatnareakcijska shema nastajanja metalnih kompleksapeptidoglikan-monomera.

 5. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Investigation of the peptidoglycan monomer - metal complexes by potentiometric method

  Autori:
  Vajtner, Zlatko (51425)
  Šušković, Božidar (48604)
  Naumski, Radmila (33201)
  Urednici
  Vajtner, Zlatko (51425)
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Montreux, Switzerland
  Godina: 1991
  Stranice: od 7080 do 7080
  Skup: 42nd Meeting of International Society of Electrochemistry
  Održan: od 25.08.91 do 30.08.91

 6. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Kompleksi peptidoglikan monomera s nekim trovalentnim metalnim ionima

  Autori:
  Šušković, Božidar (48604)
  Vajtner, Zlatko (51425)
  Naumski, Radmila (33201)
  Hadžija, Olga
  Urednici
  Šušković, Božidar (48604)
  Naslov zbornika: Sinopsisi/Abstracts
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 149 do 149
  Skup: XII. Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 11.02.91 do 13.02.91

 7. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Određivanje N-acil derivata peptidoglikan monomera HPLC metodom

  Autori:
  Bedenko, Marija
  Marincel, Jasna (117904)
  Šušković, Božidar (48604)
  Urednici
  Marincel, Jasna (117904)
  Naslov zbornika: Sinopsisi/Abstracts
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 204 do 204
  Skup: XIII. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93

 8. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Purification of peptidoglycan monomer from fermentation broth of Brevibacterium divaricatum NRRL 2311 and scale up to a pilot plant level

  Autori:
  Erhardt, Julija (153772)
  Blasić, Igor
  Prester, Berislav (96172)
  Širola, Igor
  Naumski, Radmila (33201)
  Urednici
  Erhardt, Julija (153772)
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Espinh, Portugal
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Bioseparation:New strategies in Bioseparation Processing
  Održan: od 23.05.92 do 28.05.92

 9. Tip rada: Patent

  Naslov: Complexes of the peptidoglycan monomer with trivalent metals, process for the manufacture thereof and their use

  Autori:
  Šušković, Božidar (48604)
  Vajtner, Zlatko (51425)
  Naumski, Radmila (33201)
  Ustanova prijave: Državni zavod za patente Republike Hrvatske
  Datum prijave: 01.04.92
  Registarski broj prijave: 92/00728
  Zemlje u kojima je zaštićen: PCT/EP Appl., BG, CA, HU, JP, KR, KZ, PL, RO, RU, US, UA
  Jezik: engleski

 10. Tip rada: Patent

  Naslov: The use of peptidoglycan monomer, its N-acyl derivatives and its metal complexes in the preparation of medicaments for the correction of the immunosuppressive and hepatosuppressive states of the organism

  Autori:
  Radošević-Stašić, Biserka
  Šušković, Božidar (48604)
  Naumski, Radmila (33201)
  Rukavina, Darko
  Ustanova prijave: Državni zavod za patente Republike Hrvatske
  Datum prijave: 13.08.92
  Registarski broj prijave: 92/01859
  Zemlje u kojima je zaštićen: PCT/EP Appl., US, BG, CA, CS, EP, JP, KZ, PL, RO, RU, UA
  Jezik: engleski

 11. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Tehnološki postupak za proizvodnju peptidoglikan monomera

  Autori:
  Blasić, Igor
  Carić, Vanda (172905)
  Erhardt, Julija (153772)
  Naumski, Radmila (33201)
  Prester, Berislav (96172)
  Runac, D.
  Širola, Igor
  Vrsta rada: tehnološki propis
  Jezik: hrvatski

 12. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Laboratorijski postupak za pripravu N-acil derivata peptidoglikan monomera

  Autori:
  Šušković, Božidar (48604)
  Naumski, Radmila (33201)
  Blasić, Igor
  Andrić, Drinka
  Marincel, Jasna (117904)
  Bedenko, Marija
  Vrsta rada: laboratorijski propis
  Jezik: hrvatski

 13. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Laboratorijski postupak za pripravu kompleksa peptidoglikan monomera s bivalentnim metalima

  Autori:
  Šušković, Božidar (48604)
  Vajtner, Zlatko (51425)
  Vrsta rada: laboratorijski propis
  Jezik: hrvatski

 14. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Peptidoglycan monomer complexes with bivalent metals and their use in the manufacture of pharmaceuticals, US Patent 5 064 812 (1991), EP 268 271 (1993), AT 85 347 (1993), DE 3 784 018 (1993), SE 0 268 271 (1993)

  Autori:
  Šušković, Božidar (48604)
  Vajtner, Zlatko (51425)
  Naumski, Radmila (33201)
  Vrsta rada: patentni spis
  Jezik: engleski

 15. Tip rada: Ostalo

  Naslov: N-acetyl derivatives of the peptidoglycan monomer, pharmaceutically acceptable salts thereof, their preparation and use as immunomodulators and immunoadjuvants,US Patent 5 153 173(1992),HU 202 546(1992),JP 4 193 898(1992),SU 1 779 258(1992),BG 51456(1993

  Autori:
  Šušković, Božidar (48604)
  Naumski, Radmila (33201)
  Gomerčić, Vera
  Mubrin, Zdenko
  Vrsta rada: patentni spis
  Jezik: engleski

 16. Tip rada: Ostalo

  Naslov: N-acil derivati peptidoglikana - novi imunomodulatori, INOVA 91, Zagreb (Zlatna medalja), Rast YU 91, Rijeka (Diploma sa srebrenom plaketom)

  Autori:
  Šušković, Božidar (48604)
  Mubrin, Zdenko
  Naumski, Radmila (33201)
  Gomerčić, Vera
  Vrsta rada: poster na izložbi inovacija
  Jezik: hrvatski

 17. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Kompleksi peptidoglikan monomera s metalima i osvrt na 42. Meeting of ISE, Montreux, 1991., predavanje u Istraživačkom institutu Pliva, 13.03.1992.

  Autori:
  Vajtner, Zlatko (51425)
  Vrsta rada: predavanje
  Jezik: hrvatski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr