SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-08-119

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-08-119


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 39
Ukupno objavljenih radova: 41


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Usporedba otpornosti kukuruza na trulež stabljike u uvjetima umjetne infekcije s Colletotrichum graminicola (Ces) G.W. Wils i Fusarium graminearum Schwabe

  Autori:
  Palaveršić, Branko (73714)
  Brekalo, Josip (125712)
  Rojc, Marijan (76091)
  Časopis: Zaštita bilja
  ISSN: 0372-7866
  Volumen: 42
  Godina: 1991
  Stranice: od 39 do 50
  Jezik: engleski

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Praćenje pojave i intenziteta napada bolesti kukuruza na području Hrvatske od 1985. do 1989.god.

  Autori:
  Brekalo, Josip (125712)
  Palaveršić, Branko (73714)
  Rojc, Marijan (76091)
  Časopis: Zaštita bilja
  ISSN: 0372-7866
  Volumen: 42
  Godina: 1991
  Stranice: od 51 do 60

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj gnojidbe dušikom na prinos, trulež i lom stabljike hibridnog kukuruza

  Autori:
  Palaveršić, Branko (73714)
  Pucarić, Aleksandar
  Rojc, Marijan (76091)
  Vragolović, Antun (120703)
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 38
  Godina: 1991
  Stranice: od 103 do 114
  Jezik: hrvatski

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj načina skladištenja na stabilnost karotinoidnih pigmenata u zrnu Bc hibrida kukuruza

  Autori:
  Dogan, Zdenka (73784)
  Danojević, Miroslav
  Tomičić, Branimir (123664)
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 38
  Godina: 1991
  Stranice: od 123 do 130
  Jezik: hrvatski

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Reakcija roditeljskih komponenata nekih Bc hibrida na različite količine najčešće korištenih herbicida u našoj praksi

  Autori:
  Ostojić, Zvonko
  Rojc, Marijan (76091)
  Biličić, Jakov
  Vragolović, Antun (120703)
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 39
  Godina: 1991
  Stranice: od 499 do 506
  Jezik: hrvatski

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Gospodarska svojstva komercijalnih selekcija hibridnog kukuruza Instituta Zagreb

  Autori:
  Parlov, Dragomir (76111)
  Stastny, Karlo (73683)
  Vragolović, Antun (120703)
  Tomičić, Branimir (123664)
  Časopis: Agronomski glasnik
  Broj: 6
  ISSN: 0002-1954
  Godina: 1992
  Stranice: od 387 do 399

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Najnoviji rezultati kreiranja Bc hybrida kukuruza

  Autori:
  Parlov, Dragomir (76111)
  Tomičić, Branimir (123664)
  Vragolović, Antun (120703)
  Kostenjak, Marija
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 29
  Godina: 1993
  Stranice: od 425 do 434
  Jezik: hrvatski

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ispitivanje hibrida kukuruza FAO grupe 400 i 500 u uvjetima 1992 godine

  Autori:
  Rojc, Marijan (76091)
  Tomičić, Branimir (123664)
  Stilinović, Ivan
  Kostenjak, Marija
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 29
  Godina: 1993
  Stranice: od 115 do 123
  Jezik: hrvatski

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Korištenje domaće germplazme u oplemenjivanju kukuruza

  Autori:
  Parlov, Dragomir (76111)
  Vasilj, Đurđica
  Milas, Slobodan (73534)
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 38
  Godina: 1991
  Stranice: od 439 do 446
  Jezik: hrvatski

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Proučavanje otpornosti samooplodnih linija i hibrida kukuruza prema truleži i lomu stabljike u uvjetima prirodnog i izazvanog stresa

  Autori:
  Palaveršić, Branko (73714)
  Časopis: Poljoprivredna znanstvena smotra
  ISSN: 0370-0291
  Volumen: 67
  Godina: 1992
  Stranice: od 53 do 77
  Jezik: hrvatski

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje proizvodnosti i hranidbene vrijednosti Bc hibrida kukuruza za silažnu namjenu u postrnoj sjetvi

  Autori:
  Kolić, Božo (71644)
  Parlov, Dragomir (76111)
  Milas, Slobodan (73534)
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 1 2
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 40
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Suzbijanje truleži stabljike kukuruza putem oplemenjivanja

  Autori:
  Palaveršić, Branko (73714)
  Brekalo, Josip (125712)
  Buhiniček, Ivica (195150)
  Rojc, Marijan (76091)
  Časopis: Agronomski glasnik
  ISSN: 0002-1954
  Volumen: 54
  Godina: 1992
  Stranice: od 401 do 418
  Jezik: hrvatski

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Izbor hibridne kombinacije kukuruza BcEH 5982 testiranjem na prinos i čvrstoću stabljike

  Autori:
  Kozić, Zdravko (95860)
  Palaveršić, Branko (73714)
  Stastny, Karlo (73683)
  Buhiniček, Ivica (195150)
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 29
  Godina: 1993
  Stranice: od 357 do 363
  Jezik: hrvatski

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Cvatnja domaće germplazme kukuruza u uvjetima suše

  Autori:
  Kozumplik, Vinko (23053)
  Pejić, Ivan (154216)
  Milas, Slobodan (73534)
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 3-4
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 39
  Godina: 1991
  Stranice: od 463 do 470
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Broj i prinos zrna po klipu kukurza mogu biti reducirani sušnim stresom tokom vegetacije. Jedan od korištenih indikatora tolerantnosti na sušu je datum svilanja u odnosu na datum polinacije, što se u poljskim uvjetima može lako uočiti. U 1990. godini su na lokaciji Maksimir zabilježena dva sušna perioda tokom vegetacije kukuruza, prvi nakon sjetve, a drugi tokom cvatnje. Da bi se prirodni sušni stres iskoristio za izbor inbred linija tolerantnih na sušu, u 1990. je kod 280 inbred linija domaće genplazme i domaće genplazme poboljšane sa stranom, analiziran broj dana od polinacije do svilanja i broj i prinos zrna po klipu nakon ručne samooplodnje. Nađeno je variranje među linijama u broju dana od polinacije do svilanja od 0 do 10. Obzirom na ranozrelost primijećen je napravilan trend povećanja broja i prinosa zrna po klipu s kasnijom vegetacijskom grupom. Istovremeno, međutim, ova svojstva nisu bila u korelaciji s brojem dana od polinacije do svilanja kod proučavanih linija.

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Korištenje prikrivene genetske varijabilnosti kukuruza primjenom rekurentne selekcije

  Autori:
  Kozumplik, Vinko (23053)
  Pejić, Ivan (154216)
  Časopis: Agronomski glasnik
  Broj: 1-2
  ISSN: 0002-1954
  Volumen: 53
  Godina: 1991
  Stranice: od 89 do 95
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mogućnost primjene moleklarnih gen markera u oplemenjivanju i sjemenarstvu kukuruza

  Autori:
  Pejić, Ivan (154216)
  Kozumplik, Vinko (23053)
  Crnobrnja, Leonella (77823)
  Dogan, Zdenka (73784)
  Časopis: Sjemenarstvo
  Broj: 6
  ISSN: 1330-0121
  Volumen: 9
  Godina: 1992
  Stranice: od 319 do 330
  Broj referenci: 31
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: molekularni markeri, elektroforeza, izoenzimi, RFLP, oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Variranje prinosa i energentskih komponenti hibrida i inbred linija kukuruza za silažu

  Autori:
  Kozumplik, Vinko (23053)
  Vasilj, Đurđica
  Grbeša, D.
  Pejić, Ivan (154216)
  Časopis: Stočarstvo
  Volumen: 47
  Godina: 1993
  Stranice: od 331 do 345
  Jezik: hrvatski

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nove tehnologije u oplemenjivanju poljoprivrednog bilja

  Autori:
  Kozumplik, Vinko (23053)
  Pejić, Ivan (154216)
  Časopis: Agronomski glasnik
  ISSN: 0002-1954
  Volumen: 55
  Godina: 1993
  Stranice: od 475 do 486
  Jezik: hrvatski

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Heterotična komplementarnost i genetska varijabilnost domaće germplazme kukuruza

  Autori:
  Pejić, Ivan (154216)
  Časopis: Poljoprivredna znanstvena smotra
  Broj: 3-4
  ISSN: 0370-0291
  Volumen: 57
  Godina: 1992
  Stranice: od 335 do 354
  Broj referenci: 36
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: kukuruz, genetska varijabilnost, egzotična germplazma, heterotična komplementarnost, izoenzimi

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Četiri i pol desetljeća oplemenjivanja kukuruza u Institutu za oplemenjivanje i proizvodnju bilja Zagreb

  Autori:
  Rojc, Marijan (76091)
  Parlov, Dragomir (76111)
  Palaveršić, Branko (73714)
  Stastny, Karlo (73683)
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 5
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 30
  Godina: 1994
  Stranice: od 695 do 710
  Broj referenci: 23
  Jezik: hrvatski

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Oplemenjivanje kukuruza na otpornost prema truleži i lomu stabljike

  Autori:
  Rojc, Marijan (76091)
  Palaveršić, Branko (73714)
  Karaivanov, Grigorij
  Naslov zbornika: Selekcija i semenovodstvo rannespelyh gibrida
  Jezik: ruski
  Mjesto: Kishinev, Moldova
  Godina: 1991
  Stranice: od 105 do 117
  Skup: Selekcija i semenovodstvo rannespelyh gibridov kukuruzy

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sortiment ratarskih i povrćarskih kultura Hrvatske u novom okruženju

  Autori:
  Martinić-Jerčić, Zdravko
  Pavlina, Renata (74221)
  Rojc, Marijan (76091)
  Parlov, Dragomir (76111)
  Kovačević, Josip
  Kolak, Ivan
  Borošić, Josip
  Matotan, Zdravko
  Urednici
  Maceljski, Milan
  Naslov zbornika: Zbornik HAZU: Poljoprivreda i proizvodnja hrane u novom europskom okruženju
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 109 do 121
  Skup: Poljoprivreda i proizvodnja hrane u novom europskom okruženju
  Održan: od 15.12.94 do 16.12.94

 23. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Proučavanje umjetne infekcije kukuruza s Colletotrichum graminola Ces. G.W. Wils

  Autori:
  Brekalo, Josip (125712)
  Palaveršić, Branko (73714)
  Rojc, Marijan (76091)
  Buhiniček, Ivica (195150)
  Naslov zbornika: Programme and Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bergamo, Italija
  Godina: 1993
  Stranice: od 26 do 0
  Skup: XVIth Eucarpia Conference on Breeding and Molecular Biology: Accomplishments and Future Promises
  Održan: od 06.06.93 do 09.06.93

 24. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Dijalelna analiza težine kalusa u kulturi tkiva kukuruza

  Autori:
  Buhiniček, Ivica (195150)
  Pavlina, Renata (74221)
  Vasilj, Đurđica
  Rojc, Marijan (76091)
  Naslov zbornika: Programme and Abstracst
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bergamo, Italija
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: XVIth Eucarpia Conference on Breeding and Molecular Biology: Accomplishments and Future Promises
  Održan: od 06.06.93 do 09.06.93

 25. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Usporedba dvaju izvora otpornosti protiv antraknoze stabljike kukuruza

  Autori:
  Parlov, Dragomir (76111)
  Tomičić, Branimir (123664)
  Buhiniček, Ivica (195150)
  Palaveršić, Branko (73714)
  Brekalo, Josip (125712)
  Naslov zbornika: Programme and Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bergamo, Italija
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: XVIth Eucarpia Conference on Breeding and Molecular Biology: Accomplishments and Future Promises
  Održan: od 06.06.93 do 09.06.93

 26. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Usporedba nekih načina ocjenjivanja inbred linija kukuruza

  Autori:
  Palaveršić, Branko (73714)
  Rojc, Marijan (76091)
  Brekalo, Josip (125712)
  Buhiniček, Ivica (195150)
  Naslov zbornika: Programme and Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bergamo, Italija
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: XVIth Eucarpia Conference on Breeding and Molecular Biology: Accomplishments and Future Promises
  Održan: od 06.06.93 do 09.06.93

 27. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj veličine parcelice na procjenu prinosa zrna hibridnog kukuruza

  Autori:
  Pecina, Marija
  Vasilj, Đurđica
  Pejić, Ivan (154216)
  Naslov zbornika: Programme and Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bergamo, Italija
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: XVIth Eucarpia Conference on Breeding and Molecular Biology: Accomplishments and Future Promises
  Održan: od 06.06.93 do 09.06.93

 28. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Heterotic pattern of some Croatian maize germplasm

  Autori:
  Pejić, Ivan (154216)
  Kozumplik, Vinko (23053)
  Vasilj, Đurđica
  Naslov zbornika: Book of Poster Abstracts 13th EUCARPIA Congress
  Jezik: engleski
  Mjesto: Angers, Francuska
  Godina: 1992
  Stranice: od 521 do 522
  Skup: 13th EUCARPIA Congress

 29. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Plot size vs. reliability of grain yield estimation in hybrid maize field trials

  Autori:
  Pecina, Marija
  Vasilj, Đurđica
  Pejić, Ivan (154216)
  Urednici
  Bianchi, Angelo
  Naslov zbornika: Programme and Abstracts
  Mjesto: Bergamo, Italija
  Godina: 1993
  Stranice: od VIIP7
  Skup: XVIth Eucarpia Conference on Breeding and Molecular Biology: Accomplishments and Future Promises
  Održan: od 06.06.93 do 09.06.93

 30. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Genski transfer i gospodarski vrijedne biljne vrste

  Autori:
  Pavlina, Renata (74221)
  Kozumplik, Vinko (23053)
  Pejić, Ivan (154216)
  Ilijević, Snježana
  Urednici
  Gotlin, Josip
  Naslov zbornika: XXXI. znanstveno stručno agronomsko savjetovanje - sažeci izlaganja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1995
  Stranice: od 25 do 25
  Skup: XXXI. znanstveno stručno agronomsko savjetovanje
  Održan: od 20.02.95 do 24.02.95

 31. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Primjena biotehnologije u oplemenjivanju bilja

  Autori:
  Kozumplik, Vinko (23053)
  Pejić, Ivan (154216)
  Pavlina, Renata (74221)
  Urednici
  Gotlin, Josip
  Naslov zbornika: XXXI. znanstveno stručno agronomsko savjetovanje - sažeci izlaganja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1995
  Stranice: od 26 do 26
  Skup: XXXI. znanstveno stručno agronomsko savjetovanje
  Održan: od 20.02.95 do 24.02.95

 32. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Confronto tra RFLP e RAPD per la valutazione del germplasma di mais

  Autori:
  Pejić, Ivan (154216)
  Monfredini, G.
  Olivieri, A.
  Ajmone-Marsan, P.
  Jezik: talijanski
  Mjesto: Pescara, Italija
  Godina: 1995
  Skup: SIGA - 39th Annual Meeting
  Održan: od 27.09.95 do 29.09.95

 33. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Novi komercijalni Bc hibridi kukuruza FAO 500 u nepovoljnim klimatskim uvjetima

  Autori:
  Stastny, Karlo (73683)
  Rojc, Marijan (76091)
  Parlov, Dragomir (76111)
  Palaveršić, Branko (73714)
  Ivančić, Ilija (192233)
  Kozić, Zdravko (95860)
  Urednici
  Gotlin, Josip
  Naslov zbornika: XXXI. znanstveno stručno agronomsko savjetovanje - sažetak izlaganja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1995
  Stranice: od 34 do 34
  Skup: XXXI. znanstveno stručno agronomsko savjetovanje
  Održan: od 20.02.95 do 24.02.95

 34. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ispitivanje kombinacijske sposobnosti novih Bc linija kukuruza

  Autori:
  Kozić, Zdravko (95860)
  Palaveršić, Branko (73714)
  Stastny, Karlo (73683)
  Tomičić, Branimir (123664)
  Vragolović, Antun (120703)
  Urednici
  Gotlin, Josip
  Naslov zbornika: XXXI. znanstveno stručno agronomsko savjetovanje: sažeci izlaganja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1995
  Stranice: od 40 do 40
  Skup: XXXI. znanstveno stručno agronomsko savjetovanje
  Održan: od 20.02.95 do 24.02.95

 35. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ispitivanje otpornosti samooplodnih linija kukuruza prema bolestima značajnim u sjemenarstvu

  Autori:
  Palaveršić, Branko (73714)
  Brekalo, Josip (125712)
  Sever, Janko (73694)
  Stilinović, Ivan
  Bančić, Tihomir
  Urednici
  Gotlin, Josip
  Naslov zbornika: XXXI. znanstveno stručno agronomsko savjetovanje: sažeci izlaganja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1995
  Stranice: od 42 do 42
  Skup: XXXI. znanstveno stručno agronomsko savjetovanje
  Održan: od 20.02.95 do 24.02.95

 36. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj tretiranja sjemena na gospodarska svojstva linija kukuruza

  Autori:
  Rojc, Marijan (76091)
  Matotan, Svjetlana
  Matotan, Zdravko
  Urednici
  Gotlin, Josip
  Naslov zbornika: XXXI. znanstveno stručno agronomsko savjetovanje: sažeci izlaganja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1995
  Stranice: od 45 do 45
  Skup: XXXI. znanstveno stručno agronomsko savjetovanje
  Održan: od 20.02.95 do 24.02.95

 37. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Proizvodnja sjemena Bc hibrida na teškim tlima Gornje Posavine

  Autori:
  Ivančić, Ilija (192233)
  Rojc, Marijan (76091)
  Parlov, Dragomir (76111)
  Stastny, Karlo (73683)
  Kolić, Božo (71644)
  Grbačić, Ivan
  Urednici
  Gotlin, Josip
  Naslov zbornika: XXXI. znanstveno stručno agronomsko savjetovanje: sažeci izlaganja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1995
  Stranice: od 46 do 46
  Skup: XXXI. znanstveno stručno agronomsko savjetovanje
  Održan: od 20.02.95 do 24.02.95

 38. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Usporedba kriterija i metoda u oplemenjivanju kukuruza za otpornost prema fuzarijskoj truleži stabljike

  Autori:
  Palaveršić, Branko (73714)
  Rojc, Marijan (76091)
  Warren, Herman L.
  Brekalo, Josip (125712)
  Urednici
  Nelson, Paul
  Naslov zbornika: Paper Abstract 13
  Jezik: engleski
  Mjesto: University Park, Pennsil., SAD
  Godina: 1993
  Stranice: od 35 do 35
  Skup: VII International Fusarium Workshop
  Održan: od 19.07.93 do 23.07.93

 39. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Usporedba dviju tehnika za povećanje truleži stabljike

  Autori:
  Palaveršić, Branko (73714)
  Brekalo, Josip (125712)
  Buhiniček, Ivica (195150)
  Naslov zbornika: Abstracts/Resumes
  Jezik: engleski
  Mjesto: Montreal, Canada
  Godina: 1993
  Stranice: od 88 do 88
  Skup: 6th International Congress of Plant Pathology
  Održan: od 28.07.93 do 06.08.93

 40. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Proučavanje otpornosti kukuruza za otpornost prema truleži klipa u uvjetima umjetne infekcije s Fusarium graminearum

  Autori:
  Brekalo, Josip (125712)
  Buhiniček, Ivica (195150)
  Palaveršić, Branko (73714)
  Urednici
  Visconti, Angelo
  Naslov zbornika: Book of Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Martina Franca, Italija
  Godina: 1995
  Stranice: od 126 do 127
  Skup: International seminar on Fusarium: mycotoxins, taxonomy and pathogenicity
  Održan: od 09.05.95 do 13.05.95

 41. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Dijalelna analiza otpornosti kukuruza prema fuzarijskoj truleži stabljke

  Autori:
  Palaveršić, Branko (73714)
  Parlov, Dragomir (76111)
  Tomičić, Branimir (123664)
  Buhiniček, Ivica (195150)
  Urednici
  Visconti, Angelo
  Naslov zbornika: Book of Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Martina Franca, Italija
  Godina: 1995
  Stranice: od 138 do 138
  Skup: International seminar on Fusarium: mycotoxins, taxonomy and pathogenicity
  Održan: od 09.05.95 do 13.05.95


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr