SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-01-130

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-01-130


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 50
Ukupno objavljenih radova: 50


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov:

  Autori:
  Jelić, Krešimir (18432)
  Hurtig, E
  Urednici
  Aljinović, Bruno (130291)
  Izdavač: Herman Haack Verlagsgesellschaft
  Jezik: engleski
  Sažetak:

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Geothermal atlas of Croatia

  Autori:
  Jelić, Krešimir (18432)
  Hurtig, E
  Izdavač: Herman Haack Verlagsgesellschaft
  Godina: 1995
  Stranice: od 102 do 156
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prikazane su geotermalne karte Hrvatske kao dio geotermalnih karata Europe. Opisane su i analizirane metode konstruiranja tih karata.
  Ključne riječi: Geotermijski, Atlas, Europa. Hrvatska
  Ostalo:

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Gravimetrijska istraživanja u platformnim područjima.

  Autori:
  Zagorac, Željko (54353)
  Šumanovac, Franjo (118773)
  Časopis: Rudarsko geološko naftni zbornik
  Broj: 1
  Volumen: 4
  Godina: 1992
  Stranice: od 1 do 5
  Broj referenci: 4
  Jezik: engleski
  Sažetak: Razmatrana je višeznačnost gravimetrijske interpretacije u t.zv.platformnim područjima, kao što su Arapska ploča, Afrička ploča,Ruska platforma itd. Budući da su slojevi skoro vodoravni ,gravimetrijske anomalije su uzrokovane rasjedima i kontaktima ukristalinskoj podlozi. Dan je primjer gravimetrijskogmodeliranja područja Sultana u Jordanu, važan za istraživanjevode i fosfata.
  Ključne riječi: Platformna područja, Višeznačnost, Gravimetrija, Modeliranje.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje vode u obalnom kršu metodom dvojnog gradijentnog kartiranja.

  Autori:
  Jelić, Krešimir (18432)
  Šumanovac, Franjo (118773)
  Lukačević, Mladen (139552)
  Časopis: Rudarsko geološko naftni zbornik
  Broj: 1
  Volumen: 3
  Godina: 1991
  Stranice: od 7 do 14
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dvojnim gradijentnim kartiranjem prividne električne otpornostiprovedeno je istraživanje vode na nekoliko lokaliteta u kršu.Ovom metodom moglo se je smanjiti djelovanje površinskihnehomogenosti.
  Ključne riječi: Istraživanje vode, Obalni krš, Gradijentno kartiranje.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Korelacija permeabiliteta i intervalnih seizmičkih brzina iz mjerenja u bušotinama u nekim ležištima ugljikohidrata u Hrvatskoj.

  Autori:
  Jelić, Krešimir (18432)
  Jančiković, Božidar
  Đurić (Djurić), Zlatko
  Nuić, Ivo
  Časopis: Nafta
  Broj: 7
  Volumen: 41
  Godina: 1992
  Stranice: od 343 do 349
  Broj referenci: 12
  Jezik: engleski
  Sažetak: Izvršena je usporedba seizmičkih intervalnih brzina dobivenihmjerenjem sonic-om u bušotinama, te permeabiliteta.
  Ključne riječi: Sonic mjerenja, Intervalne brzine, Seizmičke brzine, Permeabilitet.

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kvantitativna gravimetrijska interpretacija područja Ptujskog polja.

  Autori:
  Šumanovac, Franjo (118773)
  Zagorac, Željko (54353)
  Lukačević, Mladen (139552)
  Časopis: Rudarsko geološko naftni zbornik
  Broj: 1
  Volumen: 3
  Godina: 1991
  Stranice: od 15 do 22
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Računanjem oblika struktura uz upotrebu podataka dubina izbušotina, gravimetrijskim dvo- i tro-dimenzionalnim modeliranjem, geofizičke veličine su interpretirane u dubine. Interpretacijomsu riješeni osnovni strukturni odnosi a prikazanim postupkomračunanja i interpretacije dan je doprinos boljem i svestranijemkorištenju gravimetrijskih podataka.
  Ključne riječi: Gravimetrija, Gustoća, Gravimetrijsko modeliranje.

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Magnetska istraživanja kombinacijom različitih magnetometara.

  Autori:
  Gregl, Tihomir (14345)
  Zagorac, Željko (54353)
  Časopis: Rudarsko geološko naftni zbornik
  Broj: 1
  Volumen: 5
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 9
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analizirana je kvaliteta mjerenja s dva modela protonskihmagnetometara, koji su konstruirani na principu nuklearnemagnetske rezonancije, ali se razlikuju u izvedbi. Takodjer jeispitana mogućnost njihovog zajedničkog rada.
  Ključne riječi: Geomagnetika, Protonski magnetometri. Kvaliteta mjerenja.

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mogućnost primjene digitalne obrade aerosnimaka u pripremi arheoloških istraživanja.

  Autori:
  Hudec, Goran (102661)
  Begović, V.
  Časopis: HAzu, Bilten Savjeta za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju.
  Broj: 1
  Volumen: 12
  Godina: 1993
  Stranice: od 77 do 83
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživane su mogućnosti digitalne obrade aerosnimaka u pripremiarheoloških istraživanja.Prikazan je praktički primjer na otokuVeliki Brijun. Na predloženim mikrolokacijama izvedeeno je petarheoloških sondi i sve su bile pozitivne.
  Ključne riječi: Digitalna obrada, Aerosnimke, Arheološka istraživanja.

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Na našim prostorima opet "novi" gromobrani,

  Autori:
  Krulc, Zvonimir (97410)
  Časopis: Energija
  Broj: 5
  Volumen: 41
  Godina: 1992
  Stranice: od 322 do 323
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razmatran je problem novih tipova gromobrana.
  Ključne riječi: Gromobrani, Novi gromobrani.

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neka nova razmišljanja o zaštiti od munje.

  Autori:
  Krulc, Zvonimir (97410)
  Časopis: Energija
  Broj: 6
  Volumen: 41
  Godina: 1992
  Stranice: od 375 do 378
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Upozorava se na potrebu novih naziva u tematici zaštite odmunje.Zašto ne "munjovod" umjesto dosadašnjeg "gromobran"Upozoreno je na potrebu posvećivanja veće pažnje suvremenompristupu problematici prenaponske zaštite. Prikazan je kratkiopis "supermunje" u Istri.
  Ključne riječi: Zaštita od munje, Prenaponska zaštita, "Supermunja"

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Odredjivanje udaljenosti izmedju dopunske točke i geokodiranog GPS stajališta.

  Autori:
  Kanajet, Božidar (20050)
  Časopis: Rudarsko geološko naftni zbornik
  Broj: 1
  Volumen: 5
  Godina: 1993
  Stranice: od 11 do 13
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Odredjivanje udaljenosti uu nepovoljnim uvjetima od geokodiranogstajališta do neke nepristupačne točke mjerenjem azimuta usimuliranom trokutu s pretpostavljenom bazom.
  Ključne riječi: Topografska karta, Situacija, Baza, Interpretacija, Teoretska razmatranja, Kut, Trokut, Azimut.

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Odredjivanje položaja na globusu.

  Autori:
  Kanajet, Božidar (20050)
  Časopis: Rudarsko geološko naftni zbornik
  Broj: 1
  Volumen: 4
  Godina: 1992
  Stranice: od 163 do 165
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U kratko su prikazani moderni sistemi odredjivanja položaja nazemlji pomoću satelita.
  Ključne riječi: Pozicija, Sateliti.

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Početni digitalni model gustoće površinskih masa zemljine kore u test području "Slovenija i okolni dio Hrvatske" za regionalne potrebe fizikalne geodezije.

  Autori:
  Čolić, Krešimir (8304)
  Pribičević, Boško
  Ratkajec, Marijan (159061)
  Stopar, Robert
  Šumanovac, Franjo (118773)
  Časopis: Energija
  Broj: 3
  Volumen: 46
  Godina: 1992
  Stranice: od 263 do 281
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izvršeno je odredjivanje gustoće vaganjem za veliki broj uzorakapovršinskih materijala na području Slovenije i Zapadne Hrvatske.Izradjen je početni digitalni model gustoće.
  Ključne riječi: Gustoće, Površinski materijali, Digitalni model.

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Posebne primjene geoelektričkih istraživanja.

  Autori:
  Krulc, Zvonimir (97410)
  Časopis: Elektrotehnika
  Broj: 4
  Volumen: 36
  Godina: 1993
  Stranice: od 213 do 218
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razmatrana je upotreba geoelektrike u tehnici uzemljenja, uistraživanju ugroženosti od udara munje, i ispitivanjukorozivnosti tla.
  Ključne riječi: Električne željeznice, Geoelektrična istraživanja, Geoelektrična sondiranja, Korozivnost tla, Ugroženost od munje.

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prenosni GPS-Garmin GPS-50 prijemnik za mjerenja u republici Hrvatskoj.

  Autori:
  Kanajet, Božidar (20050)
  Časopis: Nafta
  Broj: 12
  Volumen: 44
  Godina: 1993
  Stranice: od 661 do 662
  Broj referenci: 4
  Jezik: engleski
  Sažetak: Opisan je satelitski prijemnik GPS-Garmin GPS-50 i njegovaprimjena u Hrvatskoj.
  Ključne riječi: Satelitski prijemnik, Geodetska mjerenja, Hrvatska.

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sistem akustičke telemetrije za podvodnu kontrolu.

  Autori:
  Vukadin, P.
  Hudec, Goran (102661)
  Časopis: Iee Journal of Oceanic Engineering.
  Broj: 1
  Volumen: 16
  Godina: 1991
  Stranice: od 142 do 145
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prikazan je sistem akustičke tele,etrije pod vodom.
  Ključne riječi: Akustička telemetrija, Telemetrija, Podvodna kontrola.

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Spravica za procjenu udaljenosti

  Autori:
  Kanajet, Božidar (20050)
  Časopis: Geodetski list
  Broj: 2
  Volumen: 46
  Godina: 1992
  Stranice: od 233 do 235
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazana je jednostavna spravica za procjenu udaljenosti.
  Ključne riječi: Spravica, Udaljenosti.

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vrednovanje električne otpornosti tla u zaštiti od udara munje.

  Autori:
  Krulc, Zvonimir (97410)
  Časopis: Energija
  Broj: 1
  Volumen: 40
  Godina: 1991
  Stranice: od 45 do 48
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razmatrana je važnost električne otpornosti tla u projektiranju iizvodjenju uzemljivačkih sustava. Geoelektrično sondiranje trebakoristiti za odredjivanje električne otpornosti tla.
  Ključne riječi: Električna otpornost, Geoelektrično sondiranje, Zaštita od munje.

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Destrukcija u 45 godina uzrokovana diktatorskim režimom.

  Autori:
  Marjanović, Radovan (75356)
  Časopis: ISG Nachrichten
  Broj: 3
  Godina: 1993
  Stranice: od 65 do 67
  Jezik: engleski
  Sažetak: Opisana je destrukcija na raznim područjima u posljednjih 45godina.
  Ključne riječi: Destrukcija, Diktatura.

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Bedrock depth determination from gradient resistivity profiling by the use of vertical electrodes.

  Autori:
  Lukačević, Mladen (139552)
  Zagorac, Željko (54353)
  Heruc, Svebor
  Časopis: Nafta
  Broj: 4
  Volumen: 46
  Godina: 1995
  Stranice: od 197 do 200
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski
  Sažetak: Izvedena je općenita formula za određivanje dubine podloge iz električnog profiliranja i upotrijebljena za gradijentno profiliranje pri upotrebi vertikalnih elektroda-zacijevljenja bušotina. U primjeru istraživanja kod Ferdinandovca dobivena je struktura stijene visoke električne otpornosti na dubini od nekoliko kilometara. Ona se podudara -bar dijelom- s ranijim rezultatima, ali daje i neke nove informacije.
  Ključne riječi: Vertikalne elektrode, Dubina podloge, Geoelektrično profiliranje

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Najčešće Biljne Zajednice na Klizištima

  Autori:
  Kanajet, Božidar (20050)
  Časopis: Geodetski list
  Broj: 3
  Volumen: 48
  Godina: 1994
  Stranice: od 277 do 283
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisane su načešće biljne zajednice karakteristične za klizišta. Pojava tih biljaka može ukazati na prisutnost neastabilnih terena.
  Ključne riječi: Biljke, Biljne zajednice, Klizišta.

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Praćenje slijeganja u Visokoj ulici br. 14 nakon raketiranja Gornjega grada u Zagrebu.

  Autori:
  Marjanović, Radovan (75356)
  Časopis: Geodetski list
  Broj: 2
  Volumen: 49
  Godina: 1995
  Stranice: od 127 do 142
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisani su pokušaji mjerenja deformacija na jednom stambenom objektu, motivirani uočenim pukotinama, nakon bombardiranja iz zraka. Navode se i objašnjavaju primijenjene mjerne metode.Osobitost je kod odredjivanja tih pomaka kao vremenskih nizova. Koristeći razna statističke metode zaključuje se o valjanosti mjernih podataka, njihovoj medjusobnoj vezi kao i zavisnosti o meteorološkim uvjetima. Na osnovi izračunatog modela pokušana je predikcija deformacija koje će uslijediti.
  Ključne riječi: Deformacije, Slijegavanje, Vremenski nizovi, Statistički alogaritmi, Predikcija.

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Detection of an airplane bomb by geomagnetic testing of the "Redvit" building in Slavonski brod.

  Autori:
  Gregl, Tihomir (14345)
  Heruc, Svebor
  Časopis: Rudarsko geološko naftni zbornik
  Broj: 1
  Volumen: 6
  Godina: 1994
  Stranice: od 17 do 18
  Broj referenci: 1
  Jezik: engleski
  Sažetak: Izvršena su geomagnetska mjerenja pomoću protonskog magnetometra u zgradi gdje se je očekivalo da postoji neeksplodirana avionska bomba. Dobivena je magnetska anomalija koja ukazuje na prisustvo mase od preko sto kilograma željeza.Očekuje se iskapanje.
  Ključne riječi: Geomagnetika, Protonski magnetometar, Bomba zrakoplovna

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Surveying the 45th parallel in the republic of Croatia.

  Autori:
  Kanajet, Božidar (20050)
  Časopis: Professional Surveyor
  Broj: 5
  Volumen: 14
  Godina: 1994
  Stranice: od 18 do 18
  Jezik: engleski
  Sažetak: Mjerenja izvršena sa GPS uređajem potvrdjuju da je kip Sunčanik u Senju lociran precizno na 45 paraleli.
  Ključne riječi: Sunčanik, Senj, GPS, Četrdeset i peta paralela.

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Geološka i geofizička istraživanja energetskih mineralnih sirovina u Hrvatskoj.

  Autori:
  Kranjec, Velimir (23356)
  Jelić, Krešimir (18432)
  Šterk, Ladislav
  Naslov zbornika: Doprinos rudarstvas energetici Hrvatske.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 35 do 64
  Skup: Simpozij "Doprinos rudarstva energetici Hrvatske"
  Održan: od 03.12.93 do 03.12.93
  Sažetak: Prikazana su geološka i geofizička istraživanja izvodjena uHrvatskom dijelu Pšanonskog bazena, Vanjskih Dinarida iJadranskog podmorja. Analizirani su noviji rezultati, sadašnjestanje i buduće mogućnosti. Uključeno je istraživanje nafte,plina,termalne vode, ugljena i urana.
  Ključne riječi: Nafta, Plin, Ugljen, Termalna voda, Uran, Geofizička istraživanja, Geološka kartiranja.

 26. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ispitivanje učinkovitosti kodova za zaštitu podataka na kanalu hidroakustične komunikacije

  Autori:
  Hudec, Goran (102661)
  Naslov zbornika: Proceedings of the ConTEL 93 conference ITA Vol.12 Zagreb
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 203 do 210
  Skup: 5th international seminar on earthquake prognostics
  Održan: od 05.06.93 do 06.06.93
  Sažetak: Izradjen je matematički model hidroakustičkog kanala u plitkojvodi. Izvršena su testiranja na jednoj lokaciji u Jadranskommoru.
  Ključne riječi: Hidroakustika, Plitka voda, Komunikacijski kanal, Učinkovitost koda.

 27. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Pokušaj prognoze potresa iz tilt-ekstenzometarskih mjerenja u kombinaciji sa GPS na potresom ugroženoj regiji u blizini Zagreba.

  Autori:
  Marjanović, Radovan (75356)
  Čolić, Krešimir (8304)
  Naslov zbornika: Proceedings of the 5th international seminar of earthquake prognostics.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Lagos, Nigeria
  Godina: 1991
  Stranice: od 171 do 181
  Skup: 5th international seminar on earthquake prognosttics
  Održan: od 02.12.90 do 06.12.90
  Sažetak: Izvršena su neka kratko-periodična mjerenja pomicanja zemljinekore na pokusnom poligonu kraj Zagreba. Opisana su iskustva iproblemi sa novim tiltmetrom i ekstenzometrom za kontinuiranomjerenje promjene odnosa tlak-vlak.
  Ključne riječi: Tektonski rasjedi, Geodinamički poligon, Stress-strain, Tenzor deformacije, GPS mjerenja, Niveliranje, Plimni valovi, Ekstenzometri, Tiltmetri.

 28. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Pristup projektiranju komunikacijskog sustava za daljinsko upravljanje ronilicom.

  Autori:
  Hudec, Goran (102661)
  Naslov zbornika: Zbornik radova ELMAR
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1993
  Stranice: od 242 do 245
  Skup: 5th international seminar on earthquake prognostics
  Održan: od 20.09.93 do 23.09.93
  Sažetak: Predla'e se realizacija daljinskog upravljanja ronilicomhidroakustičkim putem. Definiraju se tehnički aspekti daljinskogupravljanja i utvrdjuju se parametri realiziranog sistemasimulacije.
  Ključne riječi: Komunikacijski sistem, Daljinsko upravljanje, Hidroakustička komunikacija, Ronilica.

 29. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Geothermal resource potential of the republic of Croatia

  Autori:
  Jelić, Krešimir (18432)
  Čubrić, Srećko
  Naslov zbornika: Proceedings of the World Geothermal Congress, 1995
  Jezik: engleski
  Mjesto: Firenca, Italija
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 0
  Stranice: od 87 do 92
  Skup: World Geothermal Congress, 1995
  Održan: od 18.05.95 do 31.05.95
  Sažetak: Najvažniji geotermalni rezervoari nalaze se u sjevernom dijelu Hrvatske, gdje je prosječni geotermijski gradijent 0.049 stupnjeva po metru dubine. Južni dio ima gradijent 0,018 stupnjeva po metru. procijenjeno je da je ukupna snaga ispitanih rezervoara oko 815 MWt (izlazna temperatura 50 stupnjeva Celzija).
  Ključne riječi: Geotermika, Hrvatska, Rezervoari geotermalni.
  Ostalo: 0

 30. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Geofizička istraživanja podzemnih šupljina

  Autori:
  Šumanovac, Franjo (118773)
  Zagorac, Željko (54353)
  Urednici
  Mavar, Ramon
  Naslov zbornika: Geotehnika prometnih građevina-Saopćenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0
  Stranice: od 95 do 103
  Skup: Geotehnika prometnih građevina, 1994
  Održan: od 05.10.94 do 08.10.95
  Sažetak: Analizirana je upotreba geofizičkih metoda , naročito gravimetrije, za istraživanje šupljina u podzemlju. Naglašena je i obrazložena važnost računanja topografskih korekcija pomoću elektronskog računala. Dan je primjer iz Hrvatske sa računanjem veličine šupljine iz gravimetrije.
  Ključne riječi: Gravimetrija, Topografske korekcije, Šupljine u podzemlju, Veličina šupljina.
  Ostalo: 0

 31. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov:


 32. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Sistem arhitekture za trodimenzionalnu geofizičku (gravimetrijsku) inverziju od istraživanja do proizvodnje.

  Autori:
  Šumanovac, Franjo (118773)
  Ritsema, I.L.
  Bril, A.H.
  Urednici
  Nestvold, E.O.
  Naslov zbornika: Extended abstracts 55th EAEG meeting, Stavanger.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zeist, Nizozemska
  Godina: 1993
  Stranice: od 28 do 28
  Skup: 55th meeting European Ass. of Exploration Geophysicists.
  Održan: od 07.06.93 do 11.06.93
  Sažetak: Dan je pregled fleksibilne arhitekture programa za geofizičko(gravimetrijsko modeliranje u tri dimenzije.
  Ključne riječi: Geofizička inverzija, Gravimetrijska inverzija, Software, Trodimenzionalno modeliranje.

 33. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Application of threedimensional modelling software in gravity interpretation.

  Autori:
  Šumanovac, Franjo (118773)
  Urednici
  Makris, Jannis
  Naslov zbornika: EAEG 56 meeting - extended abstract.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zeist, Nizozemska
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0
  Stranice: od Poo1 do Poo1
  Skup: 56th meeting European Ass. of Expl. Geophysicists
  Održan: od 06.06.94 do 10.06.94
  Sažetak: Opisana je metoda pretvaranja gravimetrijske karte u trodimenzionalni model stijena različite gustoće. Metoda se sastoji u računanju gravimetrijskog djelovanja pretpostavljenog modela, usporedbi s mjerenom gravitacijom i mijenjanju modela dok izračunata teoretska anomalija ne odgovara mjerenoj. Dan je terenski primjer iz Hrvatske.
  Ključne riječi: Gravimetrija, Program, Trodimenzionalno modeliranje.

 34. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Entwicklung und Anwendung der Potentialverfahren in Kroatien.

  Autori:
  Zagorac, Željko (54353)
  Naslov zbornika: 55. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft.
  Jezik: njemački
  Mjesto: Hamburg, Njemačka
  Godina: 1995
  Stranice: od PV P1 do PV P1
  Skup: 55. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft.
  Održan: od 20.03.95 do 24.03.95
  Sažetak: Prikazani su rezultati gravimetrijskog i geomagnetskog istraživanja u Hrvatskoj, naročito kod traženja nafte, vode, podzemnih šupljina i termalne vode. Opisane su metode interpretacije koje je autor referata razvio u Hrvatskoj.
  Ključne riječi: Potencijalne metode, Hrvatska, Gravimetrija, Magnetometrija, Kvantitativna interpretacija, Šupljine podzemne.

 35. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Tiefenbestimmung mit geoelektrischen Widerstandprofilierungen

  Autori:
  Lukačević, Mladen (139552)
  Zagorac, Željko (54353)
  Urednici
  Makris, Jannis
  Naslov zbornika: 55. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft
  Jezik: njemački
  Mjesto: Hamburg, Njemačka
  Godina: 1995
  Stranice: od 58 do 58
  Skup: 55. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft.
  Održan: od 20.03.95 do 24.03.95
  Sažetak: Prikazane su metode i formule za određivanje dubine stijena visokog električkog otpora iz geoelektričkog profiliranja. Dani su primjeri iz istraživanja nafte, plina i termalne vode u Hrvatskoj.
  Ključne riječi: Električna otpornost, Profiliranje, Odredjivanje dubine, Vertikalne elektrode, Termalna voda, Nafta, Plin.

 36. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Pristup sintezi zaštitnog kodiranja za primjenu u hidroakustičkim komunikacionim kanalima
  Fakultet: Elektrotehnički Zagrebačko
  Datum obrane: 29.12.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 171
  Sažetak: Akustičke komunikacije pokazale su se uspješnijim od drugih vrstapodvodnih komunikacija. U plitkom moru zvuk od odašiljača doprijemnika može putovati preko više različitih puteva. Razmatranje problem zaštitnog kodiranja i dan je primjer hipotetskogkomunikacijskog sistema za upravljanje ronilicom.
  Ključne riječi: Podvodni akustički kanal, Podvodni komunikacijski sistem, Višestruki putevi, Kodovi za otklanjanje pogrešaka


 37. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Analiza seizmičkih brzina u Panonskom bazenu Hrvatske.
  Fakultet: Rudarsko geološko naftni Zagrebačko
  Datum obrane: 10.07.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 93
  Sažetak: Izradjene su karte i tablice seizmičkih brzina za dio Panonskogbazena Hrvatske. Analizirana je ovisnost litologije o seizmičkimbrzinama i analizirana mogućnost korištenja tih podataka uistraživanju nafte i plina.
  Ključne riječi: Seizmičke brzine, Panonski bazen, Hrvatska, Karte brzina.


 38. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Analiza pomaka terena na području rudnika soli Tušanj.
  Fakultet: Rudarsko geološko naftni Zagrebačko
  Datum obrane: 04.07.91
  Broj stranica: 89
  Autor: Pandžić dipl.ing. Slobodan
  Rad: Magisterij


 39. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Analiza seizmičkih brzina u Panonskom bazanu Hrvatske.
  Fakultet: Rudarsko geološko naftni Zagrebačko
  Datum obrane: 10.07.92
  Broj stranica: 93
  Autor: Lukačević Mladen
  Rad: Magisterij


 40. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utvrdjivanje matičnih stijena na temelju geofizičkih mjerenja u bušotinama.
  Fakultet: Rudarsko geološko naftni Zagrebačko
  Datum obrane: 02.12.91
  Broj stranica: 0
  Autor: Vulama dipl.ing. Ivica
  Rad: Magisterij


 41. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Geofizička istraživanja vode u Jelsi na otoku Hvaru

  Autori:
  Jelić, Krešimir (18432)
  Lukačević, Mladen (139552)
  Kevrić, Igor (200645)
  Naručitelj: Institut za geološka istraživanja
  Depo ustanova: Institut za geološka istraživanja
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izvršena su geofizička istraživanja vode u Jelsi na otoku Hvaru. Izvršena su geoelektrička sondiranja i profiliranja te interpretirana korištenjem elektronskog računala.
  Ključne riječi: Jelsa, Hvar, Podzemna voda, Geoelektrika, Geofizička istraživanja
  Ostalo:

 42. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Geoelektrička istraživanja vode u zaleđu izvora Rječine

  Autori:
  Jelić, Krešimir (18432)
  Kevrić, Igor (200645)
  Lukačević, Mladen (139552)
  Naručitelj: Institut za geološka istraživanja
  Depo ustanova: Institut za geološka istraživanja
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izvršena su geoelektrička istraživanja u području zaledja izvora Rječine. Iz geoelektričkih sondiranja odredjene su dubine do vodonosnog raspucanog vapnenca.
  Ključne riječi: Geoelektrika, Istraživanje vode, Rječina

 43. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Microgravity prospecting at Omišalj

  Autori:
  Zagorac, Željko (54353)
  Šumanovac, Franjo (118773)
  Naručitelj: INA - Geološki konzalting
  Depo ustanova: INA - Geološki konzalting
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 45
  Jezik: engleski
  Sažetak: Izvršeno je gravimetrijsko istraživanje terena u području Omišlja. Na dobivenim negativnim anomalijama naručilac je izvršio bušenja i ustanovio prisutnost podyemnih šupljina. Za neke anomalije izračunata je iz gravimetrije veličina podyemnih šupljina.
  Ključne riječi: Gravimetrija, Mikrogravimetrija, Šupljine podzemne
  Ostalo: Istraživanje je izvršeno radi pronalaženja stabilnog terena ya gradnju rezervoara za ukapljeni plin.

 44. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Microgravity prospecting at DINA-Omišalj

  Autori:
  Šumanovac, Franjo (118773)
  Naručitelj: INA - Geološki konzalting
  Depo ustanova: INA - Geološki konzalting
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 12
  Jezik: engleski
  Sažetak: Budući da se je teren istraživan u 1993 godini pokazao neprikladan izvršeno je gravimetrijsko mjerenje na novom terenu. Kod toga je računanje topografskih korekcija izvršeno usavršenom metodom.
  Ključne riječi: Gravimetrija, Mikrogravimetrija, Topografske korekcije

 45. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Microgravity prospecting at DINA-Omišalj, site 2.

  Autori:
  Šumanovac, Franjo (118773)
  Naručitelj: INA - Geološki konzalting
  Depo ustanova: INA - Geološki konzalting
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 14
  Jezik: engleski
  Sažetak: Budući da su se tri dosadanja terena pokazala neprikladna za gradnju rezervoara za ukapljeni plin, izvršena su gravimetrijska mjerenja na novom terenu. Tehnika obrade rezultata je dalje usavršena.
  Ključne riječi: Gravimetrija, Mikrogravimetrija, Omišalj, Hrvatska, Šupljine podzemne

 46. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Geomagnetska istraživanja na području kamenoloma Očura

  Autori:
  Šumanovac, Franjo (118773)
  Naručitelj: IGM kamenolom Očura
  Depo ustanova: IGM kamenolom Očura
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 33
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izvršena su geomagnetska mjerenja protonskim magnetometrom radi praćenja protezanja eruptiva. Interpretiran je položaj eruptivne stijene i dani su prijedlozi za daljnja istraživanja kopanjem i bušenjem.
  Ključne riječi: Protonski magnetometar, Geomagnetika, Eruptiv, Očura, Hrvatska

 47. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Geoidne koordinate WGS-84 pomoću MAGELAN na području Velebita

  Autori:
  Kanajet, Božidar (20050)
  Solarić, Miljenko
  Naručitelj: Glavni stožer Hrv. vojske - planinska satnija Velebit
  Depo ustanova: Glavni stožer Hrv. vojske - planinska satnija Velebit
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 50
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Povjerljivo
  Ključne riječi: Magelan, Koordinate, Satelit, Velebit
  Ostalo: Prema dopisu Glavnog stožera HV - satnija Velebit rezultati ovog rada su korisno upotrebljeni na Velebitu i drugim bojištima

 48. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Odredjivanje koordinata položaja i nadmorske visine Lukina jama na Velebitu geodetskom GPS izmjerom

  Autori:
  Kanajet, Božidar (20050)
  Naručitelj: Geodetski fakultet
  Depo ustanova: Geodetski fakultet
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izvršena su geodetska mjerenja GPS-om sa odredjivanjem koordinata i nadmorske visine ulaza u Lukinu jamu na Velebitu
  Ključne riječi: Lukina jama, Velebit, Satelit, Koordinate, Nadmorska visina

 49. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: mr Miljenka Milić prof-predavač: Deutsche Grammatik fuer Muttersprachler und Fremdsprachler (Wintersemester 1991/92)
  Ustanova: Justus-Liebig-Universitaet Giessen
  Godina: 9192


 50. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Fachsprache Deutsch als Fremdsprache (Sommersemester 1991/92)
  Ustanova: Justus-Liebig-Universitaet Giessen
  Godina: 9192MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr