SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-05-249

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-05-249


Broj radova citiranih u CC: 1
Broj ostalih radova: 120
Ukupno objavljenih radova: 121


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Govorna akustika

  Autori:
  Vujnović, Momir (35666)
  Izdavač: Svučilišna naklada Zagreb
  ISBN: 86-329-0278-4
  Godina: 1990
  Broj stranica: 122
  Broj referenci: 46
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: govor, akustika, zalihost
  Ostalo: Napomena: skripta Elektrotehničkog fakultata u Zagrebu

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Upute za auditorne i laboratorijske vježbe iz elektroakustike

  Autori:
  Vujnović, Momir (35666)
  Izdavač: Svučilišna naklada Zagreb
  ISBN: 85-329-0206-7
  Godina: 1990
  Broj stranica: 137
  Broj referenci: 32
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: elektroakustika, vježbe
  Ostalo: Napomena: skripta Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu

 3. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Zvučnici

  Autori:
  Jelenčić, Ivan (18364)
  Urednici
  Matutinović, Želimir (72432)
  Izdavač: Školska knjiga Zagreb
  ISBN: 86-03-99073-5
  Godina: 1991
  Broj stranica: 300
  Broj referenci: 242
  Jezik: hrvatski

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Perceptibilnost rane refleksije

  Autori:
  Ivančević, Bojan (42234)
  Časopis: Elektrotehnika
  Broj: 4
  ISSN: 0013-5844
  Volumen: 35
  Godina: 1992
  Stranice: od 187 do 192
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Obrađena su mjerenja perceptibilnosti ranih refleksija, ito binauralnom metodom te s uvježbanim i neuvježbanimslušateljima, te sa sintetičkim i prirodnim stimulima. Umjetnom glavom snimljen je binauralni ETC, pa je moguće ne samo izmjeritiamplitudu i kašnjenje, nego i procijeniti smjer refleksije. Obrazložene su prednosti i nedostaci prirodnih isintetičkih stimula kod psihoakustičkih mjerenja.
  Ključne riječi: rana refleksija, direktni zvuk, spektar, glasnoća, proširenje zvučnog izvora, koloracija zvučnog izvora, dislokacija.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prostor kao uzrok dislokacije izvora

  Autori:
  Ivančević, Bojan (42234)
  Časopis: Elektrotehnika
  Broj: 5
  ISSN: 0013-5844
  Volumen: 35
  Godina: 1992
  Stranice: od 291 do 295
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Upotrebom binauralnog ETC pokazani su uzroci odgovorni zadislokaciju virtuelnih zvučnih izvora u profesionalnimprostorima. Razvijen je sintetički stimul za mjerenje subjektivnogpomaka virtuelnog izvora uz upotrebu umjetne glave. Pomakvirtuelnog izvora verificiran je i objektivno (binauralni ETC i križna korelacija binauralnih signala). Pokazani su neki konkretni nedostaci akustičkih svojstavaprofesionalnih prostora.
  Ključne riječi: binauralni ETC, dislokacija izvora, virtuelni izvor, križna korelacija, profesionalni prostori.

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ovisnost razumljivosti govora o širini prijenosnog kanala

  Autori:
  Domitrović, Hrvoje (111804)
  Ivančević, Bojan (42234)
  Časopis: Periodicum Biologorum
  Broj: 1
  ISSN: 0031-5362
  Volumen: 95
  Godina: 1993
  Stranice: od 59 do 61
  Broj referenci: 4
  Jezik: engleski
  Sažetak: Vršena su ispitivanja razumljivosti govora ovisno o načinuslušanja, uz smanjivanje širine prijenosnog pojasa. Kao ispitnisignal su korišteni logatomi podijeljeni u dvije grupe:suglasnik-samoglasnik-suglasnik isuglasnik-suglasnik-samoglasnik. Ispitni signal je propuštan krozodgovarajuće filtre. Rezultati pokazuju da je, uz zadržanuzadovoljavajuću razumljivost, moguće smanjiti širinu prijenosnogkanala na otprilike 1.1 kHz.
  Ključne riječi: razumljivost govora, monotički, diotički, dihotički

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj granične plohe na karakteristike PZM mikrofona

  Autori:
  Domitrović, Hrvoje (111804)
  Časopis: Automatika
  Broj: 3-4
  ISSN: 0005-1144
  Volumen: 35
  Godina: 1994
  Stranice: od 79 do 82
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razvojem tehnologije elektroakustičkih pretvarača PZM mikrofoni doživljavaju raznovrsnu upotrebu. Budući da karakteristike mikrofona nisu određene samo kvalitetom upotrijebljenog pretvarača, zanimljivo je ispitati utjecaj ostalih čimbenika. Primjenom numeričkih postupaka, koristeći geometrijsku teoriju širenja zvuka, simulirane su frekvencijske i usmjerne karakteristike PZM mikrofona uzimajući kao parametre dimenziju i oblik granične plohe te položaj i udaljenost pretvarača. Promjenom ulaznih parametara moguće je vidjeti njihov doprinos krajnjoj karakteristici. Simulacija pokazuje da se ravnomjernije karakteristike dobivaju nesimetričnim položajem mikrofona, te nepravilnim oblikom granične plohe.
  Ključne riječi: geometrijska teorija širenja zvuka, mikrofon, PZM - Preasure Zone Microphone, simulacija računalom

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Procjena minimalnog koeficijenta IAKK u realnom vremenu

  Autori:
  Ivančević, Bojan (42234)
  Časopis: Automatika
  Broj: 3-4
  ISSN: 0005-1144
  Volumen: 34
  Godina: 1993
  Stranice: od 117 do 120
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Korektno lokaliziranje izvora zvuka ovisi i o koeficijentu interauralne križne korelacije (KIAKK). Lokaliziranje izvora nije moguće ako je koeficijent manji od nekog iznosa. Provedeno je ispitivanje korektnosti lokaliziranja u ovisnosti o KIAKK u izrazito difuznim zvučnim poljima realnih prostora, a u kojima difuzno polje traje relativno dugo. Procjena na osnovi rezultata ispitivanja pokazuje da će izvor zvuka biti korektno lokaliziran ako minimalni KIAKK iznosi barem 0,240.
  Ključne riječi: binauralni signal, difuzno polje, koeficijent interauralne križne korelacije, koherentnost zvučnog signala, lokalizacijski proces, energetska krivulja po vremenu

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Apsorpcijski materijali za buku i vibracije

  Autori:
  Somek, Branko (44093)
  Krhen, Miljenko (184822)
  Krovinović, Jasenko (184833)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova ETAN u pomorstvu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 0353-4685
  Stranice: od 359 do 362
  Skup: ETAN u pomorstvu
  Održan: od 24.06.91 do 26.06.91
  Sažetak: Razvoj novih apsorpcijskih materijala je u stalnom porastu i toza primjenu u akustici prostorija, u brodovima i vozilima. Ispitana su svojstva različitih materijala i uspoređene njihovekarakteristike i mjerne metode u različitim uvjetima.
  Ključne riječi: apsorpcija, koeficijent apsorpcije, apsorpcijski materijal

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena posebnih vrsta mikrofona

  Autori:
  Somek, Branko (44093)
  Krovinović, Jasenko (184833)
  Krhen, Miljenko (184822)
  Naslov zbornika: Zbornik radova XXXV Etan
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ohrid, Makedonija
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: XXXV ETAN
  Sažetak: U posljednje vrijeme se razvija nova diskusija o PZM mikrofonima,mikrofonima s tlačnom zonom. Membrane tih mikrofona su smještenenasuprot, ali u približno istoj ravnini sa nekom tvrdompovršinom. Kod tih mikrofona se na taj način izbjegnuterefleksije i interferencije na vlastitoj površini mikrofona.

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Akustička i elektroakustička mjerenja

  Autori:
  Somek, Branko (44093)
  Krhen, Miljenko (184822)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 340 do 343
  Skup: KoREMA 1992
  Održan: od 26.04.92 do 28.04.92
  Sažetak: Kod mjerenja u akustici (mjerenja prostora, uređaja, komponenatai elemenata) koriste se klasične mjerne metode i postupci, kao ipotrebni posebni mjerni prostori (gluha komora, ječna komora,definirana realna akustička prostorija). Klasični mjerni postupcikoji se osnivaju na analognim mjernim uređajima zamjenjuju sesuvremenim digitalnim sustavima u kojima se primijenjujeračunarska tehnika. Analizirani su i uspoređivani rezultatimjerenja i mjernih postupaka za iste mjerne parametre.Interpretacija rezultata pokazuje da su moguća znatna odstupanja,te da je u pristupu potrebno dobro poznavanje sustava koji semjere, mjerne opreme i postupaka da bi rezultati bilinedvosmisleni.

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Komparativna mjerenja na hidroakustičkim pretvaračima

  Autori:
  Somek, Branko (44093)
  Fajt, Siniša (190661)
  Krhen, Miljenko (184822)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova ELMAR
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-80139-0107
  Stranice: od 185 do 188
  Skup: ELMAR
  Održan: od 28.09.92 do 30.09.92
  Sažetak: Mjerenja na hidroakustičkim pretvaračima u vodi su vrlo složena.Zahtijevaju posebnu mjernu opremu, kao i posebne mjerne prostore(npr. gluhi bazen). Uz to, i mehanička konstrukcija samihhidroakustičkih pretvarača mora biti u potpunosti završena kao bise mogla izvršiti mjerenja u vodi. Zato je korisno prije završetka radova na hidroakustičkimpretvaračima izvršti probna mjerenja u zraku, i na temelju tihmjerenja zaključiti da li je konstrukcija mehaničkog pretvaračaispravna, i da li zadovoljava osnovne zahtjeve postavljene prikonstrukciji.

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Usporedba metoda mjerenja vremena odjeka

  Autori:
  Krhen, Miljenko (184822)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova 38. međunarodni godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 180 do 183
  Skup: 38. međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93
  Sažetak: Jedno od osnovnih mjerenja koje se izvodi pri akustičkomprojektiranju prostorije je mjerenje vremena odjeka. Do danas jerazvijeno i koristi se više načina mjerenja, kao i različitihizvora zvuka za mjerenje. Kao izvor signala može služiti prasak(pištolj i sl.), neki modulirani ton, bijeli šum i sl. Prilikommjerenja vremena odjeka neke prostorije mogu se dobiti različitirezultati u ovisnosti o metodi i načinu na koji je mjerenjeizvršeno, o razmještaju opreme prilikom mjerenja, kao i o izvoruzvuka koji se koristi. Prikazani su i analizirani rezultati usporedbe više načinamjerenja.

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Karakteristike ultrazvučnog PZM-a

  Autori:
  Krhen, Miljenko (184822)
  Domitrović, Hrvoje (111804)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova Elmar
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-092X
  Stranice: od 254 do 257
  Skup: 35. međunarodni skup ELMAR
  Održan: od 20.09.93 do 22.09.93
  Sažetak: Na osnovi rezultata dobivenih simulacijom prišlo se izradi imjerenju uzoraka ultrazvučnog PZM mikrofona. Promatrana jeovisnost osjetljivosti, frekvencijske i usmjerne karakteristike odimenziji ploče, položaju pretvarača i njegovoj udaljenosti odploče. Na kraju je prikazana usporedba simuliranih i izmjerenihrezultata.

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mjerenje buke prometa

  Autori:
  Somek, Branko (44093)
  Krhen, Miljenko (184822)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova ELMAR
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-092X
  Stranice: od 246 do 249
  Skup: 35. međunarodni skup ELMAR
  Održan: od 20.09.93 do 22.09.93
  Sažetak: Poznavanje karaktera buke prometa potrebno je za rješavanjeproblema koje ona uzrokuje. Suvremene mjerne metodepojednostavljuju i olakšavaju dobivanje potrebnih parametara.Primjena računala i odgovarajuće programske podrške omogućuje dase na osnovu jednostavnih mjerenja dobiju takvi podaci, natemelju kojih utječemo na buku, bilo na njenom izvoru, bilo naputu širenja. U ovom članku prikazan je suvremeni načinodređivanja parametara buke prometa.

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Akustika za natjecanje za pjesmu Eurovizije 1990, Zagreb

  Autori:
  Stamać, Ivan (113064)
  Stamać, Silvije (144772)
  Naslov zbornika: Preprints of the 90th Convention of the AES 1991, Paris. Preprint br. 3024
  Jezik: engleski
  Mjesto: New York, USA
  Godina: 1992
  Stranice: od 1 do 12
  Skup: 90th Convention of the AES
  Održan: od 19.02.92 do 22.02.92
  Sažetak: Rad prikazuje novo rješenje za privremenu akustičku obradu odječne koncertne dvorane koja je trebala poslužiti kao TV studio za Eurosong 1990. Prezentirana je uporaba novih modularnih "kaveznih upojnika", pristup projektu, te TDS mjerenja u obrađenoj dvorani.
  Ključne riječi: Eurosong 90, kavezni upojnici zvuka

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ultrazvučni pretvarač kao PZM

  Autori:
  Domitrović, Hrvoje (111804)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova ELMAR
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-092X
  Stranice: od 250 do 253
  Skup: 35. međunarodni skup ELMAR
  Održan: od 20.09.93 do 22.09.93
  Sažetak: U posljednje vrijeme se za snimanje u audio području sve višekoriste PZM mikrofoni. Uzimajući u obzir njihova dobra svojstvadošli smo na ideju da se isti princip iskoristi i kodultrazvučnih pretvarača. Razvijen je program na računalu kodkojeg se simulira utjecaj kritičnih parametara na karatkeristikeultrazvučnih PZM-a. Rezultati simulacije koriste se kao osnova zapraktična ispitivanja.

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Realna karakteristika brodskog dojavnog zvukovoda

  Autori:
  Ivančević, Bojan (42234)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova ELMAR
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-092X
  Stranice: od 258 do 261
  Skup: 35. međunarodni skup ELMAR
  Održan: od 20.09.93 do 22.09.93
  Sažetak: Brodski dojavni zvukovod i nadalje služi za pouzdan i brzprijenos informacija između pojedinih brodskih odjela. Mjerenjeprijenosne karakteristike, razumljivosti govora, te energetskekrivulje po vremenu (ETC) zvukovoda provedeno je pomoću umjetneglave i TDS metode, što osigurava uvjete identične realnim.Rezultati pokazuju karatkeristične rezonantne frekvencije irefleksije, te zadovoljavajuću razumljivost.

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Brodski dojavni zvukovod

  Autori:
  Fajt, Siniša (190661)
  Ivančević, Bojan (42234)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova ELMAR
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-092X
  Stranice: od 262 do 265
  Skup: 35. međunarodni skup ELMAR
  Održan: od 20.09.93 do 22.09.93
  Sažetak: Visoka pouzdanost brodskog dojavnog zvukovoda uvjetuje njegovuobaveznu primjenu poglavito na brodovima posebne namjene. U raduje provedena analiza akustičkih svojstava standardnog dojavnogzvukovoa. Teoretska razmatranja simulirana su računalom.

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Suvremeni akustički senzori

  Autori:
  Somek, Branko (44093)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 27 do 30
  Skup: 38. međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93
  Sažetak: Zadnjih godina uočava se sve veća potreba za minijaturizacijusvih vrsta akustičkih sustava i pretvarača. To je omogućenouvođenjem mikroelektronske tehnologije. Ona se primjenjuje prikonstrukciji silikonskih akustičkih senzora, kao kapacitivnih,piezoelektričnih, elektret i FET mikrofona. Membrane tihmikrofona su površine reda 1 mm2 i debljine manje od 1e-6 m. Analizirani su tehnološki postupci pri razvoju i proizvodnjisubminijaturnih silikonskih kondenzatorskih mikrofona isilikonskih mikrofona s piezorezistivnim polisilikonskim nosačemi organskim piezoelektričkim filmom. Navedeni mikrofoni i njihovasvojstva uspoređeni su s drugim akustičkim senzorima.

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Usporedba kanalnih kodova

  Autori:
  Fajt, Siniša (190661)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 172 do 175
  Skup: 38. međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93
  Sažetak: Usporednim prikazom karakteristika digitalnih uređaja i sustavaizvršena je komparacija kanalnih kodova koji su ovisno okarakteristikama medija kanala. Za komparaciju odabrani su takvidigitalni sustavi koji imaju mogućnost primjene u cijelom lancusnimanja, obrade i radiodistribucije audio signala. Poznavanjekanalnih kodova značajno je kod izravnog digitalnog povezivanjadigitalnih uređaja gdje se izbjegava višestruka A/D i D/Akonverzija i izobličenja koja ona unose.

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Korelacija subjektivno i objektivno mjerenih izobličenja

  Autori:
  Maletić, Mladen (27634)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 176 do 179
  Skup: 38. međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93
  Sažetak: Pomoću AB testa procijenjena je subjektivna razina izobličenjaglazbneog uzorka reproduciranog preko linearnog, asimetričnog isimetričnog pojačala. Za svaku razinu pogoršanja kvaliteteizoblličenje je mjereno objektivno i s pomoću SATS-a. Kvalitetaobjektivne mjerne metode je ocijenjena postignutim stupnjemkorelacije objektivno i subjektivno mjerenih izobličenja.

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Povezivanje digitalnih tonfrekvencijskih uređaja

  Autori:
  Domitrović, Hrvoje (111804)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 168 do 171
  Skup: 38. međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93
  Sažetak: Opisani su načini povezivanja digitalnih tonfrekvencijskihuređaja, bez obzira na vrstu i unutarnju organizaciju rada samihuređaja. Također su naznačeni osnovni problemi koji se javljajukod rada više digitalnih uređaja u jednom sustavu. Na kraju jedan pregled postojećih standarda na tom području.

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Usporedba percepcije rane refleksije u simuliranim i realnim uvjetima

  Autori:
  Ivančević, Bojan (42234)
  Maletić, Mladen (27634)
  Naslov zbornika: Zbornik radova V-VI
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1990
  ISBN/ISSN: 86-80509-01-9
  Stranice: od 25 do 32
  Skup: XXXIV ETAN
  Održan: od 04.06.90 do 08.06.90
  Sažetak: Proučavan je utjecaj rane refleksije na lokalizacijskeefekte i dojam prostornosti unutar prvih 50 ms iza direktnog zvuka. Ispitivanja su obavljena ugluhoj komori sa simuliranom refleksijom i u realnom prostoru s definiranom dimenzijom ipoložajem reflektora. Uspoređeni su rezultati dobiveni slušanjem i ETC -analizom.
  Ključne riječi: rana refleksija, perceptibilnost, kašnjenje,lokaliziranje, koloriranje, boja tona(timbre), subjektivna dimenzija, dislokacija, dojam prostornosti, virtuelni izvori.

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ovisnost lokalizacije izvora zvuka o mikrofonskoj konfiguraciji

  Autori:
  Ivančević, Bojan (42234)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova ETAN u pomorstvu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1990
  ISBN/ISSN: 0353-4685
  Stranice: od 465 do 468
  Skup: ETAN u pomorstvu
  Održan: od 25.06.90 do 27.06.90
  Sažetak: S obzirom na usmjerne karakteristike mikrofona, tenjihovom razmještaju u prostoru dolazi do promjene subjektivnog polumjera dvorane i lokalizacijevirtuelnog izvora kod dvokanalne reprodukcije. Provedeno je nekoliko subjektivnih ispitivanjau svrhuodređivanja ovisnosti lokalizacije izvora zvuka o postavi i tipu mikrofona. Provedenaje i usporedbena ETC analiza za sve postave mikrofona.
  Ključne riječi: usmjerna karakteristika mikrofona, subjektivni polumjer dvorane, lokalizacija virtuelnog izvora.

 26. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ovisnost kvalitete reprodukcije o akustičkim svojstvima prostora

  Autori:
  Somek, Branko (44093)
  Ivančević, Bojan (42234)
  Urednici
  Benes, Ewald
  Lang, Judith
  Naslov zbornika: Fortschritte der Akustik
  Jezik: njemački
  Mjesto: Beč, Austrija
  Godina: 1990
  ISBN/ISSN: 0720-2253
  Stranice: od 875 do 878
  Skup: DAGA 90
  Održan: od 09.04.90 do 12.04.90
  Sažetak: Kvaliteta reprodukcije je, između ostaloga, ovisna okvaliteti zvučnika, ali i o akustičkim svojstvima prostora.Simulacijom i direktnom usporedbom različitih prostora, uz upotrebu jednog standardnog zvučnika, čija su akustička svojstvapoznata, moguće je ispitati subjektivan utjecaj prostora. Različite pozicije zvučnika u prostoru svakako utječu napromjenu slušnog doživljaja, što je također istraženo.
  Ključne riječi: Kvaliteta reprodukcije, standardni zvučnik, rane refleksije, ETC, prostorni dojam, oštrina lokaliziranja.

 27. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Procjena minimalnog koeficijenta IAKK u simuliranom prostoru

  Autori:
  Ivančević, Bojan (42234)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova ETAN u pomorstvu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 0353-4685
  Stranice: od 170 do 173
  Skup: ETAN u pomorstvu
  Održan: od 24.06.91 do 26.06.91
  Sažetak: Lokalizacija izvora zvuka u prostoru ovisi velikim dijelomo koeficijentu interauralne križne korelacije (IAKK). Da bi seustanovio minimalni koeficijent IAKK kod kojeg se neki zvučniizvor upravo može lokalizirati provedeno je ispitivanjesintetskim signalom kojim je simuliran prostor po volji.
  Ključne riječi: Koeficijent interauralne križne korelacije, lokalizacija, difuzno polje, sintetski stimul.

 28. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ovisnost govorne razumljivosti o pojasnoj širini prijenosnog kanala

  Autori:
  Ivančević, Bojan (42234)
  Domitrović, Hrvoje (111804)
  Urednici
  Heckl, M.
  Fasold, W.
  Naslov zbornika: Fortschritte der Akustik
  Jezik: njemački
  Mjesto: Berlin, Njemačka
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0720-2253
  Stranice: od 665 do 668
  Skup: DAGA 92
  Održan: od 30.03.92 do 03.04.92
  Sažetak: Govorna razumljivost ovisi o pojasnoj širini prijenosnogkanala, ali i o načinu slušanja, tj. da li se sluša monotički,diotički ili dihotički. Pokuša li se kroz npr. telefonski kanal prenijeti dvokanalnu govornu informaciju, potrebno ju jeznatno spektralno ograničiti. Uz upotrebu logatoma i većeg broja ispitanika utvrđeno je kolikamora biti minimalna širina prijenosnog pojasa za govornuinformaciju a da ona još bude zadovoljavajuće razumljiva. Ustanovljeno je da je već pojasna širina od 1,1 kHz dovoljna zamonotički prijenos govora. Uz dihotičko slušanje razumljivost je bila, zbog maskiranjaokolnom bukom na koju je čovjek kod binauralnog slušanjaosjetljiviji, nešto lošija.
  Ključne riječi: govorna razumljivost, monotički, diotički, dihotički, širina prijenosnog kanala.

 29. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mjerenje perceptibilnosti simulirane rane refleksije u realnom prostoru

  Autori:
  Ivančević, Bojan (42234)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 352 do 355
  Skup: 37 međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 28.04.92
  Sažetak: Simulacijom rane refleksije u nekom prostoru postiže sedefiniranost signala i ponovljivost mjernih uvjeta kod mjerenjaperceptibilnosti ranog zvučnog doživljaja. O perceptibilnosti rane refleksije ovisi subjektivnadimenzija, koloracija i lokalizacija izvora zvuka, te općiprostorni dojam. Provedena je i usporedba perceptibilnosti refleksija sobzirom na vrstu ispitnog signala.
  Ključne riječi: rana refleksija, rani zvučni doživljaj, subjektivna dimenzija, koloracija, lokalizacija, prostorni dojam.

 30. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Usporedba ETC gluhe komore dobivenog impulsnom i TDS metodom

  Autori:
  Ivančević, Bojan (42234)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova ELMAR
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-80139-0107
  Stranice: od 189 do 192
  Skup: 34 međunarodni skup ELMAR
  Održan: od 28.09.92 do 30.09.92
  Sažetak: Energetska krivulja po vremenu (ETC) može se dobiti pomoćudvije različite metode: impulsnom i TDS. Za njihovu usporedbu prikonkretnom mjerenju odabrana je gluha komora, koje su akustičkasvojstva poznata, te su mjerenja ponovljiva i neki rezultati usporedivi s rezultatima dobivenim drugim metodama. Usporedbaimpulsne i TDS metode pokazala je prednosti TDS metode gledekorisnog dinamičkog područja, dok je impulsna metoda bila bližarealnim uvjetima.
  Ključne riječi: energetska krivulja po vremenu (ETC), spektrometrija s vremenskim kašnjenjem (TDS), gluha komora, dinamičko područje.

 31. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Procjena minimalnog koeficijenta IAKK potrebnog za lokalizaciju

  Autori:
  Ivančević, Bojan (42234)
  Urednici
  Lacroix, A.
  Wolf, D.
  Naslov zbornika: Fortschritte der Akustik
  Jezik: njemački
  Mjesto: Frankfurt/M, Njemačka
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 3-923835-11-6
  Stranice: od 880 do 883
  Skup: DAGA 93
  Održan: od 29.03.93 do 01.04.93
  Sažetak: U potpuno difuznom zvučnom polju nije moguća lokalizacijaizvora zvuka. Maksimalni koeficijent interauralne križnekorelacije (MAKIAKK), mjeren na pojedinim komponentama potpunodifuznog polja (ili nekoreliranom šumu), nije veći od 0,05. Da bi se mogao procijeniti minimalni koeficijent interauralne križnekorelacije (MIKIAAK), kod kojeg je upravo moguća korektnalokalizacija izvora zvuka, ispitanici su trebali u sintetskom dihotičkom stimulu ustanoviti upravo čujnu refleksiju. Mjerenjemkoeficijenta IAKK takve refleksije procijenjen je MIKIAKK.
  Ključne riječi: difuzno polje, lokalizacija, interauralna križna korelacija, čujna refleksija, sintetski dihotički stimul.

 32. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Procjena minimalnog koeficijenta IAKK u realnom prostoru

  Autori:
  Ivančević, Bojan (42234)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 160 do 163
  Skup: 38. međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93
  Sažetak: Korektno lokaliziranje izvora zvuka ovisi i o koeficijentuinterauralne križne korelacije (KIAKK). Lokaliziranje izvora nijemoguće ako je koeficijent manji od nekog iznosa. Provedeno jeispitivanje korektnosti lokaliziranja u ovisnosti o KIAKK uizrazito difuznim zvučnim poljima realnih prostora, a u kojimadifuzno polje traje relativno dugo. Procjena na osnovi rezultataispitivanja pokazuje da će izvor zvuka biti korektno lokaliziranako minimalni KIAKK iznosi barem 0,240.
  Ključne riječi: lokalizacija izvora zvuka, minimalni koeficijent IAKK, difuzno polje, realan prostor.

 33. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mjerenje digitalnih tonfrekvencijskih uređaja

  Autori:
  Domitrović, Hrvoje (111804)
  Krovinović, Jasenko (184833)
  Fajt, Siniša (190661)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 332 do 335
  Skup: 37 međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: Sve većim uvođenjem digitalnih tonfrekvencijskih uređaja, kako uprofesionalnu tako i u svakodnevnu upotebu, javila se potreba zanjihovim mjerenjem u toku proizvodnje i servisiranja. Budući dasu ti uređaji opremljeni i analognim ulazima i izlazima, u prvovrijeme su korištena postojeća definirana mjerenja na analognimuređajima koja su mogla obuhvatiti digitalne uređaje samo kaocjelinu. Odvojena mjerenja digitalnog i analognog dijela nisubila moguća, pa se stoga prišlo definiranju mjerenja specifičnihza digitalne uređaje, te definiranju ispitnih signala i postupakaza takova mjerenja. Neki postupci su prikazani kroz mjerenja namaketi digitalnog tonfrekvencijskog uređaja.
  Ključne riječi: mjerenje, analogno, digitalno, tonfrekvencijski uređaji

 34. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Profesionalni tonfrekvencijski uređaji

  Autori:
  Domitrović, Hrvoje (111804)
  Petrović, Vlado
  Urednici
  Voelker, Ernst Joachim
  Naslov zbornika: Preprints of the 94th AES Convention, Berlin 1993, Preprint No. 3591
  Jezik: engleski
  Mjesto: Berlin, Njemačka
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 12
  Skup: 94th Convention of the AES
  Održan: od 16.03.93 do 19.03.93
  Sažetak: Prikazana je programska podrška razvijena za velik broj uređaja iraznih audio funkcija (statička kontrola za tonfrekvencijskumatricu 16/8 uz poptunu podršku Fader-start funkcije sa tonskogstola). Dinamičke funkcije su ostvarene kroz RS232 i RS422 veze,kao i protokole za specifične uređaje.
  Ključne riječi: Programska podrška, digitalno upravljanje, automatizacija radio postaje

 35. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Uključivanje Hrvatske u DAB - novu komunikacijsku tehnologiju

  Autori:
  Domitrović, Hrvoje (111804)
  Sapunar, Marko
  Urednici
  Garforth, D.L.
  Naslov zbornika: Proceedings of 2nd International Symposium on Digital Audio Broadcasting
  Jezik: engleski
  Mjesto: Toronto, Canada
  Godina: 1994
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 2nd International Symposium on Digital Audio Broadcasting
  Održan: od 14.03.94 do 17.03.94
  Sažetak: U radu se prikazuje kako je Republika Hrvatska i u ratnom vihoru,zbog izlaska iz komunističkog poretka, uspjela da prevlada"informacijski mrak" uspostavljanjem višezglobnog sustavaprijenosa informacija nazvanog modelom spojenih posuda, teuključenjem u DAB. Nakon toga se prikazuju štete nanesenesistemima za odašiljanje signala, te o naporima da se izgradinovi sustav telekomuniciranja na osnovama moderne tehnologije"wired society". Autori s tim u svezi opisuju i uključivanjeHrvatske u DAB, kroz prijekte TEL i ADRIA 1, zatim u nacionalniprojekt izgradnje jedinstvenog telekomunikacijskog sustava kojije došao i do stupnja Nacrta zakona o telekomunikacijama i poštiu Republici Hrvatskoj. Budući da je DAB proces modernizacije itransformacije sistema javnog informiranja u sistem javnogkomuniciranja planetarna inovacija, autori povezuju njenetehničke komponente s društvenim komponentama, te u njihovojsintezi vide maksimalizaciju ostvarivanja novog sustavatelekomuniciranja građana u modernom društvu elektroničkedemokracije, "wired society", suradničkog društva koji počiva nasili argumenta, a ne na argumentu sile, što je bilakarakteristika svih ranijih sistema javnogpriopćavanja/informiranja u kojima su građani bili samoobjekti/recipijenti, a ne subjekti. Autori pokazuju na primjerumodernizacije telekomunikacijskog sustava Hrvatske kako se jednamala, netom oslobođena zemlja, vlastitim naporima uz međunarodnupomoć uključuje u povijesne tijekove i tako uspješno prevladavasvoju dojučerašnju komunističku prošlost.
  Ključne riječi: DAB, ISDN, optičke komunikacije, ratne štete

 36. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: RDS - Nove mogućnosti radijskog prenošenja informacija

  Autori:
  Domitrović, Hrvoje (111804)
  Urednici
  Plenković, Mario
  Missoni, Marija
  Naslov zbornika: Zbornik radova VI savjetovanje SITH
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1990
  Stranice: od 81 do 92
  Skup: VI savjetovanje SITH
  Održan: od 07.11.90 do 09.11.90
  Sažetak: Opisane su osnovne tehničke karakteristike RDS (Radio DataSystem) i mogućnosti koje su na raspolaganju za prijenos dodatnihinformacija. Informacije su namijenjene korisniku - slušaocu kaodopuna radijskog programa, ali i kao odvojene informacije (npr.prometne i vremenske obavijesti). Prikazan je način prikupljanjai obrade RDS informacije i idejno rješenje tehničke realizacijeinformatičkog dijela RDS službe.
  Ključne riječi: RDS

 37. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Osnovne postavke TDS metode

  Autori:
  Domitrović, Hrvoje (111804)
  Urednici
  Stamać, Ivan (113064)
  Naslov zbornika: ISOT - TA 801
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1990
  Stranice: od 1 do 11
  Skup: ISOT - TA 801
  Održan: od 24.10.90 do 26.10.90
  Sažetak: Prikazane su matematičke transformacije koje se koriste u suvremenim mjernim postupcima. Naglasak je na Fourierovoj i Hilbertovoj transformaciji, te je preko njih objašnjeno mjerenje TDS-metodom. Također su prikazani utjecaji oblika i širine izabranog vremenskog i frekvencijskog prozora na dobivene rezultate.
  Ključne riječi: TDS, Hilbertova transformacija, Fourierova transformacija

 38. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjene TDS metode u akustičkim mjerenjima

  Autori:
  Domitrović, Hrvoje (111804)
  Urednici
  Stamać, Ivan (113064)
  Naslov zbornika: ISOT - TA 801
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1990
  Stranice: od 1 do 5
  Skup: ISOT - TA 801
  Održan: od 24.10.90 do 26.10.90
  Sažetak: Klasična mjerenja u akustici zahtjevala su da objekt mjerenja bude izdvojen od uticaja okoline na taj način da su korišteni mjerni prostori točno definiranih karakteristika. Prikazan je način mjerenja prostora, zvučnika i mikrofona u njihovoj stvarnoj okolini pomoću TDS-metode, te uspoređen sa klasičnim mjernim metodama.
  Ključne riječi: TDS, akustička mjerenja, mjerenja elektroakustičkih pretvarača

 39. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Akustika prostorija Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu

  Autori:
  Somek, Branko (44093)
  Vujnović, Momir (35666)
  Volarević, Pero
  Naslov zbornika: Zbornik radova XXXIV ETAN
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1990
  ISBN/ISSN: 86-80509-01-9
  Stranice: od 17 do 23
  Skup: XXXIV ETAN
  Održan: od 04.06.90 do 08.06.90
  Sažetak: Uz gradnju nove zgrade ETF-a Zagreb pojavili su se ipak izahtjevi, ali i problemi vezani za akustiku. Načinjena sumjerenja akustičkih karakteristika u predavaonicama i dvoranama unovoj i staroj zgradi ETF-a.

 40. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mjerenje stacionarnih i dinamičkih izobličenja

  Autori:
  Maletić, Mladen (27634)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova 37. međunarodni skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 348 do 351
  Skup: 37 međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: Konstruiran je generator složenog audio test signala. Istražen jeodziv pojačala različitih nelinearnih prijenosnih karakteristikana složeni audio test signal (SATS). Spektar SATS-a je stalan iponovnljiv, a brzina promjene i raspodjela amplituda odgovarajugovoru i glazbi.

 41. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Akustička mjerenja u laboratorijima Brodarskog instituta, Elektrotehničkog fakulteta i Instituta Končar

  Autori:
  Radanović, Božidar (112954)
  Štimac, Tihomir
  Komeštik, Vladislav
  Svilar, Dragoljub
  Bajić, Branko
  Somek, Branko (44093)
  Paljan, Davorin
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova 37. međunarodni skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 231 do 235
  Skup: 37 međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: Područje akustike razvija se u Zagrebu više od pedeset godina.Većina akustičkih istraživanja provodi se u Brodarskom institutu,Zavodu za elektroakustiku Elektrotehničkog fakulteta i u Končar -Institutu za elektrotehniku. Obuhvaćeno je široko frekvencijskopodručje od infrazvuka, preko čujnog zvuka do ultrazvuka i velikiraspon primjena poput zaštite od buke, hidroakustike, ultrazvuka,prostorne akustike, studijske tehnike i dr. Budući da su sviakustički problemi usko vezani za eksperimentalni rad, velikapažnja posvećuje se mjerenjima i mjeriteljstvu. Stvorena jeznačajna kadrovska i materijalna osnova raspoređena ulaboratorijima spomenutih ustanova. U ovom radu daju se osnovnaprogramska načela i mogućnosti ovih laboratorija, koji svizajedno čine jedinstveni znanstveno istraživački i kadrovskipotencijal na području akustike.

 42. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Spektralna analiza govora u He/O2/N2 ronilačkoj smjesi za disanje

  Autori:
  Bucak, Tino
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova Etan u pomorstvu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 0353-4685
  Stranice: od 371 do 374
  Skup: ETAN u pomorstvu
  Održan: od 24.06.91 do 26.06.91
  Sažetak: Jedan od najznačajnijih uzroka izobličenja govora na velikimdubinama je prisustvo helija i/ili vodika u ronilačkim smjesamaza disanje. U članku je opisana jednostana metoda spektralneanalize govora u atmosferi helija, a postignuti rezultati slažuse s matematičkim modelom i predstavlja moguću osnovu za izraduadekvatnog korektora.

 43. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ronilački komunikacijski sustavi

  Autori:
  Bucak, Tino
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova Elmar
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-80139-0107
  Stranice: od 262 do 265
  Skup: 34 međunarodni skup ELMAR
  Održan: od 28.09.92 do 30.09.92
  Sažetak: U radu se razmatraju neki problemi prisutni u bežičnim ronilačkimkomunikacijama. Opisan je pojednostavljen model komunikacijskogsustava, kao i konkretna izvedba podvodnog telefona.

 44. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Magnetomotorni protuučinci zvučnom podražaju u uhu

  Autori:
  Matutinović, Želimir (72432)
  Matutinović, Katarina
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova 37. međunarodni skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 329 do 331
  Skup: 37 međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: Svaka stimulacija slušnog organa koja je nastala zvukom ostvarujese pomoću elemenata fiziološkog slušnog lanca. Toj stimulacijimoguće je proizvesti protivno djelovanje pomoćuaudiofrekvencijskih magnetomotornih učinaka. Rad prikazuje pokuse i provedena subjektivna mjerenja ostvarenapri postojanju istodobnih, ali protivnih sila zvuka i magnetizma.

 45. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena metalnog stakla kod hidrofona

  Autori:
  Vujnović, Momir (35666)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: ETAN u pomorstvu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1990
  ISBN/ISSN: 0353-4685
  Stranice: od 61 do 64
  Skup: ETAN u pomorstvu
  Održan: od 25.06.90 do 27.06.90
  Sažetak: Obrađena su fizikalna svojstva metalnog stakla (amorfnog metala). Analizirane su mogućnosti tog materijala zaizvedbu piezomagnetičkih pretvarača , posebno hidrofona.Razmotrena je jedna konstrukcija hidrofona.
  Ključne riječi: metalno staklo, hidrofon

 46. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Integrirani mikrofoni

  Autori:
  Vujnović, Momir (35666)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: ETAN u pomorstvu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 0353-4685
  Stranice: od 165 do 168
  Skup: ETAN u pomorstvu
  Održan: od 24.06.91 do 26.06.91
  Sažetak: U uvodnom dijelu rada razmatrane su prednosti poluvodičke integracijske tehnologije pred diskretnom pri izvedbi mikrofonskih senzora. U glavnom dijelu rada prikazane su praktičke konstrukcije elektretskog i kondenzatorskog integriranog mikrofona, te analizirane njihove karakteristike.
  Ključne riječi: mikrofon, integrirani sklopovi

 47. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Digitalni mikrofon

  Autori:
  Vujnović, Momir (35666)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova 37. međunarodni skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 336 do 339
  Skup: 37 međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: U radu se obrađuje problematika digitalizacije mikrofona. U tom su smislu objašnjenje dvije različite izvedbe digitalnih mikrofona, hibridna i direktna, te su usporedbom analizirana njihova svojstva.
  Ključne riječi: mikrofon, digitalizacija

 48. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Usmjereni mikrofon

  Autori:
  Vujnović, Momir (35666)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova 38 međunarodni skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 164 do 167
  Skup: 38. međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93
  Sažetak: U radu je dan pregled raznih mogućnosti za postizavanje usmjerenosti mikrofona. Posebna je pažnja posvećena izvedbi mikrofona s parabolnim reflektorom i mikrofona s trubom. Analizirana su njihova svojstva, te uspoređena sa svojstvima drugih vrsta usmjerenih mikrofona.
  Ključne riječi: mikrofon, usmjerenost

 49. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mjerenje akustičkih svojstava materijala

  Autori:
  Somek, Branko (44093)
  Fajt, Siniša (190661)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova ELMAR
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-092X
  Stranice: od 309 do 312
  Skup: 35. međunarodni skup ELMAR
  Održan: od 20.09.93 do 22.09.93
  Sažetak: Razvoj mjerne opreme naročito je došao do izražaja u akustici ielektroakustici. Izrađeni su uređaji i razvijene su nove mjernemetode i postupci za mjerenje svojstava materijala koji sekoriste za akustičku obradu različitih prostora. Uspoređivanjemrezultata dobivenih različitim načinima pokazalo se da može doćii do znatnih razlika u rezultatima. Stoga je načinjen nizmjerenja i uspoređivanja rezultata dobivenih klasičnim i novimmjernim metodama i postupcima.

 50. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Audio test signal

  Autori:
  Somek, Branko (44093)
  Naslov zbornika: Proceedings of 14th ICA, Peking 1992
  Jezik: engleski
  Mjesto: Peking, Kina
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 14 th ICA
  Održan: od 03.09.92 do 10.09.92

 51. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Procesiranje digitalnih audio signala u radiokomunikacijskom prijenosu

  Autori:
  Jelenčić, Ivan (18364)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova ELMAR
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-092X
  Stranice: od 75 do 77
  Skup: 35. međunarodni skup ELMAR
  Održan: od 20.09.93 do 22.09.93
  Sažetak: Radio difuzija je do sada bila po strani velikih promjena napodručju prijenosa zvuka koje su nastale uvođenjem digitalnetehnike. Najznačajniji napor uvođenju digitalne audioradiodifuzije je evropski DSR sustav za digitalni prijenos. Uovom radu su obrađene faze u procesiranju digitalnog audiosignala u DSR sustavu.

 52. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Problematika zvučničkog opterećenja pojačala

  Autori:
  Jelenčić, Ivan (18364)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova 37. međunarodni skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 344 do 347
  Skup: 37 međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: Zvučnik kao opterećenje audio pojačala ne predstavlja samo radniotpor već i reaktanciju induktivnog i kapacitivnog karaktera. Ukonstrukciji pojačala veoma je važan podatak o tom kompleksnomopterećenju, koji ali često nije dostupan u praksi. Uzimpedanciju zvučnika treba često razmatrati i impedanciju spojnihkablova, koja može imati stanovit utjecaj na karakteristikeprijenosa. U ovom radu je provedena analiza zvučničkogopterećenja, opisane su preporuke za linearizaciju impedancijezvučnika, te eksperimentalno mjerenje iz većeg broja primjerakaizdvojen podatak o prosječnoj impedanciji zvučnika i zvučničkihsustava.

 53. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Jedan mogući pristup izgradnji i obnovi oštećenog i srušenog fonda individulane stambene izgradnje

  Autori:
  Šmidihen, Edo (47625)
  Urednici
  Radić, Jure
  Naslov zbornika: Graditelji u obnovi Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 17 do 21
  Skup: RADNI SABOR GRADITELJI U OBNOVI HRVATSKE
  Održan: od 25.06.92 do 27.06.92
  Sažetak: Velik broj razrušenih individualnih stambenih zgrada zahtijevaposeban pristup obnovi i izgradnji. Ovdje se iznosi jedan mogućipristup koji uzima u obzir mogućnosti izgradnje vlastitim snagamapojedinaca. Za takav način izgradnje je pretpostavka organizacijeuvjeta na terenu. Preduvjeti su pripremljena tehničkadokumentacija s tipologijom arhitektonskih i tehničkih rješenjaodgovorajućih regionalnim karatkeristikama izgradnje,organizacija intereventnih centara - stovarišta materijala igrađevnih elemenata, utvrđen odnos graditelj-pojedinac i građevnaorganizacija kao sudionik i instruktor.
  Ključne riječi: individualna stambena izgradnja, obnova

 54. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: O nekim elementima za raspravu o perspektivi izgradnje zgrada od opeka

  Autori:
  Šmidihen, Edo (47625)
  Urednici
  Melvan, Paško
  Nesek, Josip
  Sorić, Zorislav
  Naslov zbornika: Opeke i zgrade od opeka u obnovi Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 161 do 167
  Skup: Edukacijski ciklus energija i graditeljstvo: PROJEKT ENERGETSKA KUĆA
  Održan: od 22.04.93 do 23.04.93
  Sažetak: Razlozi stagnacije razvoja primjene opeke u arhitekturi u nas.Odnos arhitekture prema opeci kao izražajnom sredstvu. Utjecajtehnologije velikoserijske izgradnje i posljedice na širuprimjenu zidanih konstrukcija. Proizvodnja bez pozitivnihutjecaja izvođača. Zanemaren faktor pozitivnih fizikalno-toplinskih karakteristika materijala. Perspektiva šire primjeneopeke u arhitekturi sutrašnjice uvjetovana višebrojnim faktorimaod utjecaja. Analizira se integralni pristup u traženjuadekvatnih rješenja kao zbira istraživanja specifičnih područjagraditeljskih znanosti.
  Ključne riječi: građenje opekom, razvoj primjene, faktori od utjecaja, uvjeti perspektive, integralni pristup istraživanju

 55. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Simulacija prostorne raspodjele zvučnog tlaka

  Autori:
  Fajt, Siniša (190661)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-02-5
  Stranice: od 105 do 108
  Skup: 39. međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 25.04.94 do 27.04.94
  Sažetak: Pri projektiranju akustike prostora problematična je nejednolika prostorna raspodjela zvučnog tlaka, koja je frekvencijski ovisna. Izrađen je program kojim je moguće razmatrati prostornu raspodjelu zvučnog tlaka u ovisnosti o položaju izvora zvuka u prostoriji i frekvenciji. Program se zasniva na matematičkom modelu na osnovi geometrijske teorije širenja zvuka, koji proračunava doprinose jednostrukih i dvostrukih refleksija, uzimajući u obzir amplitudne i fazne odnose izravnog i reflektiranog zvuka.

 56. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Proračun vremena odjeka

  Autori:
  Krhen, Miljenko (184822)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-02-5
  Stranice: od 109 do 112
  Skup: 39. međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 25.04.94 do 27.04.94
  Sažetak: Prilikom akustičkog projektiranja nekog prostora obavezno se izračunava i vrijeme odjeka, kao jedan od parametara koji određuje akustičku kvalitetu tog prostora. Pri tom je u ovisnosti o karakteristici prostora potrebno voditi računa o načinu na koji se vrši proračun. Razvijen je program za osobno računalo koji služi za proračun vremena odjeka na više načina (Sabine, Eyring) i usporedbu dobivenih rezultata. U referatu je prikazan način rada programa, kao i postavke na kojima se on zasniva.

 57. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sustav za obavješćivanje i uzbunjivanje

  Autori:
  Somek, Branko (44093)
  Fajt, Siniša (190661)
  Krhen, Miljenko (184822)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova Elmar
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Božava, Hrvatska
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 1330-092X
  Stranice: od 143 do 146
  Skup: 36. međunarodni skup ELMAR
  Održan: od 12.09.94 do 14.09.94
  Sažetak: Sustav za obavješćivanje i uzbunjivanje osim signala sirene treba omogućiti dobivanje razumljive govorne informacije u različitim uvjetima okoline i različitim situacijama (kopno, more, zatvoreni prostor). Na komponente sustava koji čine akustički emiteri, pojačala, izvori napajanja, upravljački sustav (žični i bežični) kontroliran iz centra za obavješćivanje i uzbunjivanje postavljaju se strogi zahtjevi. U članku je razmatrana problematika postavljanja i pouzdanosti sustava.

 58. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Projektiranje akustičkih filtara metodom raspodjeljenih parametara

  Autori:
  Domitrović, Hrvoje (111804)
  Fajt, Siniša (190661)
  Krhen, Miljenko (184822)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova Elmar
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Božava, Hrvatska
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 1330-092X
  Stranice: od 151 do 154
  Skup: 36. međunarodni skup ELMAR
  Održan: od 12.09.94 do 14.09.94
  Sažetak: Prilikom projektiranja akustičkih filtara, velika je poteškoća proračun odgovarajuće frekvencijske karakteristike. Metoda raspodijeljenih parametara uz elektroakustičke analogije omogućuje dobivanje realnih frekvencijskih karakteristika. Primjenom računala moguće je proračunati dimenzije i oblik akustičkog filtra odgovarajuće frekvencijske karakteristike i odgovarajuće razine gušenja.

 59. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Akustička kakvoća višenamjenskih dvorana

  Autori:
  Somek, Branko (44093)
  Fajt, Siniša (190661)
  Krhen, Miljenko (184822)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6037-08-4
  Stranice: od 110 do 113
  Skup: 40. međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 19.04.95 do 21.04.95
  Sažetak: Prostori u ovisnosti o namjeni moraju zadovoljavati određene akustičke uvjete. Imajući u vidu da su višenamjenske dvorane predviđene za različita događanja, moraju za sve njih jednako ispunjavati akustičke zahtjeve. Ocjenjivanje akustičke kakvoće prostora provodi se na osnovi subjektivnih parametara koji se dobivaju ispitnim slušanjima ili proračunom na osnovi izmjerenih objektivnih parametara. Provedena su objektivna mjerenja, i na osnovi njih ocijenjena je akustička kakvoća prostora u ovisnosti o namjeni.

 60. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Frekvencijski odziv prostora

  Autori:
  Fajt, Siniša (190661)
  Krhen, Miljenko (184822)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6037-08-4
  Stranice: od 122 do 125
  Skup: 40. međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 19.04.95 do 21.04.95
  Sažetak: Poznavanje frekvencijskog odziva prostora omogućuje nam izuzimanje njegovog utjecaja prilikom mjerenja elektroakustičkih komponenti, odabir materijala odgovarajućih apsorpcijskih značajki, odnosno postizanje željene frekvencijske karakteristike na mjestu prijema zvuka pomoću elektroakustičkih komponenti. Pomoću matematičkog modela na osnovi geometrijske teorije širenja zvuka izrađen je program kojim je moguće razmatrati frekvencijski odziv prostora u ovisnosti o mjestu izvora i prijema zvuka.

 61. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj granične plohe na karakteristike PZM mikrofona

  Autori:
  Domitrović, Hrvoje (111804)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-02-5
  Stranice: od 113 do 116
  Skup: 39. međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 25.04.94 do 27.04.94
  Sažetak: Osim o samom pretvaraču, karakteristike PZM mikrofona ovise i o veličini i o bliku granične plohe na kojoj je mikrofon učvršćen. Primjenom numeričkih postupaka, a koristeći geometrijsku teoriju širenja zvuka, simulirane su frekvencijske i usmjerne karakteristike PZM mikrofona. Promjenom ulaznih parametara moguće je vidjeti njihov doprinos krajnjoj karakteristici. Simulacija pokazuje da se ravnomjernije karakteristike dobivaju nesimetričnim položajem mikrofona, te nepravilnim oblikom granične plohe.

 62. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ultrazvučni pretvarači

  Autori:
  Vujnović, Momir (35666)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-02-5
  Stranice: od 97 do 100
  Skup: 39. međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 25.04.94 do 27.04.94
  Sažetak: U radu su obrađeni različiti pretvarači za detektiranje i proizvođenje ultrazvučnih vibracija koji dolaze u praksi: elektroastatski, elektromagnetski, te pretvarači temeljeni na primjeni akustičkih površinskih valova. Na temelju provedene analize njihovih svojstava - koja su razmotrena posebno za pretvarače-izvore, pretvarače-detektore, te reverzibilne pretvarače - preporučen je odabir određenog pretvarača za pojedinu primjenu u tekućinama, plinovima i krutim tijelima.

 63. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjene aktivne metode smanjenja buke

  Autori:
  Vujnović, Momir (35666)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6037-08-4
  Stranice: od 114 do 117
  Skup: 40. međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 19.04.95 do 21.04.95
  Sažetak: Smanjenje buke pasivnim metodama doseglo je danas gornju granicu svojih mogućnosti. Osim toga te metode imaju i svoje nedostatke, koji se ne mogu prevladati (neučinkovitost na niskim frekvencijama, često visoka cijena i sl.). Stoga se posljednjih godina sve više pribjegava upotrebi aktivnih metoda koje su posebno djelotvorne upravo na niskim frekvencijama, pri malim volumenima i pri periodičkim događajima. U radu su objašnjene fizikalne osnove tehnike smanjenja buke aktivnom metodom kao komplementarnom metodom pasivnim mjerama zaštite. Analizirane su primjene uklanjanja smetnji kod govornog komuniciranja, EKG šumova, automobilske buke, energetskih transformatora.

 64. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj zamora na lokalizaciju izvora zvuka

  Autori:
  Ivančević, Bojan (42234)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova Elmar
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Božava, Hrvatska
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 1330-192X
  Stranice: od 147 do 150
  Skup: 36. međunarodni skup ELMAR
  Održan: od 12.09.94 do 14.09.94
  Sažetak: Utjecaj slušnog zamora općenito utječe na slušne sposobnosti, jer dolazi do privremenog pomaka praga čujnosti. Mjerenjem je ispitan utjecaj zamora na točnost lokaliziranja izvora zvuka. Upotrijebljena je metoda okretanja glave prema poziciji za koju ispitanik smatra da se nalazi izvor zvuka (nul-metoda). Zvučni signal je ili unipolarni impuls ili slijed takvih impulsa. Ispitivanja su pokazala određenu razliku između odmorenog i umornog ispitanika.

 65. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj proširenja slušne baze na oštrinu lokaliziranja zvučnog izvora

  Autori:
  Ivančević, Bojan (42234)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-02-5
  Stranice: od 101 do 104
  Skup: 39. međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 25.04.94 do 27.04.94
  Sažetak: Oštrina lokaliziranja zvučnog izvora ovisi, između ostalog, i o dimenzijama slušne baze, tj. udaljenosti oba uha. U radu je provjerena mogućnost povećanja oštrine lokaliziranja zvučnog izvora i povećanje osjetljivosti uz upotrebu dva slušna roga. Dimenzije roga su ograničene zbog mogućnosti rukovanja. Kao ispitni signali korišteni su unipolarni impulsi, a dobiveni rezultati provjereni su objektivnom metodom, tj. križnom korelacijom uz upotrebu umjetne glave. Povećanje osjetljivosti provjereno je mjerenjem prijenosne karakteristike.

 66. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Frekvencijska karakteristika rane refleksije

  Autori:
  Ivančević, Bojan (42234)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6037-08-4
  Stranice: od 118 do 121
  Skup: 40. međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 19.04.95 do 21.04.95
  Sažetak: U ovisnosti o materijalu i njegovoj strukturi, te obliku refleksione površine, mijenja se, osim amplitude, i spektar refleksije. Te promjene znatno utječu na ukupni slušni doživljaj, te je potrebno ustanoviti u kojoj mjeri dolazi do spektralnih i amplitudnih promjena refleksije pri različitim uvjetima. Mjeriti se može neusmjerenim mikrofonom uz pomoć TDS-metode, ali takvo mjerenje ne odgovara realnim uvjetima. Stoga su provedena i mjerenja uz pomoć umjetne glave (također uz upotrebu TDS-metode), kojom se zbog njene usmjerne i frekvencijske karakteristike te utjecaja na zvučno polje, približno postižu realni uvjeti. Prikazane su razlike između oba načina mjerenja, te promjene frekvencijske karakteristike u različitim uvjetima.

 67. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Integrirana akustika: prečica ka gradnji tonskih studija

  Autori:
  Stamać, Ivan (113064)
  Bošnjaković, Radivoj
  Škalec, Mladen
  Naslov zbornika: Bericht, 18. Tonmeistertagung
  Jezik: engleski
  Mjesto: Muenchen, Njemačka
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 3-598-20359-4
  Stranice: od 788 do 798
  Skup: 18. Tonmeistertagung, Karlsruhe 1994
  Održan: od 15.11.94 do 18.11.94
  Sažetak: Integrirana akustika novi je tehnički sustav za gradnju i austičko opremanje tonskih studija i drugih prostorija za (re)produkciju zvuka. Sustav objedinjuje dva prolagođena podsustava: jedan pretežito izolacijski i drugi bitno apsorpcijski. Podsustavi sadrže: (1) elastično temeljenu školjku načinjenu od lakih panela sa drvenom završnom obradom, i (2) širokopojasnu apsorpciju na efektu gradijenata zvučnog tlaka. Integriranim se sustavom postižu dramatične uštede u troškovima gradnje. U članku su dani: teorijski osnov, grafički prikazi, rezultati konačnih ispitivanja i poredbe cijena, na primjerima nekih na ovom načelu izgrađenih studija.

 68. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kompresija podataka u digitalnom audio prijenosu

  Autori:
  Jelenčić, Ivan (18364)
  Urednici
  Štambuk - Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-02-5
  Stranice: od 93 do 96
  Skup: 39. međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 25.04.94 do 27.04.94
  Sažetak: Izvorno kodiranje u digitalnoj audio radiodifuziji izvodi se uz kvantizaciju od 32 kHz (ili više) i 14 do 16 bita. Kako se radi još i o stereo audio signalu na taj se način formira protok bita koji je iz više praktičnih razloga prevelik. Stoga se provodi kompresija koja broj podataka smanjuje na potrebnu mjeru.

 69. Tip rada: Patent

  Naslov: Kavezni upojnik zvuka

  Autori:
  Stamać, Ivan (113064)
  Ustanova prijave: Državni zavod za patente Republike Hrvatske
  Datum prijave: 02.04.93
  Registarski broj prijave: 381-03/93-01/
  Zemlje u kojima je zaštićen: Hrvatska
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Nije za objavu
  Ključne riječi: akustika prostora, apsorberi zvuka

 70. Tip rada: Patent

  Naslov: Integrirani upojnik zvuka

  Autori:
  Stamać, Ivan (113064)
  Ustanova prijave: Državni zavod za patente Republike Hrvatske
  Datum prijave: 06.05.93
  Registarski broj prijave: 381-03/93-01/
  Zemlje u kojima je zaštićen: Hrvatska
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Nije za objavu
  Ključne riječi: Akustika prostora, apsorberi zvuka

 71. Tip rada: Patent

  Naslov: Postupak za frekvencijski pomak signala

  Autori:
  Ribić, Zlatan (124404)
  Ustanova prijave: Europaische Patent Anmeldung
  Datum prijave: 06.11.92
  Registarski broj prijave: 92890239.4
  Zemlje u kojima je zaštićen: CH, DE, DK, GB, LI, USA, CAN
  Jezik: njemački

 72. Tip rada: Patent

  Naslov: Uređaj za daljinsko upravljanje

  Autori:
  Ribić, Zlatan (124404)
  Ustanova prijave: Europaische Patent Anmeldung
  Datum prijave: 11.08.92
  Registarski broj prijave: 92890180.0
  Zemlje u kojima je zaštićen: CH, DE, DK, GB, LI, CND, USA
  Jezik: njemački

 73. Tip rada: Patent

  Naslov: Slušni aparat s usmjerenim mikrofonom promjenljive usmjerne karakteristike

  Autori:
  Ribić, Zlatan (124404)
  Ustanova prijave: Europaische Patent Anmeldung
  Datum prijave: 25.06.91
  Registarski broj prijave: 91890130.7
  Zemlje u kojima je zaštićen: CH, DE, DK, GB, IT, LI, NL, CND, USA
  Jezik: njemački

 74. Tip rada: Patent

  Naslov: Postupak obrade signala

  Autori:
  Ribić, Zlatan (124404)
  Ustanova prijave: Europaische Patent Anmeldung
  Datum prijave: 06.11.92
  Registarski broj prijave: 92890238.6
  Zemlje u kojima je zaštićen: CH, DE, DK, GB, LI
  Jezik: njemački

 75. Tip rada: Patent

  Naslov: Slušni aparat

  Autori:
  Ribić, Zlatan (124404)
  Ustanova prijave: Consumer and Corporate Affairs Canada
  Datum prijave: 15.01.91
  Registarski broj prijave: 2,034176-9
  Zemlje u kojima je zaštićen: CND
  Jezik: engleski

 76. Tip rada: Patent

  Naslov: Slušni aparat

  Autori:
  Ribić, Zlatan (124404)
  Ustanova prijave: Consumer and Corporate Affairs Canada
  Datum prijave: 08.05.92
  Registarski broj prijave: 2,054,136-9
  Zemlje u kojima je zaštićen: CND
  Jezik: engleski

 77. Tip rada: Patent

  Naslov: Ultrazvučni raspršivač za imunoprofilaksu marekove i drugih bolesti peradi

  Autori:
  Štimac, Tihomir
  Ustanova prijave: Državni zavod za patente Republike Hrvatske
  Datum prijave: 27.07.95
  Registarski broj prijave: 381-03/95
  Zemlje u kojima je zaštićen: Hrvatska

 78. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Mjerenje i ocjenjivanje objektivne i subjektivne kvalitete audio sustava i uređaja
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 26.10.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 164
  Sažetak: Najviše informacije o govornim i glazbenim signalima se nalaze u tranzijentima. Tranzijenti su brzi, vršno asimetrični, bez istosmjerne komponente. Funkcija gustoće vjerojatnosti vremenske raspodjele amplituda govora i glazbe je Gaussova krivulja. Normirana brzina promjene govornog i glazbenog signala ne prelazi vršnu vrijednost od 100 mV/us/V. Na osnovi tih parametara i poznatih , u praksi potvrđenih nedostataka mjernih metoda mjerenja raznih vrsta izobličenja, konstruiran je generator složenog audio test signala (SATS-a) i predložena mjerna metoda za mjerenje nelinearnih stacionarnih i dinamičkih izobličenja. Složeni audio test signal (SATS) nastaje miješanjem triju međusobno neovisnih složenih pilastih signala (SPS). SPS čini slijed "zubaca" promjenjljivog trajanja i jednakih amplituda. Osnovni ponovljivi element SPS-a je sekvenca od 63 "zuba". Frekvencija ponavljanja osnovne sekvence određuje osnovnu frekvenciju spektra SPS-a. Složeni audio test signal (SATS) je zbog svoje vršne i poluvalne asimetrije, te asimetrične raspodjele brzine promjene, osjetljiv istovremeno na sva stacionarna i dinamička nelinearna izobličenja.Funkcija gustoće vjerojatnosti vremenske raspodjele amplituda SATS-a je slična kao u govoru i glazbi. Izobličenje se može mjeriti u frekvencijskoj i vremenskoj domeni. Kao mjera stacionarnih i dinamičkih izobličenja može poslužiti algebarska razlika funkcija izlaznog i ulaznog valnog oblika. Što je algebarska razlika funkcija veće, veća je i algebarska razlika površina ispod tih funkcija, pa je veća i srednja vrijednost razlike funkcija. Što znači da je stacioniranim i dinamičkim nelinearnim izobličenjima generirana veća istosmjerna komponenta. Polaritet izobličenjem generirane istosmjerne komponente (IK) ovisi o prijenosnoj karakteristici i polaritetu pobudnog signala. Spektar SATS-a i normirana brzina promjene se mogu po volji odabrati i time povećati osjetljivost mjerenja nelinearnih pojedinih komponenti elektroakustičkog lanca. Zbog svoje sličnosti sa govornim i glazbenim signalom izmjerene veličine izobličenja dobro koreliraju s njihovim subjektivnim osjetom


 79. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Utjecaj akustičkih svojstava prostora na lokalizaciju izvora zvuka
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 25.04.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 227
  Sažetak: S obzirom na veliku složenost sluha postoje mnogi radovi i definicije o parametrima koji su vezani za sluh, kao npr. osjećaj glasnoće, visine i boje tona itd. Značajnu ulogu ima i lokaliziranje zvučnih izvora bilo za sigurnost čovjeka ili lokalizaciju izvora zvuka, npr. u glazbi. Iako je lokaliziranje zvuka dosta istraživano, postoji još mnogo neobjašnjenih svojstava, koja se iskazuju u ovisnosti o različitim akustičkim prostorima, čije zvučno polje se može kretati od slobodnog do difuznog. Utjecaj prostora nalokalizaciju izvora zvuka pokazan je na osnovi: - dokaza utjecaja vrlo raznih refleksija na promjenu ne samo boje zvučne slike i dimenzije izvora zvuka nego i subjektivne lokalizacije izvora u prostoru; - dokazu povezanosti dojma prostornosti i lokalizacijskih efekata; - određivanju minimalnog koeficijenta interauralne krizne korelacije potrebnog za sigurno lokaliziranje pojedine refleksije; - uvođenju pojma subjektivne difuznosti zvučnog polja i mjerenju određenog maksimalnog koeficijenta interauralne krizne korelacije za polje koje se još uvijek smatra subjektivno difuznim. Za prijenos akustičkih karakteristika prostora i njihovu objektivnu obradu dan je i: - prijedlog binauralnog snimanja sa simulacijom ljudske glave i dva mikrofona u tlačnoj zoni u svrhu izbjegavanja dvostrukog pinna-utjecaja, te; - mjerenje akustičkih svojstava prostora binauralnom metodom, tj. dvokanalnom obradom impuslnog odgovora prostora i vrednovanju na osnovi sluha.


 80. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Akustičke karakteristike širokopojasnih zvučničkih sustava
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 23.12.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 98
  Sažetak: U ovom radu su iznijeti rezultati analitičke, numeričke i eksperimentalne obrade mikrovalnih oscilatora za širokopojasno ugađanje frekvencije pomoću varaktora. Utvrđen je analitički postupak za obradu oscilatora s negativnom vodljivošću.Razmatranjem utjecaja varaktora na ugađanje frekvencije utvrđena je pogodnost upotrebe varaktora izvedenih s naglim skokom u koncentraciji dotiranja. Za pakovane varaktore je pokazano da je u okolini rezonantne frekvencije pakovanja varaktora ovaj uticaj najveći. Efekt naglog opadanja snage oscilatora u pojasu ugađanja, nazvan usis snage, objašnjen je rezonantnim metodom rada varaktora. Utvrđeni su kriteriji izbora varaktora za izbjegavanje efekta usisa snage. Kvalitativnom usporedbom Gunn i Impatt dioda ukazano je na prednost korištenju Gunn diode u sklopovima za širokopojasno ugađanje frekvencije. Analizom pakovanja Gunn diode postavljen je nužni uvjet za ugađanje Gunn diode u sklopu oscilatora. Razvijen je postupak mjerenja impedancije Gunn diode pomoću valovodnih oscilatora. Kao tehnike širokopojasnog ugađanja frekvencije obrađene su tehnike kompenzacije reaktancije i izvedbe sprege Gunn diode i varaktora. Razrađena je upotreba tehnike kompenzacije u valovodnim serijskom oscilatoru. Na kraju, utvrđen je postupak projektiranja oscilatora. Eksperimentalno i numeričkim proračunom oscilatora potvrđeni rezultati analize pakovanja varaktora u Gunn diode. Izvedbom serijskog valovodnog oscilatora postignuta je širina pojasa ugađanja od 12,3% u X-pojasu.


 81. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Zračenje zvuka iz brodske oplate
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 26.02.90
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 81
  Sažetak: U prvom poglavlju kratko su opisane karakteristike izvora zvuka na brodu, njihov smještaj i putevi širenja zvuka preko oplate na okolni fluid. S obzirom na put širenja zvuka od izvora, pred kojim podrazumijevamo u prvom redu dizelske motore, taj zvuk je podijeljen na uzdušnu i strukturnu komponentu. Kako je najčešće strukturni zvuk značajniji, u drugom poglavlju opisani su mehanizmi generiranja i širenja zvuka u strukturi i to na elementarnim dijelovima brodske oplate, štapovima i pločama. Analiza je isključivo vezana za fleksijske valove koji su najodgovorniji za zračenje zvuka. Veća pažnja posvećena je pločama kao puno efikasnijim radijatorima zvuka, a opisana je i razlika u odzivu konačnih i beskonačnih ploča. U trećem poglavlju opisan je utjecaj okolnog fluida na tijelo koje zrači. Dva su osnovna efekta, dodatna masa (imaginarni otpor) i zračenje zvuka (realni otpor). Ovakvo složeno djelovanje okolnog fluida na radijator zvuka opisano je kvalitativno i kvantitativno na primjeru ploče i to konačno i beskonačno. Navedene su i veličine kojima karakteriziramo zračenje, od kojih je najznačajniji koeficijent zračenja "o". Četvrto poglavlje je direktni nastavak trećeg i zajedno s njim tvori jednu cjelinu koja je ujedno i srž ovog rada. U njemu je opisan način računanja koeficijenta zračenja, koji će biti primijenjen u kasnijim proračunima. Vrlo kratko u uvodu poglavlja dan je i jedan proračun izračenog zvuka uzet iz literature zajedno s izmjerenim vrijednostima, da bi se pokazalo kako se izborom dobrog modela, pa ma kako on bio pojednostavljen, mogu dobiti relativno dobri rezultati korisni za daljnji rad. U petom poglavlju opisan je postupak primijenjen na jednom konkretnom primjeru. Radi se o ribarskom brodu od stakloplastike čija je oplata s akustičke strane gledišta, zamijenjena ravnom orebrčenom pločom. Zbog složenosti gradnje oplate bilo je potrebno i s te strane uvesti određene aproksimacije. Proračunom je utvrđeno područje kojega se "sendvič" konstrukcija može aproksimirati običnom stakloplastičnom pločom određene debljine. Proračun je baziran na podacima s mjerenja (odziv oplate na impulsnu pobudu), pa je time njegova vrijednost veća. Pored toga upoređivanjem izračunatih i izmjerenih konačnih rezultata (zvučni tlak u okolnom fluidu) pokazano je da se ova aproksimacija dobro uklapa u ukupni model. Na samom kraju poglavlja računarski su uspoređeni zvučni tlakovi u okolnom fluidu za čelični i stakloplastični brod, kada bi oni bili isti pod uvjetom da su i razine titrajne brzine na oplati u oba slučaja iste. Pokazalo se da je čelična oplata jači izvor podvodnog zvuka. U šestom poglavlju preciznije je opisan objekt mjerenja i samo mjerenje, a prikazani su i rezultati proračuna i mjerenja zvučnog tlaka u okolnom fluidu za još tri režima rada glavnog motora. Kao ulazni podaci za proračun poslužile su izmjerene razine titrajne brzine na oplati ispod i u neposrednoj blizini motora, pa o njihovoj točnosti, između ostalog, zavisi i točnost modela. Pored toga zbog složene građe oplate mjerena je ulazna impedancija oplate, kako bi se popravila aproksimacija "sendvič" konstrukcije homogenom stakloplastičnom pločom određene debljine. Za vrednovanje modela iskorištene su izmjerene razine podvodnog šuma u okolnom fluidu, koje su mjerenje hidrofonom istovremeno s titrajnom brzinom na oplati. Na kraju poglavlja dane su srednje apsolutne greške za pojedine režime, kao bi se u zaključku mogla dati i globalna ocjena modela.


 82. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Mjerenje prometne buke
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 28.01.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 115
  Sažetak: U radu je obrađena problematika prometne buke s težištem na buku cestovnog prometa. Predstavljene su osnovne karakteristike buke cestovnog prometa uz pregled mjernih veličina. Analizirani su izvori buke i putovi širenja. Opisane su metode za predviđanje razine buke, kao i suvremeni mjerni postupci za mjerenje i ocjenjivanje buke prometa. Predstavljeni su neki standardi i propisi danas važeći za buku prometa. Izvedena su mjerenja opterećenosti bukom cestovnog prometa u gradu Zagrebu i analizirani mjerni rezultati. Na osnovi svih izvedenih analiza u ovom radu, na kraju su date smjernice za smanjenje buke cestovnog prometa.
  Ključne riječi: prometna buka, ekvivalentna razina buke, opterećenost prometnom bukom, automobil kao izvor buke, ocjena buke, smanjenje razine buke cestovnog prometa


 83. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Problematika etalona podvodnog zvuka
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 14.10.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 81
  Sažetak: Etaloni podvodnog zvuka potrabni su nacionalnom zakonskom mjeriteljstvu za osiguranje jedinstvenosti i javnosti mjerenja na područjima industrijske primjene energetskog ultrazvuka, ultrazvučne medicinske dijagnostike, operatike i terapije, ultrazvučne kontrole materijala bez razaranja, akustičke emisije, primjene sonara u civilne i vojne svrhe i drugih. Etalonom podvodnog zvuka posredno se preko električkog signala prenosi mjerna veličina zvučnog tlaka u vodi. Etalon podvodnog zvuka uspostavlja se i održava lokalno, baždarenjem jednom od apsolutnih metoda, mjerenjem električkih i mehaničkih veličina, te vremena (frekvencije), koje su sljedive do primarnih etalona tih veličina. Osnovna karakteristika etalona podvodnog zvuka je frekvencijska ovisnost osjetljivosti i ona se određuje baždarenjem. Princip recipročnosti je osnova apsolutnih metoda baždarenja etalona u cjelokupnom frekvencijskom području. Metoda tri pretvarača koristi se do frekvencija oko 2 MHz, dok su za više frekvencije potrebne modifikacije (samorecipročnosti) zbog preciznog prostornog pozicioniranja pretvarača. Analizom postojećih postupaka utvrđeno je da spektrometrija s vremenskim kašnjenjem uz precizan sustav pozicioniranja pretvarača treba biti osnova etalona podvodnog zvuka za frekvencije do deset MHz. Eksperimentalno je dokazano, da prikazane metode i postupci baždarenja mogu poslužiti za uspostavljanje kvalitetnog etalona podvodnog zvuka u trenutku postignutom, ali teorijski i znatno širem frekvencijskom području, dok je točnost na razini postignutoj u drugim laboratorijima u svijetu.


 84. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Modeliranje širokopojasnih ultrazvučnih pretvarača
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 06.05.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 110
  Sažetak: U radu su obrađena tri modela koja se upotrebljavaju za modeliranje ultrazvučnih pretvarača: Masonov, KLM i rešetkasti. Cilj rada je bio konstrukcija i optimizacija širokopojasnog pretvarača frekvencije oko 2MHz za dijagnostičku upotrebu u medicini, koji je ostvaren pomoću računarske simulacije jednodimenzionalnog KLM modela. Tim modelom je izvršena studija i optimizacija akustičkog prilagođenja na vodu, mehaničkog prigušenja i električnog prilagođenja na predajnik. Osim toga, prikazane su osnovne metode izračuna zvučnog polja ravninskog pretvarača, koji titra u beskonačno velikoj i krutoj ploči, te konvolucijskom metodom izvršene detaljne analize zvučnih polja idealiziranih pretvarača. U svrhu teoretskog proračuna deformacije piezoelektrične pločice, a time i izračuna oblika realnog zvučnog polja, upotrebljena je računarska simulacija dvodimenzionalnom metodom konačnih elemenata. U tom sklopu je obrađen utjecaj parcijalnog elektrodiranja naoblik titrajuće površine i zvučnog polja. Izrađena su dva širokopojasna pretvarača frekvencije oko 2.7 MHz s punim elektrodama i djelomično elektrodiranom gornjom površinom, koji imaju dva različita načina titranja i omogućuju postizanje dvaju tipova zvučnih polja. Eksperimentalni rezultati oblika tih polja, oblika akustičkih impulsa te električne impedancije se dobro slažu s teoretskim predviđanjima i osiguravaju dobruprostorsku rezoluciju signala u dijagnostičkoj primjeni. Ostvarena efikasnost je 34% primopredajni gubici 25dB odnosno 35.4dB a mehanički kvalitet 4 odnosno 5.7.


 85. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Problematika piezokeramičkog antenskog elementa kod akustičke vizualizacije u vodi i tkivu
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 06.03.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 123
  Sažetak: U ovom radu je provedena naliza kvalitete ultrazvučnog prikaza s aspekta osnovne ćelije akustičkog dijela sistema za vizualizaciju dakle antenskog pretvarača elementa. Izlaganje navedene teme je podjeljeno u pet poglavlja i to: - akustička vizualizacija - kvaliteta ultrazvučnog prikaza - akustičko polje i karakteristike snopa pretvarača i antene - mjerne tehnike i kalibracije - osnovna teorija piezokeramičkog antenskog elementa Poglavlje o akustičkoj vizualizaciji (VA) je podijeljeno u dvije točke , podvodna akustička vizualizacija (PAV) i ultrazvučna ehoskopija (UE) gdje su navedene njihove osnovne karakteristike te sličnosti i razlike. U poglavlju o kvaliteti ultrazvučnog (UZ) prikaza su obrađeni osnovni parametri kojima se ta kvaliteta može okarakterizirati, a determinirani su akustičkim komponentama sistema za akustičku vizualizaciju. U poglavlju o akustičkom polju i karakteristikama snopa antenskog elementa sistema je izložena metodologija proračuna te značenje i veza tih parametara s rezolucijom, osjetljivošću i dometom kao parametrima akustičkog dijela sistema koji određuje kvalitetu ultrazvučnog prikaza cjelokupnog sistema za AV. Nakon toga je u posebnom poglavlju analizirana važnost i značaj mjernih tehnika i kalibracije u dobivanju vjerodostojnih podataka o pretvaračima i antenama. Konačno u posljednjem poglavlju je izložena osnovna teorija piezokeramičkog (PK) antenskog elementa s posebnim osvrtom na njegove sastavne komponente, na metode modeliranja pretvaračkog elementa i njegovu izvedbu. U posebnoj točki je obrađena metoda izbora pretvaračkih elemenata za slaganje u akustičku antenu.


 86. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Prijenos inforamcije hidroakustičkim kanalom
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Autor: AGANOVIĆ IZET
  Datum obrane: 23.12.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 79
  Sažetak: Istražuju se mogućnosti pouzdanog prijenosa informacija kroz more. Na osnovi općeg modela komunikacijskog sistema analizira se hidroakustički komunikacijski sistem. Posebno se analizira more kao informacijski kanal. Opisuju se i istražuju fenomeni širenja zvuka u moru i identificiraju glavna ograničenja pouzdanom prijenosu informacija, višestruko širenje zvuka i fading. Hidroakustički informacijski kanal se također statistički karakterizira. Na osnovu karakterizacije kanala inicira se problem signala za prijenos informacija u takvom kanalu. Istražuje se najbolji oblik signala i njegove detekcije u idealnom okruženju i pri višestrukom širenju zvuka. Ukratko se opisuju mogućnosti poboljšanja pouzdanosti prijenosa ispravnim sigurnosnim odiranjem informacije. Umjesto zaključka predlažu se mjere i postupci za realizaciju pouzdane hidroakustičke podvodne veze.


 87. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Podvodne govorne komunikacije
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 29.05.90
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 133
  Sažetak: Razmatraju se problemi bežičnih podvodnih konumikacija među roniocima, sa stanovišta generiranja, elektroakustičke pretvorbe, prijenosa i percepcije informacije. Definiraju se uzroci degradacije kvalitete govora u uvjetima slobodnog ronjenja. Laboratorijski se simulira izobličenje govora u atmosferi helija i analiziraju svojstva i razumljivost. Izvedene su relacije za proračun transpozicije formanata u normalnim uvjetima i na povišenom tlaku. Daje se pregled mogućih metoda korekcije izobličenja govora. Opisuju se konstrukcija ronilačkog mikrofona i razvijene mjerne metode za određivanje elektroakustičkih i psihoakustičkih karakteristika u simuliranim radnim uvjetima. Iznose se neki rezultati ispitivanja realiziranog modela ronilačkog mikrofona. Sistematiziraju se uzroci pada kvalitete govor u fazi bežičnog prijenosa. Opisuju se uzroci slabljenja zvučnog signala i izvora šuma u vodenom mediju. Razmatraju se mogući modulacijski postupci. Predlaže se konstrukcija kvalitetnog ronilačkog telefona psihoakustičkog ispitivanja kompletnog komunikacijskog lanca. Analiziraju se karakteristike čujnosti čod vodom. Opisuju se konstrukcija ušne ronilačke slušalice i razvijene mjerne metode za određivanje elektroakustičkih i psihoakustičkih karakteristika u simuliranim radnim uvjetima. Iznose se neki rezultati ispitivanja realiziranog modela ronilačke slušalice.


 88. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Primjena računala u glazbi
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 07.10.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 118
  Sažetak: Prvo poglavlje - "mikroračunala u glazbenom studiju" upoznaju nas sa osnovama o glazbenom studiju baziranom na računalu, njegovim sastavnim djelovima (računalo, softver, MIDI, kruti disk, štampač i uređaji za proizvodnju zvuka), te sa telekomunikacijom kao osnovnom vrstom komunikacije među glazbenicima. U poglavlju "od zvuka do glazbe i natrag" bavio sam se problematikom dvostruke pretvorbe odnosno zvukovnog organiziranja u glazbu, koja se kasnije izražava kao zvuk. Tu sam obradio: kreiranje, uređivanje, arhiviranje zvuka; MIDI sekvencer, MIDI- jem upravljano mješanje i efekti; digitalno snimanje na disk, sinkronizaciju, FM sintezu i primjenu VLSI tehnologije u proizvodnji uređaja koji stvaraju zvuk. Treće poglavlje obuhvaća detaljan opis rada i upotrebe digitalnog sučelja za glazbene instrumente tzv. MIDI.S obzirom na njegov veliki povijesno-tehnološki značaj obuhvaćena je praktična upotreba MIDI kompatibilnih uređaja, te pravci razvoja glazbene tehnologije povezane MIDI-jem. "Primjena računala u glazbi" predstavlja četvrto poglavlje koje grupira računala u sedam detaljno obrađenih klasifikacija. Na kraju ovog poglavlja sam prikazao najmoderniju kompjutorsku stanicu za proizvodnju i obradu zvuka, odnosno glazbe (NED Synclavier 9600). Posljednje poglavlje prikazuje i objašnjava softversku podršku MIDI sučelja. Za praktični prikaz napisao sam dva programa koji se izvode na računalu ATARI 1040 ST. Na kraju se nalazi prilog u kojem su obuhvaćene sve do danas definirane MIDI upravljačke jedinice, identifikacioni brojevi raznih proizvođača, te brojevni prikaz i objašnjenje MIDI bajtova.


 89. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Ocjena parametara digitalnih uređaja za bilježenje tranzijentnih pojava
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 25.06.90
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 106
  Sažetak: Digitalni uređaji za bilježenje tranzijentnih pojava nalaze široku primjenu u suvremenim mjernim i komunikacijskim sistemima. U ovom radu obrađeni su problemi i metodologije za mjerenje performansi ovih uređaja. Izučene su osnovne značajke arhitekture i sklopovske organizacije, te postavljen model realnog sistema. Na osnovu modela identificirani su i detaljno obrađeni izvori grešaka, te pronađene veze između: nivoa kvantizacionog šuma, podrhtavanja trenutka uzorkovanja, izmjerenog podatka o broju efektivnih bita, te diskretnom Fourierovom transformacijom izmjerenog nivoa baznog šuma. Na bazi rezultata provedenih mjerenja izvršena je usporedba većeg broja mjernih metoda, sa ciljem da se izvrši identifikacija minimalnog skupa metoda dovoljnog za pouzdanu ocjenu performansi. Posebna pažnja posvećena je metodi za mjerenje Broja Efektivnih Bita. U sklopu opisa metode izučena su svojstva upotrebljene ciljne funkcije, te razvijen poboljšani algoritam za brzu procjenu početnih parametara. U sklopu opisa metode za mjerenje prenosne funkcije sistema predložena je upotreba Multisine signala, te analizirane prednosti i ograničenja u usporedbi sa klasičnim mjernim metodama.


 90. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Predviđanje akustičke kakvoće prostora
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Autor: FAJT SINIŠA
  Datum obrane: 27.10.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 105
  Sažetak: Poznavanje objektivnih i subjektivnih parametara akustičke kakvoće prostora nužno je pri predviđanju akustičke kakvoće prostora. U radu je izložena ideja za određivanje ovisnosti subjektivnih o objektivnim parametrima akustičke kakvoće pri ocjenjivanju određenog prostora. Poznavanje teorija akustičkih procesa u zatvorenim prostorima omogućuje određivanje odgovarajućeg matematičkog modela za simuliranje akustičkih značajki određenog prostora. Prikazane su akustičke značajke auditorija, studija i režija. Na osnovi akustičkih mjerenja prostora moguće je izvršiti verifikaciju simuliranih značajki prostora nakon njegove izvedbe te je zbog toga nužno poznavanje suvremenih mjernih metoda. Primjenom računala i uporabom grafičko-analitičkih programskih paketa moguće je simulirati akustičke značajke određenog prostora. Prikazane simulacije na osnovi razvijenog matematičkog modela ukazuju na mogućnost simuliranja akustičkih značajki prostora uz određena pojednostavljenja i ograničenja.
  Ključne riječi: parametri akustičke kakvoće prostora, predviđanje akustičke kakvoće prostora, ocjenjivanje akustičke kakvoće prostora, akustičke teorije, simuliranje akustičkih značajki, akustička mjerenja prostora


 91. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Ocjena akustičke kvalitete prostora
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Autor: KRHEN MILJENKO
  Datum obrane: 26.05.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 124
  Sažetak: Za ispravnu ocjenu akustičke kvalitete nekog prostora potrebno je poznavati sve činitelje koji je određuju. Obrađeni su parametri koji utječu na akustičku kvalitetu prostora namijenjenog govornim ili glazbenim događanjima. Opisan je utjecaj volumena prostora, ukupne apsorpcije i oblika prostora na vrijeme odjeka, koje određuje slušni doživljaj i razumljivost govora. Također je dan prikaz utjecaja buke okoline na akustička svojstva prostora i ljude koji u tom prostoru borave. Prikazana je veza između realnih veličina zvučnog polja i subjektivnog doživljaja. Budući da je za ispravnu ocjenu akustičke kvalitete prostora potrebno vršiti određena objektivna mjerenja, u radu je dana matematička osnova uobičajenih mjernih metoda (mjerenje ETC dijagrama, impulsni odziv, TDS). U radu je dan detaljni prikaz akustičkog projekta na primjeru dvije realne prostorije, u kojima su izvršena i mjerenja radi usporedbe proračunatih i realno dobivenih vrijednosti akustičkih parametara. Izvršena su mjerenja korištenjem više mjernih metoda, čiji su rezultati prikazani radi mogućnosti međusobne usporedbe. Za potrebe akustičkih mjerenja, kao i u modernoj glazbenoj produkciji koriste se prostori koji imaju točno određena akustička svojstva (gluha i ječna komora, glazbeni studiji i režije). U radu je dan prikaz osnovnih karakteristika navedenih prostora.
  Ključne riječi: akustika prostora, vrijeme odjeka, razumljivost govora, buka, impulsni odziv, akustička spektrometrija vremenskim pomakom, ETC dijagram, posebni akustički prostori


 92. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Zračenje zvuka iz brodske oplate
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 26.02.90
  Broj stranica: 81
  Autor: Mirković mr. Goran
  Rad: Magisterij


 93. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Mjerenje prometne buke
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 28.01.94
  Broj stranica: 115
  Autor: Vrnoga mr. Ivan
  Rad: Magisterij


 94. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Problematika etalona podvodnog zvuka
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 14.10.92
  Broj stranica: 81
  Autor: Komeštik mr. Vladislav
  Rad: Magisterij


 95. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Modeliranje širokopojasnih ultrazvučnih pretvarača
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 06.05.93
  Broj stranica: 110
  Autor: Zajec mr. Damir
  Rad: Magisterij


 96. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Problematika piezokeramičkog antenskog elementa kod akustičke vizualizacije u vodi i tkivu
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 06.03.91
  Broj stranica: 123
  Autor: Svilar mr. Dragoljub
  Rad: Magisterij


 97. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Prijenos informacije hidroakustičkim kanalom
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 23.12.91
  Broj stranica: 79
  Autor: Vukadin mr. Predrag
  Rad: Magisterij


 98. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Podvodne govorne komunikacije
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 29.05.91
  Broj stranica: 133
  Autor: Bucak mr. Tino
  Rad: Magisterij


 99. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Primjena računala u glazbi
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 07.10.91
  Broj stranica: 118
  Autor: Roško mr. Mladen
  Rad: Magisterij


 100. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ocjena parametara digitalnih uređaja za bilježenje tranzijentnih pojava
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 25.06.90
  Broj stranica: 106
  Autor: Skendžić mr. Veselin
  Rad: Magisterij


 101. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Mjerenje i ocjenjivanje objektivne i subjektivne kvalitete audio sustava i uređaja
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 26.10.92
  Broj stranica: 164
  Autor: Maletić Dr. Mladen
  Rad: Doktorat


 102. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj akustičkih svojstava prostora na lokalizaciju izvora zvuka
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 25.04.91
  Broj stranica: 227
  Autor: Ivančević Dr. Bojan
  Rad: Doktorat


 103. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Akustičke karakteristike širokopojasnih zvučničkih sustava
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 23.12.93
  Broj stranica: 98
  Autor: Mateljan Dr. Ivo
  Rad: Doktorat


 104. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Predviđanje akustičke kakvoće prostora
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Mentor: SOMEK BRANKO
  Datum obrane: 27.10.95
  Broj stranica: 105
  Autor: Fajt dipl.ing. Siniša
  Rad: Magisterij


 105. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ocjena akustičke kvalitete prostora
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Mentor: SOMEK BRANKO
  Datum obrane: 26.05.95
  Broj stranica: 124
  Autor: Krhen dipl.ing. Miljenko
  Rad: Magisterij


 106. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: PAE - Local Stereo Studio

  Autori:
  Domitrović, Hrvoje (111804)
  Naručitelj: P.A.E. GMBH
  Depo ustanova: P.A.E. GMBH
  HW platforma: PC 386
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: Turbo Pascal
  Godina: 1993
  Ključne riječi: digitalno upravljanje, automatizacija radio postaje

 107. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Elektronika u dijagnostici i terapiji govornih i slušnih poremećaja

  Autori:
  Matutinović, Želimir (72432)
  Naručitelj: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Godina: 1990
  Stranica ukupno: 0
  Jezik: hrvatski

 108. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Nakladništvo za računarstvo i informatiku

  Autori:
  Matutinović, Želimir (72432)
  Naručitelj: Sveučilišni računski centar
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 0
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Uvodno izlaganje

 109. Tip rada: Projekt

  Naslov: Projekt Eurosong, 1990

  Autori:
  Stamać, Ivan (113064)
  Stamać, Silvije (144772)
  Domitrović, Hrvoje (111804)
  Naručitelj: Hrvatska Televizija
  Depo ustanova: Hrvatska Televizija
  Godina: 1990
  Stranica ukupno: 84
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Osim 84 stranice teksta, projekt sadrži još 9 dodataka na ukupnocca. 150 stranica.

 110. Tip rada: Projekt

  Naslov: Studija fleksibilnog tonskog sustava za izobrazbu studenata pri Akademiji Dramskih umjetnosti u Zagrebu

  Autori:
  Tratnik, Rudolf
  Domitrović, Hrvoje (111804)
  Stamać, Ivan (113064)
  Stamać, Silvije (144772)
  Godina: 1990
  Stranica ukupno: 0

 111. Tip rada: Projekt

  Naslov: Akustički projekt Radio stanice Virovitica

  Autori:
  Stamać, Ivan (113064)
  Stamać, Silvije (144772)
  Godina: 1990
  Stranica ukupno: 0

 112. Tip rada: Projekt

  Naslov: Studija međuzavisnosti akustike prostora i koncertnog repertoara za dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda

  Autori:
  Stamać, Ivan (113064)
  Stamać, Silvije (144772)
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 0

 113. Tip rada: Projekt

  Naslov: Projekt višekanalne tonske režije "Hendrix", Radio Koper

  Autori:
  Stamać, Ivan (113064)
  Škalec, Mladen
  Stamać, Silvije (144772)
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 0

 114. Tip rada: Projekt

  Naslov: Projekt višekanalne tonske režije, Radio Maribor, 1993

  Autori:
  Stamać, Ivan (113064)
  Škalec, Mladen
  Stamać, Silvije (144772)
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 0

 115. Tip rada: Projekt

  Naslov: Ispitna metoda za odzvanjanje fluoroscentnih svjetiljaka

  Autori:
  Stamać, Ivan (113064)
  Tratnik, Rudolf
  Naručitelj: Institut Končar
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 0

 116. Tip rada: Projekt

  Naslov: Akustički projekt tonskog studijskog kompleksa Hrvatskog radija

  Autori:
  Stamać, Ivan (113064)
  Stamać, Silvije (144772)
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 0

 117. Tip rada: Projekt

  Naslov: Akustički projekt Radio stanice Pazin

  Autori:
  Stamać, Silvije (144772)
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 0

 118. Tip rada: Projekt

  Naslov: Tehnološki projekt režije 3, Radio Split

  Autori:
  Stamać, Silvije (144772)
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 0

 119. Tip rada: Projekt

  Naslov: Mjerenje vibracija u "Tvornici ulja i margarina" Zagreb

  Autori:
  Ivančević, Bojan (42234)
  Maletić, Mladen (27634)
  Naručitelj: Tvornica ulja i margarina Zagreb
  Godina: 1990
  Stranica ukupno: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Provedena su mjerenja ubrzanja (štetnih vibracija) u trimjerna laboratorija. Vibracije tvorničkih uređaja (dizalica,ventilacije i sl.) ometale su precizna mjerenja laboratorijskih instrumenata. Mjerenjem ubrzanja u sve tri osi ustanovljene suamplitude i frekvencije smetnje. Predložene su mjere zaštite.
  Ključne riječi: ubrzanje, vibracije, mjerenje u tri osi.

 120. Tip rada: Projekt

  Naslov: Projekt akustičke rekonstrukcije kazališta "Nitron" u Saratovu

  Autori:
  Ivančević, Bojan (42234)
  Fajt, Siniša (190661)
  Krhen, Miljenko (184822)
  Naručitelj: Tehnika Zagreb
  Depo ustanova: Tehnika Zagreb
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 16
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: akustički projekt, optimalno vrijeme odjeka, izvedba stropa i zidova

 121. Tip rada: Projekt

  Naslov: Ultrazvučni raspršivač za imunoprofilaksu marekove i druge bolesti peradi

  Autori:
  Štimac, Tihomir


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr