SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 3-01-086

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 3-01-086


Broj radova citiranih u CC: 4
Broj ostalih radova: 69
Ukupno objavljenih radova: 73


Naslov: HETEROKROMATSKA VARIABILNOST U DJECE S AKUTNOM LIMFOBLASTIČNOM LEUKEMIJOM

Autori:
Petković, Iskra (36570)
Nakić, Melita (74392)
Konja, Josip (76313)
Časopis: Cancer Genetics Cytogenetics
ISSN: 0165-4608
Volumen: 54
Godina: 1991
Stranice: od 67 do 69
Broj referenci: 13
Jezik: engleski
Sažetak: U 38 djece sa akutnom limfatičkom leukemijom i u 90 zdrave djece istraživana je variabilnost kromosoma 1,9 i 16. Kada suispitivane razlike u lokalizaciji, nisu nađene razlike izmeđugrupe bolesne djece i kontrolne grupe zdrave djece. Veća količinastrukturalnog heterokromatina bila je međutim utvrđena nakromosomima 1, 9, i 16 kao i veća učestalost heteromorfizmahomolognih kromosoma u djece s akutnom limfatičkom leukemijom u usporedbi sa kontrolnom skupinom zdrave djece.
Ključne riječi: Akutna limfatična leukemija, C-segment kromosoma 1,9,16, Variabilnost kromosoma

Naslov: CITOGENETSKA ANALIZA KROMOSOMA U DJECE S AKUTNOM LIMFATIČKOM LEUKEMIJOM

Autori:
Petković, Iskra (36570)
Konja, Josip (76313)
Nakić, Melita (74392)
Časopis: Cancer Genetics Cytogenetics
ISSN: 0165-4608
Volumen: 58
Godina: 1992
Stranice: od 155 do 159
Broj referenci: 25
Jezik: engleski
Sažetak: U ovom radu prikazani su rezultati citogenetskih analiza malignihstanica u 27 djece s akutnom nelimfocitnom leukemijom (ANLL).Cilj ovog našeg istraživanja bio je da odredi učestalost i tipovekromosomskih aberacija u našoj populaciji djece s ANLL. Uspješnecitogenetske analize bile su izvršene u 24 (89%) bolesnika.Aberantni kariotipovi malignih stanica bili su utvrđeni u 58%bolesnika. Najčešća kromosomska abnormalnost bila je t(8:21),identificirana u 5 (20.8%) bolesnika, i.e. 4 od 10 M2-ANLL.Aberacija frekvencija kromosoma 11 bila je 16.6% i bila jeutvrđena u 3 od 8 M5-ANLL. Trisomija 8 i monosomija 7 bile suutvrđene u jednog bolesnika sa M3 i M2-ANLL,tekođer del(13),rijetka kromosomska aberacija u hemoblastoza, bila je nađena udjeteta sa M1 t(8;21) i gubitak kromosoma Y. Translokacijat(1;11;21) sa lomom u regijama 1q23, i 21q22, je neuobičajena ibila je utvrđena u dječaka sa M2-ANLL; može se smatrati kao jednavarijanta od t(8;21).
Ključne riječi: Citogenetska analiza, kromosomi, akutna mijeloična leukemija

Naslov: ANALIZA KROMOSOMA U DVA NEUROBLASTOMA

Autori:
Petković, Iskra (36570)
Nakić, Melita (74392)
Čepulić, Mladen (110195)
Konja, Josip (76313)
Časopis: Cancer Genetics Cytogenetics
ISSN: 0165-4608
Volumen: 65
Godina: 1993
Stranice: od 167 do 169
Broj referenci: 9
Jezik: engleski
Sažetak: U članku se iznose rezultati citogenetskih analiza u dvoje djeces neuroblastomom. Analiza je bila izvršena na slikama dobivenimna 24 satnoj kulturi koštane srži ili s direktnom metodom izprimarnog tkiva tumora. Utvrđene su bile strukturne i numeričkeaberacije kariotipa, uključujući strukturne aberacije kromosoma1. Nalaz i(1q) i t(1;5) (p22;q13) je od interesa jer takvekromosomske aberacije su rijetke u ovom tipu tumorske bolesti.
Ključne riječi: Neuroblastom, analiza kromosoma

Naslov: TRANSPLANTACIJA STANICA DOBIVENIH IZ UMBILIKALNE VENE DJETETU SA KRONIČNOM FILADELFIJAPOZITIVNOM LEUKEMIJOM

Autori:
Bogdanić, Vinko
Nemet, Davor
Kaštelan, Andrija
Latin, Vera
Petrovečki, Mladen
Brkljačić - Šurlaković, Ljerka
Konja, Josip (76313)
Časopis: TRANSPLANTATION
Broj: 3
ISSN: 0041-1337
Volumen: 56
Godina: 1993
Stranice: od 477 do 479
Broj referenci: 14
Jezik: engleski
Sažetak: Stanice iz ljudske umbilikalne vene sadrže hematopoetskestem/progenitor stanice i dovoljne su da induciraju hematopoetskurekonstituciju. U ovom prikazu iznose podaci o uspješnojtransplantaciji stanica novorođenčeta HLA kompatibilnog dobivenih iz umbilikalne vene djetetu 28 mjeseci starom (sestri) koje jebolovalo odkronične filadelfija pozitivne leukemije.
Ključne riječi: Transplantacija stanica iz umbilikalne vene, kronična mijeloična leukemija


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr