SVIBOR - Radovi - projekt broj: 4-04-030

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 4-04-030


Broj radova citiranih u CC: 1
Broj ostalih radova: 24
Ukupno objavljenih radova: 25


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Određivanje formaldehida iz drvnih pločastih materijala perforatorskom metodom

  Autori:
  Bruči, Vladimir (5790)
  Janović, Zvonimir
  Jambreković, Vladimir (191921)
  Brezović, Mladen (900551)
  Urednici
  Hitrec, Vladimir
  Izdavač: Šumarski fakultet
  ISBN: 953-6307-02-2
  Godina: 1994
  Broj stranica: 56
  Broj referenci: 18

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Ploče iverice i vlaknatice

  Autori:
  Bruči, Vladimir (5790)
  Jambreković, Vladimir (191921)
  Urednici
  Bruči, Vladimir (5790)
  Izdavač: Šumarski fakultet
  ISBN: 953-6307-13-8
  Godina: 1995
  Broj stranica: 270
  Broj referenci: 54
  Jezik: hrvatski

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Priprema ljepila u proizvodnji iverica

  Autori:
  Panjković, Ilija (186304)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 4
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 43
  Godina: 1992
  Stranice: od 150 do 152
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su dani osnovni parametri KF ljepila, način transporta,opis uređaja za prijem i pripremu ljepila. Također je navedenareceptura za pripremu 33 % parafinske emulzije i način pripreme.Također je izvršen proračun osnovnih komponenata emulzije ljepilaza srednji i vanjske slojeve ploče iverice. Posebno je obrađenoodređivanje suhe tvari ljepila u smjesi ljepila i određivanjekoncentracije smjese ljepila.
  Ključne riječi: KF ljepilo, receptura, suha tvar, koncentracija, parafinska emulzija, komponente, karalizatori

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vatrootpornost drvnih prerađevina

  Autori:
  Bruči, Vladimir (5790)
  Panjković, Ilija (186304)
  Časopis: Kvalitet i standardizacija
  Broj: 1
  ISSN: 0350-9273
  Volumen: 19
  Godina: 1991
  Stranice: od 7 do 16
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izradom vatrootpornih ploča smanjuje se čvrstoća ploča ipogoršavaju fizička svojstva. Stoga se kao osnovni zahtjevpostavlja: izrada ploča koje će zadovoljiti sve oštrije uvjete upogledu ponašanja u vatri, a zadržati fizička i mehaničkasvojstva. Rezultati ispitivanja pokazuju da je moguće izraditiiverice klase A 1 (prema ASTM D-286-76) s obzirom na brzinuširenja plamena, i zadovoljavajuće čvrstoće (čvrstoća savijanjaveča od 20 MPa), no izrada takovih ploča u industriji još nijemoguća.
  Ključne riječi: vatrootpornost iverica, fizičko-mehanička svojstva, intenzitet oslobađanja topline, gorivost ploča,

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj različitih vrsta drva na fizičko-mehanička svojstva troslojnih iverica

  Autori:
  Panjković, Ilija (186304)
  Bruči, Vladimir (5790)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 3
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 42
  Godina: 1991
  Stranice: od 55 do 60
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku
  Ključne riječi: ploča iverica, drvna sirovina, meke listače, hrast, fizičko-mehanička svojstva

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Odnos između vrijednosti emisije formaldehida iz MDF ploča određenih perforatorskom i WKI-24 metodom

  Autori:
  Trninić, Đurđica (187814)
  Jambreković, Vladimir (191921)
  Žuntar, Damir (191910)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 3
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 43
  Godina: 1992
  Stranice: od 105 do 108
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tehničke i tehnološke vrijednosti MDF ploča dostižu kvalitetumasivnog drva, ali veliki nedostatak tih ploča i dalje ostajeproblem emisije slobodnog formaldehida. Ovim radom se određujevrijednost emisije slobodnog formaldehida, perforatorskom iWKI-24 metodom iz MDF ploča E1 klase (malenog sadržaja slobodnogformaldehida) te iz dobivenih rezultata zaključuje postoji limogućnost točnog određivanja slobodnog formaldehida difuzijskommetodom kao jednostavnijom i jeftinijom metodom u odnosu naostale metode ispitivanja u laboratorijama proizvođačanamještaja.
  Ključne riječi: MDF ploče E1 klase, emisija slobodnog formaldehida, perforatorska i WKI-24 metoda

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Upotreba osobnog računala u pračenju proizvodnje furnira

  Autori:
  Tomić, Milorad (150860)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 1
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 42
  Godina: 1991
  Stranice: od 29 do 32
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom radu opisan je informacijski podsistem za praćenjeproizvodnje furnira. Razmatra se specijalna hardverskakonfiguracija za podršku ovom podsistemu. Također je opisan načinimplementacije i eksploatacije informacijskog podsistema.
  Ključne riječi: informacijski podsistem, upotreba osobnog računala, posebna strojna oprema

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kompjutersko vođenje i kontrola proizvodnje iverica

  Autori:
  Tomić, Milorad (150860)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 4
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 43
  Godina: 1992
  Stranice: od 153 do 165
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su opisani sustavi kompjuterskog vođenja i kontroleproizvodnje iverica. Navedeni su osnovni elementi hardvera(daljinska i centralna stanica te terminalski podsustav). Kaosoftver korišten je SCADA/L i PROZA/DR. Dane su osnovnekarakteristike generiranja sustava, baza podataka u sustavu,komunikacija između računala, real-time obrada te obrada uproširenom realnom vremenu. Također prikazani su osnovnikompjuterski podaci dobiveni pračenjem pojedinih segmenataproizvodnog procesa.
  Ključne riječi: hardver. softver SCADA/L i PROZA/DR, baze podataka, komunikacije, real-time obrada, automatizacija procesa, daljinsko vođenje, korisničke aplikacije

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Određivanje količine formaldehida koji se naknadno oslobađa iz furnirskih ploča različitim metodama

  Autori:
  Penzar, Franjo (89264)
  Jambreković, Vladimir (191921)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 3
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 44
  Godina: 1993
  Stranice: od 91 do 95
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je prikazano određivanje sadržaja slobodnog formaldehida(HCHO) iz laboratorijski izrađenih furnirskih ploča od ljuštenogfurnira bukovine (Fagus sylvatica), topolovine (Populus nigra) ibagremovine (Robinia pseudoacacia). Sadržaj formaldehida određenje perforatorskom i WKI-24 metodom po jodometrijskoj titraciji ispektrofotometrijskoj acetil-acetonskoj metodi. Rezultatimjerenja uspoređeni su metodom regresije i koleracije.
  Ključne riječi: emisija formaldehida, furnirske ploče, perforatorska metoda, jodometrijska titracija, spektrofotometrijska analiza, difuzijska metoda

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Fizička i mehanička svojstva okal-ploča i okal-srednjica

  Autori:
  Bruči, Vladimir (5790)
  Jambreković, Vladimir (191921)
  Brezović, Mladen (900551)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 2
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 44
  Godina: 1993
  Stranice: od 52 do 56
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su prikazani rezultati ispitivanja srednjica i okalploča proizvedenih upotrebom karbamid formaldehidnog (KF)ljepila. Ispitana su fizičko-mehanička svojstva i sadržajformaldehida perforatorskom metodom s jodometrijskom titracijom.Ispitivanja su provedena prema DIN normama. Analizirani su rezultati fizičko-mehaničkih svojstava iperforatorskih vrijednosti, dobiveni ispitivanjem, iz posebanosvrt na upijanje vode i bubrenje srednjica.
  Ključne riječi: srednjice, okal-ploče, fizičko-mehanička svojstva, perforatorska vrijednost, debljina, gustoća, upijanje vode, bubrenje

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Proizvodnja industrijskog drva (sječa, izrada i transport)

  Autori:
  Bojanin, Stevan (4355)
  Bruči, Vladimir (5790)
  Časopis: Glasnik za šumske pokuse
  Broj: 31
  ISSN: 0352-3861
  Volumen: 31
  Godina: 1994
  Stranice: od 35 do 92
  Broj referenci: 50
  Jezik: hrvatski

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Pristup operacionalizaciji jedne koncepcije razvoja prerade drva

  Autori:
  Salopek, Dalibor
  Penzar, Franjo (89264)
  Urednici
  Tkalec, Stjepan
  Tkalec, Stjepan
  Naslov zbornika: Ambienta
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 64 do 79
  Skup: Tehnološki razvoj drvne industrije u funkciji resursa i podizanja kvalitete finalnih proizvoda
  Održan: od 15.10.92 do 16.10.92

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Razvoj industrije furnira i ploča u Hrvatskoj

  Autori:
  Bruči, Vladimir (5790)
  Urednici
  Tkalec, Stjepan
  Naslov zbornika: Ambienta
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 80 do 89
  Skup: Tehnološki razvoj drvne industrije u funkciji resursa i podizanja kvalitete finalnih proizvoda
  Održan: od 15.10.92 do 16.10.92

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Problematika upotrebe različitih vrsta drva u proizvodnji ploča iverica za namještaj

  Autori:
  Panjković, Ilija (186304)
  Bruči, Vladimir (5790)
  Urednici
  Tkalec, Stjepan
  Naslov zbornika: Ambienta
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 45 do 50
  Skup: Razvoj i perspektive finalne obrade drva
  Održan: od 18.04.91 do 18.04.91

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Razvoj i perspektive industrije furnira i ploča

  Autori:
  Penzar, Franjo (89264)
  Bruči, Vladimir (5790)
  Jambreković, Vladimir (191921)
  Brezović, Mladen (900551)
  Urednici
  Butković, Jurica
  Naslov zbornika: Uključivanje znanosti u gospodarski sustav preradbe drva u Hrvatskoj
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 8 do 12
  Skup: Uključivanje znanosti u gospodarski sustav preradbe drva u Hrvatskoj
  Održan: od 11.05.94 do 12.05.94

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Rezultati ispitivanja svojstava drvnih ploča

  Autori:
  Bruči, Vladimir (5790)
  Penzar, Franjo (89264)
  Jambreković, Vladimir (191921)
  Brezović, Mladen (900551)
  Urednici
  Butković, Jurica
  Naslov zbornika: Uključivanje znanosti u gospodarski sustav preradbe drva u Hrvatskoj
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 59 do 62
  Skup: Uključivanje znanosti u gospodarski sustav preradbe drva u Hrvatskoj
  Održan: od 11.05.94 do 12.05.94

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Povečanje vatrootpornosti proizvoda od slojevitog drva

  Autori:
  Penzar, Franjo (89264)
  Urednici
  Tkalec, Stjepan
  Naslov zbornika: Ambienta
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 97 do 102
  Skup: Razvoj i perspektive finalne obrade drva
  Održan: od 18.04.91 do 18.04.91

 18. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Influence of Various Species of Wood on Physical and Mechanical Properties of Three-Layer Particleboard

  Autori:
  Bruči, Vladimir (5790)
  Mamić, Filip
  Salah Eldien, Omer (106485)
  Urednici
  Maloney, Thomas
  Naslov zbornika: Proceedings 28th international particleboard/composite materials symposium
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pullman, SAD
  Godina: 1994
  Stranice: od 275 do 275
  Skup: International particleboard/composite materials symposium
  Održan: od 12.04.94 do 14.04.94

 19. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Stanje, pravci i strategija razvoja industrijske preradbe drva u Hrvatskoj do 2010. godine

  Autori:
  Penzar, Franjo (89264)
  Naručitelj: Croatiadrvo
  Depo ustanova: Croatiadrvo
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 49
  Jezik: hrvatski

 20. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Stanje, pravci i strategija razvoja industrijske preradbe drva u Hrvatskoj do 2010. godine-područje proizvodnja ploča iz usitnjenog drva

  Autori:
  Penzar, Franjo (89264)
  Naručitelj: Croatiadrvo
  Depo ustanova: Croatiadrvo
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 20
  Jezik: hrvatski

 21. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Furniri i slojevite ploče

  Autori:
  Penzar, Franjo (89264)
  Brezović, Mladen (900551)

 22. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Filozofija šumsko-drvnoprerađivačkog kompleksa
  Ustanova: Croatiadrvo
  Godina: 1994


 23. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Filozofija proizvodnje furnira i ploča na bazi drva
  Ustanova: Biotehniška fakulteta
  Godina: 1994


 24. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Šuma kao prirodna pojava i gospodarski objekt
  Ustanova: Hrvatska akademija tehničkih znanosti
  Godina: 1994MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr