SVIBOR - Radovi - projekt broj: 5-02-257

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 5-02-257


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 25
Ukupno objavljenih radova: 27


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: JAVNE FINANCIJE - Razvoj-Osnove teorije-Analiza

  Autori:
  Sever, Ivo (111073)
  Izdavač: Ekonomski Fakultet Rijeka i Tipograf d.d. Rijeka
  Godina: 1995
  Broj stranica: 730
  Broj referenci: 142
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analizira se: međuzavisnost agragata javnih prihoda i društvenogproizvoda odnosno narodnog dohotka; osnovne kategorije javnihprihoda; osnove teorije javnih izdataka i sustav financiranjajavnih potreba. U okviru toga, posebno funkcije države ( teorijajavnog izbora ), sustav poreza i na kraju, međusveze javnihizdataka i ekonomskog razvoja.
  Ključne riječi: javne, financije, funkcije, metodologija, analiza, potrebe, teorija, fiskalni, nefiskalni, prihodi, izdaci, sustav, financiranje, država, izbor, ekonomski, razvoj, instrumenti, budžet, multiplikacija.
  Ostalo: Knjiga je u postupku pripreme za izdavanje (recenzije napisane). Sadržaj poglavlja IV. i V. rezultat su istraživanja u okviruprojekta.

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: UPRAVLJANJE POSLOVNIM I JAVNIM FINANCIRANJEM - Prilog teoriji i analizi upravljanja financijskom imovinom

  Autori:
  Hadjina, Branko (93200)
  Prohaska, Zdenko
  Sever, Ivo (111073)
  Izdavač: Ekonomski Fakultet Rijeka i Knjiga d.o.o. Rijeka
  ISBN: 953-6003-01-5
  Godina: 1994
  Broj stranica: 238
  Broj referenci: 164
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Knjiga je sveučilišni udžbenik u području opće rasprave o financijskom menedžmentu, zatim upravljanju vrijednosnicama i financijskom tržištu, poslovno financijskoj analizi ( analiza slučajeva ) te sustavu i politici javnog financiranja.
  Ključne riječi: financijski menedžment, upravljanje vrijednosnicama, financijsko tržište, obveznice, dionice, kompjutorski integrirani matematičko ekonomski inženjering, javno financiranje, porezni sustav, porezna politika, instrumenti javnog financiranja.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: EKONOMSKO-FISKALNO OBILJEŽJE KORPORACIJSKOG OPOREZIVANJA ( Izvorni znanstveni rad )

  Autori:
  Sever, Ivo (111073)
  Hadjina, Branko (93200)
  Časopis: ZAKONITOST, ZAGREB
  Broj: 2
  ISSN: 0353-7099
  Godina: 1993
  Stranice: od 235 do 254
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se razmatra i kvantitativno analiziraju, uz opća ekonomsko fiskalna obilježja poreza na dobit korporacija, još i problemutvrđivanja porezne obveze, učinke tog poreza na korporacijskikapital, učinke na strukturu izvora financiranja investicijakorporacija te na kraju kritički se osvrću na funkciju tog porezau ekonomskom razvoju sa stajališta reforme poreznog modelarepublike Hrvatske.
  Ključne riječi: profit, oporezivanje, porez, stope, refinanciranje, dobit, investiranje, cash-flow, kapital, reforma.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: MODEL OPTIMALIZACIJE ODNOSA EKONOMSKE RAZVIJENOSTI I FISKALNIH PRIHODA U REPUBLICI HRVATSKOJ ( Izvorni znanstveni rad )

  Autori:
  Hadjina, Branko (93200)
  Sever, Ivo (111073)
  Časopis: RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE, ZAGREB
  Broj: 1
  ISSN: 0353-8087
  Godina: 1994
  Stranice: od 128 do 135
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Rad ispituje stupanj međuovisnosti ekonomske razvijenosti ifiskalnih prihoda, te konstruira model optimizacije tih odnosa uRepublici Hrvatskoj. Postupak je obavljen matematičkoekonomskiminžinjeringom s teoretskim uporištem u matematičkom makroekonomskom modeliranju i potrebnim empirijskim vrijednostima fiskaliteta te agregata narodnog dohotka. Cilj je ekonometrijskoginžinjeringa ocjena intervala u kojem se kreću udjeli pojedinihfiskaliteta ili agregata u ukupnim fiskalitetima odnosno narodnomdohotku. Intervali tih udjela biti će ograničavajući činitelji umodelu optimizacije.
  Ključne riječi: model, optimizacija, makromodel, mikromodel, ekonomski, razvoj, konstrukcija, testiranje, fiskalni, prihod, datoteka, ekonometrijski, struktura, porezi, finalni, rezultati.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ADAPTACIJA OPOREZIVANJA POTROŠNJE U HRVATSKOJ (Izvorni znanstveni rad)

  Autori:
  Blažić, Helena (168793)
  Časopis: Zbornik radova ekonomskog fakulteta Rijeka
  Broj: 1
  ISSN: 0353-3689
  Volumen: 11
  Godina: 1993
  Stranice: od 3 do 22
  Broj referenci: 23
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Velik dio prednosti PDV-a može se ostvariti transformacijomporeza na promet u trgovini na malo. Međutim, superiornost PDV-aje u tehnici ubiranja i iz nje proizazećim pretežno fiskalnim,ali i ekonomskim prednostima. Trenutni sustav u Hrvatskoj kaohibrid poreza na promet u trgovini na malo i nekih elemenataPDV-a ima zbog kumuliranja poreza lošije karakteristike od obaoblika pojedinačno. Daju se i prijedlozi za ublažavanje nekihproblema prijelaza na PDV.
  Ključne riječi: Oporezivanje potrošnje, porez na promet u trgovini na malo (PDV), ekonomski aspekti, socijalni aspekti, fiskalni aspekti, administrativni aspekti, međudržavno porezno izravnanje, harmonizacija PDV-a u EZ, Hrvatska, problemi tranzicije.

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ALTERNATIVNI MODELI PROGRESIJE POREZA NA DOHODAK (Izvorni znanstveni rad)

  Autori:
  Blažić, Helena (168793)
  Časopis: Zbornik radova ekonomskog fakulteta Rijeka
  Broj: 2
  ISSN: 0353-3689
  Volumen: 11
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 19
  Broj referenci: 22
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Uspoređuju se aktualni modeli za Hrvatsku: indirektna i direktnaprogresija sa dva razreda, sa stajališta efikasnosti (daju se iprijedlozi o širini razreda) i pravednosti (posebno krozprogresiju rezidualnog dohotka). Analizira se utjecaj doprinosa(predlaže se blaga progresivnost), tehnike davanja olakšica (ističe se irelevantnost, odnosno predlaže porezni kredit),oporezivanja štednje (predlažu se mjere "standardnog" umjesto"prepayment" tipa direktnog oporezivanja potrošnje).
  Ključne riječi: Progresija poreza na dohodak, indirektna progresija, direktna progresija, prosječne porezne stope, marginalne porezne stope, gubitak blagostanja, efekt supstitucije, efekt dohotka, porezni razredi, štednja, porezne olakšice, doprinosi na socijalno osiguranje, mjere progresije.

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Primerjava obdavčevanja dohodka v Sloveniji in na Hrvaškem (1)

  Autori:
  Blažić, Helena (168793)
  Časopis: Denar
  Broj: 7
  ISSN: 0354-0472
  Volumen: IV
  Godina: 1994
  Stranice: od 9 do 11
  Broj referenci: 20
  Jezik: slovenski
  Sažetak: Prikazuju se osnovne zajedničke karakteristike i razlike oporezivanja dohotka u Sloveniji i Hrvatskoj. Ističu se aspekti efikasnosti i pravednosti, naglašavajući veću spremnost Hrvatske za žrtvovanje potonjih radi ostvarenja prethodnih, te ih se povezuje sa suvremenim reformskim tendencijama u razvijenim zemljama i tranzicijskim ekonomijama, ukazujući na veću sklonost Slovenije "klasičnijem" modelu, a Hrvatske prilično radikalnom prihvaćanju nekih suvremenih zahtjeva.
  Ključne riječi: porezna jedinica, porezna osnovica, vrste dohotka, porezna ljestvica, porezno opterećenje, porezni prag

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Primerjava obdavčevanja dohodka v Sloveniji in na Hrvaškem (2)

  Autori:
  Blažić, Helena (168793)
  Časopis: Denar
  Broj: 8
  ISSN: 0354-0472
  Volumen: IV
  Godina: 1994
  Stranice: od 11 do 14
  Broj referenci: 20
  Jezik: slovenski
  Sažetak: Vidi" Primerjava obdavčevanja dohodka v Sloveniji in na Hrvaškem (1)"
  Ključne riječi: Vidi "Primerjava obdavčevanja dohodka v Sloveniji in na Hrvaškem (1)"

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Primerjava obdavčevanja dohodka v Sloveniji in na Hrvaškem (3)

  Autori:
  Blažić, Helena (168793)
  Časopis: Denar
  Broj: 9
  ISSN: 0354-0472
  Volumen: IV
  Godina: 1994
  Stranice: od 9 do 11
  Broj referenci: 20
  Jezik: slovenski
  Sažetak: Vidi "Primerjava obdavčevanja dohodka v Sloveniji in na Hrvaškem (1)"
  Ključne riječi: Vidi "Primerjava obdavčevanja dohodka v Sloveniji in na Hrvaškem (1)"

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Aplikacija direktnog oporezivanja potrošnje u Hrvatskoj (Izvorni znanstveni rad)

  Autori:
  Blažić, Helena (168793)
  Časopis: Ekonomija / Economics
  Broj: 8-9
  ISSN: 1330-0636
  Volumen: 1
  Godina: 1995
  Stranice: od 473 do 497
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Aktualna ideja direktnog oporezivanja osobne potrošnje gotovo je potpuno realizirana u Hrvatskoj, gdje je umjesto tzv. "standardnog" prihvaćen njen "alternativni" model. Temeljna prednost ovog poreza je u neselektivnom poticaju štednji, možda nešto većem kod prvog modela. Ističu se i teoretski zahtjevi praćenja adekvatnim porezom na nasljedstva i darove odnosno imovinu, te specifičnosti hrvatske tranzicije na ovaj oblik.
  Ključne riječi: porez na osobne rashode, štednja, dohodak od kapitala, porez na nasljedstva/ostavštine, porez na darove, porez na imovinu/bogatstvo, tranzicija

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Optimalna teorija oporezivanja - značajke, svrha, i mogućnosti primjene u suvremenim ekonomsko-političkim sustavima donošenja odluka( pregledni znanstveni rad )

  Autori:
  Sever, Ivo (111073)
  Hadjina, Branko (93200)
  Časopis: Zbornik radova ekonomskog fakulteta Rijeka
  Broj: 2
  ISSN: 1330-6308
  Volumen: 12
  Godina: 1994
  Stranice: od 209 do 219
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Teorija optimalnog oporezivanja podvrgnula je kvantitativnoj analizi matricu poreznih podsustava u svrhu traženja optimuma između izravnih i neizravnih, ali isto tako i unutar svake od tih skupina. Sintezom rezultata istraživanja, moguće je uočiti nekoliko znakovitih kvantitativnih i kvalitativnih kriterija (načela) ove teorije. Optimalna teorija ima dobre strane, ali i slabosti. Pruža znanstvene kriterije u donošenju odluka u svezi strukture i funkcioniranja podsustava poreza. Teorija optimalnog oporezivanja ima, međutim, objektivno dati okvir djelotvornosti, budući da se donošenje ekonomsko-političkih odluka u suvremenim demokratsko-parlamentarnim društvima ravna spram načela suglasja vladajućih društvenih skupina.
  Ključne riječi: optimalna teorija oporezivanja, izravni porezi, neizravni porezi, oporezivanje, optimalno oporezivanje dohotka, optimalno oporezivanje dobara.

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Optimalno oporezivanje potrošnje i troškovi oporezivanja u Republici Hrvatskoj ( izvorni znanstveni rad )

  Autori:
  Hadjina, Branko (93200)
  Sever, Ivo (111073)
  Časopis: FINANCIJSKA PRAKSA
  Broj: 1
  ISSN: 0350-5669
  Godina: 1995
  Stranice: od 21 do 36
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživanje polazi od temeljne metodološke podloge ranijih propitivanja problema. Izvornost ovog istraživanja jest u tome što je izvršena maksimizacija funkcije neizravne koristi za utvrđenu masu poreza, ali za n potrošnih dobara ( Shlomo Yithzaki promatrao je funkciju samo dvaju dobara ) i, drugo, ocjena troškova ubiranja poreza aproksimirana je na podlozi empirijskih podataka za Republiku Hrvatsku.
  Ključne riječi: optimalno oporezivanje, maksimizacija, funkcija neizravne koristi, optimalna baza oporezivanja, funkcija troškova, optimalna stopa oporezivanja, epirijski podaci.

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Učinci upravljanja porezom poduzeća s posebnim osvrtom na mala i srednja poduzeća ( pripremljeno za međunarodni Simpozij EF-a Rijeka -studeni 1995)

  Autori:
  Hadjina, Branko (93200)
  Sever, Ivo (111073)
  Časopis: Zbornik radova ekonomskog fakulteta Rijeka
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Za način oporezivanja poduzeća još su vezane dileme. Učinci poreza na dohodak poduzeća ovise, međutim, i o načinu upravljanja financijskom imovinom poduzeća pa tako i onim dijelom koji će biti prenešen u korist države. Što više, za olakšavanje posljedica tog prijenosa dijela dohotka veoma je važno i upravljanje svekolikim kapitalom ( kombinacija strukture kapitala) i politikom razvoja (investiranje). Takvo upravljanje može biti osobito djelotvorno u malom poduzetništvu. Stoga se testira te odnose i na primjeru malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj.
  Ključne riječi: financiranje dugom, financiranje dioničkim kapitalom, financiranje investicija, poduzeće, optimalna struktura kapitala, porezi, dionice, dividende, dobit, dinamička valuacija kapitala.

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ZADUŽIVANJE I FISKALNI KAPACITET (objavljivanje u tijeku)

  Autori:
  Hadjina, Branko (93200)
  Sever, Ivo (111073)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pojavom opreznije upotrebe deficitnih izvora financiranja javnih izdataka u suvremenim državama, paralelno se produbljava interes za svestrano uočavanje međusveza zaduživanja (na pr. javnim zajmom), fiskalnog kapaciteta, oporezivanja i javnih izdataka. Te se kategotije nastoji dovesti u optimalne odnose. Teoretsko razmatranje pokušat će se u ovom radu verificirati na primjeru zaduživanja hrvatske države.
  Ključne riječi: zaduživanje, narodni dohodak, fiskalni kapacitet, domaći društveni proizvod, funkcije, granice zaduživanja.

 15. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: PROBLEMI OPREZIVANJA DOHOTKA FIZIČKIH OSOBA
  Fakultet: EKONOMSKI FAKULTET LJUBLJANA SVEUČILIŠTE U LJUBLJANI
  Datum obrane: 28.06.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 202
  Sažetak: Teoretski i praktično se tretira aktualne probleme oporezivanjadohotka fizičkih osoba sa stajališta reformskih procesa urazvijenim zemljama, te tranzicijskim ekonomijama, krozmeđunarodnu komparaciju i aplikacije za Sloveniju i posebnoHrvatsku. U tom smislu analiziraju se porezna jedinica, poreznastruktura, dohodovni koncepti, beneficije iz radnog odnosa,kapitalni dobici, politika dividendi, kamate, porezne olakšice,distorzivni efekti progresije, doprinosi, opterećenja porezima idoprinosima, elastičnosti poreza na dohodak.
  Ključne riječi: Porez na dohodak fizičkih osoba, porezna struktura, porezna jedinica, dohodovni koncepti, beneficije iz radnog odnosa, kapitalni dobici, politika dividendi, kamate, porezne olakšice, progresija, doprinosi za socijalno osiguranje, porezno opterećenje, elastičnost poreza na dohodak, porezna reforma, zemlje OECD-a, tranzicijske ekonomije, Hrvatska, osobni (direktni) porez na potrošnju, budući trendovi.


 16. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: TAXING-1

  Autori:
  Hadjina, Branko (93200)
  Naručitelj: Ekonomski fakultet Rijeka - Znanstveno istraživački centar
  Depo ustanova: Ekonomski Fakultet
  HW platforma: IBM PC AT 80386
  Operativni sistem: PC DOS
  Programski jezik: Interni macro jezik QUATTRO PRO paketa
  Godina: 1993
  Sažetak: TAXING-1 je kompjuterski integrirani matematičkoekonomskiinžinjering optimizacije medjuzavisnosti ekonomskog razvoja iporeznog opterećenja. Program je razvijen unutar integriranogbusiness paketa QUATTRO PRO 3.01 pisan u internom macro jeziku. Program omogućuje "What if" simulacije, te iznalaženje optimalne strukture poreznog opterećenja, a uz maksimizaciju agregata fiskalnih prihoda na razini Republike Hrvatske. Unutar programa izgrađena je i baza empirijskih podataka za ekonometrijskiinžinjerig konstrukcije matematičkoekonomskog modela optimizacije izvedenog također unutar programa TAXING-1.
  Ključne riječi: kompjuterski, integrirani, matematički, ekonomski, inžinjering, QUATTRO PRO, simulacije, optimizacije, porezni, sustav, Republika, Hrvatska.

 17. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: TAXING-2

  Autori:
  Hadjina, Branko (93200)
  Naručitelj: Ekonomski fakultet Rijeka - Znanstveno istraživački centar
  Depo ustanova: Ekonomski Fakultet
  HW platforma: IBM PC AT 80386
  Operativni sistem: PC DOS
  Programski jezik: Interni macro jezik QUATTRO PRO paketa
  Godina: 1993
  Sažetak: Program je razvijen kao kompjuterski integrirani matematičko-ekonomski ( CIME ) inžinjering investicijskog elaboriranja, a omogućuje praćenje vrijednosti kapitala poduzeća uz djelovanjekorporacijskog poreza u procesu reinvestiranja bruto i netodobiti, te posebno uz ubrzani način amortizacije. Poznajućiparametre C0, n, i, j, (početna investicija, broj terminareinvestiranja, stopa prihoda i stopa poreza na dobit) program daje stanje kapitala na kraju n-tog termina reinvestiranja neto dobiti, te ukupnu plaćenu masu poreza na dobit. Aplikacija jeprogramirana unutar integriranog business paketa QUATTRO PRO 3.01 te omogućuje " What if " simulacijski inžinjering.
  Ključne riječi: kompjuterski, integrirani, matematičko, ekonomski, inžinjering, kapital, investiranje, reinvestiranje, prihod, dobit, porez, stopa, amortizacija, bruto-dobit, neto-dobit, stopa, "What if", simulacija, korporacijski.

 18. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: IO-2ŽUP

  Autori:
  Hadjina, Branko (93200)
  Naručitelj: Poglavarstvo Primorsko Goranske Županije
  Depo ustanova: Ekonomski Fakultet
  HW platforma: IBM PC AT 80386
  Operativni sistem: PC DOS
  Programski jezik: Interni macro jezik QUATTRO PRO paketa
  Godina: 1993
  Sažetak: Program je razvijen kao kompjuterski integrirani matematičko- ekonomski ( CIME ) inžinjering input - output subregionalne interakcije u Županiji Primorsko Goranskoj u odnosu na subregije otočku, primorsku i gorsko kotarsku, a s ciljem maksimizacijeagregata finalne potražnje,a uz ograničenje na maksimalno mogućiukupni output svake subregije. Aplikacija omogućuje simulacijsku intervenciju na tehničke koeficijente intermedijarnih transfera,a s ciljem mjenjanja gospodarske struktura i korištenja CIME inžinjeringa u projekciji budućeg razvoja gospodarstva Županije Primorsko Goranske. Inžinjering je instaliran unutar integriranogbusiness paketa QUATTRO PRO 3.01.
  Ključne riječi: kompjuterski, integrirani, matematičko, ekonomski, inžinjering, input, output, regionalni, subregionalni, Županija, optimizacija, finalni, output, tehnički, koeficijent, simulacija, projekcija, razvoj.
  Ostalo: IO-2ŽUP CIME inžinjering razvijen je u okviru i za potrebestudije FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE , a unutar programa istraživanja na projektu 5-02-257.

 19. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: IO-1ŽUP

  Autori:
  Hadjina, Branko (93200)
  Naručitelj: Poglavarstvo Primorsko Goranske Županije
  Depo ustanova: Ekonomski Fakultet
  HW platforma: IBM PC AT 80386
  Operativni sistem: PC DOS
  Programski jezik: Interni macro jezik QUATTRO PRO paketa
  Godina: 1993
  Sažetak: Program je razvijen kao kompjuterski integrirani matematičko- ekonomski ( CIME ) inžinjering unutar integriranog businesspaketa QUATTRO PRO 3.01 za potrebe ekonometrijskog inžinjeringa i kao baza podataka u potpori istraživanja interakcije fiskalnogopterećenja Županije Primorsko-Goranske i Republike Hrvatske. Aplikacija daje izračun koeficijenata elastičnosti fiskaliteta u odnosu na narodni dohodak u globalu i po djelatnostima, tegrafičku potporu u vizualizaciji spomenutog istraživanja.
  Ključne riječi: kompjuterski, integrirani, matematičko, ekonomski, inžinjering, ekonometrijski, koeficijent, elastičnost, fiskaliteti, Županija, Hrvatska, narodni, dohodak, grafika, vizualizacija, QUATTRO PRO.
  Ostalo: Aplikacija IO-1ŽUP razvijena je u okviru i za potrebeistraživanja na studiji FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVEI UPRAVE a u sadržaju programa istraživanja na projektu 5-02-257.

 20. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE

  Autori:
  Sever, Ivo (111073)
  Vitezić, Neda
  Hadjina, Branko (93200)
  Gvozdić, Nikola
  Stevanović, Božidar
  Blažić, Helena (168793)
  Naručitelj: Poglavarstvo Primorsko Goranske Županije
  Depo ustanova: Ekonomski fakultet Rijeka - Znanstveno istraživački centar
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 176
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Naglašeno je pogoršanje gospodarskog položaja Županije u odnosuna državni prosjek. Na štetu je Županije i relativno fiskalnoopterećenje ( osobiti u vlasničkoj strukturi imovine ). Uzroka jetome više. Novim načinom financiranja općina, gradova i županijabitno se sužavaju ovlaštenja njihove porezne politike. Bitnopitanje sadržaja lokalne samouprave jest dovoljan stupanj slobodeu korištenju vlastitih izvora prihoda lokalnih jedinica javnevlasti. Za poboljšanje stupnja fiskalnog kapaciteta općina iŽupanije primorsko-goranske bitno je povećati masu narodnogdohotka u najkraćem roku. Neophodan je novi pristup politicioporezivanja poljodjelstva,šumarstva,ribarstva i pomorskog dobra.
  Ključne riječi: fiskalni, kapacitet, proizvodnja, porezi, doprinosi, dohodak, oporezivanje, financiranje, ovlaštenja, analiza, lokalne, financije, proračun, vertikalno, cirkulacija, poljodjelstvo, šumarstvo, pomorsko, vodno, dobro.
  Ostalo: Studija je priređena izvan planiranog istraživanja za 1993.godinuali je u okviru sadržaja programa projekta

 21. Tip rada: Rukopis

  Naslov: ODNOS IZRAVNIH I NEIZRAVNIH POREZA

  Autori:
  Sever, Ivo (111073)
  Sažetak: Teorijski i analitički se analizira razvoj poreza i sveukupnogdruštvenoekonomskog razvoja. Konstatira se da je odnos izravnih ineizravnih poreza izraz ekonomskih i političkih obilježja iinteresa društva odnosno izraz su određenih modela društva iekonomije. Fiskalna je teorija ukazala na kriterije utvrđivanjaodnosa između izravne i neizravne skupine poreza. Tome su osobitodali doprinos radovi F. Remsy-a, i I.M.D.Little-a, J.Timbergena, D.Walker-a, A.B. Atkinsona i J.E. Stiglitz-a, te više drugihautora (u prvom redu Mirrelees-a ) u okviru "Teorije optimalnogoporezivanja" tijekom 70-tih godina.
  Ključne riječi: izravni, neizravni, porezi, ekonomski, razvoj, tradicionalno, prijelazno, suvremeno, društvo, kriteriji, optimalno, dohodak, dobra, kombinacija, teorem, linearno, nelinearno, funkcija.
  Ostalo: Ovo istraživanje je u tijeku i valja ga podgotoviti.

 22. Tip rada: Rukopis

  Naslov: POREZNI SUSTAV NJEMAČKE - POREZ NA DOHODAK

  Autori:
  Blažić, Helena (168793)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazuje se mjesto oporezivanje dohotka u poreznoj strukturiNjemačke i distribucija njegovih prihoda prema razinama javnevlasti, opcionalnost izbora porezne jedinice, tretman pojedinihizvora dohotka, porezne olakšice te tip progresije. Ističu sespecifičnosti Njemačke izražene u neoporezivanju većeg dijelamirovine, privilegiranom tretmanu kapitalne dobiti, načinuizračunavanja porezne obveze, mjerama ublažavanja i eliminacijedvostrukog oporezivanja dividendi.
  Ključne riječi: Njemačka, porez na dohodak, zajednički porez (aranžman dijeljenja poreza), opcionalno oporezivanje, dijeljenje (cijepanje) dohotka, tipovi dohotka, odbici od osnovice, posebni izdaci (Sonderausgaben), izuzetna opterećenja (Aussergewoenliche Belastungen), radničko dioničarstvo, mirovine.
  Ostalo: Radni materijal za potrebe poslijediplomskog studija"Management".

 23. Tip rada: Rukopis

  Naslov: DOTACIJE S CENTRALNE NA NIŽE RAZINE VLASTI

  Autori:
  Blažić, Helena (168793)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazuje se prednosti i nedostatke dotacija, ističući da su oneneizbježan element strukture lokalnih prihoda razvijenih zemalja.Iznose se njihovi temeljni ciljevi: vertikalna i horizontalnapravednost, korigiranje ponude javnih dobara u skladu s eksternimefektima prelijevanja i politički ciljevi. Daje se pregled vrstadotacija te ukazuje na neodrživost teoretskog stava oinferiornosti ne samo nenamjenskih već i namjenskih dotacija bezučešća u odnosu na one s učešćem.
  Ključne riječi: Autonomija lokalne vlasti, odgovornost, vertikalna fiskalna pravednost (ravnoteža), horizontalna fiskalna pravednost (ravnoteža), efekti prelijevanja, politički ciljevi, opće (nenamjenske) dotacije, specijalne (namjenske) dotacije, dotacije s učešćem, dotacije bez učešća.
  Ostalo: Rad je pripremljen u okviru dionice "Teoretska, konvencionalna ipraktično-politička načela u pogledu financiranja lokalnih razinajavne vlasti" Studije "Financiranje jedinica lokalne samouprave iuprave", te kasnije, zbog preopsežnosti dionice (4,5 a.a.), teočekivanog manjeg interesa Naručitelja za dotičnu problematiku,nije uključen u konačnu verziju Projekta.

 24. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Predavanja na Centro Interuniversitario Ticinesse Lugano-Svizzera, studeni 1991, JAVNE FINANCIJE u okviru kolegija: Međunarodna ekonomija
  Ustanova: Centro Interuniversitario Ticinesse Lugano-Svizzera
  Godina: 1991


 25. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Utjecaj porezne politike na razvoj malih i srednjih poduzeća

  Autori:
  Blažić, Helena (168793)
  Vrsta rada: članak - izlaganje na konferenciji
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Komparira se stanje u Hrvatskoj s aktualnim fiskalnim problemima razvijenih zemalja, posebno EU, koji koče razvoj MSP. Prednost je MSP kod nas u poreznoj neutralnosti tretmana zadržanog profita, dok je nedostatak u izraženom opterećenju radne snage općenito, te u izraženom jazu poreznog tretmana investicija i zapošljavanja. Ukazuje se i na nužnost dodatnog olakšavanja teškog položaja u koji će MSP doći uvođenjem VAT-a.
  Ključne riječi: mala i srednja poduzeća (MSP), porez na dobit, porez na dohodak , porez na dodanu vrijednost, doprinosi za socijalno osiguranje
  Ostalo: Rad je prijavljen za međunarodnu konferenciju "SME u ekonomskom razvoju", koja će se održati 16. i 17. studenoga na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr