SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-01-288

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-01-288


Broj radova citiranih u CC: 1
Broj ostalih radova: 10
Ukupno objavljenih radova: 11


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Nova medicinska etika (bioetika)
  Izdavač: Medicinski fakultet Rijeka
  ISBN: UDK 61:34
  Godina: 1994
  Broj stranica: 234
  Broj referenci: 33
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Riječ je o priručniku koji sadrži bitne teorijske postavke bioetike, prijevode snimljenog materijala s video kaseta koje se koriste u nastavi, tekstove iz mnogih područja medicinske etike uključujući i tipične situacije s bioetičkim dilemama, te etičke kodekse od Hipokratove zakletve, Ženevske deklaracije do etičkog kodeksa Hrvatskog zbora liječnika (HZL).
  Ključne riječi: medicinska etika, bioetika, Hipokrat, zakletva, kodeks, bioetika u Hrvatskoj, nova medicinska etika
  Ostalo: Knjiga je jedino hrvatsko izdanje koje se nalazi u National Reference Center for Bioethics Literature Kennedy Institute of Ethics Georgtown University, Washington D.C., te jedna od rijetkih u Kongresnoj knjižnici u Washingtonu (Library of Congress Catalog Card # 95-163067)


 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Physicians and Ethics in Croatia.Analysis of the new ethical codex of the Croatian Medical Association.
  Časopis: Eubios Journal of Asian and International Bioethics
  Broj: 3
  ISSN: 1173-2571
  Volumen: 5
  Godina: 1995
  Stranice: od 62 do 64
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski
  Sažetak: Nakon ustanovljenja Hrvatske kao nezavisne države i članice OUN, donesen je u toj zemlji prvi autonomni etički kodeks liječnika. Njegova je bitna karakteristika da nastoji povezati hipokratsku etičku tradiciju sa pitanjima i odgovornostima bioetike kao "nove medicinske etike".
  Ključne riječi: Hrvatska, medicinska etika, bioetika, Hipokratska tradicija, etički kodeks


 3. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sestrinstvo i etika
  Naslov zbornika: Ljetopis Medicinske škole u Rijeci, 1995.ž
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1995
  Stranice: od 61 do 65
  Skup: Druga konferencija o nastavi iz zdravstvene njege
  Održan: od 27.04.95 do 28.04.95
  Sažetak: Autor obrađuje vezu između sestrinstva i etike od nastanka sestrinstva do danas, te posebice raspravlja o aktualnim etičkim pitanjima u sestrinstvu u Hrvatskoj danas.
  Ključne riječi: etika, sestrinstvo, profesionalna etika, edukacija


 4. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Europski korijeni hrvatske deontologije
  Radio postaja: Hrvatski radio, Treći program
  Naslov emisije: Ogledi i rasprave
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Deontologija u Hrvata ima relativno dugu tradiciju. Prva deontološka disertacija nastala je 1843.g. u Beču i starija je od sličnih disertacija drugih naroda u Europi i svijetu (u Švedskoj je npr. takva disertacija objavljena 1971.g., odnosno 128 godina nakon Hrvatske).
  Ključne riječi: deontologija, Hrvatska, Dešković, deontološka disertacija


 5. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Prvi hrvatski medicinski etički kodeks
  Radio postaja: Hrvatski radio, Treći program
  Naslov emisije: Doba znanosti
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Nakon ustanovljenja Hrvatske kao nezavisne države i članice UON 1992 donesen je prvi autonomni etički kodeks liječnika. Njegova je bitna karakteristika da nastoji povezati hipokratsku etičku tradiciju sa pitanjima i odgovorima bioetike kao nove medicinske etike.
  Ključne riječi: Hrvatska, medicinska etika, bioetika hipokratska tradicija, etički kodeks


 6. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Josip Dešković-prvi hrvatski deontolog
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dr. Josip Desković,Hrvat,liječnik iz Dalmacije napisao je 1843. u Beču prvu hrvatsku deontološku disertaciju. On je jedan od utemeljivača medicinske etike u Hrvata i prvi hrvatski deontolog. Njegova disertacija starija je od prve švedske slične disertacije čak 128 godina.
  Ključne riječi: deontologija, medicinska etika, Josip Dešković, Hrvatska, disertacija


 7. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Etika i sestrinstvo
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U prvom dijelu autor razmatra pojam etike i povijesni razvoj i vezu s medicinom. U drugom dijelu govori o setrinstvu,povijesnom razvoju i egzistentnim modelima. U trećem dijelu navode se i analiziraju etička pitanja u teoriji i praksi sestrinstva. U poslijednjem četvrtom dijelu autor prezentira i analizira prvi etički kodeks hrvatskih medicinskih sestrara donesen 1955.
  Ključne riječi: Etika, medicinska etika, etički kodex, setrinska etika, sestrinstvo


 8. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Medicinska etika u Hrvata danas
  Ustanova: Ustavu medicinskej etiky a bioetiky
  Godina: 1995


 9. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Bioethics and jazz
  Ustanova: The Hastings Center
  Godina: 1994


 10. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Bioethics Common Market: An Urgent Plea from Croatia
  Vrsta rada: znanstvena korespondencija u CQ Cambridge quaterly of Healthcare Ethics 1/4 1992
  Jezik: engleski
  Sažetak: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci - Katedra društvenih znanosti ustanovila je kolegij medicinske etike u svim smjerovima studija: opće medicine, stomatologije,viših medicinskih sestara, inženjera radiologije i viših fizikalnih terapeuta.Katedra poziva na suradnju sve odgovarajuće katedre i etičke centre u svijetu. Također predlaže da se u Dubrovniku nakon završetka rata u bivšoj Jugoslaviji, održi simpozij o etici.
  Ključne riječi: Hrvatska, etika, medicinska etika, ratMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr