SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-02-103

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-02-103


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 204
Ukupno objavljenih radova: 204


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Boljun, Boljunsko Polje, Borut, Božje Polje, Brest, Brseč, Brtonigla, Buje, Butoniga, Buzet, Cerovlje, Čepići, Červar, Dajla, Dragonja, Draguć, Dvigrad, Gologorica, Gračišće, Grdoselo, Grimalda, Grožnjan, Mirna, Mošćenice, Istarske Toplice, Raša

  Autori:
  Radović Mahečić, Darja
  Urednici
  Bratulić, Josip
  Izdavač: Naklada Zadro
  ISBN: 953-182-001-5
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Jedinice u Atlasu, opis i kratka povijest pojedinih mjesta,uglavnom u središnjoj Istri.
  Ključne riječi: Istra, grad, kaštel, crkva, izgradnja

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Prostor Zagrebačke biskupije u vremenu prije njezina osnutka

  Autori:
  Zelić, Danko (169151)
  Izdavač: MGC-Muzej Mimara
  ISBN: 953-6100-01-0
  Godina: 1994
  Stranice: od 97 do 100
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tema članka je povijesni pregled fromiranja prostora Zagrebačke biskupije. U tekstu se iznose dosadašnje spoznaje o zbivanjima u stoljećima ranog srednjeg vijeka koja će na posljetku dovesti do ugasnuća biskupskog sjedišta u Sisciji. Osnutkom Zagrebačke biskupije antička se shema organizacije prostora gasi i stoga upravo u tom događaju vidimo ključnu promjenu koja na promatranom prostoru obilježava prijelaz iz starog u srednji vijek.
  Ključne riječi: Zagreb, Zagrebačka biskupija, Sisak, Antika, Srednji vijek, Organizacija prostora, Kontinentalna Hrvatska

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Sakralna arhitektura baroknog i klasicističkog razdoblja

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Urednici
  LukŠi', Tugomil
  Reberski, Ivanka
  Izdavač: MGC-Muzej Mimara
  ISBN: 953-6100-01-0
  Godina: 1994
  Stranice: od 234 do 270
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Sinteza razvoja arhitektonskih oblika u sakralnoj umjetnosti baroknog i klasicističkog stila uz primjere izvorne arhitekture drvene građe visoke umjetničke i estetske vrijednosti. Raspon od 1620.-1790., stilskih rješenja izuzetnih tlocrtnih i ptrostornih kvaliteta.
  Ključne riječi: Sakralna umjetnost, barok, klasicizam, Zagrebačka nadbiskupija

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Gata u srednjem vijeku

  Autori:
  Kovačić, Vanja (157394)
  Izdavač: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu
  ISBN: 0555-1145
  Godina: 1994
  Stranice: od 233 do 263
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U unutrašnjosti ranokršćanskog trikonhosa posvećenog sv. Ciprijanu pronađeni su temelji jednostavne ranoromaničke crkve, koja je u gotici produžena za jedan travej. Oko crkve otkrivena je nekropola s četiri izrazite faze: kasnoantička, ranosrdenjovjekovna, romanička, i gotička što ukazuje na kontinuitet kulta i pokapanja od 6. st. do danas
  Ključne riječi: Romanička i gotička crkva, srednjovjekovna nekropola, Gata

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Postira, Mirje Bol

  Autori:
  Kovačić, Vanja (157394)
  Izdavač: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu
  ISBN: 0555-1145
  Godina: 1994
  Stranice: od 52 do 101
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Župna crkva u naselju Postira je trobrodna građevina s krstionicom i križnim krsnim zdencem te izuzetno rijetkim tipom konfesije. U samostanskom sklopu na Mirju iznad Postira u blizini dvorišta s trijemom locirana je crkva koja je imala bogato ukrašene pluteje. U Bolu su pronađeni dijelovi ranokršćanskog sakralnog sklopa unutar bizantskog kastruma.
  Ključne riječi: Ranokršćanski lokaliteti, Brač

 6. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Karlovačka Zvijezda

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Urednici
  Mikić, Željko
  Izdavač: Glazbena škola
  ISBN: 953-96254-0-8
  Godina: 1994
  Stranice: od 33 do 49
  Sažetak: Karlovačka povijesna jezgra sa spomenicima kulture kao okvir glazbene škole i objekti u kojima se je odvijao glazbeni život Karlovca.
  Ključne riječi: Karlovac, povijesna jezgra, Glazbena škola

 7. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Župna crkva Sv. Jakoba u Prelogu

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Urednici
  Feletar, Dragutin
  Izdavač: Biblioteka Historia Croatica
  ISBN: 953-6235-11-0
  Godina: 1995
  Stranice: od 133 do 140
  Jezik: hrvatski

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Drvene seoske crkve na području Hrvatske

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  ISSN: 0350-3437
  Volumen: 15
  Godina: 1991
  Stranice: od 57 do 61
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Četrdesetak drvenih crkava u Hrvatskoj građeno je od hrastovihmosnica ili sistemom kanata. Sačuvani su primjeri od praforme dorazvijenih jednoprostornih građevina baroknog tipa, kao i onih izrazdoblja historicizma. Postojeće drvene crkve nalaze se uPokuplju, Turopolju i Slavoniji. Oprema i slikanje oplata uunutrašnjosti datira se u 17. i 18. stoljeće. Svojim položajem ukrajoliku sastavni su dio prirode i po tome ekološki spomenici.
  Ključne riječi: čovjekov okoliš, drvena crkva, kanatna konstrukcija, hrvaški vugel, drvodjelac

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Iz Arhiva Hrvatske

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Časopis: Anali Galerije Antuna Augustinčića
  ISSN: 0352-1826
  Volumen: 11
  Godina: 1991
  Stranice: od 27 do 54
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Arhitektura na Trgu Antuna Augustinčića i njena urbanistička igraditeljska vrijednost u povijesnom središtu Klanjca. Nacrti izArhiva Hrvatske o adaptaciji barokne kurije grofova Erdoedy zapotrebe kotarskog sudišta koji dokazuju starost baroknog zdanjapreoblikovanog početkom 20. stoljeća.
  Ključne riječi: urbanizam, žitnica, Klanjec, Erdoedy, Arhiv Hrvatske

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Znanstvenik u ratu

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Časopis: Kaj
  ISSN: 0453-1116
  Volumen: 5
  Godina: 1991
  Stranice: od 101 do 104
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Znanstvena istraživanja i prilike prije napada na Hrvatsku injene spomenike kulture tijekom 1991. od jugo-armije i postrojbačetnika. O sistemu koji je u razdoblju mira dopuštao rušenjespomenika kulture i zanemarivanje istih do ruševnosti. Čuvanjespomenika za 2. svj. rata. Plansko razaranje spomenika i crkveneumjetnosti prilikom današnje agresije i razaranje crkava naokupiranom teritoriju. O razaranju urbanih središta ineponovljivosti kulturno-umjetničke baštine.
  Ključne riječi: Haška konvencija, Una, Kupa, Osijek, Petrinja, Kostajnica, Vukovar, agresija, razaranje

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prilog tipologiji stambene arhitekture u 17. i 18. stoljeću u Zagrebu

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  ISSN: 0350-3437
  Volumen: 16
  Godina: 1992
  Stranice: od 115 do 123
  Broj referenci: 21
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tipološkom podjelom stambene arhitekture na jednokrilne ivišekrilne palače najčitljivije razlikujemo osnovnu arhitektonskuorganizaciju prostora.

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Fortifikacije grada Omiša

  Autori:
  Kovačić, Vanja (157394)
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  ISSN: 0350-3437
  Volumen: 16
  Godina: 1992
  Stranice: od 29 do 40
  Broj referenci: 30
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radnji se iznosi razvoj omiških fortifikacija od 13. do 17.stoljeća. Na temelju arhivskih i grafičkih izvora, te malobrojnihostataka obrambene arhitekture, uočavaju se tri faze gradnjeomiških utvrda: romanička, vezana uz gradski kaštel; renesansna,druge polovice 16. stoljeća, kad se opasuje čitavo naselje, ibarokna, s pojedinačnim bastionskim utvrđenjima.
  Ključne riječi: Omiš, fortifikacije, 16. stoljeće, 17. stoljeće

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ratna razaranja i problem obnove povijesnih gradova u Slavoniji

  Autori:
  Uzelac, Zlatko (175596)
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  ISSN: 0350-3437
  Volumen: 17
  Godina: 1993
  Stranice: od 28 do 37
  Jezik: hrvatski

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Urbanističko-arhitektonske karakteristike kompleksa strojarnice državne željeznice

  Autori:
  Bilušić-Dumbović, Biserka (174652)
  Časopis: Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva
  ISSN: 1330-0652
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 63 do 77
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Strojarnica bivše Ugarske državne željeznice, koja se počelagraditi 1893. godine, jedina je tvornica te vrste u Hrvatskoj.Strojarnica je prvi planski zaposjednut prostorni sklop južno odnovopostavljene željezničke pruge, a definiran je prema načelimai estetici urbanizma 19. stoljeća. Valorizacijom kvalitetenaslijeđenog prostora i strukture, strojarnički je skloppredložen za upis u Registar nepokretnih spomenika kulture.
  Ključne riječi: državna željeznica, strojarnica, urbanizam, Zagreb

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Liturgijsko srebro i zavjetno zlato iz Smokvice i Čare na otoku Korčuli

  Autori:
  Fazinić, Alena (103976)
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  ISSN: 0350-3437
  Volumen: 16
  Godina: 1992
  Stranice: od 149 do 158
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Župne crkve u Smokvici i Čari posjeduju skromne, ali vrijednezbirke crkvenog srebra. Najveći dio tih predmeta izrađen je umletačkim radionicama 17. i 18. stoljeća, kojih su slična djelarasprostranjena Dalmacijom. Nekoliko komada srebrnine izrađeno jeu 19. stoljeću u većim središtima Italije ili Austrije. Uzbirkama je i nekoliko skromnih radova domaćih zlatara koji u 19.stoljeću djeluju na ovom području, svjedočeći o stoljetnojtradiciji tog obrta kod nas.
  Ključne riječi: Smokvica, Čara, Korčula, crkveno srebro, barok, 19. stoljeće, Venecija, Austrija, zlatari

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prijeratni sukobi civilne i vojne izgradnje u Zadru

  Autori:
  Stagličić, Marija (76642)
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  ISSN: 0350-3437
  Volumen: 17
  Godina: 1993
  Stranice: od 20 do 27
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se analizira urbanistički razvoj Zadra koji je odnajranijih dana do danas podložan strateškom položaju grada.
  Ključne riječi: civilna gradnja, gradske zidine, vojarne, povijesna jezgra

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ratna razaranja spomeničke baštine u Dubrovniku i okolici

  Autori:
  Žile, Ivica (176871)
  Časopis: Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva
  ISSN: 0352-1770
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 30 do 37
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tijekom izravne srbočetničke agresije na područje bivše općineDubrovnik, autor je vodio evidenciju ratnih šteta na fundusukulturne baštine. Nastale štete navode se faktografski do veljače1992. godine. Tekst je opremljen s tri grafička priloga - tlocrtapovijesne jezgre Dubrovnika - u koje su ucrtani izravni pogoci istupanj oštećenosti spomenika,
  Ključne riječi: Dubrovnik, ratna šteta, spomenik, 1991.

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Rezultati arheoloških istraživanja u dvorištu palače Restić na predjelu Pustijerna u Dubrovniku

  Autori:
  Žile, Ivica (176871)
  Časopis: Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku
  ISSN: 1330-0598
  Volumen: 30
  Godina: 1992
  Stranice: od 7 do 24
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor obrađuje rezultate zaštitnih arheoloških istraživanja kojasu pružila nove spoznaje o slojevitosti lokaliteta. Donjuvremensku granicu pronađenih povijesnih struktura autor smješta u13. ili 14. stoljeće. U 19. stoljeću prostor se reaktivira udvorište palače Restić.
  Ključne riječi: Dubrovnik, Palača Restić, arheološko istraživanje, srednji vijek

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Rezultati arheoloških istraživanja u palači Kaboga 2-4 u Dubrovniku

  Autori:
  Žile, Ivica (176871)
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  ISSN: 0350-3437
  Volumen: 16
  Godina: 1992
  Stranice: od 19 do 27
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Rezultati arheoloških istraživanja pružili su nove spoznaje opovijesnim građevinama koje su postojale na ovom prostoru dopotresa 1667. godine. Navedeni period može se podijeliti na dvadijela koje se na temelju materijalnih ostataka mogu vremenskiodrediti: do kodifikacije gradskog statuta 1272., odnosno njegoverektifikacije 1296. (prva građevinska faza), te druga do potresa1667. Zabilježeni su i recentni zahvati na baroknoj palači.
  Ključne riječi: Palača Kaboga, arheološko istraživanje, građevinske faze

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Karlovac - ranjeni grad

  Autori:
  Mužar, Marinka (185202)
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  ISSN: 0350-3437
  Volumen: 17
  Godina: 1993
  Stranice: od 80 do 85
  Jezik: hrvatski

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Marginalije uz povijest dubrovačkih zidina

  Autori:
  Belamarić, Josip (80802)
  Časopis: Dubrovnik
  ISSN: 0353-8559
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 262 do 271
  Jezik: hrvatski

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dubrovnik - kalup za arhetipsku sliku grada

  Autori:
  Belamarić, Josip (80802)
  Časopis: Dubrovnik
  ISSN: 0353-8559
  Volumen: 2
  Godina: 1992
  Stranice: od 51 do 58
  Jezik: hrvatski

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Željeznička kolonija u Zagrebu u kontekstu radničkih naselja nastalih u Zagrebu između dva svjetska rata

  Autori:
  Radović Mahečić, Darja
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  ISSN: 0350-3437
  Volumen: 16
  Godina: 1992
  Stranice: od 199 do 217
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Vrtno radničko naselje "Željeznička kolonija" zacrtano jeregulatornom osnovom 1923., a izgrađeno 1927. godine.Kompozicijska su žarišta kvadratni trg s javnim zgradama itrokutasti trg s dječjim igralištem u središtu naselja, dok su zastanove željezničara (145) odabrana tri tipa kuća u nizu (32),pretežito prizemnica s mansardom, koji su se ovdje dobroodmjerenom minimalizacijom prostora i detalja približili idealukuća za vlastito stanovanje.
  Ključne riječi: Zagreb, stanogradnja, međuratno razdoblje, stambena arhitektura, radničko naselje, tipsko naselje, tipska kuća, mali stan, Maksimir, Željeznička kolonija, vrtno naselje

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Arhitektura kao kultura

  Autori:
  Radović Mahečić, Darja
  Časopis: Život umjetnosti
  ISSN: 0524-7794
  Volumen: 52
  Godina: 1993
  Stranice: od 58 do 64
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Članak govori o radu i rezultatima mladih zagrebačkih arhitekticaVesne Mikić i Sanje Filep.
  Ključne riječi: Vesna Mikić, Sanja Filep, stambena arhitektura, javni natječaj, gradski predjel, projekt, realizacija

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Otok Krk u antičkim izvorima

  Autori:
  Zelić, Danko (169151)
  Časopis: Latina et Graeca
  ISSN: 0350-414
  Volumen: 38
  Godina: 1991
  Stranice: od 25 do 33
  Broj referenci: 35
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tekst prikazuje značaj sačuvanih antičkih (literarnih,historiografskih i geografskih) izvora za poznavanje najstarije povijesti otoka Krka. U izvorima čiji raspon seže od najstarijih grčkih do kasnoantičkih moguće je uočiti postupno povećavanje broja i kvalitete podataka koji su, uz arheološke nalaze, temelj za proučavanje otoka, njegovih naselja i stanovništva u razdoblju rimske uprave i vremenu koje mu je prethodilo.
  Ključne riječi: Krk, antika, izvori, Strabon, Ptolemej, Plinije Stariji, Kasiodor

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Državna izgradnja na otoku Pagu u 19. stoljeću

  Autori:
  Stagličić, Marija (76642)
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  Broj: 2
  ISSN: 0350-3437
  Volumen: 17
  Godina: 1993
  Stranice: od 81 do 86
  Broj referenci: 1
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razdoblje duge austrijske vladavine i u Pagu je obilježeno rušenjem kula i zidina te širenjem grada na nasutom terenu izvan nekadašnje utvrde. Autorica ovdje analizira radove u vezi s pregradnjom bivše Kneževe palače u kojoj je trebala biti smještena financijska policija, te iznosi nove arhivske podatke i nacrte o neuspjelom pokušaju podizanja zgrade na mjestu kule zvane Scrivanato.
  Ključne riječi: Pag, bivša Kneževa palača, pregradnja, rušenje zidina

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vraćajući se Ivekoviću

  Autori:
  Stagličić, Marija (76642)
  Časopis: Glasje
  ISSN: 1330-3201
  Volumen: 2
  Godina: 1994
  Stranice: od 138 do 141
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pored opisa životnog i radnog vijeka arhitekta Ć. M. Ivekovića, ovaj tekst ističe brojne porušene zgrade koje je spomenuti autor bio podigao za svoga boravka u Sarajevu i Zadru. Posebno su istaknuta uništenja nastala u razaranjima od 1991.-93. godine.
  Ključne riječi: arhitekt Ć.M.Iveković, život i rad, djela porušena u ratu

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nastanak urbanih naselja na otoku Krku

  Autori:
  Zelić, Danko (169151)
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  Broj: 2
  ISSN: 0350-3437
  Volumen: 17
  Godina: 1993
  Stranice: od 7 do 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se ukazuje na neka od izvornih obilježja procesa urbanizacije na otoku Krku. Nastanku urbanih naselja prethodi proces "teritorijalizacije", tj. pretvorbe otočnog prostora u sustav koji se sastoji od više prostorno-funkcionalnih cjelina. Ishodišta su tog procesa, pospješenog djelovanjem raznorodnih vanjskih čimbenika, u reljefnomorfološkim i komunikacijskim posebnostima pojedinih dijelova otoka Krka.
  Ključne riječi: Otok Krk, Organizacija prostora, Pretpovijest, Antika, Srednji vijek

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Od nepobjedivog Sunca do Sunca pravde. Rano kršćanstvo u kontinentalnoj Hrvatskoj

  Autori:
  Zelić, Danko (169151)
  Časopis: Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva
  Broj: 1
  ISSN: 0352-177X
  Volumen: 27
  Godina: 1995
  Stranice: od 44 do 45
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analiti;ki prikaz kataloga istoimene izloĐbe u ArheoloŠkom muzeju u Zagrebu povodom odrĐavanja XIII. meĆunarodnog kongresa za starokrŠ'ansku arheologiju Split - Pore;, 1994.
  Ključne riječi: IzloĐba, Rano krŠ'anstvo

 30. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dopuna proučavanju djela i života Nikole Doxata de Demoreta

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  Broj: 2
  ISSN: 0350-3437
  Volumen: 17
  Godina: 1993
  Stranice: od 57 do 61
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Biografija i radovi graditelja austrijskih utvrda nizozemskog tipa škole Mennoa van Coehorna koji je 1773. započeo trasirane fortifikacije na Orlici kod Karlovca i modernizirao utvrde u Osijeku i Slavonskom Brodu.
  Ključne riječi: Utvrde nizozemskog tipa, Karlovac, Osijek, Slavonski Brod

 31. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Župna crkva Sv. Jakova Apostola u Prelogu

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Časopis: Kaj
  Broj: 4-5
  ISSN: 0453-1116
  Volumen: 27
  Godina: 1994
  Stranice: od 155 do 170
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Povijesna i umjetnička vrijednost župne crkve u Prelogu s glavnim oltarom vodećeg kipara Graza Vida Konigera i stolara Josipa Hermana. Vrednovanje crkve u sklopu sakralnih spomenika Međimurja.
  Ključne riječi: župna crkva, glavni oltar, Prelog, Međimurje.

 32. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Identitet Hrvatske, primjer Dubrovnika

  Autori:
  Franković, Eugen (12470)
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  ISSN: 0350-3437
  Volumen: 18
  Godina: 1994
  Stranice: od 101 do 105
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Raspravlja se pojam identiteta, opisuje povijesni razvoj identiteta Hrvatske, njezine granice, oblik zemlje, teritorijalna struktura, karakteristike područja, kulturne formacije, specifična iskustva, prednosti, uvjetovanosti i dileme, potencijali, tenzije i perspektive. Na primjeru Dubrovnika analizira se fenomen regionalne formacije, povijesni razlozi, aktualni problemi i razvojne mogućnosti specifičnog identiteta zemlje i njezinih dijelova. Dubrovnik se definira kao maritimna struktura cijeloga prostora Republike, kao fenomen "nadprostora" pomorskih i drugih internacionalnih veza i kao kultura mira održana tijekom posljednjih 350 godina dubrovačke neovisnosti.
  Ključne riječi: teritorij, granica, oblik zemlje, multiregionalno, struktura prostora, aglomeriranje, zemlja gradova, toponim, trajanje, historijsko-geografsko, maritimno, formacija, medij mora, ŽnadprostorŽ, mentalitet, kultura, konvergentnost, amalgamiranje, mir, Dubrovnik

 33. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prilozi za ranokršćansku topografiju Trogira

  Autori:
  Kovačić, Vanja (157394)
  Časopis: Diadora
  ISSN: 0417-4046
  Volumen: 15
  Godina: 1993
  Stranice: od 291 do 309
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U prilogu autorica donosi novi nalaz ranokršćanske apside uz crkvu Sv. Ivana Krstitelja u Trogiru datirajući je u 5. st., te razmatra raspodjelu sakralnog prostora unutar Tragurija kao manjeg naselja gradskog karaktera.
  Ključne riječi: ranokršćanska arhitektura i skulptura, Trogir

 34. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Slavko Loewy - humano mjerilo stanovanja i rada (uz 90. rođendan)

  Autori:
  Radović Mahečić, Darja
  Časopis: Život umjetnosti
  ISSN: 0524-7794
  Volumen: 30
  Godina: 1995
  Stranice: od 72 do 81
  Jezik: hrvatski

 35. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Slavko Loewy - elegancija jednostavnosti

  Autori:
  Radović Mahečić, Darja
  Časopis: Čovjek i prostor
  Broj: 12
  ISSN: 0011-0728
  Volumen: 41
  Godina: 1994
  Stranice: od 14 do 19
  Jezik: hrvatski

 36. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Slavko Loewy i hrvatska moderna arhitektura

  Autori:
  Radović Mahečić, Darja
  Časopis: Bilten 37, Židovska općina Zagreb
  Broj: 720
  ISSN: 5758-
  Godina: 1994
  Stranice: od 10 do 10

 37. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Povijesno nasljeđe kao faktor zajedništva zemalja Srednjoistočne Europe

  Autori:
  Fischer, Miljenka (59171)
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  Broj: 17/1
  ISSN: 0350-3437
  Volumen: 17
  Godina: 1993
  Stranice: od 45 do 47
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U kontekstu političkih promjena u Srednjoistočnoj Europi i stvaranju novih odnosa među državama pokušalo se upozoriti na višestruko značenje kulturnopovijesnog nasljeđa kao faktora u zbližavanju naroda. Pozitivan stav u toj domeni sve je više prisutan u kulturnoj politici Europe. Ostvaruje se na razini suradnje između vladinih i nevladinih organizacija, podržan i potican od Vijeća Europe. Suprotno opće europskoj orijentaciji na tlu Hrvatske i Bosne i Hercegovine svjedoci smo posve suprotnog fenomena. U ratu protiv Hrvatske spomenici i kulturnopovijesno nasljeđe upravo su cilj namjernog i sistematskog uništavanja.
  Ključne riječi: kulturnopovijesno nasljeđe, zbližavanje naroda, nevladine organizacije, oštećeni spomenici

 38. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Trg Sv. Terezije u Požegi, pitanja urbogeneze

  Autori:
  Uzelac, Zlatko (175596)
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  Broj: 18
  ISSN: 0350-3437
  Volumen: 18
  Godina: 1994
  Stranice: od 48 do 60
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na temelju analize plana grada iz 1688.g., turskih poreznih popisa, restitucije plana dijela grada u 18. st. i opisa isusovbačkih posjeda u Požegi, iznosi se zaključak da današnji barokni trg vodi porijeklo iz turske "musale" - specifične džamije u obliku ograđenog dvorišta.
  Ključne riječi: Požega, urbanistički razvoj, barokni trgovi, crkva Sv. Terezije u Požegi, baština iz turskog vremena u Hrvatskoj.

 39. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Zla kob franjevačkog samostana u Čuntiću na Banovini

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Naslov zbornika: Župa Hrvatski Čuntić, jučer - danas - sutra
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sisak
  Godina: 1993
  Stranice: od 33 do 41
  Skup: Župa Hrvatski Čuntić, jučer - danas - sutra
  Održan: od 13.07.93 do 13.07.93
  Sažetak: Selo Čuntić (Čultić) prvi se put spominje 1211. godine, kad setamo naseljavaju Franjevci i izbjeglice iz Bosne. Drvena crkvaSv. Ante Padovanskog zamijenjena je zidanom 1729 - 1746. Kasnijeje izgrađena i samostanska zgrada i zvonik. Tijekom 2. svj. ratasamostan su srušili četnici. Franjevci se vraćaju 1969., kad jedovršena obnova crkve i samostana. Crkva je, kao prvi takavspomenik na području Banovine, ponovno razorena od četnika 27.07. 1991.
  Ključne riječi: Franjevci, Čuntić, Sv. Antun Padovanski, samostan
  Ostalo: izdalo "Društvo prijatelja župe Hrvatski Čuntić"

 40. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Isusovačka arhitektura baroknog razdoblja u hrvatskim zemljama

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Urednici
  Horvat, Vladimir
  Naslov zbornika: Isusovci u Hrvata
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: -
  Stranice: od 403 do 409
  Skup: Isusovačka baština u Hrvata
  Održan: od 08.11.90 do 11.11.90
  Sažetak: Družba Isusova u 17. i početkom 18. stoljeća gradi crkve ikolegije sa školskim zgradama u Zagrebu, Varaždinu, Požegi,Osijeku, Petrovaradinu, Rijeci i Dubrovniku. Isusovci prvi uHrvatskoj grade barokne crkve, a tip isusovačke crkve utječe nagradnju i razvoj baroknog prostora. Nihova uloga vrlo je značajnaza urbanizam naših najvećih onodobnih središta gdje osnivajuvisokoškolske institucije, gimnazije, sveučilišta i konvikte. Nasvojim ladanjskim posjedima isusovci grade barokne dvorce ikurije.
  Ključne riječi: Isusovci, Hrvatska, barok, crkva, škola, dvorac, Zagreb, Varaždin, Požega, Osijek, Petrovaradin, Rijeka, Dubrovnik

 41. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Pitanja obnove Hrvatske

  Autori:
  Franković, Eugen (12470)
  Naslov zbornika: Zbornik radova Hrvatskog društva građevinskih inženjera
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Crikvenica, HR
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-96085-0-3
  Stranice: od 465 do 473
  Skup: Graditeljstvo u strategiji obnove i razvoja Republike Hrvatske
  Održan: od 30.09.93 do 02.10.93
  Sažetak: Tekst objašnjava vrste i uzroke šteta u Hrvatskoj, osvrće se na njihovu prirodu i podlogu, te iznosi dileme različitih orijentacija u obnovi. Opisuju se ciljevi i metode obnove,predlažu se modeli i pravila djelovanja. Uz odgovor na pitanje treba li obnavljati sve, izlažu se koncepcije novih prostornih sustava u Hrvatskoj. Obrazlažu se dva prijedloga o prometnim trasama za koje se sugerira rješavanje u suradnji s inozemstvom.U zaključnom dijelu teksta upozorava se na potrebu djelovanja bez odlaganja.
  Ključne riječi: obnova, uzrok štete, orijentacija u obnovi, metoda obnove, model djelovanja, prostorni sustav, prometna trasa

 42. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Povijesno naslijeđe i međuregionalna suradnja srednjoistočne Europe

  Autori:
  Fischer, Miljenka (59171)
  Urednici
  Devetak, S.
  Naslov zbornika: Kleine Nationen und Etnische Minderheiten im Umbruch Europas
  Jezik: engleski
  Mjesto: Muenchen, BRD
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 3-927077-04-6
  Stranice: od 137 do 140
  Skup: Small Nations and Ethnic Minorities in an Emerging Europe
  Održan: od 03.02.92 do 05.02.92
  Sažetak: U kontekstu političkih promjena u Srednjeistočnoj Europi istvaranja novih odnosa među državama pokušalo se upozoriti navišestruko značenje kulturnopovijesnog naslijeđa kao faktora uzbližavanju naroda. Pozitivan stav u toj domeni sve je višeprisutan u kulturnoj politici Europe. Suprotno opće europskojorijentaciji, na tlu Hrvatske i Bosne i Hercegovine svjedoci smoposve suprotnog fenomena.
  Ključne riječi: kulturnopovijesno naslijeđe, umjetničk stil, nacionalno blago, međunarodna konvencija, UNESCO, ICOMOS
  Ostalo: Objavljeni referati odabrani su po izboru izdavača.

 43. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Očuvanje urbanističkog i arhitektonskog naslijeđa u Hrvatskoj

  Autori:
  Fischer, Miljenka (59171)
  Naslov zbornika: 7th European Symposium of Historic Towns
  Jezik: engleski
  Mjesto: Strasbourg
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: -
  Stranice: od 1 do 4
  Skup: 7th European Symposium of Historic Towns
  Održan: od 16.05.92 do 18.05.92
  Sažetak: Problem očuvanja arhitektonskog i urbanog naslijeđa u Hrvatskoj uovom trenutku prvenstveno je vezan uz obnovu cjelokupnogkulturnopovijesnog naslijeđa u zemlji, teško stradalog u ratu.Množina oštećenih spomenika i naselja nadilazi mogućnosti zaobnovu kojima Hrvatska raspolaže. Kako je povijesna baštinaHrvatske dio europske baštine, njezina obnova postavlja se kaošire europsko pitanje.
  Ključne riječi: kulturnopovijesni spomenik, ruralno naselje, povijesno naselje, oštećeni spomenik, očuvanje i obnova, međunarodna suradnja
  Ostalo: Referat je održan na poziv organizatora, a materijali su tiskaniu Strasbourgu 8.9.1992., CONF-HIST (92).

 44. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj tradicijske arhitektura na formiranje urbanog prostora Samobora

  Autori:
  Bilušić-Dumbović, Biserka (174652)
  Urednici
  Marković, Ksenija
  Naslov zbornika: Etnologija i arhitektura
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 86-81228-06-8
  Stranice: od 46 do 49
  Skup: Etnologija i arhitektura, XII IUAES
  Održan: od 28.07.88 do 29.07.88
  Sažetak: Vizuelni identitet povijesne jezgre Samobora temeljen je nakarakterističnoj urbanoj matrici srednjevjekovnog razdoblja kojudefinira povijesna malogradska, ali i tradicijska arhitektura.Tipološke karakteristike najstarijeg sačuvanog izvornog slojatradicijske arhitekture zastupljene su još uvijek u područjimaudaljenijima od središta, u Taborcu, Gornjem Kraju iStarogradskoj ulici.
  Ključne riječi: Samobor, vizuelni identitet, urbana matrica, malogradska arhitektura, tradicijska arhitektura

 45. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Strojarnica državne željeznice - prijedlog za upis u Registar nepokretnih spomenika kulture

  Autori:
  Bilušić-Dumbović, Biserka (174652)
  Urednici
  Bošnjak, Mladen
  Naslov zbornika: Željeznički muzej u Zagrebu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 14 do 20
  Skup: Željeznički muzej u Zagrebu
  Održan: od 10.06.91 do 10.06.91
  Sažetak: Prijedlog za upis u Registar nepokretnih spomenika kulturearhitektonskog sklopa nekadašnje Strojarnice državne željeznice uZagrebu temelji se na valorizaciji povijesno dokumentarnih igraditeljsko arhitektonskih svojstava građevinske strukture, tena njegovom značenju za početak urbanističkog razvoja područjaTrnja. Zgrade radionica s očuvanim tehničkim inventarom vrijednasu primjer industrijske arhitekture Zagreba s kraja 19. st.
  Ključne riječi: Zagreb, arhitektonski sklop, spomenik kulture

 46. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prometni čvor Hrvatske u sustavu luka

  Autori:
  Franković, Eugen (12470)
  Urednici
  Božičević, Juraj
  Naslov zbornika: Luka kao složen sustav
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6065-02
  Stranice: od 78 do 83
  Skup: Prva međunarodna konferencija o složenim sustavima. Luka kao složen sustav
  Održan: od 19.10.93 do 20.10.93
  Sažetak: Autor raspravlja o položaju Zagreba u odnosu na cjelokupanprometni sustav Hrvatske, posebno s obzirom na lučki sustav; kritički analizira dosadašnji razvoj i glavne planerske teze koje ne diferenciraju promet urbane aglomeracije od njezinih eksternih prometnih veza; predlaže formiranje prometnog čvora Hrvatske izvlačenjem prometnih postrojenja eksternih veza izvan zagrebačke aglomeracije u sjecištu glavnih prometnih trasa i postupno formiranje u tom prostoru zemaljskog multifunkcionalnog prometnog čvora.
  Ključne riječi: prometni čvor zemlje, sustav luka, prometne trase, komunikacija, manipulacija, terminal, tranzit, grad, planiranje, lokacija

 47. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Urban Architectural Heritage Preservation of Croatia

  Autori:
  Fischer, Miljenka (59171)
  Naslov zbornika: Achieving a Balance between Historic Preservation and Urban Development
  Jezik: engleski
  Mjesto: Strasbourg
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 92-871-2398-5
  Stranice: od 125 do 127
  Skup: 7th European Symposium of Historic Towns
  Održan: od 16.09.92 do 18.09.92
  Sažetak: Problem očuvanja urbanističko arhitektonskog nasljeđa u Hrvatskoj primarno vezan, u ovom trenutku, uz pitanje obnove cjelokupnog kulturnopovijesnog nasljeđa zemlje, teškop stradalog u ratu. Obnova porušenih spomenika i povijesnih naselja u tolikim razmjerima nadilazi mogućnosti samo jedne zemlje. Kako je povijesna baština u Hrvatskoj dio europske povijesne baštine, njezina se obnova postavlja kao šire europsko pitanje.
  Ključne riječi: kulturnopovijesno nasljeđe, očuvanje i obnova spomenika, međunarodna suradnja

 48. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Prostorna organizacija otoka Krka u antici
  Fakultet: Filozofski fakultet Zagreb
  Autor: AGANOVIĆ IZET
  Datum obrane: 11.11.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 155
  Sažetak: Predmet radnje je analiza funkcioniranja prostora otoka Krka(Curictica insula) tijekom antičkog razdoblja. Autor se oslanjana vlastita terenska istraživanja potkrepljujući ih kritičkirevaloriziranim rezultatima dosadašnjih arheoloških, epigrafskih,lingvističkih i povijesnih istraživanja.
  Ključne riječi: Krk, antika, prostorna organizacija, naselja, korištenje zemljišta, komunikacije, Curictica insula, Curicum, Fulfinum


 49. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Graditeljstvo Trogira u 19. stoljeću
  Fakultet: Filozofski fakultet Split
  Datum obrane: 01.04.93
  Broj stranica: 186
  Autor: Piplović dipl. ing. arh. Stanislav
  Rad: Doktorat


 50. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Kutjevo, crkva Rođenja Blažene Djevice Marije

  Autori:
  Stepinac, Davorin (44813)
  Uzelac, Zlatko (175596)
  Naručitelj: PPK - Kutjevo
  Depo ustanova: PPK - Kutjevo
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 25
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Konzervatorska studija za obnovu dijela povijesnog kompleksa uKutjevu.
  Ključne riječi: Kutjevo, crkva, samostan

 51. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Požega, interpolacija u Županijskoj ulici 16-18.

  Autori:
  Stepinac, Davorin (44813)
  Uzelac, Zlatko (175596)
  Naručitelj: Grad Požega
  Depo ustanova: Grad Požega
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Konzervatorska studija za interpolaciju.
  Ostalo: slik. prilog 14

 52. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Valpovo - principi obnove starog središta - valorizacija cjeline i pojedinih objekata na Trgu Kralja Tomislava

  Autori:
  Stepinac, Davorin (44813)
  Uzelac, Zlatko (175596)
  Čorak, Željka
  Naručitelj: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture
  Depo ustanova: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 21
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Konzervatorska studija
  Ostalo: slikovni prilozi 17

 53. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Dvorac Švarča (povijesno-umjetnička studija kompleksa s okvirnim konzervatorskim smjernicama)

  Autori:
  Mužar, Marinka (185202)
  Stepinac, Davorin (44813)
  Stepinac, Marie
  Naručitelj: Viktor Vidmar
  Depo ustanova: Općinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Karlovac
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 37
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: 10 str. teksta, 11 str. grafičkih priloga (arhitektonskadokumentacija postojećeg stanja dvorca i pratećih objekata), 16.str. fotografija.

 54. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: II. faza interpretacije podzemlja ispod Bunićeve poljane u Dubrovniku

  Autori:
  Stošić, Josip (45114)
  Tenšek, Ivan
  Naručitelj: Zavod za obnovu Dubrovnika
  Depo ustanova: Zavod za obnovu Dubrovnika
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tekst, arhitektonski nacrti i konzervatorske smjernice.
  Ključne riječi: Dubrovnik, urbanizam, biskupsko sjedište, fortifikacija, predromanika, romanika, barok
  Ostalo: Elaborat sadrži tekstualni dio i arhitektonske nacrte (idejnestudije).

 55. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Električni stup na Narodnom trgu u Zadru

  Autori:
  Stagličić, Marija (76642)
  Valjato-Vrus, Ivana (79915)
  Naručitelj: HEP, Elektra
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 4

 56. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Šibenik - blok F II

  Autori:
  Marković, Jagoda (28826)
  Tadić, Biserka (48966)
  Stepinac, Davorin (44813)
  Stepinac, Marie
  Tenšek, Ivan
  Valjato-Vrus, Ivana (79915)
  Štok, Sanja
  Horvat-Levaj, Katarina
  Naručitelj: Grad Šibenik
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 52
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izrađen je opis, valorizacija i konzervatorske smjernice za blok F/II u Šibeniku, 18 listova grafičkih prikaza, te 40 fotografija.
  Ključne riječi: valorizacija, Šibenik blok F/II, dokumentacija

 57. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Prelog, župna crkva Sv. Jakova Ap.

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Stepinac, Davorin (44813)
  Depo ustanova: Grad Požega
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 29
  Jezik: hrvatski

 58. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Trg Sv. Trojstva -Požega,konzervat. studija, knjiga I

  Autori:
  Stepinac, Davorin (44813)
  Uzelac, Zlatko (175596)
  Naručitelj: Grad Požega
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 162
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Detaljna konzervatorska analiza, dokumentacija i smjernice za obnovu zapadne i sjeverne strane Trga.
  Ključne riječi: Povijest naselja, urbanizam, Požega.

 59. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Trg Sv. Trojstva - Požega, konzervatorska studija, knjiga II

  Autori:
  Stepinac, Davorin (44813)
  Uzelac, Zlatko (175596)
  Naručitelj: Grad Požega
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 110
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Detaljna konzervatorska analiza, dokumentacija i smjernice za obnovu južne strane Trga.
  Ključne riječi: Povijest naselja, urbanizam, Požega.

 60. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Ulica Sv. Florijana/Cehovska, s Mesničkom i Lermanovom -Požega, konzervatorska studija

  Autori:
  Stepinac, Davorin (44813)
  Uzelac, Zlatko (175596)
  Naručitelj: Grad Požega
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 133
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Detaljna konzervatorska analiza, dokumentacija i smjernice za obnovu svih objekata u navedenim ulicama.
  Ključne riječi: Povijest naselja, urbanizam, Požega.

 61. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Trg Sv. Terezije s Gimnazijskom ulicom - Požega, konzervatorska studija

  Autori:
  Stepinac, Davorin (44813)
  Uzelac, Zlatko (175596)
  Naručitelj: Grad Požega
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 61
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Detaljna konzervatorska analiza, dokumentacija i smjernice za obnovu svih objekata Trga i Ulice.
  Ključne riječi: Povijet naselja, urbanizam, Požega.

 62. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Kamenita vrata - Požega, konzervatorska studija

  Autori:
  Stepinac, Davorin (44813)
  Uzelac, Zlatko (175596)
  Naručitelj: Grad Požega
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 79
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Detaljna konzervatorska analiza, dokumentacija i smjernice za obnovu sjevernog dijela povijesne jezgre.
  Ključne riječi: Poviest naselja, urbanizam, Požega.

 63. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Županijska ulica - Požega, konzervatorska studija

  Autori:
  Stepinac, Davorin (44813)
  Uzelac, Zlatko (175596)
  Naručitelj: Grad Požega
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 100
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Detaljna konzervatorska analiza, dokumentacija i smjernice za obnovusvih objekata u Ulici-
  Ključne riječi: Povijest naselja, urbanizam, Požega.

 64. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Kanižlićeva/Trg Sv. Sebastijana/M. Kraljevića i Ulica pod Gradom - Požega, konzervatorska studija

  Autori:
  Stepinac, Davorin (44813)
  Uzelac, Zlatko (175596)
  Naručitelj: Grad Požega
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 168
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Detaljna konzervatorska analiza, dokumentacija i smjernice za obnovu svih objekata u navedenim ulicama.
  Ključne riječi: Povijest naselja, urbanizam, Požega.

 65. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Vučjak - Požega. konzervatorska studija, knjiga I

  Autori:
  Stepinac, Davorin (44813)
  Uzelac, Zlatko (175596)
  Naručitelj: Grad Požega
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 143
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Detaljna konervatorska analiza, dokumentacija i smjernice za obnovu dijela grada, Ulice Vučjak.
  Ključne riječi: Povijest naselja, urbanizam, Požega.

 66. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Vučjak - Požega, konzervatorska studija, knj. II

  Autori:
  Stepinac, Davorin (44813)
  Uzelac, Zlatko (175596)
  Naručitelj: Grad Požega
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 130
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Detaljna konzervatorska analiza, dokumentacija i smjernice za obnovu Sokolove ulice u Vučjaku.
  Ključne riječi: Povijest naselja, urbanizam, Popžega.

 67. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Recenzija knjiga "Biskupski i kaptolski Zagreb" i "Slobodni i kraljevski grad Zagreb" autorice Lelje Dobronić

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Radio postaja: 3. program Hrvatskog radija
  Naslov emisije: Triptih
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: O arhitekturi i urbanizmu Zagreba kroz povijesna razdoblja.

 68. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Razgovor s arhitektom Fedorom Kritovcem o identitetu arhitektonske i urbane opreme naših gradova

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Radio postaja: 3. program Hrvatskog radija
  Naslov emisije: Triptih
  Godina: 1993

 69. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Recenzija knjige "Bernardo Bernardi"

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Radio postaja: 3. program Hrvatskog radija
  Naslov emisije: Triptih
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikaz knjige i djelovanja arhitekta i dizajnera B. Bernardija

 70. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Recenzija knjige "Dubrovnik" autora Damira Fabijanića

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Radio postaja: 3. program Hrvatskog radija
  Naslov emisije: Triptih
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: O fotografijama arhitekture i njihovim specifičnostima.

 71. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Pag - izgubljeni grad

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Radio postaja: 3. program Hrvatskog radija
  Naslov emisije: Triptih
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: O urbanizmu Paga kroz povijest i njegovom današnjem stanju.

 72. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: O zgradi Hrvatskog narodnog kazališta

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Radio postaja: 3. program Hrvatskog radija
  Naslov emisije: Triptih
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Urbanitet zgrade u odnosu spram tzv. Lenucijeve potkove.

 73. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Nagrade Udruge arhitekata Hrvatske

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Radio postaja: 3. program Hrvatskog radija
  Naslov emisije: Triptih
  Godina: 1993
  Sažetak: O godišnjim nagradama i nagradi za životno djelo, te osvrt naglavna arhitektonska događanja u protekloj godini.

 74. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Paromlin - umjetnost ili politika

  Autori:
  Radović Mahečić, Darja
  Radio postaja: Radio 101
  Naslov emisije: Kulturna vura
  Godina: 1991
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tri godine nakon požara zagrebačkog Paromlina (1988.), priloggovori o njegovoj planiranoj obnovi i prenamjeni u Muzejsuvremene umjetnosti, koji grad još uvijek nema.
  Ključne riječi: industrijska arhitektura, neostilska oznaka, Paromlin, Muzej suvremene umjetnosti, prenamjena

 75. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Razaranje povijesne jezgre Karlovca i spomenika kulture na području Karlovca

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Radio postaja: 3. program Hrvatskog radija
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 76. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: "Od svagdana do blagdana"

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Radio postaja: Radio 101
  Naslov emisije: Reportaža
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prilog otvaranju međunarodne izložbe u sklopu projektaSrednjoeuropske inicijative s opisom zanimljivih izložaka izriznice barokne umjetnosti u Hrvatskoj.
  Ključne riječi: Srednjoeuropska inicijativa, barok, umjetnički obrt, plemstvo, portret, namještaj, plemenite kovine, Muzej

 77. Tip rada: TV emisija

  Naslov: Umjetnički obrt kroz povijest i danas

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Mlakar, Oliver
  Goluža, Lazo
  TV postaja: Hrvatska televizija
  Naslov emisije: Dobro došli mili gosti
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Predstavljanje ljevačko-bravarske radionice Šelendić zaslužne zaobnovu spomenika Bana Jelačića i kipara Ivice Grošinića koji jeobnovio čuvenu veliku ogradu od kovanog željeza pred "Palačomodjela za bogoštovlje i nastavu" na Gornjem gradu. O osnivanjuObrtne škole u Zagrebu i čuvenim profesorima i majstorima, tenjihovim radovima. O restauratorima i restauratorskim radionicamadanas, te o pomanjkanju stručnih kadrova u vezi s obnovompredmeta umjetničkog obrta.
  Ključne riječi: umjetnički obrt, Ivica Grošinić, Željko Šelendić, konzervator, restaurator, majstor, bravar, keramičar, kovač

 78. Tip rada: TV emisija

  Naslov: Najznačajnija kulturna zbivanja u 1994. godini

  Autori:
  Radović Mahečić, Darja
  TV postaja: Hrvatska televizija
  Naslov emisije: Kulturni krajolik
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: o izložbi "Sveti trag" o znanstvenom skupu Viktora Kovačića o 13. međunarodnom znanstvenom skupu arheologa o izložbi "Fotografija u Hrvatskoj 1848.-1951. o predstavljanju naših umjetnika u svijetu
  Ostalo: autor emisije mr.Darija Radović Mahečić

 79. Tip rada: TV emisija

  Naslov: Riječka katedrala

  Autori:
  Radović Mahečić, Darja
  TV postaja: Hrvatska televizija
  Naslov emisije: Hrvatska knjiga
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Urednica emisije D. Radović-Mahečić, 4 min.

 80. Tip rada: TV emisija

  Naslov: Zagrebačke ulice

  Autori:
  Radović Mahečić, Darja
  TV postaja: Hrvatska televizija
  Naslov emisije: Hrvatska knjiga
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: urednica emisije mr. D. Radović-Mahečić, 4 min

 81. Tip rada: TV emisija

  Naslov: Umjetnički život Rijeke 19. st. slikarstvo-kiparstvo

  Autori:
  Radović Mahečić, Darja
  TV postaja: Hrvatska televizija
  Naslov emisije: Hrvatska knjiga
  Ostalo: urednica emisije mr. D. Radović-Mahečić, 2 min

 82. Tip rada: TV emisija

  Naslov: Uvod u likovno mišljenje

  Autori:
  Radović Mahečić, Darja
  TV postaja: Hrvatska televizija
  Naslov emisije: Hrvatska knjiga
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: urednica emisije mr. D. Radović Mahečić,4 min.

 83. Tip rada: TV emisija

  Naslov: Josip Vaništa:zapisi

  Autori:
  Radović Mahečić, Darja
  TV postaja: Hrvatska televizija
  Naslov emisije: Hrvatska knjiga
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: urednica mr. D. Radović-Mahečić, 5 min.

 84. Tip rada: TV emisija

  Naslov: Hrvatsko narodno graditeljstvo

  Autori:
  Radović Mahečić, Darja
  TV postaja: Hrvatska televizija
  Naslov emisije: Hrvatska knjiga
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: urednica emisije mr. D. Radović-Mahečić, 5 min.

 85. Tip rada: TV emisija

  Naslov: B. Milić:Razvoj grada kroz stoljeća

  Autori:
  Radović Mahečić, Darja
  TV postaja: Hrvatska televizija
  Naslov emisije: Hrvatska knjiga
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: urednica emisije mr. D. Radović-Mahečić, 3 min.

 86. Tip rada: TV emisija

  Naslov: Cultural Heritage in Catastrofical Situation

  Autori:
  Fischer, Miljenka (59171)
  TV postaja: Finnish Broadcasting Company
  Naslov emisije: Main News Broadcast
  Godina: 1995
  Jezik: engleski

 87. Tip rada: TV emisija

  Naslov: Upoznajte i sačuvajte Vinicu

  Autori:
  Fischer, Miljenka (59171)
  TV postaja: OTV-Omladinska televizija
  Naslov emisije: Selo moje malo
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski

 88. Tip rada: Rukopis

  Naslov: O međusobnom prožimanju srednjeg vijeka i baroka na primjeru palače na Radićevom trgu br. 9.

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Palača koja nastaje na temeljima srednjovjekovne arhitekturedoživjela je nekoliko karakterističnih dogradnji i pregradnji.Elegancijom reprezentativnih stambenih prostora pripada razdobljubaroka s kraja 18. stoljeća.

 89. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Srednjovjekovne crkve i nekropola u Gatima

  Autori:
  Kovačić, Vanja (157394)
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Za monografiju "Gata - crkva Justinijanova doba"

 90. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Novi prilozi za crkvu Sv. Marije u Trogiru

  Autori:
  Kovačić, Vanja (157394)
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: u tisku, "Starohrvatska prosvjeta"

 91. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Bizant na Jadranu

  Autori:
  Rapanić, Željko (64986)
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Tekst za Enciklopediju Leksikografskog zavoda, str. 10

 92. Tip rada: Rukopis

  Naslov: "Ecclesiae destructae ... ut restaurentur imploramus"

  Autori:
  Rapanić, Željko (64986)
  Ostalo: Izlaganje na simpoziju "Rađanje prvog hrvatskog kulturnogpejzaža", Zagreb, 1992. U tisku 1993., str. 20.

 93. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Hrvatska u doba kneza Branimira

  Autori:
  Rapanić, Željko (64986)
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: predano za Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, str. 51

 94. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Klasicizam u Zadru

  Autori:
  Stagličić, Marija (76642)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ova monografija je studija arhitekture i urbanizma kroz prvupolovicu 19. stoljeća. Bazira se na arhivskim spisima i nacrtimai prati razvoj klasicizma u vrijeme francuske i austrijskevladavine. Otkrivaju se imena arhitekata koji su u to vrijemeradili i koji su potaknuli da se Zadar iz baroknog grada-utvrderazvio u moderni grad s obilježjima klasicističke ihistoricističke arhitekture.
  Ključne riječi: grad-utvrda, klasicizam, urbanizam, promet, nacrti
  Ostalo: predano u tisak 1993., str. 70., referenci 112, slikovnih priloga15 tabli, 30 nacrta

 95. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Odjeci arhitekture 19. stoljeća na otoku Pagu

  Autori:
  Stagličić, Marija (76642)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Arhitektura 19. stoljeća na Pagu, iako skromna, ne razlikuje seod spomenika istog doba u Dalmaciji. Srušene su gradske zidine ipodignute obiteljske zgrade u Pagu, izgrađene su nove crkve uKustićima (1854) i Novalji (1904).
  Ključne riječi: rušenje zidina, historicizam, urbanizam
  Ostalo: Zbornik radova o otoku Pagu, u tisku od 1993.; str. 13, referenci13, slik. prilog 12

 96. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Urbanistički razvoj Zadra od preporoda do prvoga svjetskog rata

  Autori:
  Stagličić, Marija (76642)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pregled urbanističkog razvoja grada od sredine prošlog stoljećado 1918. godine. To vrijeme obilježeno je rušenjem zidina iizgradnjom nove obale, te podizanjem zgrada za kulturne ustanove,ali i brojnih zatvora, sudova i kaznionica.
  Ključne riječi: rušenje obrambenih zidina, državna izgradnja, privatne kuće
  Ostalo: Zbornik skupa o preporodu u Hrvatskoj, tekst predan 1992.; str.6, refer. 5, slik. prilog 2

 97. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Il Classicista Valentino Presani in Dalmazia

  Autori:
  Stagličić, Marija (76642)
  Jezik: talijanski
  Sažetak: Za svog boravka u Dalmaciji (1827-1831) udinski arhitekt V.Presani (1788-1861) širio je ideje klasicizma. Projektirao jeizgradnju cesta (Velebit) i vodovoda (Zadar), izradio projekte zanovogradnje u Zadru. Najvrednija djela su mu crkve na Velebitu,u Privlaci kod Zadra i u Kričkama kod Drniša (ruševina)
  Ključne riječi: Valentino Presani, klasicizam, arhitektura, izgradnja cesta
  Ostalo: Primljeno u Arte Documento, Udine 1993., str. 8, refer. 21, slik.prilog 18

 98. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Državna izgradnja na otoku Pagu u 19. stoljeću

  Autori:
  Stagličić, Marija (76642)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na temelju arhivskih podataka analizira se obnova Kneževe palače(1858) i pokušaj izgradnje velike uredske zgrade (1901), te zaštita kule Scrivanato.
  Ključne riječi: Kneževa palača, obnova, neostil, kula Scrivanato
  Ostalo: u tisku od 1993., Radovi Instituta za povijest umjetnosti

 99. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Obnova povijesnog kompleksa u Kutjevu

  Autori:
  Stepinac, Davorin (44813)
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Tekst izlaganja na skupu "Isusovci i Požega", 24. i 25. svibnja,1991., 4. str. Rukopis je predan za tisak u zborniku radova.

 100. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Nastanak urbanih naselja na otoku Krku

  Autori:
  Zelić, Danko (169151)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Članak prikazuje neka od izvornih obilježja procesa urbanizacijena otoku Krku, nastanak urbanih naselja, te njihov život upredantičkom i antičkom razdoblju. U tekstu se raspravlja i ovažnosti djelovanja ekoloških i historijsko-geografskih čimbenikana spomenuta zbivanja.
  Ostalo: Tekst 17 str.; predano za tisak u Radovima Instituta za povijestumjetnosti.

 101. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Daruvar - razvoj naselja

  Autori:
  Tadić, Biserka (48966)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Nakon pročavanja arhivskih izvora i literature autorica predlažeterenska istraživanja nužna za dovršavanje studije razvojanaselja i pojedinih građevinskih faza (od Rimskog razdoblja,preko srednjeg vijeka, baroka do 19. i 20. stoljeća).

 102. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Teorija i modeli urbane planifikacije 19. stoljeća

  Autori:
  Franković, Eugen (12470)
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Rukopis ima 84 stranice (69. str. gl. teksta i 15. str.bilježaka).

 103. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Promotor teorije modernog urbanizma Camillo Sitte. Prilog obnovi čitanja "Der Staedtebau".

  Autori:
  Franković, Eugen (12470)
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Rukopis ima 27 stranica (24 str. gl. teksta i 3 str. bilježaka).

 104. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Camillo Sitte - promotor modernog urbanizma; prilog obnovi ;itanja ŽDer StadtebauŽ

  Autori:
  Franković, Eugen (12470)

 105. Tip rada: Rukopis

  Naslov: O teoriji urbanizma u 19. stoljeću

  Autori:
  Franković, Eugen (12470)

 106. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Urbani razvoj povijesne jezgre Samobora

  Autori:
  Bilušić-Dumbović, Biserka (174652)

 107. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Die raumlichen Moglichkeiten der Landschaftdenkmalzone - Krašić fur der Entwicklung des Religionstourismus

  Autori:
  Bilušić-Dumbović, Biserka (174652)

 108. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Bilješke o Otočcu

  Autori:
  Marković, Jagoda (28826)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Povijesno-urbanistička transformacija grada.
  Ključne riječi: povijesni grad, urbanizam, transformacija, Otočac

 109. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Urbanistički razvoj Ludbrega

  Autori:
  Marković, Jagoda (28826)

 110. Tip rada: Rukopis

  Naslov: "Porta dominica" i crkva Sv. Dujma u Trogiru

  Autori:
  Kovačić, Vanja (157394)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na temelju arheoloških istraživanja benediktinske crkve Sv. Nikole u Trogiru autorica donosi nalaz kasnoantičkih obrambenih zidina i južnih gradskih vrata. Uz izgradnju pomoćnog vanjskog zida, kojim se ostvaruje nova urbanistička regulacija Vrata Gospodnjih, raznatra i ranosrednjovjekovnu adaptaciju crkve Sv. Dujma koju su 1064. godine građani poklonili novoutemeljenom ženskom benediktinskom samostanu.
  Ključne riječi: Kasnoantičke zidine, srednjovjekovna crkva, Trogir

 111. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Graditelj župne crkve Uznesenja Bl. Dj. Marije u Pregradi

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Atribucija projekta crkve u Pregradi prema stilskim karakteristikama mariborskom graditelju Jogannesu Fuchsu.
  Ključne riječi: Pregrada, župna crkva, arhitekt J. Fuchs

 112. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Tihomil Stahuljak, Djuro Szabo, djelo jednog života

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica

 113. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Festungbauten der Renaissance aus dem 16. Jahrhundert in Kroatien, in Križevci, Koprivnica und Karlovac

  Autori:
  Fischer, Miljenka (59171)
  Jezik: njemački
  Sažetak: Gradovi Koprivnica, Križevci i Karlovac bili su, kao renesansne obrambene tvrđave dio cjelovitog sustava obrane Hrvatske u dugogodišnjim ratovima protiv Turaka. U vrijeme izgradnje nalazili su se na prvoj liniji obrane zemlje. U ratom ispunjenom 16. st. u Hrvatskoj je arhitektura strateškog značenja preuzela dominantnu ulogu. Ona odaje duh renesansnog vremena, premda je zbog strogosti sadržaja lišena dekorativnih detalja.
  Ključne riječi: obrambena arhitektura, Vojna krajina, renesansna tvrđava

 114. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Virovitica - oznake urbanističkog slijeda

  Autori:
  Fischer, Miljenka (59171)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dugu povijest Virovitice ne otkrivamo nažalost u njezinim građevinama. Povijesna zbivanja tokom 16. i 17. st. izbrisala su tragove prijašnjih razdoblja. Današnja Virovitica zacrtana je u 18. , uzgrađivana, dograđivana i pregrađivana u 19. i 20. st. Premda je arhitektura i drugih gradova kontinentalnoga dijela Hrvatske pretežno iz istog razdoblja, Virovitica se po svojim povijesnim, prostorno-arhitektonskim obilježjima izdvaja od ostalih gradova.
  Ključne riječi: urbanistička cjelona, barokna organizacija prostora, povijesna arhitektura

 115. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Dvorac Gosseau-Sandor-Khuen u Nuštru

  Autori:
  Uzelac, Zlatko (175596)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Monografska obrada arhitekture dvorca, njegove barokne faze koja uključuje i cjelovitu baroknu prostornu organizaciju Nuštra izrazitih simboličkih konotacija, te 19. stoljetnu dogradnju i pregradnju dvorca, kao i arhitekturu "Malog dvorca" arhitekte Istvana Moellera.
  Ključne riječi: Nuštar, barokni urbanizam, dvorci, arhitektura 19. st., Maximillian Eugen Gosseau d'Honnef, obitelj Khuen, osječka "Tvrđa", arh. Istvan Moeller.

 116. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Grad danas

  Autori:
  Tadić, Biserka (48966)
  Marković, Jagoda (28826)
  Ustanova: Hrvatsko društvo za sustave
  Godina: 1995

 117. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Predromanička skulptura otoka Mljeta
  Ustanova: Institut za oceanografiju i ribarstvo-Laboratoriji Dubrovnik
  Godina: 1995


 118. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Die katolische Erneurung und das Barock in Kroatien
  Ustanova: Ministarstvo prosvjete RH
  Godina: 1995


 119. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Cultural Heritage in Catastrofical Situation
  Ustanova: ICOMOS-CIF
  Godina: 1995


 120. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Denkmalpflege in Kleinstadten und Dorfern-Sanierung und Erneuerung
  Ustanova: KDT-Geselschaft fur Weiterbildung und Technologie
  Godina: 1994


 121. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Župna crkva Sv. Ladislava u Pokupskom

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Vrsta rada: tekst u katalogu izložbe "Pokupsko 1991"
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pokupsko je u srednjem vijeku, sve do 15. stoljeća, pripadalocistercitskom imanju u Topuskom. Isprva drvena, crkva je podpokroviteljstvom biskupa Jurja Branjuga zidana od 1736-1739. god.Prva je crkva centralnog tipa, četverolisno razvedena sa kupolamanad lađom i svetištem. Okružena je obrambenom cinkturom. Župnakurija je zidana u 19. st. kada je bila rezidencija svećenika ipjesnika Pavla Štoosa. Crkva i kurija su teško oštećene topovskimgranatama 1991. godine.
  Ključne riječi: pokupsko, cisterciti, Johann Fuchs, Sv. Ladislav, Pavao Štoos
  Ostalo: Katalog izložbe izdao je Muzej Turopolja, 1991.

 122. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Župna crkva Sv. Marije od Pohoda u Marija Gorici, nekad franjevački samostan i Gospino središte

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Vrsta rada: monografija od 14 stranica
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Bosanski franjevci se pred turskim progonima sklanjaju u MarijaGoricu 1517. gdje preuzimaju župu. Crkva je građena premaprojektima zagrebačkog graditelja Matije Leonhardta 1745-1758.,dok je samostan podignut nešto ranije. Po ediktu Josipa IIsamostan je ukinut i zapušten. Nova župna kurija izgrađena je1837. prema planovima graditelja Angela Chicco. Sačuvana jeoprema crkve iz 18. st. Nadalje se opisuje inventar i kipovi,njihovi stvaraoci i donatori.
  Ključne riječi: Franjevci, Marija Gorica, gotika, barok, oltari, orgulje
  Ostalo: Monografija je izašla u seriji "Kulturni i prirodni spomeniciHrvatske" (broj 34), u izdanju Kajkavskog spravišća 1992. godine. Grafički prilozi: D. Stepinac, S. Štok i D. Bakliža.

 123. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Povijesno-urbanistički razvoj Đakova i njegov odnos prema regiji istočne Slavonije

  Autori:
  Lay-Rukavina, Jasna (102306)
  Vrsta rada: elaborat - studija
  Jezik: hrvatski

 124. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Lipik i Pakrac - urbanistički razvoj naselja

  Autori:
  Lay-Rukavina, Jasna (102306)
  Vrsta rada: elaborat/studija
  Jezik: hrvatski

 125. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Klis, život od spomenika

  Autori:
  Rapanić, Željko (64986)
  Vrsta rada: novinski članak
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Slobodna Dalmacija, 20.11.1993.

 126. Tip rada: Ostalo

  Naslov: U obranu grada / Mentalitet pustošenja

  Autori:
  Rapanić, Željko (64986)
  Vrsta rada: novinski članak
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Slobodna Dalmacija, 08.05.1993.

 127. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Koncepcija uređenja prostora uz crkvu Sv. Lovre u Požegi

  Autori:
  Stepinac, Davorin (44813)
  Uzelac, Zlatko (175596)
  Vrsta rada: konzervatorska studija
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Uređenje prilaza i vanjskog prostora.
  Ostalo: slik. prilog 12

 128. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Požega

  Autori:
  Stepinac, Davorin (44813)
  Uzelac, Zlatko (175596)
  Stepinac, Marie (123212)
  Vrsta rada: konzervatorska studija
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Konzervatorska studija za provedbeni urbanistički plan povijesnejezgre Požege. Obrada analitičkih podataka tabelarno i nakartama. Iscrtavanje arhitektonskih snimaka i prijedlogkonzervatorskih smjernica.
  Ključne riječi: Požega, povijesna jezgra, konzervatorske smjernice
  Ostalo: naručitelj Grad Požega

 129. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Detalj javne rasvjete - Zadar

  Autori:
  Valjato-Vrus, Ivana (79915)
  Vrsta rada: elaborat
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Objavljeno u knjizi "Rasvjeta Zadra 1894.-1994.", Zadar 1994.

 130. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Četiri dubrovačke palače

  Autori:
  Valjato-Vrus, Ivana (79915)
  Vrsta rada: elaborat
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: izrada tlocrta i presjeka

 131. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Urbani razvoj prostora povijesne jezgre Samobora

  Autori:
  Bilušić-Dumbović, Biserka (174652)
  Vrsta rada: znanstvena (konzervatorska) studija
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Studija opisuje razvoj Samobora od 13. stoljeća do danas uz trikartografska prikaza grada iz 18., 19. i 20. st. u rektifikacijiautorice. Studija je dopunjena bilješkama i popisom literature.
  Ključne riječi: Samobor, povijesna jezgra, urbanizam, povijesni razvoj
  Ostalo: reference: 58

 132. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Arhitektonska struktura povijesnog naselja Krašić

  Autori:
  Bilušić-Dumbović, Biserka (174652)
  Vrsta rada: elaborat/studija
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: slikovni prilog: fotografije (6), arhitektonski snimci (3),izrada konzervatorske studije (2)

 133. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Konzervatorska studija za restituciju hotela "Grozd" u Đakovu

  Autori:
  Ambruš, Viktor (158950)
  Vrsta rada: konzervatorska studija
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Nacrti i fotografije skraja 19. i početka 20. stoljeća

 134. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Kavana "Central"

  Autori:
  Stagličić, Marija (76642)
  Vrsta rada: stručni članak
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Članak analizira projekt za izgradnju gradske kavane (1890) uZadru, čija su bogata oprema i popratni sadržaji doprinosililjepoti i kulturi grada.
  Ključne riječi: Gradska kavana, plesna dvorana, bilijar, historicizam
  Ostalo: časopis "Ga-Ga", br. 3, Zadar, 1991., str 16-17.

 135. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Lik Zadra kroz povijest

  Autori:
  Stagličić, Marija (76642)
  Vrsta rada: stručni članak
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Rad donosi pregled urbanističkog i povijesnog razvoja Zadra uzrecentnu bibliografiju.
  Ključne riječi: Zadar, povijest, urbanizam
  Ostalo: Časopis "Bilten", br. 1., Zadar, 1991., str 1-3.

 136. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Procjena Pantane, područja posebne prirodne i povijesne važnosti s prijedlogom zaštite i korištenja

  Autori:
  Belamarić, Josip (80802)
  Vrsta rada: konzervatorska studija
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Mediterranean Action Plan, 41 kartica, Split, 1993.

 137. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Proslov Zborniku Krune Prijatelja

  Autori:
  Belamarić, Josip (80802)
  Vrsta rada: predgovor
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji (Prijateljev zbornik I),str. 7-11.

 138. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Starogradsko polje

  Autori:
  Belamarić, Josip (80802)
  Vrsta rada: predgovor
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: predgovor tematskom bloku časopisa Mogućnosti, 1-2, 1993.

 139. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Za arhitekturu s osjećajem - interview s arhitektom Nenadom Fabijanićem

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: interview
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Kontura, Zagreb, siječanj, broj 13, str 15-17.

 140. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Nikad se nisam plašio stvarati - takav mi je život

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: osvrt
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Magazin, Osijek, 11. veljače 1993., str. 21

 141. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Prema mogućoj promišljenosti prostora - izložba hrvatske arhitekture u Beču

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: osvrt
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Kontura, Zagreb, veljača/ožujak, broj 14/15, str 19-20.

 142. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Čedo Kirchner - obnovitelj arhitekture

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: interview
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Kontura, Zagreb, veljača/ožujak, broj 14/15, str. 21-22.

 143. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Alenka Delić - krivuljna klupa za Rijeku

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: osvrt
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Kontura, Zagreb, veljača/ožujak, broj 14/15, str. 22.

 144. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Povlašteni položaj - recenzija knjige "Slobodni kraljevski grad Zagreb" Lelje Dobronić

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: recenzija
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Kontura, Zagreb, veljača/ožujak, broj 14/15, str. 45.

 145. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Oživotvoreni ideal cjeline - Nacionalna i Sveučilišna Biblioteka

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: osvrt
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Kontura, Zagreb, travanj, broj 16, str 13-16

 146. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Za srednjoeuropsko arhitektonsko povezivanje - recenzija arhitektonskog časopisa PIRANESI

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: recenzija
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Kontura, Zagreb, travanj, broj 16, str. 45.

 147. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Novi brojevi časopisa ČIP i Arhitektura

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: recenzije
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Kontura, Zagreb, travanj, broj 16, str. 45.

 148. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Arhitektura široke geste - arhitekt Andrija Rusan

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: osvrt
  Ostalo: Život umjetnosti, Zagreb, broj 52/53, str. 70-73.

 149. Tip rada: Ostalo

  Naslov: I čuda se događaju - slučaj arhitekata Penezića i Rogine

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: osvrt
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Danas, Zagreb, broj 23, 11. lipnja, 1993., str. 59.

 150. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Stilska vježba - interijer arhitekta Andrije Rusana

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: osvrt
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Čovjek i Prostor, broj 3-6, rujan-prosinac, 1992. (izašlo ulipnju 1993), str. 12

 151. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Plavi žabac zagrebački - razgovor s arhitektom i dizajnerom Željkom Kovačićem

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: interview
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Kontura, Zagreb, broj 17/18, ljeto 1993., str. 30-31.

 152. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Fabijanićev Dubrovnik u Parizu

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: recenzija
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Danas, Zagreb, 21. rujna, 1993., str. 60.

 153. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Dizajn kao životna školjka - recenzija knjige "Bernardo Bernardi"

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: recenzija
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Kontura, Zagreb, broj 20., listopad, 1993., str. 36.

 154. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Grad kojeg nema - uz urbanizam Paga

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: osvrt
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Danas, Zagreb, broj 42, 26. listopad, 1993., str 64/65.

 155. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Od sajmišta do kazališta - o zgradi HNK

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: osvrt
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Danas, Zagreb, broj 46, 23. studeni, 1993., str. 58.

 156. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Ljudska slika crkve - razgovor s Tomislavom Premerlom

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: interview
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Kontura, Zagreb, broj 21, studeni 1993, str. 38/39.

 157. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Arhitektonske nagrade - nagrade Udruge arhitekata za 1992.

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: osvrt
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Kontura, Zagreb, broj 22, prosinac 1993./siječanj 1994.

 158. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Prikaz knige Cultural Heritage of Croatia in the War 1991/92.

  Autori:
  Zelić, Danko (169151)
  Vrsta rada: prikaz
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Knjiga je objavljena u Zagrebu, 1993. u izdanju HSN, a prikaz učasopisu Obavijesti HAD br. 3 (1993) 85-87.

 159. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Festungbauten der Renaissance aus dem 16. Jahrhundert in Kroatien, in Križevci, Koprivnica und Karlovac

  Autori:
  Fischer, Miljenka (59171)
  Vrsta rada: referat
  Jezik: njemački
  Sažetak: Gradovi Koprivnica, Križevci i Karlovac bili su dio cjelovitogsistema granične obrane u dugogodišnjim ratovima protiv Turaka.Sistem obrane pod nazivom Vojna granica (Militaergrenze) protezaose od Drave do Jadrane. Sastojao se od niza utvrda i utvrđenihgradova. Oblikovao se u 16. stoljeću, učvrstio tokom 17. i trajaodo kraja 19. st. kada je njegova funkcija odumrla. Većina utvrdadanas više ne postoji, ali su tragovi još čitljivi u prostoru.
  Ključne riječi: Vojna granica, utvrda, bedemi, obrana, grad-tvrđava, renesansni graditelji
  Ostalo: Tekst referata (5 stranica) održanog na 10. internationalenKolloqium zur Festungforschung, Wesen, Njemačka "FORSCHEN,ERHALTEN, PFLEGEN, NUTZEN", od 04. do 06. 10. 1991.

 160. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Kulturni spomenici u novim oblicima turizma

  Autori:
  Fischer, Miljenka (59171)
  Vrsta rada: referat
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Uloga spomeničke baštine u razvoju alternativnog turizma uposljednjih 20 godina, te mogućnosti ponude spomenika križevačkogkraja za razvoj kulturnog i kongresnog turizma u kontinentalnojHrvatskoj.
  Ostalo: Tekst izlaganja na skupu "Spomenici kao poticaj u razvojukriževačkog turizma, Zagreb", Povodom Dana Križevaca u Zagrebu,09.12.1993.

 161. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Povijesne i suvremene transformacije obalnog dijela povijesne jezgre Šibenika - bilješke o starim i novim problemima u procesu obnove

  Autori:
  Marković, Jagoda (28826)
  Vrsta rada: tekst referata
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Regulacijom obale i uvođenjem automobilskog prometa degradiran jei ovaj dio prostora povijesne jezgre. Ekološki problemi izazvaniindustrijskim i lučkim zagađenjem ugrožavaju grad i njegovestanovnike.
  Ključne riječi: Šibenik, povijesna jezgra, regulacija obale, promet, zagađenje
  Ostalo: Savjetovanje o jadranskoj orijentaciji Hrvatske s posebnimosvrtom na valorizaciju razvoja gospodarstva i turizma šibenskeregije i srednje Dalmacije, Šibenik, 24-26. lipanj, 1992.

 162. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Bilješke o Otočcu - prilozi poznavanju grafičkih prikaza urbanog formata naselja

  Autori:
  Marković, Jagoda (28826)
  Vrsta rada: tekst za knjigu
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Grafički prikazi starog Otočca pohranjeni u Arhivu Hrvatske.Utvrđeno naselje objedinjuje elemente stambenog ifortifikacijskog graditeljstva o kojima danas saznajemo natemelju oskudnih povijesnih izvora i grafičkih prikaza.
  Ključne riječi: Otočac, utvrđeno naselje, stambena arhitektura, sakralna arhitektura
  Ostalo: Tekst za knjigu o Nikoli Maštroviću, grupe autora (predano zatisak u prosincu, 1993.)

 163. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Šest stoljeća kulture i umjetnosti u Lepoglavi (predstavljanje Lepoglavskog Zbornika 1992.)

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Vrsta rada: prikaz i osvrt
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Lepoglavski zbornik 1992. izdanje je Kajkavskog Spravišća povodom27. siječnja, dana dolaska pavlina u Lepoglavu, šest godina uoči600-te. obljetnice dolaska reda Pavla Pustinjaka u Lepoglavu. Uzborniku su sabrani tekstovi sa znanstvenog skupa održanog 14.studenog 1991. Kritički osvrt na 13 objavljenih tekstova. Takođerprogram obnove kompleksa za 1993. godinu.
  Ključne riječi: Lepoglava, pavlini, Kajkavsko Spravišće, crkva, samostan, Belostenec, arhiv, obnova

 164. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Izložba "Od Nina do Knina. Iz hrvatske spomeničke baštine 9.-11. stoljeća"

  Autori:
  Zelić, Danko (169151)
  Vrsta rada: prikaz
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Prikaz je objavljen u časopisu Obavijesti Hrvatskog arheološkogdruštva 2 (1992) 68-69.

 165. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Maksimir - hasznovito s vugodnem

  Autori:
  Radović Mahečić, Darja
  Vrsta rada: prikaz knjige
  Jezik: hrvatski

 166. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Uz nacrt Generalnog urbanističkog plana Trogira

  Autori:
  Belamarić, Josip (80802)
  Vrsta rada: novinski članak
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Objavljeno u Slobodnoj Dalmaciji, 19.12.1992.

 167. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Dubrovnik - otvoreni grad

  Autori:
  Belamarić, Josip (80802)
  Vrsta rada: novinski članak
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Objevljeno u Slobodnoj Dalmaciji, 10.10.1991.

 168. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Rušenje Guvernerove palače u Zadru

  Autori:
  Belamarić, Josip (80802)
  Vrsta rada: novinski članak
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Objavljeno u Slobodnoj Dalmaciji, 24.10.1991.

 169. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Propast palače Cega u Trogiru

  Autori:
  Belamarić, Josip (80802)
  Vrsta rada: novinski članak
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Objavljeno u Slobodnoj dalmaciji, 10.01.1992.

 170. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Urbanizam na rubu pameti - istočna Slavonija

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: novinski članak
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Objavljeno u Glasu Slavonije, 25.07.1992.

 171. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Park "na diku i ures"

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: novinski članak
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Objavljeno u Glasu Slavonije 29.09.1992.

 172. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Vježbanje grada - Zagreb

  Autori:
  Križić Roban, Aleksandra (193690)
  Vrsta rada: novinski članak
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Objavljeno u Magazinu Glasa Slavonije, 19.11.1992.

 173. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Kakav je design Made in Croatia

  Autori:
  Radović Mahečić, Darja
  Vrsta rada: novinski članak
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Objavljeno u Glasu Slavonije, 06.06.1992.

 174. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Karte povijesnih naselja Hrvatske od 9. do 14. stoljeća s analitičkim tekstovima

  Autori:
  Marković, Jagoda (28826)
  Vrsta rada: priprema materijala za studiju
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: Hrvatska, povijesno naselje, srednji vijek
  Ostalo: Karte i tekst pripremeljene su u okviru rada na temi"Kulturno-povijesni identitet ugroženog hrvatskog prostora.Prostorna organizacija urbanih središta."

 175. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Sveti trag

  Autori:
  Zelić, Danko (169151)
  Vrsta rada: Prezentacija izložbe na informatičkoj mreži CARNET&INTERNET
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: IzloĐba, Zagreb, Zagreba;ka biskupija, Umjetnost

 176. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Otvara li Zagreb ili zatrpava jedinstveni muzej povijesti grada

  Autori:
  Franković, Eugen (12470)
  Vrsta rada: novinski članak, Vijenac, 25/2, 1994.
  Jezik: hrvatski

 177. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Lepoglavski zbornik 1993.

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Vrsta rada: recenzija

 178. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Pod Okićem-umjetnička crkvena baština

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Vrsta rada: recenzija

 179. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Proštenjarske crkve Zagorja

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Vrsta rada: katalog izložbe

 180. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Zagrebe,ljubavi moja

  Autori:
  Fischer, Miljenka (59171)
  Vrsta rada: recenzija
  Jezik: hrvatski

 181. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Kompjutorsko iscrtavanje šibenskog bloka F/II

  Autori:
  Štok, Sanja
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija

 182. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Rekonstrukcija crkve i samostana Sv. Marcele

  Autori:
  Štok, Sanja
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Kompjutorski prostorni prikaz rekonstrukcije crkve i samostana Sv. Marcele u Zadru. Nacrti su izrađeni pomoću AutoCad R 12 programa, tj. dodatka AME (Advanced Modelling Extension).

 183. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Stubičke Toplice, župna crkva Sv. Katarine

  Autori:
  Stepinac, Marie
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Izrađeno za izložbu "Sveti trag"

 184. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Pregrada, župna crkva Uznesenja Marijina

  Autori:
  Stepinac, Marie
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Izrađeno za izložbu "Sveti trag"

 185. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Bjelovar, župna crkva Sv. Terezije Avilske

  Autori:
  Stepinac, Marie
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Izrađeno za izložbu "Sveti trag"

 186. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Suhopolje,žup. crkva Sv. Terezije Avilske

  Autori:
  Stepinac, Marie
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Izrađeno za izložbu "Sveti trag"

 187. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Vivodina, župna crkva Sv. Lovre

  Autori:
  Stepinac, Marie
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Izrađeno za izložbu "Sveti trag"

 188. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Lijevi Dubrovčak, kapela Sv. Nikole

  Autori:
  Stepinac, Marie
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Izrađeno za izložbu "Sveti trag"

 189. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Donja Kupčina, ž. crkva Sv. Marije Magdalene

  Autori:
  Stepinac, Marie
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Izrađeno za izložbu "Sveti trag"

 190. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Mala Gorica, kapela Sv. Marije Magdalene

  Autori:
  Stepinac, Marie
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Izrađeno za izložbu "Sveti trag"

 191. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Sisak, kaptolski kaštel

  Autori:
  Stepinac, Marie (123212)
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Izrađeno za izložbu "Sveti trag"

 192. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Medvedgrad, stari grad

  Autori:
  Stepinac, Marie (123212)
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Izrađeno za izložbu "Sveti trag"

 193. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Lović Gornji, ž. crkva Sv. Franje Ksaverskog

  Autori:
  Stepinac, Marie
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Izrađeno za izložbu "Sveti trag"

 194. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Samobor, župna crkva Sv. Anastazije

  Autori:
  Stepinac, Marie
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Izrađeno za izložbu "Sveti trag"

 195. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Prekrižje, župna crkva Sv. Mihovila Arhanđela

  Autori:
  Stepinac, Marie (123212)
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Izrađeno za izložbu "Sveti trag"

 196. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Sljeme, župna crkva Majke Božje Kraljice Hrvata

  Autori:
  Stepinac, Marie
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Izrađeno za izložbu "Sveti trag"

 197. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Novi Zagreb, župna crkva

  Autori:
  Stepinac, Marie (123212)
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Izrađeno za izložbu "Sveti trag"

 198. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Zagrebačka biskupija ukasnom srednjem vijeku

  Autori:
  Stepinac, Marie
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Grafička karta za katalog i izložbu "Sveti trag"

 199. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Zagrebačka biskupija u srednjem vijeku i danas, arhiđakonati i župe u srednjem vijeku

  Autori:
  Stepinac, Marie
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Izrada karata za vodič po izložbi "Sveti trag"

 200. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Sisak, župna crkva Sv. Križa

  Autori:
  Stepinac, Marie (123212)
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Grafička obrada nacrta i oprema elaborata

 201. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Sveti trag - katalog izložbe

  Autori:
  Stepinac, Davorin (44813)
  Stepinac, Marie
  Štok, Sanja
  Tenšek, Ivan
  Valjato-Vrus, Ivana
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Grafička obrada karata i arhitektonskih priloga, voditelj mr. D. Stepinac. Izrađene 2 karte i 45 nacrta (tlocrta i presjeka)

 202. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Trg Sv. Terezije u Požegi

  Autori:
  Stepinac, Davorin (44813)
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Ostalo: Objavljeno u Radovima IPU br. 18, 1994.

 203. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Crkve - tvrđave u Hrvatskoj

  Autori:
  Radović Mahečić, Darja
  Vrsta rada: recenzija
  Jezik: hrvatski

 204. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Visoka vrijednost barokne umjetničke baštine u Virovitici

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica
  Vrsta rada: stručni prilog u časopisu "Zavičaj"
  Jezik: hrvatski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr