SVIBOR - Projekt broj: 1-01-090

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-01-090


LOGIČKE OSNOVE MATEMATIKE I RAČUNARSTVA


Glavni istraživač: ŠIKIĆ, ZVONIMIR (46613)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.94.

Ukupno radova na projektu: 23
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Fakultet strojarsva i brodogradnje, Zagreb (120)
Odjel/Zavod: Zavod za mehanicke konstrukcije Katedra za matematiku i nacrtnu geometriju
Adresa: Dj. Salaja 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
E-mail: dean@srce.hr

Sažetak: Matematicka logika kao osnova mateamtike i racunarstva. Sintatkicka svojstva formula kao odrednice njihovih semantickih svojstava. Aksiomatizacija aritmetike u okviru aksiomatizacije dobro utemeljenih struktura. Karakterizacija relacije multiplarne logicke posljedice. Analiza implementacijskh postupaka metodom dinamickih Gurevichevih algebri. Analiza paralelnih racunksih procesa.

Ključne riječi: dinami;ka algebra, Warrenov apstraktni stroj, korektnost implementacije, teorija istodobnih ra;unskih procesa, kemijski apstraktni stroj, pi-ra;un, dobro utemeljena relacija, transfinitna indukcija, multiplarna relacija posljedice, preklapanje, slabljenje, rez, dijagonalni argument, izra;unljiva funkcija, Riceov teorem, inkonzistentna klasa, konstruktivna matematika, kumulativna hijerhija, predikativna tautologija, terminalna podformula

Ciljevi istraživanja: IstraĐivanje formalno logi;ke strukture aritmetike ima kao neposredni cilj smjeŠtenje Devideove aksiomatizacije aritmetike u op'enitiji okvir aksiomatizacije dobro utemeljenih struktura. Formalnom analizom kvaternionskih jednadĐbi pokuŠat 'e se izbje'i prijelaz na transcedentne funkcije pri radiciranju kvaterniona. IstraĐivanje multiplarnih logi;kih posljedica ima kao neposredni cilj jednostavnije izvoĆenje Scottove karakterizacije multiplarne posljedice uz slabije uvjete. Neposredni cilj istraĐivanja algebarske operativne semantike jest njeno proŠirenje dinami;kim Gurevichevim algebrama na metode implementacije. Za slu;aj Prologa pokuŠat 'e se razviti pojam WAM algebre i dokazati korektnost uspostavljene korespondencija s Prolog-algebrama. Jedan od op'ih ciljeva projekta jest uvodjenje mladih istraĐiva;a u podru;je matemati;ke logike u svrhu ovladavanja logi;kim osnovama matematike i ra;unarstva kako bi se to vaĐno podru;je adekvatno, slijede'i svjetski razvoj, razvijalo i u Hrvatskoj. U posebno navedenim pravcima istraĐivanja o;ekuje se doprinos u obliku 5-10 znanstvenih radova publiciranih u medjunarodnim matemati;kim ;asopisima. Od mladih istraĐiva;a o;ekuje se specijalizacija u podru;ju, koja treba rezultirati s izradom magistarskih radova, i dijelova doktorskih disertacija.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Dipartimento di Informatica, Universita di Pisa
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: 51060 - Pisa, Italija

  2. Naziv ustanove: Dept. Electrical Engineering and Computer Science, University of Michigan
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: MI - Ann Arbor, SAD

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.04.94
Informacije: svibor@znanost.hr