SVIBOR - Projekt broj: 1-01-248

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-01-248


ALGEBARSKE STRUKTURE U GEOMETRIJI


Glavni istraživač: VOLENEC, VLADIMIR (52946)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 23
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel, Zagreb (37)
Komunikacija

Sažetak: Istražuju se neasocijativne algebarske strukture i njihova primjena u geometriji i szrukture koje su od posebnog interesa za upotpunjavanje teorije egzistencije dizajna. Metodom taktičkih dekompozicija i permutacijskih reprezentacija grupa, a uz intenzivnu upotrebu kompjutera, ispituje se mogućnost djelovanja pojedinih grupa automorfizama na tim strukturama. Proučavaju se konveksni skupovi u nepotpunim prostorima.

Ključne riječi: grupoid, kvazigrupa, paralelogramski prostor, gruda, algebarska mreža, dizajn, projektivna ravnina, konfiguracija, automorfizam, orbitna struktura, linearni prostor, konveksni skup

Ciljevi istraživanja: Nastavit će se rad na istraživanju neasocijativnih algebarskih struktura (binarni, ternarni i općenito n-arni grupoidi, kvazigrupe i petlje), a posebno njihove veze s geometrijom. Očekuje se da se u tom području izradi 5-8 članaka u razdoblju od 3 godine. Cilj je istraživanja u području konačnih geometrija, da se upotpune saznanja o nekim kombinatornim strukturama čije postojanjejoš nije ni dokazano ni opovrgnuto, npr. nesimetrični 2-(22,8,4) dizajn te da se sustavnim ispitivanjem grupa automorfizama nekih već poznatih tipova dizajna doprinese njihovoj klasifikaciji i eventualno konstruiraju novi modeli. Očekuje se izrada 3-5 članaka za 3 godine. Cilj istraživanja u području teorije konveksnih skupova u vektorskim prostorima nad nepotpunim poljima je proširenje poznatih rezultata kako u pogledu dimenzije objekata tako i u pogledu promatranog polja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr