SVIBOR - Projekt broj: 1-01-251

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-01-251


TEORIJA REPREZENTACIJA


Glavni istraživač: KRALJEVIĆ, HRVOJE (23281)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 38
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel, Zagreb (37)
Odjel/Zavod: Zavod za analizu Matematički odjel PMF
Adresa: Bijenička 30
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 432 458
teleFaks: 385 (0) 41 432 484
E-mail: hrk@math.hr

Sažetak: Klasifikacija i geometrijska konstrukcija unitarnih ireducibilnih reprezentacija, parametrizacija primitivnih ideala u omotačkim algebrama, određivanje reducibilnosti induciranih reprezentacija p-adskih grupa, konstrukcija kvadratno integrabilnih reprezentacija p-adskih grupa, konstrukcija temperiranih reprezentacija, konstrukcija reprezentacija afinih Liejevih algebri pomoću vertex operatora, kombinatorni identiteti Rogers-Ramanujanovog tipa, formule karaktera za kvantne grupe.

Ključne riječi: unitarna reprezentacija, temperirana reprezentacija, kvadratno integrabilna reprezentacija, standardna reprezentacija, vertex operator, Rogers-Ramanujanovi identiteti, kvantna grupa, primitivni ideal

Ciljevi istraživanja: (a) Reprezentacije reduktivnih grupa (a1) Realne i kompleksne grupe: Daljnji koraci u klasifikaciji unitarnih ireducibilnih reprezentacija, određivanje topologije duala i neunitarnog duala, parametrizacija primitivnih ideala u omotačkim algebrama, geometrijske konstrukcije ireducibilnih reprezentacija. (a2) p-adske grupe: Cilj istraživanja u reduktivnim p-adskim grupama je razvoj tehnika pogodnih za konstrukciju i klasificiranje pojedinih najvažnijih klasa ireducibilnih reprezentacija za važne serije reduktivnih p-adskih grupa. Zatim se ove tehnike primjenjuju za konstruiranje novih kvadratno integrabilnih reprezentacija. Također se razvijaju tehnike za određivanje reducibilnosti induciranih reprezentacija. (b) Reprezentacije afinih Liejevih algebri: Konstrukcija općih integrabilnih ireducibilnih reprezentacija pomoću vertex operatora konstrukcijom i proučavanjem dijela anihilirajućeg ideala, kombinatorne posljedice Rogers-Ramanujanovog tipa (iz formula karaktera). (c) Reprezentacije kvantnih grupa: Klasifikacija i struktura ireducibilnih integrabilnih reprezentacija najveće težine i formule karaktera za širu klasu kvantnih grupa, posljedice kombinatornog tipa.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 24.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr