SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-01-254

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-01-254


Broj radova citiranih u CC: 8
Broj ostalih radova: 12
Ukupno objavljenih radova: 20


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Basis of splines associated with some singular differential operators

  Autori:
  Rogina, Mladen (95213)
  Časopis: BIT
  Broj: 32
  Godina: 1992
  Stranice: od 496 do 505
  Broj referenci: 16
  Jezik: engleski
  Sažetak: Funkcije po dijelovima u jezgi dif. operatora D(k)DpD su specijalni slučaj Cheb. splineova s jednom netrivijalnom te'inom i takoĐer specijalnio slučaj singularnih splajnova. KOnstruira se algoritam za računanje s pridru'enim B-splajnovima i njihovim derivacijama. Ako je p(x) aproksimiran s po dijelovima konstantnom funkcijom, dobije se interesantna rekurzija za polinomne B-spljanove.
  Ključne riječi: Splajn,Čebiševljevi sistemi,rekurzivne relacije,kolokacija,singularni rubni problemi

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Incommensurate periodic configurations in systems with real order parameter

  Autori:
  Dananiš, Vladimir
  Bjelić, Aleksandar
  Rogina, Mladen (95213)
  Časopis: Physical Review A
  Broj: 6
  Volumen: 46
  Godina: 1992
  Stranice: od 3551 do 3555
  Broj referenci: 12
  Jezik: engleski

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prediction Power of Mathematical Models for Tumor Growth

  Autori:
  Marućiš, Miljenko (125056)
  Vuk-Pavloviš, Stanimir
  Časopis: Journal of Biological Systems
  Broj: 1
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 69 do 78
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: Gompertz model, minimization criteria, multicellular tumor spheroids, ranking of models

 4. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Probing Autostimulaton of Growth in Multicellular Tumor Spheroids

  Autori:
  Marućiš, Miljenko (125056)
  Bajzer, Željko
  Freyer, J.
  Vuk-Pavloviš, Stanimir
  Naslov zbornika: Proceedings of Annual Meeting of the American Association for Cancer Researc
  Jezik: engleski
  Mjesto: Houston, Texas, USA
  Godina: 1991
  Skup: Annual Meeting of the American Assocation for Cancer Research
  Održan: od 15.05.91 do 18.05.91

 5. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: A Generalization Two-Parameter Models of Growth

  Autori:
  Marućiš, Miljenko (125056)
  Bajzer, Željko
  Vuk-Pavloviš, Stanimir
  Naslov zbornika: Proceedings of 2.ICIAM
  Jezik: engleski
  Godina: 1991
  Skup: 2. ICIAM
  Održan: od 08.07.91 do 12.07.91

 6. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Collocation by Spline in Tension

  Autori:
  Marućiš, Miljenko (125056)
  Rogina, Mladen (95213)
  Naslov zbornika: Proceeding of 2. ICIAM
  Jezik: engleski
  Mjesto: Washington, DC, USA
  Godina: 1991
  Skup: 2. ICIAM
  Održan: od 08.07.91 do 12.07.91

 7. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Collocation by Spline in Tension at Generalized Gaussian Points

  Autori:
  Marućiš, Miljenko (125056)
  Naslov zbornika: Proceedings of ICIAM 95.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Hamburg, Germany
  Godina: 1995
  Skup: ICIAM 95
  Održan: od 03.07.95 do 07.07.95

 8. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Nove rekurentne relacije za Čebiševljeve splajn funkcije i njihove primjene
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički Zagreb
  Autor: ROGINA MLADEN
  Datum obrane: 01.04.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 125
  Sažetak: Izvodi se rekurzivna relacija za derivacije Čebiševljevih splajn funkcija. U sličaju težina koje su po dijelovima konstantne, pokazuje se da se može konstruirati algoritam za računanje lokalnih baza B-splajnova za paraboličke i kubične splajnove sa skokovima u derivacijama. Za hermitske splajnove dobivena je općenita dvočlana rekurzija deBoor-Cox tipa. Za kubične splajnove sa skokovima u drugim derivacijama opisan je stabilni algoritam za dodavanje čvorova i problem računanja lokalne baze splajnova potpuno riješen. Neki Čebiševljevi i polinomni splajnovi upotrijebljeni su u metodama kolokacionog tipa za rješavanje rubnih problema. Diskutiraju se algoritmi za rješavanje tih problema. Diskutiraju se algoritmi za numeričko rješavanje tih problema i izbor optimalnih točaka kolokacije.
  Ključne riječi: Čebiševljevi splajnovi,diferencijalne jednadžbe,kolokacija,singularni rubni problemi,algoritmi za dodavanje čvorova


 9. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Kolokacija napetim splajnom
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički Zagreb
  Autor: MARUŠIĆ MILJENKO
  Datum obrane: 01.04.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 94
  Sažetak: Razmatraju se uniformne ocjene greške kod interpolacije napetim splajnovima. Te se ocjene koriste u dokazu konvergencije kolokacione metode za rješavanje rubnih problema drugog reda, s naročitim osvrtom na singularne rubne probleme.
  Ključne riječi: Napeti splajn, interpolacija, kolokacija, rubni problemi drugog reda


 10. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Metode rješavanja linearnih rubnih problema aproksimacijom koeficijenata
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički Zagreb
  Autor: ČIŽMEŠIJA ALEKSANDRA
  Datum obrane: 01.05.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 155
  Sažetak: Numeričko ispitivanje i detaljna razrada Pruess-ove metode za numeričko rješavanje regularnih Sturm-Liouville-ovih problema. Metoda je zasnovana na aproksimaciji koeficijenata diferencijalne jednadžbe po dijelovima polinomima. Naročito se razmatra slučaj po dijelovima konstantnih aproksimacija. U numeričkom eksperimentu korišten je Pruess-ov programski paket SLEDGE.
  Ključne riječi: Svojstvene vrijednosti, diferencijalni operatori, kolokacija


 11. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Numeričko rješavanje stohastičkih diferencijalnih jednadžbi
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički Zagreb
  Datum obrane: 23.02.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 126
  Sažetak: Na osnovi stohastičkog Ito-Taylorovog razvoja promatrane su numeričke metode koje su dobivene odbacivanjem odgovarajućih članova stohastičkog razvoja. Kako je teško simulirati višestruke stohastičke integrale, numeričke metode sa velikim redovim konvergencije nisu od praktične koristi. Da bi se izbjeglo računanje derivacija koeficijentnih funkcija, korištene su odgovarajuće zamjene i izvodu eksplicitnih (Runge-Kutta) metoda.


 12. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Metode rješavanja linearnih rubnih problema aproksimacijm koeficijenata
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički Zagreb
  Mentor: COFFOU EMIL
  Datum obrane: 01.05.95
  Broj stranica: 155
  Autor: Čižmešija mr Aleksandra
  Rad: Magisterij


 13. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Kolokacija napetim spljanom
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički Zagreb
  Mentor: COFFOU EMIL
  Datum obrane: 01.01.92
  Broj stranica: 95
  Autor: Marućiš Mr Miljenko
  Rad: Magisterij


 14. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: MOFIT:Software for fitting non-linear models to data.Application to multicellular tumor spheroids and tumors in situ.
  Ustanova: Internation centre for Mathematical Studies
  Godina: 1995


 15. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Mogućnosti uspostavljanja veza i korišćenja podataka iz djelatnosti osiguranja između društava za osiguranje i Hrvatskog ureda za osiguranje
  Ustanova: Croatian insurance bureau
  Godina: 1995MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr