SVIBOR - Projekt broj: 1-01-254

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-01-254


NUMERIČKI ALGORITMI TEORIJE APROKSIMACIJA


Glavni istraživač: COFFOU, EMIL (7000)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 20
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 8
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel, Zagreb (37)
Odjel/Zavod: Zavod za numeričku matematiku i matematičku informatiku.
Adresa: Bijenička cesta 30
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: (385) 01 4555720
E-mail: Rogina@math.hr

Sažetak: Predmet istraživanja na ovom projektu predstavlja osnovnu kariku pri povezivanju matematičke teorije s primjenom matematike u praksi. Istraživanja se s jedne strane naslanjaju na teoriju u primjenjenoj matematici a s druge strane na metode numeričke matematike i profesionalno programiranje računala. Provode se provjere efikasnosti algoritama i novih metoda pa sve do izrade software-a za direktne primjene na probleme egzaktnih prirodnih znanosti i tehnike. Projekt se bavi numeričkim problemima u okvirima numeričke analize ali nužno koristi i rezultate numeričke linearne algebre. Projekt tvori numeričku komponentu moderne informatike i ostvaruje put prema efikasnom rješavanju složenih matamatičkih problema suvremene znanosti. Važan zadatak ovoga projekta je na pridobivanju i izobrazbi mladoga znanstvenog kadra na kojemu postoji velika deficitarnost obzirom na opseg problematike koji bi trebalo da projekt ima. Poželjan je kadar matematičara šireg znanstvenog horizonta koji je sposoban inrepretirati rezultate računa kroz nematematičke znanstveve discipline. Do takvog se kadra veoma teško dolazi.

Ključne riječi: Aproksimacija, Paralelni algoritmi,Stabilnost, Kompleksnost, Interpolacija, Kolokacija, Splajn, Čebišev, Diferencijalne jednadžbe, Inicijalni problemi, Rubni problemi, Svojstvene vrijednosti, Svojstvene funkcije.

Ciljevi istraživanja: Ovladavanje, unapređenje i razvoj efikasnih numeričkih metoda pogodnih za konstrukciju brzih i stabilnih algoritama za rad na računalima pri generiranju što točnijih aproksimacija.Programiranje i primjena na numeričkim problemima egzaktnih, temeljnih i primjenjenih znanosti. Rezultati u obliku modifikacije postoječih i iznalaženja novih metoda aproksimiranja radi postizanja veće točnosti i uniformnosti aproksimacija uz teoretsku analizu i procjenu pogrešaka.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 1-03-275 Fizikalna svojstva niskodimenzionalnih sistema
  Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: cA45312 Mathematical modeling of tumor growth
  Naziv ustanove: Mayo foundation
  Grad: Rochester, Minnesota,USA


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Fachbereich Mathematik, Lehrgebiet Mathematische Physik, Fernuniversitaet Hagen
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 58000 - Hagen, Njemačka

 2. Naziv ustanove: Mayo Clinic
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: Rochester, Minnesota,USA

 3. Naziv ustanove: Ministarstvo obrane RH
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr