SVIBOR - Projekt broj: 1-01-298

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-01-298


TEORIJA UZORKOVANJA SLUČAJNIH SIGNALA


Glavni istraživač: POGANJ, TIBOR (159666)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.09.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 19
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 5
Naziv ustanove: Pomorski fakultet, Rijeka (112)
Odjel/Zavod: Katedra za prirodne znanosti
Adresa: Studentska 2
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 38411
teleFaks: 385 (0)51 36755

Sažetak: Srednje kvadratna i skoro izvesna rekonstrukcija spektralno ograničenih i neograničenih slučajnih signala (stacionarni slučanji procesi, homogena slučajna polja, slučajne distirbucije) se traži. Određuje se greška rekontrukcije signala u oba načina rekonstruiranja kod slučajnih signala. Traže se potrebni i dovoljni uvjeti za egzistenciju Fourierove integralne reprezentacije kardinalnih redova uzorkovanja slučajnih signala s neograničenim spektrom. U slučaju višedimenzionalnih slučajnih signala s koreliranim koordinatama uopćavaju se ocjene greške aproksimacije. Uvodi se takozvana cross - greška sakaćenja kardinalnih redova uzorkovanja. Konvergencije promatramo u srednje kvadratnom kao i skoro izvesno (s vjerojatnosti 1).

Ključne riječi: Teoremi uzorkovanja, spektralno ograničeni signali, spektralno neograničeni signali, stacionarni slučajni procesi, homogena slučajna polja, slučajne distribucije, kardinalni redovi uzorkovanja, greška sakaćenja kardinalnog reda, srednje kvadratna konvergencija, skoro izvesna konvergencija, Fourier - integralna reprezentacija, spektralna reprezentacija, višedimenzionalni slučajni signali, korelirani signali, nejednakost čebiševa, Borel - Cantelli - jeva lema.

Ciljevi istraživanja: U istrživanju promatramo spektralno neograničene slučajnesignale; rezultati koje dobivamo pak često se oslanjaju naograničeni spektar. CILJEVI ISTRAŽIVANJA: 1.Srednje kvadratna i skoro izvesna rekonstrukcija spektralno neograničenih: 1.1.stacionarnih u širokom smislu slučajnih procesa; 1.2. homogenih slučajnih polja; 1.3.slučajnih distribucija; redovima uzorkovanja. 1.4.Određivanje greške aproksimacije u 1.1.-1.3. 2.Integralna reprezentacija kardinalnih redova uzorkovanja spektralno neograničenih signala, i to: 2.1. skalarnih i vektorskih procesa, 2.2. homogenih slučajnih polja; 2.3. slučajnih distribucija. 3.Višedimenzionalni analogoni grešaka sakaćenja kardinalni redova uzorkovanja, ako je inicijalni signal s koreliranim koordinatama. OČEKIVANI DOPRINOS nalazi se u realizaciji gore predloženog programa istraživanja.Neke sadašnje najbolje ocjene pripadaju glavnom istraživaču (1.4.,točka 2.). Poboljšanje tih ocjena, kao i točno određivanjemeđuzavisnosti između egzistencije integralne reprezentacije ineprekidnosti spektralne funkcije razdiobe posmatranog signala dovode do planiranog doprinosa.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.01.96
Informacije: svibor@znanost.hr