SVIBOR - Projekt broj: 1-03-008

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-008


NISKE RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU; RADON


Glavni istraživač: PLANINIĆ, JOSIP (37444)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 25
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 15
Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Osijek (122)
Odjel/Zavod: Katedra za fiziku
Adresa: L.Jaegera 9
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija

Sažetak: Uvedena je vlastita metoda za mjerenje koncentracije radona (Rn-222) i njegovih potomaka, te pripadnog ravnotežnog faktora pomoću dva detektora nuklearnih tragova (LR 115). Sustavno su izmjerene koncentracije radona u osječkim vrtićima uz primjenu triju metoda (LR 115, scintilacijske posudice i poluvodički detektor) i dobivene su vrijednosti od 17 do 108 Bq/m3. Na temelju promjera traga i energije alfa čestice izvedena je relacija između koeficijenta osjetljivosti, kritičnog kuta detekcije i energije čestice za detektor LR 115, te je određena efikasnost detekcije za radon u zraku. Posebna mjerenja radona izvedena su u podrumima i skloništima Osijeka i Zagreba za vrijeme domovinskog rata te su procijenjeni pripadni efektivni dozni ekvivalenti od 4,1 i 2,6 mSv/god. Relativna pogreška za mjernu metodu s detektorima nuklearnih tragova iznosila je blizu 20%. Sezonska mjerenja radona izvedena su kontinuirano desetu godinu u kućama za tri različite stambene sredine (središte i zapadni dio Osijeka, te selo Tiborjanci). Istražuje se razdioba radona u kući. Pripremljena je posebna radonska komora (2x3x3 m3) za istraživanje aerosola i uhvata radonskih potomaka, a koristi se i za baždarenje detektora. Koncentracije radona u četverosobnom stanu izmjerene su pomoću poluvodičkog detektora i scintilacijskih posudica. Neobična raspodjela radona bila je zapažena u jednoj sobi i u podrumskoj prostoriji ispod sobe. Anomalija u raspodjeli radona zapažena je u jednokatnoj kući, gdje je u podrumu bilo četiri puta manje radona nego na prvom katu; pojava je protumačena kao posljedica promjene atmosferskog tlaka. Radon je izmjeren u osnovnim školama Osijeka s 10821 učenika i dobivene su koncentracije os 15 do 300 Bq/m3 s aritmetičkom i geometrijskom sredinom od 93,4 i 70,6 Bq/m3. U dva dječja vrtića u Sloveniji, gdje je srednja radonska koncentracija bila blizu 2 000 Bq/m3, izvedeni su tehnički zahvati (ventilacija) za smanjenje radona u prostorijama.

Ključne riječi: Radon i potomci, ravnotežni faktor, detektor nuklearnih tragova, koeficijent osjetljivosti, dozni ekvivalent, aerosoli,

Ciljevi istraživanja: Izvode se znanstvena primijenjena istraživanja iz područja radioekologije odnosno primijenjene nuklearne fizike koja imaju za cilj uvođenje pouzdanih metoda mjerenja koncentracije radona i njegovih potomaka u atmosferi. Budući da najveći dio doznog ekvivalenta prirodnih zračenja potječe od alfa čestica radona i njegovih potomaka, koji sa zrakom ulaze u dišne organe, sustavno će se izvoditi sezonska mjerenja pripadnih doza u ljudskom okolišu pomoću detektora nuklearnih tragova i poluvodičkih detektora. U slučajevima povišene koncentracije radona u zraku(preko 100 Bq/m3) predložit će se postupci za smanjenje radonskog faktora rizika (ventilacija, izolacijski materijal,redukcija aerosola, i dr.). U svrhu točnije procjene doznog ekvivalenta istražit će se utjecaj aerosola na vrijednost ravnotežnog faktora i uvest će se metode za mjerenje koncentracije aerosola u zraku i srednjeg promjera čestice, te udjela radonskih potomaka vezanih na aerosole.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 1-03-008 Niske radioaktivnosti u okolišu; radon
  Naziv ustanove: INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Grad: 41000 - ZAGREB, HrvatskaSURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Institut Jožef Štefan
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 61 000 - Ljubljana, Slovenija

 3. Naziv ustanove: Sveučilište u Goettingenu - Isotopenlaboratorium
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Goettingen, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 25.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr