SVIBOR - Projekt broj: 1-03-022

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-022


MIKROSTRUKTURNA ISTRAŽIVANJA NOVIH MATERIJALA


Glavni istraživač: BONEFAČIĆ, ANTUN (4471)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.96.

Ukupno radova na projektu: 144
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 66
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Fizički odjel
Adresa: Bijenička cesta 32,p.p.162
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)41-432-525
Telefon: 385 (0)01-4555730
E-mail: atonejc@phy.hr

Sažetak: Mikrostrukturna proučavanja slitina i kinetika njihovih faznih pretvorbi sačinjavali su srž istraživanja. Sustavnim ispitivanjem miješanih metalnih oksida, proučavani su sustavi Fe2O3-M2O3, M=Nd,Sm,Al,Ga,In,Gd,Eu, Al2O3Cr2O3, Fe2O3-SnO2 i Fe2O3-NiO. Detaljno su razmatrani redoslijedi precipitacija u prezasićenim slitinama Al-Zn i Al-Zn-Mg. Visoko-energetsko mljevenje primijenjeno je na okside-keramike (Al2O3, ZrO2, Y2O3, Fe2O3, CoO) kao i zeolite, što je usko povezono s brojnim primjenama u industriji. Također je predložena metoda analize proširenja difrakcijskih linija praškastih uzoraka i primijenjena na neke nove visokotemperaturne supravodiče. Analizom pomaka difrakcijskih maksimuma u kompozitima aluminij+mulit+alfa alumina istraživano je naprezanje aluminijske matrice. Radi istraživanja visokotemperaturnih supravodiča proučavane su modifikacije kristalnih struktura kuprata, koje su prouzrokovane supstitucijom iona i kontrolom stehiometrije kisika. Nastavili smo istraživanjem Sn klastera. Istraživane su raspodjele veličine kristalita u uzorcima YBa2Cu3O7-x. Raspodjelu veličine kristalita najbolje opisuje Gaussova distribucija, koja istodobno opisuje i distribuciju kritičnih struja. To je u skladu s rezultatima koji pokazuju da su gustoće kritičnih struja u keramičkim visokotemperaturnim supravodičima ograničene kvalitetom granica među kristalitima. Proučavani su procesi precipitacije u vodenim otopinama i korozijka čelika u medijima raznih kemijskih svojstava.Također smo ispitivali termalna, termogravimetrijska i strukturna svojstva nanokristaliničnih slitina.

Ključne riječi: Rendgenska difrakcija, elektronska difrakcija, TEM, HREM, EDS, Moessbauer spektroskopija, parametri rešetke, nanokristalni materijali, supravodljivost, metastabilne faze, kinetika faznih prijelaza, defekti kristala, širenje difrakcijskih linija, podešavanje profila, fazni prijelazi, fazni dijagrami, intermetalni spojevi, metalne slitine, metalni oksidi, čvrste otopine.

Ciljevi istraživanja: Iako su metalne i poluvodičke slitine, te supravodljive keramike veoma proučavane, u tim područjima otvorene su još široke mogućnosti istraživanja. Cilj našeg rada bio je stjecanje novih saznanja o mikrostrukturi, kao i o strukturno ovisnim fizičkim svojstvima navedenih materijala. Očekivani su rezultati u području ispitivanja miješanih metalnih oksida, slitina sa aluminijskom bazom, mljevenih uzoraka zeolita, raznih alumina i drugih oksida-keramika,naparenih klastera kositra, te visokotemperaturnih supervodiča. Dobiveni rezultati prikazani su u dijelovima izvještaja OPIS PROJEKTA i SAŽETAK.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: NIST PN 978 Microstructure of Metastable Alloys
  Naziv ustanove: National Institute of Standards and Technology, Materials Reliability Division
  Grad: 80303 - Boulder, Colorado, U.S.A.

 2. Naziv projekta: JF 106 Microstructure-property relationships in metallic alloys and compounds
  Naziv ustanove: National Institute of Science and Technology
  Grad: 80303 - Boulder, Colorado, U.S.A.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: National Institute of Standards and Technology
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 80303 - Boulder, Colorado, U.S.A.

 2. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković"
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Institut za fiziku u Zagrebu
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Metalurški fakultet u Sisku
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 44000 - Sisak, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Departament de Fisica, Universitat Autonoma de Barcelona
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Barcelona, španjolska

 6. Naziv ustanove: Department of Structural Chemistry, Stockholm University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Stockholm, švedska

 7. Naziv ustanove: Electron Microscopy for Materials Research, Universiteit Antwerpen (RUCA)
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Antwerpen, Belgija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr