SVIBOR - Projekt broj: 1-03-051

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-051


SUDARNI PROCESI U PARAMA I PLAZMI ALKALIJSKIH METALA


Glavni istraživač: VADLA, ČEDOMIL (51324)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 28
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 19
Naziv ustanove: Institut za fiziku, Zagreb (35)
Odjel/Zavod: Atomska i molekularna fizika
Adresa: Bijenička cesta 46
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: +385 (01)271-211
teleFaks: +385 (01)271-544
E-mail: vadla&ifs.hr

Sažetak: Istraživanje je eksperimentalno i teorijski posvećeno sudarnim pojavama u plinovima i niskotemperaturnoj plazmi. Proučavanje je usmjereno na one sudarne procese među atomima koji dovode do širenja spektralnih linija, te prijenosa energije unutar jedne čestice ili između partnera u sudaru. Eksperimenti uključuju korištenje nekoliko tehnika kao što su laserska fluorescencija i apsorpcija, Doppler-slobodna kao i Doppler-ograničena dvo-fotonska spektroskopija, emisijska i optogalvanska detekcija itd. Ova istraživanja omogućuju određivanje prirode razmatranih sudarnih procesa, potencijala interakcije promatranih čestica, te određivanje vrijednosti karakterističnih konstanti - jakosti oscilatora, konstante širenja spektralnih linija, udarnih presjeka za pojedine reakcije. Sve izučavane pojave su popraćene odgovarajučim teorijskim razmatranjima, analitičkim kao i numeričkim računima, te modeliranjem.

Ključne riječi: atomska i molekulska fizika, laserska spektroskopija, širenje spektralnih linija, prijenos energije pobuđenja, atomski sudari

Ciljevi istraživanja: Razumijevanje prirode sudarnih procesa između homonuklearnih i heteronuklearnih atoma je od temeljnog interesa u atomskoj i molekulskoj fizici. Posebno značajni su ne-adijabatski sudari koji dovode do prijenosa energije pobuđenja. Postojeći eksperimentalni podaci, vezani uz te procese, su nekompletni, čak i za najjednostavnije dvoatomske sustave odnosno alkalijske sustave, te postoji jako neslaganje između eksperimentalnih i teorijskih rezultata u ovom području. Glavni cilj ovog projekta je određivanje udarnih presjeka za prijenos energije pobuđenja u homonuklearnim i heteronuklearnim alkalijskim sustavima, te izgradnja teorijskog modela koji omogućuje opis promatranih procesa. Budući da ti procesi utječu također na oblik odgovarajućih atomskih linija, u okviru ovog projekta je provedeno istraživanje širenja spektralnih linija.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Ni 185/17-1 Energietransfer
  Naziv ustanove: Deutsche Forschungsgemeinschaft (BRD) via Institut fur Spektrochemie und Angewandte Spektroskopie (ISAS)
  Grad: 4600 - Dortmund, SR Njemačka

 2. Naziv projekta: NIST (USA) JF-92 Atomic processes in low temperature plasma
  Naziv ustanove: NIST (USA)
  Grad: Washington DC, USA


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut fur Spektrochemie und Angewandte Spektroskopie (ISAS)
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 4600 - Dortmund, SR Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr