SVIBOR - Projekt broj: 1-03-053

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-053


DIJAGNOSTIKA ATOMSKIH SISTEMA I FIZIKA KOHERENTNIH POLJA


Glavni istraživač: VUJNOVIĆ, VLADIS (53655)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 51
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 10
Naziv ustanove: Institut za fiziku, Zagreb (35)
Odjel/Zavod: Odjel fizike ioniziranih plinova
Adresa: Bijenička c.46
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 271 211
teleFaks: 385 (0)1 421 156
E-mail: VVUJNOVIC OLIMP.IRB.HR

Sažetak: Sadržaj istraživanja u ovom je projektu odnos osnovnih Ť fizičkih veličina i prostorne građe uzorka, izvora svjetlosti. Ť Spektroskopskim ispitivanjem električnog luka dijagnosticiraju se Ť lokalni fizički parameri u uvjetima opće optičke debljine Ť sredstva, ustanovljuju se mehanizmi koji uzrokuju opaženi Ť spektar, te se određuju osnovni atomski parametri. Uz pomoć Ť numeričke sinteze ispitivani su mehanizmi širenja spektralnih Ť linija žive. Kritički su obrađivane vjerojatnosti prijelaza atoma Ť NeII, ArII, HgI i započeta obrada Al I,II. Razmatran je mehanizam Ť proboja vakuumskog električnog luka, procesi koji oblikuju Ť spektar u području Balmerove granice, te profili spektralnih Ť linija vodika i helija. Istraživane su interferometrijske metode Ť za multipliciranje faze u istosmjernom korona izboju. Analizirana Ť su svojsva kvazi-faznih prostornih prilagođenih filtara Ť korištenjem proširenog optičkog korelatora. Razvijan je numerički Ť model i ustanovljeni su uvjeti za inverzno prilagođeno Ť filtriranje. Uvedena je jedinstvena mjera za ocjenu izvodljivosti Ť korelacijskih filtara. Metode optoelektroničkog Ť raspoznavanja signala primjenjivane su za karakterizaciju Ť klinastog pisma iz Srednjeg babilonskog perioda.

Ključne riječi: atomska spektroskopija, atomski podaci, plazma izboja, izvor svjetlosti, holografska interferometrija, profilometrija, optička korelacija, prostorno filtriranje

Ciljevi istraživanja: Određivanje, prikupljanje i analiza (sistematizacija) osnovnih atomskih veličina visoke točnosti za različite elemente u neutralnom i ioniziranim stanjima: vremena života, jakosti oscilatora, poluširina spektralnih linija, koeficijenata apsorpcije i drugih atomskih veličina; analizirati sistematsko ponašanje i učiniti usporedbu s teorijom. Cilj je također, mjerenja provoditi pomoću složenog izvora svjetlosti istražujući načine za dijagnosticiranje prostorne raspodjele temperature i koncentracije čestica, prema potrebii uzimajući u obzir i optičku debljinu sredstva. Očekuju se nove ili poboljšane vrijednosti atomskih parametara, pravilnosti u njihovu ponašanju, valorizacija postupaka i razvoj numeričkog pristupa. Cilj je nadalje, analizirati prostorni raspored fizičkih tijela metodama koherentne optike. U spektroholografiji očekuju se poboljšanja prostorne rezolucije primarnih pruga u realnom vremenu i s jednostrukom ekspozicijom. Razvijati numeričke metode za analizu osnovnih parametara koji definiraju kompleksne filtre i opisuju ponašanje izlaznog korelacijskog signala. Razvoj kompleksnog optičkog procesora za raspoznavanje i identificiranje uzoraka, baziranog na originalnoj arhitekturi proširenog optičkog korelatora. Primjena razvijenih metoda i uređaja za karakterizaciju objekata. U daljem radu trebalo bi razraditi spektroholografiju u analizi električnih izboja, te proširiti prikupljanje atomskih podataka nužnih u analizi astrofizičkih objekata, posebno zvjezdanih atmosfera.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: JF PN 929 ATOMIC PROCESSES IN LOW-TEMPERATURE PLASMAS
  Naziv ustanove: NATIONAL INSTITUTE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
  Grad: WASHINGTON, U.S.A.

 2. Naziv projekta: ODREĐIVANJE ATOMSKIH KONSTANTI I BRZINA REAKCIJA PRI POBUĐIVANJU ATOMA I MOLEKULA (DETERMINATION OF ATOMIC PARAMETERS AND RATE COEFFICIENTS OF EXCITED ATOMS AND MOLECULES)
  Naziv ustanove: FIZIČESKIJ FAKUL'TET, UNIVERSITET ST.PETERBURG (FIZIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ST.PETERBURGU)
  Grad: ST.PETERBURG, ROSSIJA (RUSIJA)

 3. Naziv projekta: Quantum-mechanically Complete Experiments with State-prepared Alkali Atoms
  Naziv ustanove: Fak.f.Physik, Universitaet Bielefeld
  Grad: 33501 - Bielefeld, Njemačka


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: National Institute of Science and Technology
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: WASHINGTON, U.S.A.

 2. Naziv ustanove: Naučno issledovateljnyj institut, Fizičeskij fakuljtet, St.Peterburšskij Universitet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: ST.PETERBURG, ROSSIJA (RUSIJA)

 3. Naziv ustanove: Humboldt-Universitaet zu Berlin, Inst.f.Physik, Labor f.Kohaerenzoptik
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova

 4. Naziv ustanove: Inst.f.Experimentalphysik, Technische Universitaet Graz
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 8010 - Graz, Austrija

 5. Naziv ustanove: Fak.f.Physik, Universitaet Bielefeld
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 33501 - Bielefeld, Njemačka

 6. Naziv ustanove: Prirodoslovno-matemati;ki fakultet Sveu;iliŠta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr