SVIBOR - Projekt broj: 1-03-054

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-054


NOVI ANIZOTROPNI ORGANSKI VODIČI I SUPRAVODIČI


Glavni istraživač: TOMIĆ, SILVIA (65594)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 116
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 65
Naziv ustanove: Institut za fiziku, Zagreb (35)
Odjel/Zavod: Fizika Metala II
Adresa: Bijenička 46, POB 304
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 271-211
teleFaks: 385 (0)1 421-156
E-mail: stomic@ifs.hr

Sažetak: U posljednjih desetak godina kemičari, kristalografi i fizičari sa mnogih svjetskih Sveučilišta i Instituta udružili su napore u razvoju novog medjudisciplinarnog područja istraživanja: sinteze i studije novih organskih spojeva koji su dobri vodiči električne struje. Ti novi materijali posjeduju neuobičajena fizikalna svojstva uzrokovana njihovom anizotropnom (niskodimenzionalnom) strukturom vrpce. U ovisnosti o tlaku nalaze se fazni prijelazi na niskim temperaturama u nova osnovna stanja: supravodljivo (SV, Tc(max)=12K), stanje vala gustoće naboja (VGN, Tc=20-100K) ili spina (VGS, Tc=10K). Usprkos velikom napretku postignutom u kratko vrijeme još uvijek se dobro ne razumije priroda SV stanja (postoje značajne indikacije da se sparivanje elekrona vrši putem magnona uslijed bliskosti VGS faze) kao i činioci koji odredjuju Tc, kritične struje itd. Sistemi sa VGS (i VGN) su idealni za studij novih mehanizama kolektivnog transporta električne struje (ovdje imamo u vidu da je klasična SV kao kolektivni mehanizam poznat već odavno i razjašnjen u okviru BCS teorije) kao i novih kvantnih fenomena (kvantni Hall efekt, kvantne oscilacije). Kontinuirani napori organskih kemičara vode na stalno nove materijale koji posjeduju bogate fazne dijagrame. Ovdje zelimo istaći da prema izvještaju američkog National Research Council-a, National Academy Press (1986), medju 11 tema fizike čvrstog stanja 70- i 80-tih godina koje su se najbrže razvijale, su uvrštene i pojave uzrokovane reduciranom dimenzionalnošću, kvantni Hall efekt, valovi gustoće naboja i nered. Tema ovog projekta obuhvaća i aspekte ovih pojava. Novi oksidni supravodiči (Tc=100K) posjeduju takodjer anizotropnu strukturu vrpce i time se svrstavaju u klasu nižedimenzionalnih sistema. Male promjene njihove kemijske strukture vode na važne promjene njihovih svojstava. Slično kao i u organskim materijalima, naglašena je važnost elektron-elektron interakcija, kao i bliskost SV i VGS faza. Iako su mnoge karakteristike tih materijala poznate, zbog problema sinteze (kvalitete) dosta podataka nije utvrdjeno uz potrebnu preciznost pa su kvalitetna vrhunska mjerenja i dalje nužno potrebna u traženju objašnjenja mehanizma visoko temperaturne supravodljivosti.

Ključne riječi: niskodimenzionalni vodiči, organski vodiči, organski supravodiči, visokotemperaturni supravodiči, valovi gustoće spina, valovi gustoće naboja, nered, magnetootpor, Hallov efekt, kvantni Hall efekt, niske temperature, kvantne oscilacije, nuklearna magnetska rezonancija, elektronska spinska rezonancija, električni otpor, nelinearna električna vodljivost, elektron-elektron interakcija, nesavršeno ugnježdjenje, specifična toplina, stakla

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta je postizanje boljeg razumijevanja i otkrivanjenovih fenomena u sistemima reducirane dimenzionalnosti. Svrha projekta je četverostruka. Prvo,pokušat ćemo postići rasvjetljavanje otvorenih problema vezanihuz pojavu supravodljivosti u novim anizotropnim materijalima(organski i oksidni sistemi). Drugo, bavit ćemo se studijem novihkvantnih fenomena vezanih za osnovno stanje vala gustoće spina.Treće, posvetit ćemo posebnu pažnju produbljivanju razumijevanjanovih mehanizama kolektivnog vodjenja električne struje putem gibanja valova gustoće spina (i naboja) te dinamike učvršćenog VGS-a. Četvrto, istraživat ćemonove sintetizirane materijale i posvetit posebnu pažnju prirodifaznih prijelaza i interakcijama koje odredjuju električnitransport. U istraživanjima oksidnih visokotemperaturnihsupravodiča cilj je postići vrhunska mjerenja pojedinih efekatana kvalitetnim, po mogućnosti monokristalnim uzorcima. Izvršitćemo kritičnu analizu dobivenih rezultata u okvirima postojećihteorijskih modela. Takodjer ćemo u stalnoj suradnji s teorijskimfizičarima nastojati potaknuti, na osnovi dobivenih novihrezultata, stvaranje novih prodora u teorijskom razumijevanjuponašanja promatranih sistema. Cjelokupno istraživanje vršit ćese u stalnoj suradnji sa stranim partnerima. Rezultate ćemoobjavljivati u medjunarodnim znanstvenim časopisima s recenzijom. Predloženi projekt je doprinos fundamentalnoj znanosti umedjudisciplinarnom području koje povezuje fiziku čvrstog stanja i organsku kemiju.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: CI1*-CT90-0863CD Organic Conductors and Superconductors
  Naziv ustanove: Laboratoire de Physique des Solides, Universite de Paris-Sud (Le Centre National de la Recherche Scientifique)
  Grad: 91405 - Orsay, Francuska

 2. Naziv projekta: CI1*-CT90-0863CD Organic Conductors and Superconductors
  Naziv ustanove: University of Copenhagen
  Grad: Copenhagen, Danska

 3. Naziv projekta: CI1*-CT90-0863CD Organic Conductors and Superconductors
  Naziv ustanove: University of Stuttgart
  Grad: Stuttgart, Njemačka

 4. Naziv projekta: CI1*0568-C (EDB) Properties of Single Crystals of High Temperature Superconductors
  Naziv ustanove: Laboratoire de Physique des Solides, Universite de Paris-Sud (Le Centre National de la Recherche Scientifique)
  Grad: 91405 - Orsay, Francuska

 5. Naziv projekta: CI1*0568-C (EDB) Properties of Single Crystals of High Temperature Superconductors
  Naziv ustanove: The Josef Stefan Institute
  Grad: Ljubljana, Slovenija

 6. Naziv projekta: CI1*0568-C (EDB) Properties of Single Crystals of High Temperature Superconductors
  Naziv ustanove: Le Commissariat a l'Energie Atomique (Institut de Recherche Fondamentale)
  Grad: 38042 - Grenoble, Francuska

 7. Naziv projekta: CI1*0568-C (EDB) Properties of Single Crystals of High Temperature Superconductors
  Naziv ustanove: The Imperial College of Science, Technology and Medicine
  Grad: London, Engleska

 8. Naziv projekta: bilateralni-CNRS Single-Particle Properties and Collective Mechanism for the Electrical Conductivity in Organic Conductors
  Naziv ustanove: Laboratoire de Physique des Solides, Universite de Paris-Sud
  Grad: 91405 - Orsay, Francuska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Laboratoire de Physique des Solides, Universite de Paris-Sud
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 91405 - Orsay, Francuska

 2. Naziv ustanove: Centre des Recherches sur les Tres Basses Temperatures
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 38042 - Grenoble, Francuska

 3. Naziv ustanove: Universite de Montpellier II
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 34095 - Montpellier, Francuska

 4. Naziv ustanove: Service des Champs Magnetiques Pulses, Institut National des Sciences Appliquees
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 31077 - Toulouse, Francuska

 5. Naziv ustanove: Department of Physics, University of Southern California
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Los Angeles, USA

 6. Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: University of Copenhagen
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Copenhagen, Danska

 8. Naziv ustanove: University of Cambridge
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Cambridge, Engleska

 9. Naziv ustanove: Laboratoire de Spectrometrie Physique, Universite J.Fourier
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 38042 - Grenoble, Francuska

 10. Naziv ustanove: Ecole Politechnique Federale de Lausanne
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 1001 - Lausanne, Switzerland

 11. Naziv ustanove: State University of New York at Stony Brook
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Stony Brook, USA

 12. Naziv ustanove: Institut Rudjer Bošković
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Uredjaj za automatsko dc mjerenje velikih otpora u širokom temperaturnom intervalu
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): N.Biškup, S.Tomić

 2. Naziv: Uredjaj za automatsko mjerenje otpora i magnetootpora u širokom temperaturnom području
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): M.Basletić, A.Hamzić, B.Hamzić, S.Tomić

 3. Naziv: Uredjaj za mjerenje malih signala ac naponskih oscilacija u jakim dc poljima
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): N.Biškup, S.Tomić

 4. Naziv: Uredjaj za automatsko mjerenje dielektričnog odziva u frekventnom području 20Hz-1MHz i širokom temperaturnom intervalu
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): N.Biškup, A.Omerzu, S.Tomić

 5. Naziv: Uredjaj za automatsko ac mjerenje otpora u širokom temperaturnom intervalu
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): N.Biškup, S.Tomić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 08.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr