SVIBOR - Projekt broj: 1-03-055

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-055


MODULIRANI NISKODIMENZIONALNI ANORGANSKI SISTEMI


Glavni istraživač: BILJAKOVIĆ, KATICA (76732)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 33
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 8
Naziv ustanove: Institut za fiziku, Zagreb (35)
Odjel/Zavod: Fizika metala II
Adresa: Bijenička 46
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (1) 271 211
E-mail: biljak%olimp.irb.hr
E-mail: katica%ifs.hr
teleFaks: 385 (1) 421 156

Sažetak: Naš Projekt se bavi fizikalnim svojstvima moduliranih niskodimenzionalnih sistema u kojima postoje valovi gustoće naboja (VGN) ili spina (VGS). VG sistem predstavlja veoma plodonosan predložak za ispitivanje pojava na suparničkim energetskim ili vremenskim ljestvicama koje su posljedica smanjene dimenzionalnosti. Prema Američkom nacionalnom istraživačkom savjetu, najveći prodori u fizici čvrstog stanja u posljednjih desetak godina učinjeni su upravo u tom području (National Academy Press, 1986). S ciljem dubljeg spoznavanja mikroskopske slike osnovnih pojava svojstvenih VGN/VGS osnovnom stanju poduzeli smo detaljno ispitivanje prostiranja topline, naboja i zvuka u veoma širokom temperaturnom području na velikom broju kvazijednodimenzionalnih vodiča i poluvodiča. Najznačajniji rezultati našeg istraživanja ukazuju da postoje dodatni doprinosi toplinskom vođenju od VGN pobuđenja na višim temperaturama (u okolici VGN prelaza), anomalno ponašanje toplinske vodljivosti na veoma niskim temperaturama uzrokovano specifičnostima fononskog spektra kao i postojanje osebujnih staklastih svojstava VGN-a, uključujući i pravi prijelaz u VGN staklo. Naglašavamo da svi ti učinci, koji ukazuju na veoma bogato i složeno fizikalno ponašanje, navode na nove sustave i nova shvaćanja u razumijevanju fizike niskodimenzionalnih krutina.

Ključne riječi: fazni prijelaz, red-nered, staklo, niska dimenzionalnost, relaksacije, valovi gustoće naboja/spina, toplinska svojstva, toplinski kapacitet, toplinski transport, termoelektrične pojave

Ciljevi istraživanja: Naš eksperimentalni program je dio obimnijeg projekta ustanovljenog kroz jedan EZ projekt i više bilateralnih programa i posljedica je izražene potrebe da se pojačanim naporima sistematski pristupi osnovnom ispitivanju izvornih svojstava VG sistema s ciljem boljeg poimanja mikroskopske slike Peierlsovih vodiča. Istraživanje je provedeno u suradnji s laboratorijima iz Francuske, Njemačke, Japana i Rusije. Ispitivani su isti kristali veoma dobre kakvoće (izrađeni kod najboljih svjetskih stručnjaka u proizvodnji kristala u Lausanni, Copenhagenu i Sapporu) raznim tehnikama koje se međusobno nadopunjuju da bi se bolje okarakterizirale kritične pojave povezane s Peierlsovim prijelazom kao i niskotemperaturna osnovna svojstva. Naš osobiti doprinos je temeljito ispitivanje i raščlanjivanje prijenosa topline i termoelektričnih pojava VG sistema budući da su te pojave ostale gotovo netaknute u tom polju istraživanja. Od najveće je važnosti rasvijetljenje prirode VG stakla. Stoga je metodologija proširena i na ispitivanje niskofrekventnih dielektričnih svojstava. Namjera nam je povezati neuređeno VG osnovno stanje s ostalim neuređenim sredinama kao što su spinska stakla, strukturna stakla, polimeri. Taj pristup je jedan novi i veoma obećavajući pravac istraživanja.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: CI 1-0526-M(CD) Thermodinamical and Optical Properties of Inorganic Quasi-One-Dimensional Conductors Exhibiting Charge Density Wave Transport
  Naziv ustanove: Centre de Recherches sur les Tres Basses Temperatures,CNRS
  Grad: 38 000 - Grenoble, Francuska

 2. Naziv projekta: CI1-0526-M(CD) Thermodynamical and optical properties of inorganic quasi one-dimensional conductors exhibiting charge-density-wave transport
  Naziv ustanove: Institut fur Angewandte Physik, Universitat Karlsruhe
  Grad: 7500 - Karlsruhe, Njemačka

 3. Naziv projekta: bilaterala Etude des Excitations de Basse Energie des Systems Incommensurables
  Naziv ustanove: Centre de Recherches sur les Tres Basses Temperatures, CNRS
  Grad: 38 000 - Grenoble, Francuska

 4. Naziv projekta: bilaterala Ispitivanje transporta u sistemima s valovima gustoće naboja
  Naziv ustanove: Institute za radioinženjerstvo i elektroniku Ruske akademije znanosti
  Grad: 103 907 - Moskva, Rusija

 5. Naziv projekta: bilaterala Transportna svojstva u niskodimenzionalnim sistemima
  Naziv ustanove: Institute of Atomic Physics, Department of Theoretical Physics
  Grad: 7600 - Bukurešt, Rumunjska

 6. Naziv projekta: B/CI1*-913183 Investigation of Structural Properties and Phase Transition in Anysotropic Systems with Incommensurately Modulated Structures
  Naziv ustanove: Department of Chemistry
  Grad: 9747 - Groningen, Nizozemska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Centre de Recherche sur les Tres Basses Temperatures,CNRS
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 38 000 - Grenoble, Francuska

 2. Naziv ustanove: Institut fur Angewandte Physik, Universitat Karlsruhe
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 7500 - Karlsruhe, Njemačka

 3. Naziv ustanove: Institute of Radioengineering and Electronics
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 103 907 - Moskva, Rusija

 4. Naziv ustanove: Service de Physique de l'Etat Condense, Commissariat a l'Energie Atomique
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 91191 - Giff sur Yvette, Francuska

 5. Naziv ustanove: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 1015 - Lausanne, Švicarska

 6. Naziv ustanove: Department of Physics, Faculty of Science, Hokkaido University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 060 - Sapporo, Japan

 7. Naziv ustanove: Institute of Atomic Physics, Department of Theoretical Physics
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 7600 - Bukurešt, Rumunjska

 8. Naziv ustanove: Department of Chemistry, University of Groningen
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 9747 - Groningen, Nizozemska

 9. Naziv ustanove: Applied Physics Laboratory, Tokyo University M. Marine
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Tokyo, Japan

 10. Naziv ustanove: National Institute of Materials and Chemical Research
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Tsukuba, Japan


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Sistem za temperaturnu stabilizaciju visoke točnosti
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Ž. Bihar, K. Biljaković, D. Rodinis, A. Smontara

 2. Naziv: Uređaj za precizno mjerenje toplinske vodljivosti
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Ž. Bihar, K. Biljaković, A. Smontara

 3. Naziv: Uređaj za precizno mjerenje termostruje
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Ž. Bihar, K. Biljaković, D. Rodinis, A. Smontara

 4. Naziv: Uređaj za precizno mjerenje električnog otpora
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Ž. Bihar, K. Biljaković, D. Rodinis, A. Smontara

 5. Naziv: Automatska punilica za tekući dušik
  Tip proizvoda: Prototipovi
  Autor(i): Ž. Bihar, K. Biljaković, M.Vukelić

 6. Naziv: Uređaj za mjerenje toplinski potaknutog izbijanja
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): D. Starešinić, K. Biljaković, S. Zaitsev-Zotov

 7. Naziv: Uređaj za mjerenje veoma malih struja
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): D. Starešinić, K. Biljaković, M. Vukelić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 29.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr