SVIBOR - Projekt broj: 1-03-097

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-097


ELEKTRONSKA SVOJSTVA METALNIH I KERAMIČKIH SISTEMA


Glavni istraživač: BABIĆ, EMIL (1146)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.94.

Ukupno radova na projektu: 95
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 50
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Fizički odjel
Adresa: Bijenička c. 32
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4555 730
teleFaks: 385 (0)1 432 525
E-mail: ebabic@phy.hr

Sažetak: Sustavno su istraživana transportna i magnetska svojstva odabranih metalnih (pretežno metalna stakla, MS) i oksidnih sustava (visokotemperaturni supravodiči, VTS) te nanostruktura u širokom području temperatura (1-1000 K), magnetskih polja (0-10 T), struja (0-100 A) i frekvencija (0-1 MHZ). Elektronska i optička mikroskopija, difrakcija rendgenskih zraka i elektronska spektroskopija koriste se za karakterizaciju uzoraka i pojašnjenje veze između strukture, procesiranja i svojstava izabranih sistema. Izbor konkretnog sustava ovisio je o njegovom znanstvenom i tehnološkom značenju. Istraživanja nemagnetskih sustava doprinjela su razumijevanju njihovih elektronskih struktura i mehanizama vodljivosti u jako neuređenim materijalima. Proučavanje magnetskih sustava omogušava nove spoznaje o prirodi magnetizma i faznim prijelazima u strukturno i kemijski neuređenim materijalima s magnetskim uređenjem. Analiza ciklusa magnetizacije u mekim feromagnetima omogućava potpunije razumijevanje procesa magnetiziranja i razvoj boljih materijala. Sustavno istraživanje fundamentalnih i tehnološki važnih parametara čistih i kompozitnih VTS omogućava bolje razumijevanje te pojave te izbor tehnološki najperspektivnijih materijala. Posebno su istraživane kritične struje, njihove raspodjele i mehanizmi disipacije u ovisnosti o sastavu, strukturi i procesiranju materijala. Razvijene su nove eksperimentalne metode i fizikalni modeli.

Ključne riječi: metalno staklo, visokotemperaturni supravodiči, elektromagnetska svojstva, kvantna koherencija, spin-orbit raspršenje, fazni prijelazi, M-H krivulje, kritične struje, perkolacija, zapinjanje vorteksa, fluktuacije

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je bolje razumijevanje izabranih metalnih i oksidnih sustava. Izabrani su sustavi (metalna stakla (MS) i visokotemperaturni supravodiči (VTS)) od najvećeg znanstvenog i tehnološkog značaja. Stoga će dobiveno znanje (npr. veza struktura- svojstva) pomoći njihove primjene u visokoj tehnologiji. Kod nemagnetskih MS očekuje se detaljno razumijevanje kvantnih koherentnih efekata u H-dopiranim i nedopiranim slitinama prijelaznih metala. Veza elektronske strukture i dinamičkih svojstava elektrona u istim sustavima se uspješno ispituje Hallovim efektom. Precizna istraživanja MS u blizini magnetske granice perkolacije dat će novo znanje o utjecaju jakog nereda na fazne prijelaze. Kvantitativno razumijevanje magnetiziranja sada korištenih MS će dovesti do jakog smanjenja gubitaka u sadašnjim i budućim mekim magnetskim materijalima. Bolje razumijevanje perkolacije u neuređenim anizotropnim 3D granularnim sustavima (keramičkim VTS) je od izuzetnog znanstvenog i tehnološkog značenja. Razumijevanje zapinjanja toka i gubitaka u kompozitnim i teksturiranim VTS će proširiti saznanja i istovremeno odlučiti o tehnološkoj budućnosti tih materijala. Detaljno razumijevanje elektronskih svojstava vlastitih monokristala VTS moglo bi dovesti do stvaranja mikroskopske teorije visokotemperaturne supravodljivosti.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: PN-982 Electronic properties of some metallic and ceramic systems
  Naziv ustanove: NIST (National Institute for Standards and Technology)
  Grad: Boulder, SAD

 2. Naziv projekta: CI1*0568-CCEDB Single crystals studies of high temperature superconductors
  Naziv ustanove: EEC
  Grad: Brussels, Belgija

 3. Naziv projekta: Project on Material Science and Physics of Materials
  Naziv ustanove: Central European Initiative
  Grad: Genova, Italija

 4. Naziv projekta: Strong and Weak Links in High Temperature Superconducting Tapes
  Naziv ustanove: C.S.E.M., University of Wollongong
  Grad: Wollongong, Australija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Department of Physics, University of Leeds
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Leeds, UK

 2. Naziv ustanove: National Institute for Standards and Technology
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: Boulder, SAD

 3. Naziv ustanove: Department of Physics, Imperial college of Science, Medicine and technology
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: london, UK

 4. Naziv ustanove: Laboratoire de Physique des Solides, Universite Paris Sud
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Orsay, Francuska

 5. Naziv ustanove: Dipartimento di Fisica, Universita di Genova
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Genova, Italija

 6. Naziv ustanove: High Tc Laboratory, ICTP
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Trst, Italija

 7. Naziv ustanove: Institut fur Experimental Physik, TU Graz
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Graz, Austrija

 8. Naziv ustanove: Research Institute for Solid State Physics of the Hungarian Academy of Sciences
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Budapest, Mađarska

 9. Naziv ustanove: School of Material Science and Technology, University of New South Wales
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Sydney, Australia

 10. Naziv ustanove: Metglas Products, Allied Signal Inc
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Parsippany, SAD

 11. Naziv ustanove: Institut za fiziku Sveučilišta
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 12. Naziv ustanove: Institut Ruđer Bošković
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 13. Naziv ustanove: CIRM - Energoinvest
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 14. Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 15. Naziv ustanove: E.P.F.L. - Physique
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Lausanne, Švicarska

 16. Naziv ustanove: I.R.C.S. University of Cambridge
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Cambridge, Engleska

 17. Naziv ustanove: Vacuumschmelze GmbH
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Hanau, Njemačka

 18. Naziv ustanove: CRTBT - CNRS
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Grenoble, Francuska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: a.c. susceptometar
  Tip proizvoda: Prototipovi
  Autor(i): Đ.Drobac, M.Prester, E.Babić, Ž.Marohnić

 2. Naziv: kompjuterski programi za prikupljanje, obradu i prikaz podataka
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Đ.Drobac, Ž.Marohnić, K.Zadro, M.Prester, J.Horvat, I.Kušević

 3. Naziv: znanstveno-istraživačka oprema (pulsni izvori struje,ac i dc pojačala, audio-pojačala, kontrolirani uređaji za točkasto varenje, uređaj za generiranje funkcija s pomakom u fazi, kalorimetri, klasični i supravodljivi magneti, itd)
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): M. Vukelić, E.Babić, Ž.Marohnić, M.Prester, Đ.Drobac,K.Zadro, I.Kušević, J.Horvat

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr