SVIBOR - Projekt broj: 1-03-098

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-098


RELATIVISTIČKI EFEKTI U ATOMSKIM I NUKLEARNIM RASPADIMA


Glavni istraživač: ILAKOVAC, KSENOFONT (16961)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 23
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 12
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Fizički odjel Fizički zavod
Adresa: Bijenička 32
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 432 460
Telefon: 385 (0)41 432 480
teleFaks: 385 (0)41 432 525
E-mail: ilakovac@dominis.phy.hr.

Sažetak: Eksperimentalna istraživanja procesa u kojima se emitiraju dva (ili više) kvanta (fotona ili elektrona) u raspadima atomskih i nuklearnih uzbuđenih stanja. ProuČavaju se procesi: a) hipersatelitski i satelitski prijelazi u atomima s dvije šupljine u K ljusci b) dvojni rendgenski (XX) prijelazi u atomima s jednom K šupljinom c) unutarnji Comptonov efekt i drugi elektron-gama procesi d) gama-gama raspadi uzbuđenih atomskih jezgri e) unutarnje kočno zračenje pri elektronskom uhvatu f) teorijski proračuni navedenih procesa g) K ionizacija i K plus L ionizacija srednje teških atoma i višestruka ionizacija atoma plemenitih plinova h) disocijacija višestruko ioniziranih CO molekula

Ključne riječi: rendgensko zračenje, hipersateliti i sateliti, unutarnje atomske šupljine, dvojni rendgenski ili XX raspadi, rezonancije, diferencijalne prijelazne vjerojatnosti, unutarnji Comptonov efekt, dvojni elektron-gama raspadi, gama-gama raspad, unutarnje kočno zračenje, relativistički efekti u navedenim procesima, K i L ionizacija atoma, višestruka ionizacija, disocijacija višestruko ioniziranih molekula

Ciljevi istraživanja: a) hipersatelitski i satelitski prijelazi: energijski pomaci, relativni intenziteti prijelaza elektrona iz K, L i M ljuske, mjerenje fluorescentnog prinosa K hipersatelitskog i K satelitskog zračenja b) XX raspadi: diferencijalne i integralne prijelazne vjerojatnosti za 2s-1s, 3s-1s, 3d-1s i 4sd-1s prijelaze, te kutna raspodjela c) za elektron-gama nuklearne raspade pokušat će se utvrditi da li se pored mehanizma unutarnjeg Comptonovog efekta mogu izmjeriti doprinosi drugih mehanizama ovoj emisiji d) traženje nuklearnih gama-gama prijelaza koji se dešavaju između stanja nenultih impulsnih momenata e) mjerenje diferencijalne vjerojatnosti unutarnjeg kočnog zračenja pri elektronskom uhvatu za niske energije fotona f) teorijski proračuni navedenih procesa g) K i K plus L ionizacija atoma: diferencijalni udarni presjeci i relativni intenziteti za K rendgensko zračenje iz atoma s jednostruko i dvostruko ioniziranom K ljuskom h) disocijacija višestruko ioniziranih molekula: raspodjela ukupne kinetičke energije, disocijacijski produkti i omjeri grananja


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut "R.Bošković"
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Cyclotron Institute and Department of Chemistry, Texas A&M University
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 77843 - College Station (USA), Texas, USA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 01.01.80
Informacije: svibor@znanost.hr