SVIBOR - Projekt broj: 1-03-100

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-100


PIONSKA APSORPCIJA I SRODNE PROB


Glavni istraživač: FURIĆ, MIROSLAV (82964)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.96.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Fizički odjel
Adresa: Bijenička cesta 32, p.p. 162
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 432 482
teleFaks: 385 (0)1 532 525
E-mail: mfuric@x400.srce.hr

Sažetak: Pionska apsorpcija je dinamičko istraživačko područje s nekoliko važnih neistraženih aspekata.Ova pitanja postoje bez obzira da li gledamo u slici s nukleonima kao konstituentima ili u kvark-gluon konstrukciji.Još nije potpuno utvrđena uloga izospina u apsorpciji.Otkrivaju se novi apsorpcijski mehanizmi.Pionsku smo apsorpciju najprije istraživali uz pomoć pozicijski osjetljivih detektora velike površine koristeći tehnike dvostrukih i trostrukih koincidencija.Naše su studije na jezgrama A=3 i A=4 otkrile novi mehanizam tronukleonske apsorpcije(3NA).Apsolutni iznosi izoskalarne i izovektorske komponente su utvrđeni u dvonukleonskoj apsorpciji (2NA). Kasnije smo učestvovali u LADS kolaboraciji (12 europskih i americkih institucija) istražujući posebno ulogu novih mehanizama. Upotrebljen je 4pi detektor,jedinstven u svijetu,kojeg smo sami konstruirali. Skupljeni su podaci na više jezgara (D2,He3,He4,Ne14...). Potvrdili smo naša prijašnja očekivanja o snazi novog 3NA mehanizma.Studiramo detalje tog mehanizma i nastavljamo traganje za novim mehanizmima. Paralelno smo istraživali komplementarni proces mionskog uhvata. Također je realizirana participacija u potrazi za zabranjenim mionskim raspadom u elektron i gamu.

Ključne riječi: Pionska apsorpcija, izospinski omjer, Delta izobari, tronukleonska apsorpcija, izoskalarna apsorpcija, izovektorska apsorpcija, nuklearne valne funkcije, mionski uhvat, dvonukleonske korelacije, interakcija u konačnom stanju, interakcija u početnom stanju, stanja šest kvarkova, tronukleonska sila, mnogonukleonska apsorpcija, detektor velike akceptancije, pozicijski osjetljiv detektor, kinematička kompletnost, testiranje Standardnog Modela

Ciljevi istraživanja: Početna motivacija za naše istraživanje bila su nerazriješeni problemi u dinamici pionse apsorpcije. Dominantni mehanizam pionske apsorpcije, onaj na dva nukleona, nije potpuno objašnjavao totalni udarni presjek za apsorpciju. Također, iako je bila očita važna uloga izospina u procesu apsorpcije, ona nije eksperimentalno slijedila jednostavnu izospinsku Clebsh-Gordon algebru. Da bi se rasvjetlilo ove probleme, poduzet je sistematičan program istraživanja totalnih i diferencijalnih udarnih presjeka za pionsku apsorpciju na lakim jeygrama i na nekoliko težih jezgri. Posebno je zanimljiv problem istraživanja mehanizama za razne kanale u pionskoj apsorpciji. Postoji čak mogućnost da su neka svojstva tih mehaniyama povezana sa subnukleonskim stupnjevima slobode.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: NSF PN 988 Mechanisms in Medium Energy Processes
  Naziv ustanove: Physics Department, Univ. of Houston, Houston, Texas
  Grad: Houston, SAD

 2. Naziv projekta: Pion Absorption am Leichten Kernen (Tritium)
  Naziv ustanove: Institut fuer Experimentelle Kernphysik, Kernforschungszentrum, Karlsruhe, Njemačka
  Grad: Karlsruhe, Njemačka


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut fuer Physik, Universitaet Basel
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: BASEL, Švicarska

 2. Naziv ustanove: Paul Scherrer Institut
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Villigen, Švicarska

 3. Naziv ustanove: Department of Physics, Massachusets Institut of Technology, Massachusets
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Cambridge, SAD

 4. Naziv ustanove: Department of Physics, Carnegie Mellon University
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Pittsburgh, SAD

 5. Naziv ustanove: Los Alamos National Laboratory
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Los Alamos, SAD

 6. Naziv ustanove: University of Maryland
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: College Park, SAD

 7. Naziv ustanove: University of New Mexico
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Las Cruces, SAD

 8. Naziv ustanove: National Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Amsterdam, Nizozemska

 9. Naziv ustanove: National Accelerator Centre
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Faure, JAR

 10. Naziv ustanove: Stanford University
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Stanford, SAD

 11. Naziv ustanove: Institut fuer Mittelenergie-Physik
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Wien, Austrija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 07.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr