SVIBOR - Projekt broj: 1-03-103

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-103


TEORIJA KRITIČNIH POJAVA


Glavni istraživač: UZELAC, KATARINA (51256)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 33
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 28
Naziv ustanove: Institut za fiziku, Zagreb (35)
Komunikacija
Telefon: 385-1-271-211, ku†. 237
teleFaks: 385-1-421-156
E-mail: uzelac@athena.ifs.hr

Sažetak: Projekt obuhvaća teorijska istraživanja statičkih i dinamičkih faznih prijelaza, te kritičnih pojava vezanih uz ireverzibilne procese uz primjenu renormalizacione grupe i srodnih metoda uključujući i numeričke simulacije. Promatra se, napose, kritično ponašanje u niskodimenzionalnim klasičnim modelima s dugodosežnim interakcijama, kvantni fazni prijelazi u spinskim i fermionskim modelima na rešetci, strukturni prijelazi vezani uz objašnjenje pojave supravodljivosti na visokim temperaturama. Istraživanja uključuju i modele vezane uz rast agregata, te ravnotežne fazne prijelaze unutar neuređenih i fraktalnih struktura.

Ključne riječi: fazni prijelazi, kritični eksponenti, renormalizaciona grupa, fraktali, dugodosežne interakcije, supravodljivost, Isingov model, Pottsov model, Yang-Lee singularitet

Ciljevi istraživanja: Cilj ovih istraživanja je stjecanje boljeg uvida u mehanizme faznih prijelaza kako u modelima klasičnih spinova, tako kod kvantnih faznih prijelaza promatranih u kontekstu konkretnih aktualnih problema iz teorije čvrstog stanja (visokotemperaturna supravodljivost, Peierlsova nestabilnost,...). U slučaju klasičnih spinova namjera je bila iskoristiti novu metodu za proučavanje kritičnog ponašanja modela s dugodosežnim interakcijama na nizu problema, posebice Yang-Lee-ovog singulariteta, Pottsovog modela. Odabir Pottsovog modela koji uz prikladan izbor parametara pokriva različite regime kritičnog ponašanja pogodan je za dobivanje uopćene slike i uspostavljanje analogije sa srodnim prijelazima u drugim sistemima. Proučavanje faznih prijelaza unutar poroznog materijala imalo je za cilj razjasniti pojavu novih prijelaza uočenih u eksperimentima na heliju i tekućim kristalima unutar pora poroznih stakala. Problem je istovremeno od interesa u kontekstu teorijskih proučavanja faznih prijelaza u prisutnosti jako koreliranog nereda. Istraživanja fenomena izazvanih kvantnim fluktuacijama pripomogla su boljem razumijevanju eksperimentalnih rezultata na konkretnim sistemima. Razvijena metoda pomoćnog bozona za proučavanje jako koreliranog fermionskog sistema omogućila je razumijevanje nekoliko međusobno kontradiktornih eksperimentalnih rezultata u visokotemperaturnim supravodičima. Numeričke simulacije malog elektron-fonon sistema provedene su u cilju boljeg razumijevanja Raman i infrared spektroskopskih mjerenja, mjerenja elektronske paramagnetske rezonancije (ESR) kao i mjerenja EXAFSau sistemima niske dimenzionalnosti (quasi-1D i quasi-2D).


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Phenomenes critiques et transitions de phase dans les systemes quantiques (hrv.: Kritične pojave i fazni prijelazi u kvantnim sistemima)
  Naziv ustanove: Laboratoire de Physique des Solides, Universite Paris-Sud
  Grad: 91405 - Orsay, Francuska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Laboratoire de Physique des Solides, Universite Paris-Sud
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 91405 - Orsay, Francuska

 2. Naziv ustanove: Physique des materiaux vitreux, Universite de Montpellier II
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 34095 - Montpellier, Francuska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr