SVIBOR - Projekt broj: 1-03-104

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-104


ISTRAŽIVANJE JAKO KORELIRANIH ELEKTRONSKIH SISTEMA


Glavni istraživač: ZLATIĆ, VELJKO (54915)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.96.

Ukupno radova na projektu: 23
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 17
Naziv ustanove: Institut za fiziku, Zagreb (35)
Odjel/Zavod: Institut za fiziku Sveučilićta u Zagrebu
Adresa: Bijenička cesta 46, POB 304
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 271 211
teleFaks: 385 (0) 421 156
E-mail: Zlatic@olimp.irb.hr
E-mail: Miljak@olimp.irb.hr

Sažetak: Ovaj projekt bavio se razumijevanjem ponašanja jako koreliranih elektrona u sistemima kao što su teški fermioni, Kondo legure, spojevi s fluktuirajućom valencijom, bakarni oksidi itd. Jaka korelacija se manifestira u anomalnim elektronskim termodinamičkim i transportnim svojstvima, magnetskom ponašanju, prijelazima metal - izolator i u visokotemperaturnoj supravodljivosti. Te smo anomalije istraživali teorijskim i eksperimentalnim metodama. Eksperimentalne mogućnosti naše grupe uvelike su poboljšane nabavkom novog supravodljivog magneta s horizontalnim poljem.

Ključne riječi: jako korelirani elektroni, teški fermioni, kondo legure, fluktuacije valencija, bakarni oksidi, termodinamička i transportna svojstva, magnetsko ponašanje, metal-izolator prelaz, visokotemperaturni supravodiči

Ciljevi istraživanja: Glavni cilj bio je pažljivo prikupljanje i analiza podataka dobivenih na dobro definiranim metalnim uzorcima koji pokazuju efekte lokalnih korelacija. Istraživali smo pojavu koherencije pri prijelazu od Kondo efekta za jednu primjesu na periodički niz lokalno koreliranih elektrona, kao i promjene koreliranog stanja uzrokovane promjenama u okolini Kondo iona. Nastojali smo kritički ispitati postojeće teorijske modele i njihova dostupna rješenja i procijeniti njihovu relevantnost za razumijevanje eksp. podataka. Također nas je zanimao utjecaj efekata konačnog stanja na položaj i oblik spektralnih linija u teškim fermionima i bakarnim oksidima, budući da bi ti efekti mogli biti važni za procjenu parametara modela iz spektroskopskih podataka.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2274 Investigations of the physical properties of oxide superconductors
  Naziv ustanove: Physicalisches Institut,JW Goethe University, 6000 Frankfurt/M, Robert-Mayer Str. 2-4
  Grad: Frankfurt/M, Germany

 2. Naziv projekta: CI1*-0576 Magnetic properties and transport properties of Heavy Fermion Intermetallic Compounds
  Naziv ustanove: Commision of the European Communities, Directorate-General foe Science, Research and Development, Joint research centre
  Grad: Brussels, Belgija

 3. Naziv projekta: JF(NSF) 002 Electronic properties of high temperature superconductors
  Naziv ustanove: National Science Foundation
  Grad: Princeton, USA


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Razvijen je i potpuno kompjuterizirani ultra osjetljivi torzioni magnetometar za mjerenje anizotropije susceptibilnosti. Postojeća aparatura za mjerenje magnetske susceptibilnosti je kompjuterizirana.
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): M Miljak, I Kos, I Aviani

 2. Naziv: Supravodljivi magnet sa horizontalnim magnetskim poljem (jakosti 6 T) za mjerenja magnetske anizotropije i magnetotransporta sada je u fazi testiranja
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): M Miljak, I Kos

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr