SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-03-142

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-03-142


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 3
Ukupno objavljenih radova: 5


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:


 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vektorsko mezonska faza i kiralni model vreće

  Autori:
  Podobnik, Boris
  HORVAT, DUBRAVKO (98703)
  Tadić, Dubravko (48880)
  Časopis: Fizika B
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0016
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 49 do 71
  Broj referenci: 11
  Jezik: engleski
  Sažetak: Mezonski sektor u standardnom kiralnom vrećastom modelu je povećan uključenjem vektorskih i aksialno-vektorskih komponenata. Novi model otvoreno pokazuje polje-struje identitet. Njegov pretkazivanja su bliža srarijem modelu. To je posljedica kiralne invarijantnosti te PCAC i CVC uvjeta. Proračunate su čestične mase, aksialnovektoska konstanta vezanja, protonski moment i nabojni polumjer.
  Ključne riječi: vektorski mezoni, kiralna simetrija, model vreće, PCAC

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ne-ježevska rješenja za kiralnu vreću

  Autori:
  HORVAT, DUBRAVKO (98703)
  Podobnik, Boris
  Tadić, Dubravko (48880)
  Časopis: Fizika B
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0016
  Volumen: 4
  Godina: 1995
  Stranice: od 71 do 91
  Broj referenci: 15
  Jezik: engleski
  Sažetak: Kiralni sigma model smješten u okolišu kiralne vreće riješen je pomoću uvrštenja (ansatz) koji čuva izospin i spin, svaki posebno. To kiralno uveštenje je obrađeno na dva načina: i) kao skup operatorskih jednadžbi, koje se riješe među kvarkovskim stanjima i ii) Hamiltonijan se usrednji između odgovarajućih hadronskih stanja, pa se jednadžbe gibanja izvedu za ta hadronska polja. Drugi pristup je potpuno analogan uobičajenom koji upotrebljava ježevske kvarkove i koji je ovdje također reproduciran. Pokazalo se kako se energijski minimumi (tj. hadronske mase) mogu naći i na kiralnim i na ježevskim kvarkovima. Modelska predviđanja za aksijalnovektorsku konstantu vezanja i za nukleonski magnetski moment su jednako dobra ili bolja nego ono koja su dobijena u uobičajenoj ježevskoj aproksimaciji.
  Ključne riječi: kiralna simetrija, model vreće, linearni sigma model,


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr