SVIBOR - Projekt broj: 1-03-142

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-142


RELATIVISTIČKA KLASIČNA I KVANTNA TEORIJA NELINEARNIH POLJA


Glavni istraživač: HORVAT, DUBRAVKO (98703)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91.

Ukupno radova na projektu: 5
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (36)
Odjel/Zavod: Zavod za fiziku
Adresa: Unska 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6129-604
Telefon: 385 (0)1 6129-670
teleFaks: 385 (0)1 6129-605
E-mail: dubravko.horvat@fer.hr

Sažetak: Formulirana je teorija masivnih i bezmasenih Yang-Millsovih (vektorskih) polja u 3+1 dimenzije u prostoru Minkowskog. Polja su vezana s fermionskim poljima na relativistički invarijantan način. Riješene su nelinearne jednadžbe gibanja, a dobijena rješenja primijenjena su na račun statičkih svojstava nukleona. U Euklidskom prostoru instantonska rješenja induciraju kvarkovske operatore s kojima su računate neleptonske amplitude raspada bariona i kaona. Nadalje je formulirana nelinearna teorija skalarnih i vektorskih polja u 3+1 dimenzije. Riješene su nelinearne vezane diferencijalne jednadžbe gibanja. Kvantizacija klasičnih polja postignuta je vezanjem tih polja s kvarkovskim poljima. Izračunate su jednadžbe gibanja za SU(3) baždarsku teoriju u 2+1 dimenziji s Chern-Simonsovim članom. U tijeku je račun funkcionala energije iz kojeg slijede nužni rubni uvjeti za rješavanje nelinearnih vezanih diferencijalnih jednadžbi gibanja.

Ključne riječi: klasična teorija polja, kvantna teorija polja, nelinearna teorija polja, kvantizacija, nižedimenzionalna teorija polja, Chern-Simonsov član, baždarska teorija

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je rješavanje problema nelinearnih polja u njihovom klasičnom i kvantnom obliku. Nelinearnost se sustavno izbjegavala u (bližoj) prošlosti, no pokazalo se da nelinearne teorije polje u sebi sadrže (između ostalog i) solitonska rješenja koja mogu opisivati niz realističnih situacija povezanih s topološkim strukturama i zakonima sačuvanja. Masivna vektorska polja Yang-Millsovog tipa (dakle ne-Abelova polja) su prisutna u spektroskopiji elementarnih čestica, a njihovo međudjelovanje s fermionima je u pravilu nelinearno, pa je nužno proučiti sustavno rješavanje takovih problema. Teorija polja u nižem broju dimenzija povezana je s visokotemperaturnim limesom standardne teorije polja, a pokazuje se i da je rješenje problema u 2+1 dimenzije povezano vjerojatno s rješenjem problema visokotemperaturne supravodljivosti.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: International Centre fot Theoretical Physics
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija
    Tip suradnje: Ostalo
    Grad: Trst, Italija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr