SVIBOR - Projekt broj: 1-03-170

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-170


ISTRAŽIVANJA U MIKROSKOPSKOJ TEORIJI KVANTNIH FLUIDA


Glavni istraživač: KILIĆ, SREĆKO (20873)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja, Split (177)
Odjel/Zavod: Zavod za fiziku
Adresa: Nikole Tesle 12, 58000 Split, Croatia
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
E-mail: kilic@mapmf.pmfst.hr
Telefon: 385 (0)21 587133
teleFaks: 385 (0)21 362431

Sažetak: Razmatran je elektronski plin velike gustoće. Temeljni doprinosi energiji osnovnog stanja određeni su Gell-Mann - Bruecknerovom relacijom. Daljnje popravke računate su uključivanjem neprstenastih dijagrama. Nađeni su neki viši članovi u razvoju po malom parametru. Pines i suradnici odredili su energiju mađudjelovanja dviju kvazičestica u tekućem heliju 4 upotrebom pseudopotencijala. Glavna odlika energije međudjelovanja jeste promjena njenog predznaka s porastom gustoće. Mi smo tražili rješenje ovog problema na način da pokažemo da je ovo svojstvo opće svojstvo svih bozonskih sustava koji međudjeluju jakim kratkodosežnim i slabim dugodosežnim silama. Upotrebljena Bogoljubovljeva aproksimacija nije dovoljna da se pokaže navedeno svojstvo. Varijacioni ansatz kvantne mehanike može se proširiti i na donju granicu energije osnovnog stanja. U tu svrhu razmatrali smo sasvim općenito pristup formulaciji ovog problema i polučili teorem o donjoj međi koji uključuje korelacije interakcije ma kojeg reda.

Ključne riječi: Kvantni fluidi, tekući helij 3 i 4, varijacioni ansatz, kvazičestice, bozoni, fermioni, multipletne korelacije, anizotropna tekućina, fermionski plin.

Ciljevi istraživanja: Imajući u vidu strukturu računa smetnje cilj nam je bio odreditipoopćeni izraz za energiju osnovnog stanja, koji ce uključivati i određene klase neprstenastih dijagrama kao i istraživati nove tipove pobuđenja u fermionskimsustavima. Postoji potreba za izgradnjom mikroskopske teorije sa prvihprincipa za interakciju kvazičestica u bozonskim sustavima pa je jedan od ciljeva bio određivanje ove enrgijeupotrebom računa smetnje koji osigurava uvid u svaki korak aproksimacije.Očekivali smo da ćemo odrediti time i neka opća svojstva interakcije izmeđukvazičestica kao npr. zavisnost o tlaku i gustoći. Proučavanje anizotropne tekućinehelij 3 tek je u začetku. Postavili smo za cilj istraživanje energije osnovnog iprvih pobuđenih stanja fermionskih sustava i to za opći oblik interakcije;kasnije bi bila uspostavljena veza s helijem 3. Jedan od ciljeva nam jeizvođenje teorema o donjoj granici energije fermionskih sustava koji bi sadržavaoopćenito korelaciju ma kojeg reda. Svi ciljevi, osim onih što se odnose na anizotropnu tekućinu, postignuti su.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Application of perturbation techniques beyond the Feenberg one to strongly correlated electron systems
  Naziv ustanove: Lehrstuhl fuer Theoretische Physik I, Universitaet Dortmund
  Grad: D-44221 - Dortmund, Germany


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Građevinski fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: School of Physics and Astronomy, University of Minnesota
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Minneapolis, U.S.A.

 4. Naziv ustanove: Lehrstuhl fuer Theoretische Physik I, Universitaet Dortmund
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: D-44221 - Dortmund, Germany

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr