SVIBOR - Projekt broj: 1-03-233

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-233


STRUKTURA ELEMENTARNIH ČESTICA I TEORIJA POLJA


Glavni istraživač: TADIĆ, DUBRAVKO (48880)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.93.

Ukupno radova na projektu: 59
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 34
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Fizički odsjek/Zavod za teorijsku fiziku
Adresa: Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (1) 432-527
teleFaks: 385 (1) 432-525

Sažetak: Kvarkovska struktura elementarnih čestica je upotrijebljena za Ť opis elektromagnetskih i slabih međudjelovanja bariona i mezona. Ť Osobita je pažnja posvećena slabim raspadima i teoretskom opisu Ť raznih narušenja CP kao što su izravna CP oskvrnuća u rijetkim Ť raspadima i električni dipolni momentni. Skyrmeovi solitoni, QCD Ť aproksimacije, maseni pomaci izazvani instantonima i amplitude, Ť kao i hadronski modeli za vezana stanja kvarkova se također Ť proučavaju. Neki teoretski aspekti neutrinske fizike se ispituju. Ť Dvodimenzionalni integrabilni modeli i sa njima povezane Ť matematičke strukture, kao što su to kvantne grupe se također Ť izučavaju. Izučavanje slučajne dinamike.

Ključne riječi: standardni model, kvarkovi, mezoni, barioni, relativistička vezana stanja kvarkova i antikvarkova, modeli kiralnih kvarkova, CP lomljenje, rijetki raspadi, radijativni, anomalni, izvan masene ljuske, skyrmeoni, solitoni, instantoni, kvantne grupe, kvarkovi, elektroslabo, slučajna dinamika

Ciljevi istraživanja: 1) Fundamentalna teorijska istraživanja elektromagnetskih i slabih međudjelovanja bariona i mezona.Razvoj relativistički kovarijantnih kvarkovskih modela za hadrone.Kiralni modeli i elektroslabo međudjelovanje.Izučavanje rijetkih raspada. Premošćivanje procesa na kvarkovskom s onima na hadronskom nivou.Teoretski opis izravnog CP-narušenja u rijetkim slabim raspadima.Istraživanje instantonskih efekata u QCD-u.Opis relativističkih vezanih stanja kvarka i antikvarka preko Bethe-Salpeter i Schwinger-Dysonove jednadžbe, te primjena dobijenih rješenja na raspade i druge procese s mezonima. 2) Fundamentalna teorijska istraživanja nekih aspekata fizike neutrina.Istraživanje kvantno-gravitacionih efekata u fenomenologiji neutrina.Istraživanje uloge diskretnih simetrija u modelima elementarnih čestica i kozmoloških posljedica narušenja istih. 3)Formulacija i istraživanje integrabilnih modela statističke fizike, invarijantnih na "kvantne" grupe.Istraživanje matematičkih aspekata "kvantnih" grupa i moguća primjena "kvantnih" grupa u fizici. 4) proučavanje procesa koji krše leptonski okus/broj u modelima s Majorana neutrinima


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: NSF JF 899-31 Fermionic and bosonic degrees of freedom in hadrons, quarks and leptons
  Naziv ustanove: U.S. National Science Fundation
  Grad: Washington, SAD

 2. Naziv projekta: CI1*-CT91-0893(H SMU) Perturbative and nonperturbative aspects of QCD in weak decays,hadronic properties and stohastic techniques
  Naziv ustanove: European Union
  Grad: Bruxelles, Belgija

 3. Naziv projekta: NSF JFP-999 Quantum flavor dynamics and phenomenology
  Naziv ustanove: U.S. National Science Foundation
  Grad: Washington, SAD

 4. Naziv projekta: 6B0A1A Leptons
  Naziv ustanove: International Bureau of Research Centre Juelich GmbH
  Grad: Juelich, Njemačka


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Zavod za fiziku, Elektrotehnički fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Institut Ruđer Bošković
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: International Centre for Theoretical Physics
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: I-34100 - Trieste(Trst), Italija

 4. Naziv ustanove: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: I-34100 - Trieste(Trst), Italija

 5. Naziv ustanove: Kurchatov Institute of Atomic Energy
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 123182 - Moskva, Rusija

 6. Naziv ustanove: Sektion Physik der Universitat Muenchen
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: D-8000 - Muenchen, Njemačka

 7. Naziv ustanove: Institute of Physics, Georgian Academy of Sciences
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 380077 - Tbilisi, Gruzija

 8. Naziv ustanove: Department of Physics and Astronomy, Northwestern university
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 60208 - Evanston, Illinois, SAD

 9. Naziv ustanove: Fermi National Laboratory
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 60510 - Batavia,Illinois, SAD

 10. Naziv ustanove: Physics Department, University of Illinois at Chicago
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 60680 - Chicago, Illinois, SAD

 11. Naziv ustanove: Theory Division, CERN
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Ženeva, Švicarska

 12. Naziv ustanove: Bartol Research Institute, University of Delaware
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 19716 - Newark, Delaware, SAD

 13. Naziv ustanove: Department of Physics, Universty of Maryland
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 20742 - College Park, Maryland, SAD

 14. Naziv ustanove: Institut fuer Physik, Universitat Mainz
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Mainz, Njemačka

 15. Naziv ustanove: Department of Physics, University of Oslo
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: N-0316 - Oslo, Norveška

 16. Naziv ustanove: Physics Department, University of Wisconsin
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 53706 - Madison, Wisconsin, SAD

 17. Naziv ustanove: Department of physics of Stony Brook University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 11794 - New York, SAD

 18. Naziv ustanove: Max Planck Institut fuer Kernphysik
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: D-69120 - Heidelberg, Njemačka

 19. Naziv ustanove: Universitat Bielefeld
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: D-33501 - Bielefeld, Njemačka

 20. Naziv ustanove: Instituto di fisica "Galileo Galilei", Universita degli studi di Padova
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Padova, Italija

 21. Naziv ustanove: Department of Theoretical Physics, University of Oxford
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Oxford, Velika Britanija

 22. Naziv ustanove: Max Planck Institut fuer Physik und Astrophysik
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: D-8000 - Muenchen, Njemačka

 23. Naziv ustanove: Departement of Physics, Purdue University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 47907 - West Lafayetta, Indiana, SAD

 24. Naziv ustanove: Universitaet Siegen
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 5900 - Siegen, Njemačka

 25. Naziv ustanove: Department of Physics, National Taiwan University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Taipei, Taiwan

 26. Naziv ustanove: Institute for Nuclear Theory, University of Washington
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: WA 98195 - Seattle, SAD

 27. Naziv ustanove: Institut fuer Theoretische Physik, Universitaet Wien
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 1090 - Beč, Austrija

 28. Naziv ustanove: Department of Physics, University of Toronto
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: CA M5S1A7 - Toronto, Kanada

 29. Naziv ustanove: Departemento de Fisica, Facultad Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 1900 - La Plata, Argentina

 30. Naziv ustanove: Brookhaven National Laboratory
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Upton, SAD

 31. Naziv ustanove: Departamento de Fisica, Universidad de Zaragoza
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Zaragoza, Španjolska

 32. Naziv ustanove: Institut fuer Theoretische Physik, Karl-Franzens-Universitaet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 8101 - Graz, Austrija

 33. Naziv ustanove: Institut "Jožef Štefan"
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 34. Naziv ustanove: Department of High Energy Physics, University of Helsinki
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 00170 - Helsinki, Finska

 35. Naziv ustanove: SLAC, Stanford University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: CA 94305 - Stanford, SAD

 36. Naziv ustanove: Department of Physics, University of Cincinnati
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 45221 - Cincinnati, Ohio, USA

 37. Naziv ustanove: Department of Physics, University of Ljubljana
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 38. Naziv ustanove: Instituto Nazionale di Fisica Nucleare
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: Rim, Italija

 39. Naziv ustanove: Oesterreichisches Kulturinstitut
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 40. Naziv ustanove: British Council
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr