SVIBOR - Projekt broj: 1-03-275

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-275


FIZIKALNA SVOJSTVA NISKODIMENZIONALNIH SISTEMA


Glavni istraživač: BARIŠIĆ, SLAVEN (2215)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91.

Ukupno radova na projektu: 75
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 48
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Fizički odjel
Adresa: Bijenička cesta 32
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)430480
Telefon: 385 (1) 430-432
teleFaks: 385 (1)432525
Telefon: 385(1) 4555-730

Sažetak: Projekt objedinjuje napore da se teorijskim razmatranjima produbi razumijevanje kooperativnih pojava u prirodnim sustavima niske dimenzionalnosti. Od jednodimenzionalnih se sustava promatraju lančasti vodiči, s posebnim obzirom na valove gustoće naboja i spina, te spektre raznih tipova lokalnih intrinsičnih defekata. Proučavaju se dva bitno različita dvodimenzionalna sustava: površine, i ravnine bakrenog oksida u visokotemperaturnim supravodičima. Kod prvih, posebno se razmatraju dinamički efekti kod tuneliranja u površini, dok je kod drugih pozornost usmjerena na efekte koje jako korelirani elektroni imaju na deformacije rešetke. Do sada postignuti rezultati uključuju samosuglasno rješenje problema međudjelovanja elektrona sa plazmonskim pobuđenjima na površinama; istražena je pojava domenske strukture jednodimenzionalnih vodiča u nehomogenim uvjetima, koja se javlja pri kolektivnom gibanju vala gustoće naboja; analizirano je vezanje vanjskog magnetskog polja na termodinamička svojstva valova gustoće spina i naboja; pokazano je postojanje metastabilne periodičke domenske rešetke pri prijelazu iz nesumjerljivog u sumjerljivo uređenje; određen je fazni dijagram za sine-Gordonovu slobodnu energiju s dva potencijala razlicitih periodičnosti; razvijena je metoda proračuna dielektrične matrice za sustave s vige elektronskih vrpci u granici jakog vezanja; ispitani su efekti lokalnih kulonskih korelacija na deformacije regetke u visokotemperaturnim supravodičima, i nađeno je da su neki fononi visoke simetrije zasjenjeni, a drugi, koji su osjetljivi na temperaturu supravodljivog prijelaza, nisu; pri tome je analitički pokazano da metoda pomoćnog bozona uklanja jedno stanje fizikalnih elektrona iz Hilbertova prostora, uslijed jake interakcije; pokazano je da je dinamičko prelijevanje spektralne gustoće između koreliranih jednočestićnih stanja dovoljno da se pojave kvazičestična stanja na polupopunjenju.

Ključne riječi: valovi gustoće naboja i spina, proklizavanje faze, kutne rezonancije, domenske rešetke, RPA u pristupu čvrste veze, tuneliranje, površinska pobudjenja, van Hove singulariteti, elektron-fonon interakcija, jake kulonske korelacije, nabojne i spinske fluktuacije, metoda pomoćnog bozona, Ramanski kontinuum.

Ciljevi istraživanja: Posebno će se proučavati hiperboloidalni model STMa (Scanning Tunneling Microscope). Cilj je izračunati utjecaj interakcije elektrona s površinskim plazmonskim pobudjenjima na strujutuneliranja u STMu tj. na slike koje se dobivaju STMom. Istrazivat će se dinamičke domene i koherentne oscilacijeuzrokovane generiranjem centara proklizavanja faze, te utjecaj vanjskogmagnetskog polja na termodinamićke i kolektivne osobine valova gustoćenaboja i spina. Ispitat će se posljedice neintegrabilnosti u faznomdijagramu za prijelaze iz nesumjerljivog u sumjerljivo stanje. Detaljno će se raspraviti dielektrična svojstva sustava s više elektronskih vrpci. U ravninama bakrenog oksida kod visokotemperaturnih supervodiča, istraživat će se utjecaj rezidualnih interakcija među šupljinamana pojavu magnetskog uređenja, te pokušati ocijeniti utjecajbozonskih fluktuacija na relaksaciono vrijeme fermiona u blizini Fermijeve plohe. Ispitat će se koje korelacije mogu pojačatisusceptibilnost sistema na deformacije koje cijepaju nivoe kisika. (Za rezultate, vidi opis projekta.)


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: CI1.0568 Properties of single crystals of high Tc superconductors
  Naziv ustanove: CNRS, Institut za fiziku, Institut Jožef Štefan, Imperial College, IRF.
  Grad: Orsay, Francuska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut Jožef Štefan
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 2. Naziv ustanove: University of Southern California, Department of Physics and Astronomy
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Los Angeles, SAD

 3. Naziv ustanove: Universite Paris-Sud, Laboratoire de Physique des solides
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Orsay, Francuska

 4. Naziv ustanove: Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Berlin, Njemačka

 5. Naziv ustanove: Universidad Autonoma de Madrid, Departamento de Fisica de la Materia Condensada
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Madrid, Španjolska

 6. Naziv ustanove: Universite Paris-Sud, Laboratoire de Physique des Solides
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Orsay, Francuska

 7. Naziv ustanove: Imperial College of Science and Technology
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: London, Velika Britanija

 8. Naziv ustanove: Los Alamos National Laboratory
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka

 9. Naziv ustanove: Physics Department, Brookhaven National Laboratory
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Brookhaven, SAD

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr