SVIBOR - Projekt broj: 1-03-281

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-281


NELINEARNA INTERAKCIJA LASERSKOG PULSA


Glavni istraživač: PERŠIN, ANTON (56105)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 07.10.91. do 07.10.94.

Ukupno radova na projektu: 17
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Centar LAIR, Institut "R. Bošković", Zagreb (1032)
Odjel/Zavod: Institut Ruđer Bošković Centar za laserska i atomska istraživanja i razvoj
Adresa: Bijenička c. 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
E-mail: zorc@olimp.irb.hr
E-mail: skala@olimp.irb.hr
E-mail: dsoldo@olimp.irb.hr
Telefon: 385 (0)1 424869, 272759
teleFaks: 385 (0)1 424869

Sažetak: Izvršena su istraživanja optičke bistabilnosti višeslojnih optičkih sustava. Načinjeno je optičko modeliranje računalom, takvi sustavi su realizirani u obliku tankih slojeva u rezonantnoj šupljini te su izmjereni parametri bistabilnosti. Izvršena je analiza sustava s jednostavnom i složenom rezonantnom šupljinom. Teorijski i eksperimentalno je pokazano da sustavi sa složenom rezonantnom šupljinom imaju niži prag bistabilnosti. Variranjem materijala i njihovih debljina u rezonantnoj šupljini moguće je podešavati bistabilna svojstva sustava. Istraživana je interakcija laserskog pulsa sa površinama metala (Pb i Sn). Snimljeni su spektri plazme proizvedene NdYAG laserom u području 400-700 nm. Intenzitet laserskog pulsa od 10MW po kvadratnom centimetru izazvao je pobuđene i jednostruko ionizirane atome. Kako preliminarni rezultati nisu bili u okviru očekivanog, ovo istraživanje je obustavljeno. U okviru istraživanja širenja laserskog pulsa u vodi usavršen je dvokomponentni model veličinske raspodjele čestica i primjenjen na oligotrofne vode. Ovaj model je značajno bolji od klasičnih modela. Razvijen je dvokomponentni model funkcije raspršenja. Rezultati pokazuju znatno bolje predviđanje raspršenja prema naprijed pod malim kutevima. Prvi rezultati nelinearnog ponašanja molekule C60 stimulirali su i rad na ovom području. Izvršena je sinteza i karakterizacija C60 i viših fullerena. Posebno je značajna bila masena spektrometrija, kojom je pokazano da je za di- i trimerizaciju molekula C60 odgovoran UV puls NdYAG lasera. Započeto je i istraživanje formiranja metalofullerena laserskom ablacijom u atmosferi helija. Istraživane su i mogućnosti liječenja kariesa laserskim snopom. Korišten je CO2 laser kontinuirane snage 1-2W. Određeno je povećanje temperature duž zuba tokom ekspozicije te je određena granična snaga iznad koje dolazi do nekroze zubnog tkiva.

Ključne riječi: optička bistabilnost, tanki slojevi, sinteza računalom, C60, fullereni, raspodjela čestica, morska optika, raspršenje svjetlosti, laserska ablacija, dijagnostika plazme, laser u stomatologiji

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja nelinearne interakcije laserskog pulsa bio je originalno zamišljen u 3 pravca; optička bistabilnost, fizika laserski inducirane plazme i interakcija laserskog pulsa s raspršujućim medijem, kao što je zamućena voda ili biološko tkivo. Optička bistabilnost bila je proučavana na višeslojnim optičkim sustavima s jednostavnom i složenom rezonantnom šupljivom. Analizirane su mogućnosti snižavanja praga optičke bistabilnosti. Očekivalo se da složena rezonantna šupljina obećava niže vrijednosti praga bistabilnosti. Bistabilna optička komponenta trebala je poslužiti i kao dio laserskog rezonatora(jedno od zrcala) pri čemu se očekivalo da ona bude u funkciji promjene oblika pulsa (prije svega skraćivanje, a time i veća snaga lasera). Laserski puls NdYAG lasera je korišten kao generator plazme uz površinu metala. Očekivana je potpuna dijagnostika plazme, tj.iskre koja nastaje ablacijom atoma metala. Zbog poteškoća u nabavi opreme i početnih oskudnih rezultata zbog nedostatne instrumentacije, rad u ovom pravcu istraživanja je obustavljen. Širenje laserskog pulsa proučavano je u oligotrofnoj vodi i u biološkom tkivu (zubi). Usavršen je dvokomponentni model veličinske raspodjele čestica. Istraživan je i razvijen dvokomponentni model funkcije raspršenja. Model je primjenjen na raspršenje laserskog pulsa u vodenom mediju. Istraživanje interakcije laserskog pulsa (CO2) u zubnom tkivu rezultiralo je određivanjem biološkog praga snage lasera, iznad kojeg dolazi do oštećenja tkiva. Interesantni rezultati nelinearnog ponašanja molekula C60 inducirali su istraživanje u području fizike fullerena. Izvršena je sinteza molekule C60 i viših fullerena. Načinjena je kompletna karakterizacija da se potvrdi uspješna sinteza. Fullereni su razdvojeni od grafita i amorfnog ugljika. Pokazano je da dolazi do di- i trimerizacije molekula C60 u pulsu NdYag lasera.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Stomatološki fakultet, odjel dentalne patologije
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 19.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr