SVIBOR - Projekt broj: 1-03-305

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-305


RELATIVISTIČKA ELEKTRODINAMIKA


Glavni istraživač: IVEZIĆ, TOMISLAV (71760)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.10.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 7
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 7
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel za fiziku, Zavod za eksperimentalnu fiziku
Adresa: Bijenička cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (1) 4561-111/1323
teleFaks: 385 (1) 434-467
E-mail: ivezic@olimp.irb.hr

Sažetak: Projekt se odnosi na zasnivanje i daljnji razvoj teorije nedavno otkrivenog efekta (Ivezic, Phys. Lett. A144: 427-431, 1990.) postojanja električnih polja drugog reda oko stacionarnih vodiča sa stalnom strujom. Klasični način tretiranja takvih vodiča predviđa da oko mirnih vodiča nema takvih električnih polja, ali da postoji oko tih istih vodiča kada se gibaju. Detaljna analiza tog uobičajenog pristupa pokazuje da on nije dobro zasnovan ni teorijski ni eksperimentalno (ne postoji eksperiment koji sigurno potvrđuje klasične rezultate). Zbog toga je predložen drugi model koji uzima u obzir relativističku kontrakciju podsistema gibajućih elektrona (struja) u mirnom vodiču. Ta kontrakcija, zajedno s odgovarajućom redefinicijom postupka za izračunavanje makroskopskog naboja na dijelu vodiča sa strujom, dovodi do postojanja električnih polja drugog reda oko mirnih vodiča. Pokazuje se da je novi model potpuno u skladu sa specijalnom teorijom relativnosti i Maxwellovom elektrodinamikom kao i klasični pristup i čak što više da je novi pristup u skladu sa fundamentalnim zakonima očuvanja i invarijantnosti naboja, dok to ne vrijedi uvijek za klasični pristup. Nedavno (1995) sam dobio posebno interesantan i važan rezultat koji egzaktno pokazuje da obične definicije dužine, sinhrona i kovarijantna nisu korektne za fizikalne sisteme koji se sastoje od relativno gibajućih podsistema. Neinvarijantnost naboja za dio vodiča sa strujom u običnoj sihronoj definicija naboja je direktna posljedica neprimjenjivosti obične definicije dužine za takve fizikalne sisteme. Predložio sam alternativne definicije dužine i naboja koje vrijede za sve fizikalne sisteme uključujući one sa relativno gibajućim podsistemima. Električna polja oko vodiča sa strujom su jedna od posljedica tih alternativnih definicija dužine i naboja. Eksperimentalni rezultati, koji ipak još nisu dovoljno pouzdani, također sugeriraju ispravnost novog modela. Primjena tih električnih polja drugog reda u plazmi i supravodičima će biti detaljno istražena.

Ključne riječi: električna polja drugog reda, stalne struje, Lorentzova kontrakcija, sačuvanje naboja, invarijantnost naboja, sinhrona, kovariantna i alternativna duljina i naboj, plazma

Ciljevi istraživanja: 1. Postizanje boljeg razumijevanja teorijske i eksperimentalne zasnovanosti uobičajenog i novog pristupa u tretiranju fundamentalnih zakona očuvanja i invarijantnosti naboja, te raznih definicija dužine i naboja u gibanju. 2. Dobivene rezultate u novom pristupu poopćiti na neinercijalne sisteme (tretirane u okviru specijalne teorije relativnosti), te na kvantnu elektrodinamiku. 3. Primjeniti rezultate novog pristupa s postojanjem električnih polja drugog reda oko stalnih struja na plazmu, posebno u tokamacima i astrofizici. Očekuju se vrlo važni doprinosi u boljem razumijevanju osnova klasične i kvantne elektrodinamike, posebno u razumijevanju fundamentalnih definicija duljine i volumena te zakona očuvanja i invarijantnosti naboja. Nadalje, očekuju se mnogobrojne i važne primjene predviđenih električnih polja drugog reda u plazmi, naročito u problemima kontrolirane termonuklearne fuzije, te u elektromagnetskom kolapsu u gustoj plazmi kod vrlo jakih struja. Vrlo vjerojatno se može očekivati i interesantna i mnogobrojna primjena tih polja i kod supravodiča, te u ispitivanju osnova kvantne mehanike, npr. u Aharonov-Bohm i Aharonov-Casher efektima.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr