SVIBOR - Projekt broj: 1-06-091

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-06-091


UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA IZMJENU VODE I EKOSISTEM MORA


Glavni istraživač: GAČIĆ, MIROSLAV (12795)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 42
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 7
Naziv ustanove: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split (1)
Odjel/Zavod: Laboratorij za fiziku i kemiju mora
Adresa: Meštrovićevo šetalište 63
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)58 46688
teleFaks: 385 (0) 58 46593
E-mail: Ga~i}@Jadran.IZOR.HR

Sažetak: Postoje indikacije da oceanografske značajke Jadrana bitno zavise o intenzitetu izmjene vode kroz Otrantska vrata. Nije međutim poznato koji fizikalni mehanizmi diktiraju intenzitet te izmjene niti koje su direktne posljedice različitog intenziteta te izmjene na fizikalna, kemijska i biološka svojstva Jadrana. Cilj ovog projekta je: - povezati klimatske promjene u području Jadrana sa njegovim oceanografskim svojstvima, a posebno biloškom produkcijom; - utvrditi meteorološke funkcije prisile koje uzrokuju višegodišnje promjene oceanografskih karakteristika Jadrana; - utvrditi u kojoj mjeri oceanografske, a posebno biološke karakteristike Jadrana zavise o izmjeni vode sa Jonskim morem; - utvrditi fizikalne mehanizme koji induciraju izmjenu vode Jadrana i Jonskog mora; - utvrditi mehanizme formiranja potpovršinskog maksimuma klorofila i njegovu zavisnost o oceanografskom i klimatskim karakteristikama.

Ključne riječi: klimatske promjene, razina mora, meteorološke funkcije prisile, hranjive soli

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta je određivanje najvažnijih fizikalnih mehanizama koji određuju izmjenu vode Jadrana i Jonskog mora (barotropni ibaroklini procesi, a posebno intenzitet formiranja pridnenevode), te promjene oceanografskih svojstava i biološkihkarakteristika kao posljedice različitog intenziteta strujanjakroz Otrant. Povezat će se izmjena vode preko plagruškog praga saizmjenom vode Jadrana i Jonskog mora koristeći podatke o biomasifito-, zoo- i bakterioplanktona kao indikatora. Posebno će sepokušati utvrditi mehanizam formiranja potpovršinskog maksimumaklorofila te njegovu zavisnost o kemijskim, biološkim iklimatskim uvjetima u Jadranu. Odredit će se karakteristikedugoperiodičnih promjena fizikalnih, kemijskih i biološkihvarijabli i njihova povezanost sa klimatskim uvjetima nadJadranom. Posebno će se analizirati varijacije razine mora kaojedne od varijabli za koju postoje relativno dugi nizovi te dobraprostorna rezolucija. Ispitat će se mehanizmi koji uzrokuju tedugoročne promjene (hidrostatički odgovor, barokline funkcijeprisile i promjene u strujnom polju). Analizirat će se zatimvišegodišnje fluktuacije sadržaja hranjivih soli i otopljenogkisika u pridnenom sloju kao posljedica promjene intenzitetaizmjene vode kroz Otrantska vrata. Povezat će ih se sa promjenamau ekosistemu, a posebno u planktonskoj komponenti te u populacijipelagičkih riba. Također će se pokušati uspostaviti veza saklimatskim promjenama na kontinentalnoj i planetarnoj prostornojskali.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Osservatorio Geofisico Sperimentale
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 34100 - Trst, Italija

 2. Naziv ustanove: Istituto per lo Studio della Dinamica delle Grandi Masse
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Venecija, Italija

 3. Naziv ustanove: DrŽavni Hidrografski Institut
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Geofizički zavod "Andrija Mohorovičić"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr