SVIBOR - Projekt broj: 1-06-267

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-06-267


PROSTORNE, VREMENSKE I FIZIKALNE ZNAČAJKE SEIZMIČNOSTI


Glavni istraživač: SKOKO, DRAGUTIN (43564)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 46
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 7
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Geofizičko-meteorološki odjel, Geofizički zavod A. Mohorovičić
Adresa: Horvatovac bb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 420 222
teleFaks: 385 (0)41 426 233
E-mail: seiszag@olimp.irb.hr

Sažetak: Osnovni rezultati rada na projektu su: - Poboljšano je poznavanje seizmičnosti Hrvatske, što je Ť postignuto detaljnom analizom recentnih i povijesnih potresa. Ť Najvažniji je novi, revidirani katalog hrvatskih potresa. - Izvedene su nove i pouzdanije relacije za određivanje magnitude Ť lokalnih, blizih i dalekih potresa. - Postupkom kvazisimultane inverzije određeni su modeli Zemljine Ť kore i gornjeg plašta u Hrvatskoj i okolnim područjima, te su Ť poboljšane lokacije potresa u tome području. - Izrađen je prototip laserskog interferometarskog pretvornika Ť gibanja tla. - Analizom koda valova po prvi su puta procijenjena atenuacijska Ť svojstva stijena na prostoru Dinarida.

Ključne riječi: seizmologija, potres, seizmičnost, koda, magnituda potresa, seizmički rizik, seizmički hazard, Mohorovičićev diskontinuitet, mehanizam potresa, teorija ekstrema

Ciljevi istraživanja: Neposredni cilj je spoznaja fizikalnih procesa generiranja potresa i pojava u Zemljinoj kori radi definiranja seizmičkoghazarda i specifične prognoze potresa, što će doprinijeti razvoju novih spoznaja i mogućnost uključivanja u međunarodne znanstvene tokove. Krajnji cilj istraživanja je zadovoljavajuća procjena mjesta, jačine i vremena nastanka potresa i definiranje granica generiranja seizmičke energije u prostoru i vremenu radi realnijeg planiranja i izvođenja gradnji u seizmički aktivnim područjima. Očekuje se kvalitetnije registriranje potresa prilagođeno današnjem stanju računalne tehnologije. Brojni seizmogrami iz ranijeg razdoblja (1908.-1982.) žele se odgovarajućim redukcijama svesti na prihvatljivu korektnost. Odbrojnih izraza i postupaka određivanja magnitude potresa nastoje se izdvojiti prihvatljivi i modificirati ih u smislu teorijskih zahtjeva. U seizmološke modele Zemljine kore i gornjeg plašta našega područja uvode se novi parametri (nagib Mohorovičićevoga diskontinuiteta, brzine Pg, Pb, Pn, Sg, Sb, Sn vala, lateralna nehomogenost) u cilju točnijeg lociranja žarišta potresa. Seizmičke karakteristike (mehanizam, maksimalni potres, aktivnost) nastoje se dovesti analitički u vezu s analognim geološkim veličinama, što omogućuje potpunije zaključke o ulaznim parametrima za inženjerske i ostale potrebe. Različitost modela seizmičkog hazarda (žarište, funkcija atenuacije, projektni potresi i drugo) traži neprestano njihovo testiranje i modificiranje u širokim granicama.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Regional and global seismicity - interpretation of hystorical seismograms
  Naziv ustanove: University of Hamburg, Geophysical institute
  Grad: 20146 - Hamburg, Njemačka

 2. Naziv projekta: Quantification of Earthquakes
  Naziv ustanove: University of Hamburg, Gophysical Institute
  Grad: 20146 - Hamburg, Njemačka

 3. Naziv projekta: Analysis of macroseismic data in SE Europe
  Naziv ustanove: University of Southern California, School of Engineering
  Grad: Los Angeles, SAD


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Prototip laserskog interferometarskog pretvornika relativnog pomaka
  Tip proizvoda: Prototipovi
  Autor(i): Sović Ivica, Herak Marijan

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 29.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr