SVIBOR - Projekt broj: 1-07-011

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-011


FIZIKALNA KEMIJA TRAGOVA KOVINA U VODENIM SUSTAVIMA


Glavni istraživač: BRANICA, MARKO (5200)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 217
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 72
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje mora Zagreb
Adresa: Bijenička c. 54,
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 01 434 465, 4561111
teleFaks: 385 01 434 465
E-mail: branica@olimp.irb.hr

Sažetak: Fizikalna kemija tragova kovina u vodenim sustavima bit će sistematski istraživana na modelnim eksperimentalnim sustavima pomoću vlastito novo-razvijenih postupaka elektrokemijskih mjerenja kod koncentracijskih uvjeta u prirodnim vodama (1e-7 - 1e-10 M/L). Proučavat će se hidratacija, hidroliza, kompleksiranje i adsorpcija/desorpcija, redoks stanje i promjene raspodjele oblika tragova kovina u vodenim sustavima. Istraživat će se dominantni biogeokemijski procesi tragova teških kovina u prirodnim/zagađenim vodenim sustavima koji su bitni za održavanje života na zemlji. Istraživat će se interakcije iona kovina s makro- i mikrokonstituentima vodene faze, te sedimentima i biotom. Bit će mjerene konstante ravnoteže pojedinih procesa te će se izračunavati raspodjele kemijskih oblika i brzine transformacije kovina iz jednih u druge kemijske oblike. Svrha istraživanja je stjecanje spoznaja o prirodnim ravnotežama, mehanizmima i reaktivnosti u vodenim sustavima. Radit će se na procjeni ugroženosti kvalitete ljudske hrane, odnosno da biogeokemijski procesi neutraliziraju vanjske podražaja, tj. antropogeno zagađenje vodenih prirodnih sustava ekotoksičnim metalima.

Ključne riječi: fizikalna kemija, elektrokemija, vodeni sustavi, tragovi kovina, niske koncentracije, specijacija, kemijske vrste, ekotoksični metali

Ciljevi istraživanja: Istražiti termodinamska i kinetička svojstva najvažnijih interakcija tragova kovina s različitim mikro- i makrokonstituentima prirodnih vodenih sustava, tj. u širokom spektru koncentracija reaktanata. Razraditi i primjeniti točne i precizne metode određivanja koncentracija odabranih tragova kovina u prirodnim i zagađenim vodenim sustavima, kao i raspodjelu pojedinih kemijskih oblika. Istražiti reaktivnost pojedinih vrsta uz procijenu predominantnog niz reakcija u antropo-bio-geo-kemijskom ciklusu toksičnih i biogenih kovina u prirodnim vodama. Očekuje se unapređenje i razvoj eksperimentalnih i teorijskih fizičko-kemijskih metoda uz njihovu primjenu u modelnom prirodnom sustavu kao što je estuarij rijeke Krke. Razvijat će se precizne, pouzdane i reproducibilne metode mjerenja kinetike reakcija kovina, odnosno mikro redoks parova u mikro- i nanomolarnim koncentracijama. Novorazvijene metode koristit će se za karakterizaciju ionskih stanja kovina, i njihove raspodjele u različite frakcije, kao što su hidratizirani, slobodni ioni, labilni anorganski kompleksi, inertni organski kompleksi, te adsorbirani ioni na krutim mineralnim česticama ili koloidnim organskim česticama. Nastojat će se utvrditi koji su fizičko-kemijski oblici metala najreaktivniji u adsorpcijsko-desorpcijskim reakcijama, kao i oni koji su biološki nadasve aktivni.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Environmental Research in Aquatic Systems
  Naziv ustanove: Institute fur Angewandte Physikalische Chemie (IPC/KFA)
  Grad: 52425 - Juelich, Njemačka

 2. Naziv projekta: EU 493 Development of Electroanalytical Instrumentation for Physico-chemical Characterization of Trace Metals in Marine Environment, EUROMAR/ELANI
  Naziv ustanove: EUROMAR Office, GKSS Research Centre Geestacht GmbH, Max-Planck-Strasse
  Grad: 21502 - Geesthacht, Njemačka

 3. Naziv projekta: JF 927 Electrochemical measurements of trace heavy metals in the aquatic environment
  Naziv ustanove: National Institute of Standards and Technology, (NIST), USA
  Grad: MD 20899 - Gaithersburg, SAD

 4. Naziv projekta: Electrochemistry of redox state of microconstituents in natural waters
  Naziv ustanove: Humboldt-Universitat zu Berlin, FB Chemie, Institut fur Angewandte Analytik und Umweltchemie
  Grad: 10115 - Berlin, Njemačka

 5. Naziv projekta: YUG/108 Uptake, release and transformation of mercury species by the mussel Mytilus galloprovincialis
  Naziv ustanove: Co-ordinating Unit for the Mediterranean Action Plan, United Nations Environment Programme, Food and Agriculture Organization of the United Nations
  Grad: Athens, Greece


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institute fur Angewandte Physikalische Chemie, IPC, Forschungszentrum, KFA Juelich
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 52425 - Juelich, Njemačka

 2. Naziv ustanove: The University of Liverpool, Oceanography Laboratory
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: L69 3BX - Liverpool, Velika Britanija

 3. Naziv ustanove: ECO-Chemie, B.V.
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 3508 - Utrecht, Nizozemska

 4. Naziv ustanove: Humboldt-Universitat zu Berlin, FB Chemie, Institut fur Angewandte Analytik und Umweltchemie
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10115 - Berlin, Njemačka

 5. Naziv ustanove: National Institute of Standards and Technology (NIST)
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: MD 20899 - Gaithersburg, SAD

 6. Naziv ustanove: Co-ordinating Unit for the Mediterranean Action Plan, United Nations Environment Programme, Food and Agriculture Organization of the United Nations
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: Athens, Greece

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr