SVIBOR - Projekt broj: 1-07-032

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-032


MEHANIZMI REAKCIJA NA GRANICI ČVRSTA FAZA/TEKUĆI ELEKTROLIT


Glavni istraživač: ŠARC-LAHODNY, OLGA (46003)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 1
Naziv ustanove: Rudarsko geološko naftni fakultet, Zagreb (195)
Odjel/Zavod: Zavod za rudarsku kemiju
Adresa: Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1-442-409
teleFaks: 385 (0)1-440-008

Sažetak: 1. Mehanizmi reakcija u koroziji i zaštiti metala 1.1. Ispitivano je sinergetsko djelovanje nekih neotrovnih spojeva u prisustvu pasivirajućih inhibitora koji se općenito primjenjuju za zaštitu čelika protiv korozije u neutralnoj sredini. Pasivirajući inhibitori su ekološki nepovoljni, na pr. nitriti ukoliko se mogu zamijeniti potpuno ili bar djelomično sa neotrovnim tvarima, postupak bi bio od interesa u zaštiti okoline. 1.2. Ispitivan je sastav i obrada žrtvovanih elektroda za katodnu zaštitu čelika u morskoj vodi. Ispitan je utjecaj legirajućih elemenata, Zn, Pb, Sn i Sb na aluminij elektrode. Zaštitna učinkovitost je ocijenjena sniženjem elektrokemijskog potencijala u područje imuniteta i mjerenjem struje zaštite. 1.3. Pri zaštiti inhibitorima u praksi nije uvijek prisutna potpuno čista površina metala, stoga se je ispitivao mehanizam djelovanja inhibitora na korozijske produkte. Ispitani su neki prirodni spojevi, netoksični, u prisustvu hrđe na čeliku. 2. Sinteza i površinska svojstva aluminosilikata. 2.1. Definirani su čimbenici koji utječu na stvaranje dobro kristaliziranog kaolinita hidrotermalnom sintezom u sistemu aluminij oksid-silicij oksid-voda. 2.2. Sintetizirane su "pillar"-gline i određena njihova specifična površina, kapacitet izmjene kationa i termička stabilnost.

Ključne riječi: 1. korozija, metali, inhibitori, sinergetsko djelovanje, ekološki povoljno, katodna zaštita, žrtvovane elektrode, zahrđali čelik, 2. sinteza, površinska svojstva, aluminosilikati, kaolin, "pillar"-gline.

Ciljevi istraživanja: 1. Inhibitori korozije metala, uspješno primjenjivani u prkasisada su ograničeni na vrlo nisku dozvoljenu koncentraciju ilipotpuno zabranjeni jer se radi o otrovnim spojevima, kao kromatiili specijama koje uzrokuju eutrofikaciju u vodama rijeka, jezerai mora, kao nitriti i anorganski fosfati. Za uspješnu zamjenu tihekološki nepovoljnih spojeva drugima niske toksičnosti potrebnoje detaljno poznavati mehanizam njihovog djelovanja da se mogudefinirati smjese sa sineregetskim učinkom. Očekuju se uspješnirezultati ispitivanja za zaštitu čelika u prirodnim vodama i umorskoj vodi. U praksi često nisu prisutne čiste površine metalakoje treba zaštititi inhibitorima, već više ili manje pokritekorozijskim produktima. Ispituju se neki prirodni spojevi injihovo djelovanje na produkte korozije na čeliku, tj.interakcija sa hrđom. Ispituju se žrvovane anode za katodnuzaštitu i to legure aluminija i pocinčani aluminij u svrhudefiniranja optimalne zaštite sa maksimalnim vremenom trajanjaelektrode i minimalnom pasivacijom površine. 2. Ispituje sesinteza aluminosilikata u otopini elektrolita pod hidrotermalnimuvjetima i u metastabilnim uvjetima, tj. pri temperaturi nižoj oddefinirane u ravnotežnom dijagramu stanja. Primjena se očekuje uindustrijskoj sintezi i u tumačenju geneze minerala u prirodi.Priređivanje i definiranje površinskih svojstava "pillar"-glinaod velikog je interesa za industrijsku katalizu, te upotrebu tihglina kao adsorbensa, molekulskih sita i za isplatu u dubinskombušenju.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Corrosivity of Seawater
  Naziv ustanove: European Federation of Corrosion, The Institute of Materials 1 Carlton House Terrace
  Grad: SW1Y 5DB - London, UK


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Zavod za istraživanje korozije i za desalinaciju HAZU
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 20000 - Dubrovnik, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: European Federation of Corrosion
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: Frankfurt, Njemačka


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Organization of the 7th International Congress of ICSOBA (International Committee for the Study of Bauxite, Alumina and Aluminium).
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Olga Šarc-Lahodny (46003), General Secretary of ICSOBA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr