SVIBOR - Projekt broj: 1-07-038

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-038


FOTOSINTEZA POLINUKLEARNIH HETEROCIKLIČKIH KINOLONA I FOTOSINTEZA AZIRINA


Glavni istraživač: KARMINSKI-ZAMOLA, GRACE (20316)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 41
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 22
Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb (125)
Odjel/Zavod: Zavod za organsku kemiju
Adresa: Marulićev trg 20
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 45-52-477
teleFaks: 385-1-45 50 725

Sažetak: Priređene su različito supstituirane 2-tiofenakrilne i 2-furanakrilne kiseline,kao i 2,3-furan-, 2,5-furan-, 2,3-tiofen- i 2,5-tiofendiakrilne kiseline reakcijom katalitičkog viniliranja brom derivata odgovarajućih aromata ili heterocikla.Sve kiseline podvrgnute su ciklizaciji s tionil kloridom uz piridin i iz nekih od njih priređeni su kiselinski kloridi i anilidi supstituiranih benzoŠbĆtiofen, tienoŠ2,3-bĆtiofen, tienoŠ3,2-bĆtiofen, ditienoŠ3,2-b:2',3'-dĆtiofen karboksilnih kiselina. 5-Karboksi-2-furilakrilna kiselina nije se ciklizirala u odgovarajuće tienoŠ3,2-bĆfuran dikarbonil kloride i anilide, već u odgovarajuće diklor supstituirane akrilne kiseline odnosno u derivate:dikloride i dianilide. Određivana je fragmentacija u masenom spektru.Također je određivana fragmentacija thienoŠ3,2-bĆtiofen i tienoŠ2,3-bĆtiofen karbonil klorida i karbonil anilida u masenom spektru. Priređeni su novi N,N-fenilenbis-3-klorbenzoŠbĆtiofen karboksamidi i određena njihova fragmentacija u masenom spektru. Priređeni su novi heteropoliciklički dianilidi reakcijom fotokemijskog dehidrohalogeniranja ili dvostrukog fotokemijskog dehidrohalogeniranja priređeni novi heteropoliclički kinoloni; anilido-benzoŠbĆtienil kinoloni, anilido-tienoŠ3,2-bĆtienil kinoloni, te benzoŠ1,2-b:4,5-b'Ćditienil dikinoloni i ditienoŠ3,2-b:2',3'-dĆtienil dikinoloni. Ovi spojevi podvrgnuti su biološkom ispitivanju na virus AIDS-a u Dept. of Chem. Georgia State Univ. Atlanta Georgia, USA sa kojim ostvarujemo međunarodnu suradnju u okviru američkog projekta no. RO3TWOO249. Ispitivanja su u toku. Svim priređenim spojevima određena je fragmentacijska shema u masenom spektrofotometru. Priređeni su novi bis-benzotiazolil tiofeni i furani radi biološkog ispitivanja na AIDS-oportunističke bolesti.

Ključne riječi: . New heteropolycyclic quinolones and diquinolones are prepared by the reaction of photochemical dehydrohalogenation or twofold photochemical dehydrohalogenation, anilidoquinolones; benzoŠbĆthienyl quinolones, thienoŠ3,2-bĆthienyl quinolones, benzoŠ1,2-b:4,5-b'Ćdithienyl diquinolones and thienoŠ3,2-b:2',3'-dĆdithienyl diquinolones. Mass spectra are determined to all prepared compounds and fragmentation pathway disscused. Prepared compounds are testing on biological activity against virus AIDS on the Dept. of Chem. Georgia State Univ. Georgia Atlanta USA joint collaboration No RO3TWOO249.

Ciljevi istraživanja: e suradne, voditeljica projekta 1-07-038 i predlagateljica hrvatsko-američkog projekta Prof Dr G. Karminski-Zamola oformila bi ekipu i bila voditeljica spomenutog projekta, a ne dio nečijeg drugog projekta.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: RO3TWOO249 "RNA-DNA Selective Anti-HIV Agents"
  Naziv ustanove: Department of Chemistry, Georgia State University
  Grad: 30303 - Atlanta, Georgia,USA

 2. Naziv projekta: 1-07-039 KEMIJA I FOTOKEMIJA HETEROCIKLIČKIH I AROMATSKIH SPOJEVA
  Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,Zavod za organsku kemiju
  Grad: 10000 - Zagreb, HRVATSKA


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut Rugjer Bošković
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, HRVATSKA

 2. Naziv ustanove: PLIVA-tvornica kemijskih,farmaceutskih,kozmetičkih i prehrambenih proizvoda
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 10000 - Zagreb, HRVATSKA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr