SVIBOR - Projekt broj: 1-07-061

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-061


MATERIJALI ZA VISOKE TEHNOLOGIJE: ISTRAŽIVANJE POVRŠINA I PROCESA


Glavni istraživač: METIKOŠ-HUKOVIĆ, MIRJANA (30602)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 113
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 38
Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb (125)
Odjel/Zavod: Zavod za elektrokemiju
Adresa: Savska cesta 16/I
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 430-700
teleFaks: 385 (01) 430-700
teleFaks: 385 (041) 450-725

Sažetak: Provedena su istraživanja strukturnih svojstava elektrificiranih granica faza čvrsto/elektrolit, električkih i dielektričkih svojstava tankih površinskih filmova, te mehanizama prijenosa naboja kroz interfazne granice i površinske filmove. Istovremeno s karakterizacijom volumnih (fizikalnih) svojstava čvrste faze, studirane su i površinske (elektrokemijske) reakcije sa svrhom dobivanja rezultata u fundamentalnim i aplikativnim kategorijama istraživanja. Istraživani su slijedeći sustavi: - prijelazni metali i njihove legure s tankim površinskim poluvodičkim filmovima, - ventilni (hidridni) metali s tankim površinskim, barijernim, izolatorskim filmovima, - metalna stakla s tankim površinskim pasivnim filmovima, i - organski filmovi na metalnim podlogama. Pored stjecanja novih znanja i mogućnosti njihove primjene, značaj istraživanja bio je i u izobrazbi mladih istraživača i edukaciji studenata(1) za ovo vrlo perspektivno područje. U obradi podataka primjenjivani su matematički modeli i algoritmi razvijeni kroz studij elektrokemijske kinetike, elektrokemije poluvodičkih i izolatorskih materijala, te fizike čvrstog stanja. U istraživanjima su korištene in-situ tehnike (elektrokemijska spektroskopija ili ciklička voltametrija (CV), kronoamperometrija (CA), kronopotenciometrija (CE), elektrokemijska impedancijska spektroskopija (EIS), te fotoelektrokemijska spektroskopija (PES)) i ex-situ tehnike (Augerova elektronska spektroskopija (AES), fotoelektronska spektroskopija x-zrakama (XPS), skanirajuća elektronska mikroskopija (SEM), difrakcija x-zrakama i energetska disperzijska spektroskopija x-zrakama (EDXS)). --------------------------------------------------- (1) Tijekom trajanja projekta, magistriralo je šest, a doktorirala su dva mlada znanstvenika. Izuzev jednoga, svi su bili uključeni u rad projekta. U tijeku izrade su još tri disertacije i dvije magistarske radnje, koje će bit obranjene u narednih šest mjeseci. Iz tematike projekta izrađeno je deset diplomskih radova, a četiri studentska rada nagrađena su "Rektorovom nagradom za najbolji pismeni studentski rad" u 1992., 1993., 1994. i 1995. godini.

Ključne riječi: površine, materijali, tanki filmovi, elektrokemija, konverzija energije, kataliza, korozija

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta je utvrđivanje: - relacija koje povezuju elektronsku strukturu, električka, dielektrička i površinska svojstva čvrste faze sa strukturnim svojstvima međufaznih granica čvrsto/tekuće, - mehanizma prijenosa naboja (vodljivosti) u procesima formiranja i dekompozicije tankih površinskih filmova, - mehanizma elektronske vodljivosti tankih pasivnih filmova, - mehanizma i kinetike nukleacijskih procesa pri izdvajanju novih faza - mehanizma i kinetike čvrstofaznih transformacija, - elektronskih, električkih i dielektričkih svojstava površinskih filmova, - korozijske stabilnosti materijala prema anodnoj i katodoj dekompoziciji, te - korozijskih kinetičkih parametara i adsropcijskih izotermi. Istraživani sustavi od velikog su interesa u razvoju novih tehnologija, jer sadrže modele koji su značajni, kako u teoriji, tako i u primjeni: - metal/elektrolit, - poluvodič/elektrolit, - metal/oksidni sloj/elektrolit, - metal/organska prevlaka/elektrolit. Provedena istraživanja omogućavaju bolje razumijevanje utjecaja stanja površine materijala na različite vrste elektrodnih procesa važnih za konvreziju energije, katalizu, koroziju i zaštitu od korozije, te organsku i anorgansku sintezu.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Performances of Catalysts for the electrooxidation of Organic Fuels in Acid Electrolytes
  Naziv ustanove: Perfomanse katalizatora za elektrooksidaciju organiskih goriva u kiselim elektrolitima
  Grad: Juelich, Germany


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Forschungszentrum Juelich GmbH
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Juelich, Germany

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr