SVIBOR - Projekt broj: 1-07-067

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-067


ISTRAŽIVANJE POLIMERA METODAMA MAGNETSKIH REZONANCIJA


Glavni istraživač: VEKSLI, ZORICA (51754)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 41
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 18
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Zavod za eksperimentalnu fiziku
Adresa: P.O.Box 1016
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 4561-11-11

Sažetak: Istraživanja u predloženom programu usmjerena su na stjecanje temeljnih spoznaja o odnosu strukture polimera, morfologije matrice, faznog sastava i relaksacijskih procesa s makroskopskim svojstvima polimernih materijala. Za ova istraživanja primijenjuju se uglavnom metode magnetskih rezonancija (ESR - metoda spinske probe, NMR). Na modelnim polimerima u području vrlo sporih gibanja spinske probe promatrala se korelacija promjene slobodnog volumena i lokalnog uređenja makromolekula u ovisnosti o strukturi i veličini probe. Određena je morfologija matrice elastomera i parametri koji utječu na stvaranje različite morfologije. Studirani su procesi u polimerima koji su vezani uz promjenu slobodnog volumena (umreženje, degradacija, mehaničke deformacije). Pripremljene su smjese prirodnog kaučuka i polistirena i praćena je ovisnost veličine polistirenskih domena na mehanička svojstva materijala. Na molekulskoj razini razmotrene su mogućnosti ponovnog korištenja otpadne gume. Ispitana je mješljivost smjesa polimera iz temperaturne ovisnosti NMR relaksacijskih vremena, orijentacijska dinamika segmenata u makroskopski orijentiranim blok-kopolimerima, te struktura i molekulna dinamika melaminskih smola.

Ključne riječi: ESR - metoda spinske probe, NMR, polimeri, molekulna dinamika, relaksacijski procesi, slobodni volumen, nehomogenost matrice

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj istraživanja je da se primjenom metoda magnetskih rezonancija dođe do novih spoznaja o relaksacijskom ponašanju polimera i višekomponentnih polimernih sustava ovisno o mikrostrukturi lanca, faznom sastavu i morfologiji matrice. Primjenom metode spinske probe u području vrlo sporih gibanja (korelacijsko vrijeme dulje od 1 mikrosekunde; tehnika dvostruke modulacije - DMESR) analizirat će se na modelnim polimernim sustavima korelacija promjene slobodnog volumena i lokalnog uređenja molekula u staklastim polimerima. Razmotrit će se temperaturne granice primjene ove metode, u ovisnosti o veličini i strukturi probe. U području bržih gibanja spinske probe (korelacijsko vrijeme kraće od 0.1 mikrosekunde) ispitat će se heterogenost matrice iz raspodjele korelacijskog vremena gibanja probe, odnosno omjer sol i gel faza kao i struktura gela u elastomerima. Žele se odrediti parametri koji utječu na stvaranje različite morfologije matrice strukturno vrlo sličnih lanaca. Impulsnom NMR metodom ispitat će se fazna svojstva (struktura domena) i molekulna dinamika u elastomerima i polimernim smjesama u svrhu razumijevanja odnosa između strukture, molekulne dinamike i svojstava polimera.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut Charles Sadron, C.N.R.S.
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 67083 - Strasbourg, Francuska

 2. Naziv ustanove: "Sava" Kranj, Razvojno tehnološki inštitut
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 64000 - Kranj, Slovenija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr