SVIBOR - Projekt broj: 1-07-073

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-073


PRILOG POZNAVANJU METABOLIZMA GLIKOSFINGOLIPIDA


Glavni istraživač: MESARIĆ, MARKO (30466)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 10
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za kemiju i biokemiju
Adresa: Šalata 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 45 66 752
teleFaks: 385 (0)1 42 40 01

Sažetak: Glikosfingolipidi su već dugo povezani s zbivanjima na staničnoj površini važnim za prijenos signala. Oni se nalaze pretežno na vanjskoj strani stanične membrane, mijenjaju svojstva staničnih receptora i služe kao receptori, mijenjaju se tijekom razvitka, diferencijacije i neoplastičnih transformacija, vežu lektine, sudjeluju u komunikaciji stanica-stanica i u interakciji stanica- supstrat, te utječu na aktivnost staničnih protein kinaza. Rad na ovom projektu usmjeren je u dva pravca: (*) praćenje promjena u količini i sastavu glikosfingolipida pluća, bubrega i nadbubrežne žlijezde tijekom prenatalnog razvitka čovjeka. Na temelju naših razvojnih istraživanja može se zaključiti da se količina i sastav glikosfingolipida pluća, bubrega i nadbubrežne žlijezde čovjeka značajno mijenja tijekom trudnoće. Općeniti zaključak bio bi da u ranijim fazama fetalnog razvitka (do 22 tjedna trudnoće) postoji sličnost između sastava glikosfingolipida s podacima objavljenima za tumorska tkiva. (**) ispititivanje mehanizama koji sudjeluju u biosintezi gangliozida, praćenjem in vivo utjecaja spolnih steroidnih hormona (testosterona, progesterona i á-estradiola) na aktivnost sijalitransferaze I (SAT I) i sijalitransferaze II (SAT II) izoliranih iz Golgijevog kompleksa bubrega štakora. U bubregu štakora testosteron (10 mg/0.1 ml DMSO) injiciran subkutano pokusnim životinjama povećao je količinu ukupnih gangliozida, smanjio relativni udio GM3 gangliozida, a povećao udio GD3 gangliozida, kao i aktivnost SAT II. Kombinacija á-estradiola i progesterona (1:2000) povećala je aktivnost SAT I, ali ne i aktivnost SAT II u bubregu kastriranih životinja.

Ključne riječi: gangliozidi, neutralni glikosfingolipidi, sijaloglikoproteini, pluća, bubreg, nadbubrežna žlijezda, prenatalni razvitak čovjeka, sijaliltransferaza I (SAT I), sijalitransferaza II (SAT II), testosteron, progesteron, á-estradiol, Golgijev kompleks, bubreg štakora

Ciljevi istraživanja: Glikosfingolipidi su važan sastojak staničnih membrana velikog broja stanica. Radovi mnogih laboratorija ukazuju da ti spojevi imaju važnu ulogu u kontroli staničnog rasta i ponašanja stanica za vrijeme diferencijacije, rasta i onkogenih transformacija. Za razliku od našeg eksperimentalnog znanja o glikosfingolipidima postoji samo nekoliko studija o njihovim promjenama tijekom prenatalnog razvitka. Prema našim saznanjima sastav i količina glikosfingolipida pluća, bubrega i nadbubrežne žlijezde nisu dosada analizirani. U prethodnom periodu sakupili smo kolekciju uzoraka kojima smo pokrili razdoblje od 16 tjedna trudnoće do poroda, te obradili humanu jetru. Cilj našeg rada je da istražimo promjene u količini i sastavu glikosfingolipida pluća, bubrega i nadbubrežne žlijezde tijekom prenatalnog razvitka u normalnim slučajevima i kod patoloških promjena, te ih usporediti s količinom i sastavom glikosfingolipida navedenih organa odraslih osoba. Prethodni radovi na praćenju in vivo utjecaja starosti i spola na sastav gangliozida u jetri štakora, kao i određivanje aktivnosti nekih enzima uključenih u te metaboličke puteve, ukazalo je na važnu ulogu sijalizacije GM3 u GD3 gangliozid u određivanju količine mono "a"- odnosno poli "b"- serije gangliozida. O uvom projektu istražiti ćemo utjecaj spolnih steroidnih hormona (testosterona, progesterona i á-estradiola) na ukupnu količinu i sastav gangliozida, te njihov utjecaj na aktivnost sijaliltransferaze I (SAT I) i sijaliltransferaze II (SAT II).

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr