SVIBOR - Projekt broj: 1-07-099

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-099


INTERAKCIJA KOVINSKIH IONA S BIOMOLEKULAMA


Glavni istraživač: PRIBANIĆ, MARIJAN (38805)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 14
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 12
Naziv ustanove: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb (6)
Odjel/Zavod: Odjel za kemiju
Adresa: Ante Kovačića 1
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 449 444
teleFaks: 385 (0)445 117

Sažetak: Ciljevi istraživanja jesu karakterizacija novih liganada i kompleksa željeza(III), aluminija(III), galija(III) i vanadija(IV) sa sideroforskim ligandima i njihovim modelima, te mehanizam njihova stvaranja, hidrolize i izmjene liganda. Takovi procesi zasigurno igraju važnu ulogu u bioloskim sustavima pri transportu, pohrani i funkciji metalnih iona. Ove reakcije su od interesa za razumijevanje terapije odredjenih disfunkcija u kojima na različite načine sudjeluju spomenuti metali (napr. terapija pacijenata s prekomjerno nagomilanim željezom i aluminijem). Osim toga rezultati ovih istraživanja mogli bi doprinijeti tumačenjima procesa prijenosa i kumuliranja metalnih iona u stanicama mikroorganizama. Eksperimentalne metode obuhvaćaju spektrofotometriju, potenciometriju, te konvencionalni, "stopped flow" i "rapid scan" kineticki postupak.

Ključne riječi: Siderofori, kompleksi, hidroksamske kiseline, željezo(III), aluminij(III), galij(III), vanadij(IV), reakcijski mehanizmi, kinetika

Ciljevi istraživanja: Siderofori su prirodni spojevi koje stvaraju mikroorganizmi sa svrhom prijenosa željeza iz okoline u stanicu. Siderofor desferioksamin B koji je trihidroksamatna kiselina se primjenjuje u medicini za uklanjanje suvišnoga željeza iz organizma pacijenata koji boluju od Cooleyeve anemije te za uklanjanje željeza iz organizma pri trovanju djece preparatima ovog metala. Takodjer se koristi za uklanjanje aluminija iz organizma pacijenata s oštećenjem bubrega, koji se zbog toga nalaze na stalnoj hemodijalizi. Ovim projektom predvidjen je studij interakcije desferioksamina B s Al(III) ionima, a dobiveni rezultati predstavljali bi temelj trazumijevanja procesa kompleksacije Al(III) iona pri terapiji pacijenata. Rezultati bi imali i opće kemijsko značenje u smislu boljega poznavanja mehanizma kompleksiranja metalnih iona s polidentatnim ligandima. DFB snažno veže oksovanadijeve ione. Kako je V takodjer esencijalni element, eventualno narušavanje njegove ravnotežne koncentracije u pacijenata liječenih s DFB može biti značajno s medicinskog stajališta. Kako se V u organizmu nalazi ponajviše u četirivalentnom stanju, predvidjen je detaljan studij mehanizma interakcije VO2+ s DFB i sintetskim monohidroksamatnim kiselinama. Treći metalni ion čija interakcija s DFB ima biološko značenje je Ga3+ ion. Skeniranje Ga-67 se koristi u kliničkoj radiološkoj dijagnostici zbog njegova svojstva koncentriranja u patološkim tkivima tumora. Povećana koncentracija Ga u tim tkivima povezuje se s kemijskom sličnosti Ga(III) i Fe(III) iona koje brzo rastuće tkivo "ne razlikuje". Sličnost mehanizma interakcije Fe(III) iona i Ga(III) iona sa sideroforima kao specifičnim prenosiocima Fe bila bi dodatna potvrda ove hipoteze. Predvidjen je studij uloge NH2 skupine u kompleksiranju, kao i karakterizacija novih hidroksamatnih spojeva kao sto je beta-metilglukofuranozidhidroksamatna kiselina, te mehanizam nastajanja N-fenilacethidroksamatne kiseline iz pirogroždjane kiseline i nitrozo spojeva u prisutnosti kovinskih iona.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr